Anda di halaman 1dari 2

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2012-2014)

EKSPEDISI DAN LAWATAN

BIDANG HAL EHWAL MURID

Isu Masalah Matlamat Strategik Indikator Pencapaian

Murid-murid luar bandar tidak Murid-murid jarang melawat Dapat membantu murid Mengadakan lawatan ke luar Dapat mengetahui dan
mendapat pendedahan yang tempat-tempat yang menarik dalam mengembangkan negeri / ibu kota. mengenali tempat-tempat di
luas tentang tempat-tempat di Malaysia di sebabkan minda sejajar dengan Malaysia.
yang menarik di Malaysia. kekangan kewangan matlamat pendidikan negara. Menyediakan buku skrap
keluarga. mengenai tempat yang Melahirkan murid yang kreatif
Murid dapat mengetahui menarik. dan berinovasi.
tempat yang menarik di
Malaysia dan dapat Pertandingan menulis esei
membentuk sikap kreatif di mengenai lawatan
kalangan murid-murid
Mengadakan sudut pameran
P & P di kelas.

Mengadakan kelab
photografi
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012-2014)
UNIT EKSPEDISI DAN LAWATAN

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR KPI

1. Mengadakan Murid dapat GPK HEM 2012 - 2014 RM 5000.00 50% murid 90% murid Peningkatan %
lawatan ke mengetahui tempat Guru Lawatan boleh boleh murid dalam
luar negeri / yang menarik di Guru Tahun 6 mengikuti mengikuti program
ibu kota Malaysia dengan lawatan yang lawatan yang lawatan yang
pemikiran yang dianjurkan dianjurkan. dianjurkan.
kreatif

Anda mungkin juga menyukai