Anda di halaman 1dari 42

EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)

ATIKAH BINTI HASBI


PRMTE4
TOPIK 1: BUDAYA DAN KEPELBAGAIAN KELOMPOK DI MALAYSIA

1.1 Budaya
 Ciri-ciri penting budaya dlm suatu kelompok:
a) Budaya perlu dipelajari
b) Dikongsi
c) Bersifat sejagat
d) Boleh diwarisi
e) Berubah-ubah
f) Mmpunyai unsur simbolik
g) Ada pandangan semesta

 Budaya diwarisi drpd satu generasi kpd satu generasi yg lain


 Diperturunkan secara lisan, amalan atau pemerhatian
 Budaya boleh berubah (Kacukan)
 Penghasilan masyarakat manusia dlm plbagai bentuk, sama ada yg dapat dilihat
atau tidak
 Dua komponen utama budaya:
i. Material
 Ciptaan masyarakat yg nyata dan konkrit
 Peralatan dan kelengkapan hidup

ii. Bukan material


 Ciptaan-ciptaan abstrak yg diwariskan dari satu generasi ke satu generasi

 5 unsur utama budaya dlm setiap kelompok masyarakat:


EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
a) Simbol/Lambang
 Apa-apa sahaja yg mmpnyai makna kpd ahli masyarakat yg berkongsi budaya
 Objek fizikal

b) Bahasa
 Alat komunikasi
 Transmisi budaya (Perhubungan)

c) Nilai dan kepercayaan


 Nilai menjelaskan perkara yg sepatutnya dilakukan dan kepercayaan
menerangkan sesuatu yg sebenarnya
 Nilai bersifat sejagat/universal

d) Norma
 Peraturan & ketentuan yg mnjadi kebiasaan yg dijangka akan dipatuhi oleh
semua ahli masyarakat
 Dikaitkan dgn peraturan dan jangkaan yg membimbing perlkauan sseorang ahl
masyarakat
 Standard yg dipersetujui bersama dlm masyarakat
i. Norma proskriptif - Menggariskan apa-apa yg tidak boleh dilakukan
ii. Norma preskriptif - Menjelaskan apa-apa yg boleh dilakukan

e) Teknologi, resam dan mores


 Teknologi - Alat/Kaedah yg digunakan dlm kehidupan seharian ssuatu
masyarakat
 Resam - Adat/Peraturan yg berkaitan dgn hukum adat
 Mores - Norma yg lebih kuat dan tidak ada toleransi jika tidak dipatuhi (Moral)

 Kepentingan memahami konsep budaya kpd guru:


 Guru pupuk perpaduan dlm kalangan murid
 Guru bersedia utk berhadapan dgn murid drpd plbagai budaya
 Guru lebih berhemah dan menghormati nilai serta amalan budaya setempat

 Konsep kepelbagaian kelompok:


a) Etnik
 Sekumpulan manusia yg mengidentifikasikan diri mereka brlandaskan keturunan
dan warisan budaya yg sama
 Etniksiti - Rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik
 Etnosentrisme - Sikap/Kepercayaan bahawa budaya sendiri adlh lebih baik dan
lebih tinggi nilainya drpd kebudayaan kelompok lain
 Diskriminasi - Pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif sekelompok etnik
terhadap kelompok etnik yg lain

b) Ras
 Kelompok manusia yg mmpunyai persamaan dari segi fizikal
 Berasaskan ciri-ciri fizikal biologikal (Warna kulit, warna mata, warna rambut dsb)
 Rasisme:
i. Rasisme individu - Kepercayaan bahawa ada ras tertentu yg berstatus lebih
unggul dan ada ras yg berstatus rendah
ii. Rasisme institusi - Melibatkan dasar dan pelaksanaan yg bersifat diskriminasi yg
akhirnya mewujudkan ketidaksamaan pd individu & ras yg lain

c) Minoriti
 Kumpulan penduduk yg lebih rendah statusnya dan sering didiskriminasikan
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
d) Masyarakat
 Kumpulan manusia yg berhubung secara tetap dan tersusun serta menjalankan
aktiviti secara kolektif
 Ciri-ciri utama masyarakat:
i. Berkelompok
ii. Berbudaya
iii. Mengalami perubahan
iv. Berinteraksi (dalaman dan pihak luar)

e) Kelompok
 Sekumpulan manusia yg memiliki kesedaran yg sama ttg keanggotaan ahlinya,
sering berinteraksi dan dibentuk oleh masyarakat

Kelompok asas Kelompok sekunder


 Interaksi bersemuka yg berterusan  Interaksi bersemuka yg terhad
 Identifikasi peribadi yg kuat dgn  Identifikasi peribadi dgn kelompok yg
kelompok lemah
 Hubungan kemesraan yg erat dlm  Pertalian antara ahli kelompok lemah
klgn ahli  Hubungan antara ahli renggang dan
 Hubungan yg plbagai bentuk terhad
 Hubungan yg lebih berkekalan  Hubungan biasanya tidak berkekalan

Demografi mengikut bangsa dan etnik


Melayu 54% drpd populasi penduduk
 25% populasi
Cina  Agama Buddha, Taoisme atau Kristian
 Bahasa Mandarin, Hokien, Hakka, Kantonis atau Teochew
 7.5% populasi
India  Agama Hindu
 Bahasa Telegu, Tamil, Malayalam dan Hindi
 Lebih 50% penduduk Sarawak dan 66% penduduk Sabah drpd
Sabah
kaum bumiputera bukan Melayu
Sarawak
 Masih mengamalkan kepercayaan tradisional
 Orang Asli
Semenanjung  Diaktegorikan kpd 3 kumpulan yg besar, iaitu Negrito, Melayu
Proto & Senoi
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
TOPIK 2: SOSIOBUDAYA DAN PERKEMBANGAN SOSIOBUDAYA DI DALAM
BILIK DARJAH

 Sosiobudaya ialah hubungan masyarakat dgn budaya seperti cara hidup dan
adat istiadat

1. Teori Sistem Ekologi Bronfenbrenner


 Teori perkembangan sosioemosi
 Menerangkan bahawa pengaruh lingkungan sekitar dgn perkembangan
kanak-kanak
 Perkembangan terjadi melalui proses interaksi yg menajdi kebiasaan, aktif serta
dua aras antara individu dan lingkungan sehari-hari
 Mikrosistem, mesosistem,ekosistem, makrosistem, kronosistem (MiMeEMakKro)

i. Mikrosistem
 Persekitaran yg terdekat dgn kanak-kanak
 Mewakili hubungan serta interaksi kanak-kanak dgn ibu bapa, ahli keluarga,
rakan sebaya sekolah dan jiran
 Kanak-kanak = Penerima pengalaman aktif

ii. Mesosistem
 Hubungan antara mikrosistem dgn mikrosistem yg lain
 Hubungan antara pengalaman dlm keluarga dgn pengalaman di sekolah; antara
keluarga dan teman sebaya

iii. Ekosistem
 Persekitaran yg tidak terlibat secara langsung dgn kanak-kanak tetapi
mempengaruhi perkembangan kanak-kanak
 Tidak menyentuh secara langsung peribadi kanak-kanak tetapi ada kesan
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
 Pekerjaan ibu bapa, rakan-sakan serta tempat kerja ibu bapa dan lingkungan
masyarakat

iv. Makrosistem
 Perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh perubahan persekitaran dlm
ssuatu tempoh
 Ideologi negara, tradisi, agama, undang-undang dan budaya
 Perkembangan individu dipengaruhi oleh norma, nilai dan amalan msyrkt

v. Kronosistem
 Perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh sejarah sosial

2. Teori Perkembangan Sosiobudaya Lev Vygotsky


 Perkembangan manusia tidak terpisah drpd kegiatan sosial & budaya
 Menekankan proses perkembangan mental
 Perkembangan kanak-kanak dibantu oleh bimbingan mereka yg berkemahiran
dlm bidang-bidang terte
 Ketrampilan dan fungsi mental berkembang melalui interaksi sosial secara
langsung
 Menekankan peranan org dewasa dan kanak-kanak lain dlm memudahkan
perkembangan seseorang kanak-kanak
 Tiga idea utama:
i. Intelektual berkembang pd saat seseorang kanak-kanak mendapati idea baharu
dan sukar mengaitkan idea trsebut dgn apa-apa yg telah diketahui mereka
ii. Interaksi dgn org lain dan persekitaran dpt memperkaya perkembangan
intelektual
iii. Peranan utama guru adlh sbg pembantu dlm pembelajaran kanak-kanak

 Zon perkembangan proksimal (ZPD)


 Rangkaian tugas yg trlalu sukar dikuasai oleh kanak-kanak secara individu
 Memerlukan bimbingan orang dewasa atau kanak-kanak lain yg berkemahiran
 Menitikberatkan interaksi sosial

 Konsep Scaffolding
 Peringkat bimbingan dan sokongan yg diberikan mengikut tahap kemampuan
dan keperluan kanak-kanak
 Alat penting- ZPD

 Bahasa dan pemikiran


 Bahasa digunakan oleh kanak-kanak utk merancang, membimbing dan
memantau tingkah laku mereka

3. Peranan guru dalam perkembangan sosiobudaya di bilik darjah


 Perlu sentiasa mengambil kira faktor cara murid berfikir dan bertindak dlm
merancang serta mengurus pdp bg memastikan murid-murid dari etnik yg
berbeza menerima peluang pbljrn yg sama
 Perlu mengkaji serta memahami budaya/persekitaran murid di dlm kelas utk
menyediakan pdp yg dpt memanfaatkan semua murid
 Gunakan cara yg berbeza utk melayani, memotivasi serta mmberikan perhatian
di dlm bilik darjah
 Pelru memahami latar belakang sosiobudaya murid dan menggunakannya
secara optimum dlm strategi pdp yg berkesan
 Perlu menerima murid yg berbeza-beza sosiobudaya secara positif
 Perlu mencari pendekatan yg sesuai utk mengaitkan pengalaman murid di rumah
dan persekitaran-pengalaman di sekolah
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
 Perlu komited dan bermotivasi utk mendorong kejayaan murid tanpa
membezakan sosiobudaya
 Perlu mewujudkan hubungan & ikatan dgn murid serta membangunkan komuniti
belajar secara kolaboratif
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
TOPIK 3: KESEDARAN KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA

1. Bangsa
 Unsur-unsur yg membawa kpd pembentukan bangsa:
 Kelompok manusia mmpunyai kehendak yg sama
 Dlm wilayah yg sama
 Ada kehendak utk membentuk/berada di bawah pemerintahan yg sama
 Memiliki rasa tanggungjawab dan cita-cita yg sama
 Ada kesamaan dari segi identiti, karakter, budaya, bahasa dsbg shingga dpt
dibezakan dgn bangsa yg lain

 Kefahaman trhdp identiti bangsa yg berbilang kaum dpt mewujudkan semangat


slg menghormati, bekerjasama dan toleransi
 Rakyat Msia harus berfikiran melepasi sempadan kaum masing-masing
 Integrasi sosial ialah proses menyatupadukan plbagai kelompok mlalui satu
identiti
 Akulturasi ialah proses berlakunya perubahan dan pinjam-meminjam unsur
kebudayaan
 Asimilasi ialah proses penyerapan identiti kumpulan dominan oleh kumpulan
minoriti
i. Asimilasi budaya - Proses yg melibatkan kumpulan minoriti mmplajari ciri-ciri
kebudayaan masyarakat setempat utk diamalkan dlm khdupan harian
ii. Asimilasi struktur- Proses kejayaan kumpulan minoriti menyertai instiitusi utama
dan aktiviti sosial dlm masyarakat dominan
 Amalgamasi ialah proses mencampuradukkan entiti kebudayaan plbagai kaum
(Biologi- Perkahwinan campur)
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
2. Adat resam
 Adat - Kebiasaan
 Resam - Lembaga, peraturan, hukum, norma yg dijunjung oleh kelompok
masyarakat

a) Melayu
 Amalan tertentu dlm masyarakat Melayu tlh disemaikan dgn tuntutan dan
saranan agama
 Adat melenggang perut/kirim perut/mandi tian (Anak sulung - kandungan 7/8
bulan)
 Adat memotong tali pusat
 Adat cukur rambut/potong jambul
 Adat bersunat (L) /masuk jawi (P)

b) Cina
 Banyak bergantung pd nasib
 Adat dan pantang larang semasa mengandung dan selepas melahirkan bayi
 Semasa mengandung, tangungjawab ibu mentua bukannya suami
 Nama bayi ada 5 unsur(emas, air, api, tanah, kayu)

c) India
 Mmpunyai banyak persamaan dgn msyrkt Melayu
 Adat ;valaikaappu’ -adat ketika pregnant baby sulung time kandungan 7-9 bulan
 Menentukan bintang bayi mengikut almanak Hindu

d) Etnik di Sarawak (Iban)


 Pantang larang:
i. Dilarang menggali parit di kawasan padi/di mana-mana shj
ii. Dilarang potong pokok yg menjalar di atas tanah-pendarahan yg berterusan
semasa mlahirkan anak
iii. Wanita pregnant dilarang tuang minyak ke atas tapak tangan utk disapunpd
rambut - bayi tak berkudis
iv. Suami isteri tak boleh ketuk telur dgn pisau/kayu - bayi cacat penglihatan
v. Tak boleh tanam pokok pisang - bayi tak berkepala besar
vi. Tak boleh pikul batu-bata tajam di dlm raga - bayi lumpuh
vii. Tak boleh bawa kura-kura ke dlm bilik - bayi tak tersekat dlm rahim semasa
dilahirkan

e) Etnik di Sabah (Kadazan)


 Bilangan hari berpantang brgantung pd kasta sseorang wanita
 Menamakan anak perlu dilakukan setelah bayi berusia lapan hari

f) Orang Asli
 Terdiri drpd tiga kumpulan yg terbesar, Negrito, Senoi dan Melayu Pluto
 Nama bayi diberikan brdasarkan nama pokok, tumbuhan, ikan atau tempat yg
berdekatan dgn bayi ketika dilahirkan

3. Struktur masyarakat/Kelas sosial


 Struktur sosial - Unsur asas dlm masyarakat
 Struktur sosial - Fakta sosial - Cara bertindak, cara berfikir dan berperasaan yg
berada di luar individu, ttp mengikat kelas sosial tertentu mmpnyai identiti dgn
cara hidup tertentu
 Cara utk mnganalisis struktur sosial:
 Stratifikasi sosial - keturunan/kasta, tahap pendidikan, kekayaan & usia
 Perbezaan sosial - suku bangsa, ras, golongan/kelompok, jenis keluarga, agama
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
 Struktur masyarakat yg tidak bersifat statik boleh mengalami perubahan
 Status sosial ialah kedudukan/tempat seseorang/kelompok dlm struktur sosial
masyarakat
 Kelas sosial ialah golongan individu yg menyandang, memiliki cara hidup, hak
istimewa dan prestij

4. Kepercayaan
 Pembangunan moral/akidah/iman

5. Bahasa
 Alat perwujudan budaya utk manusia saling berkomunikasi (tulisan,lisan,
gerakan)
 Fungsi bahasa:
 Fungsi umum- Alat utk brkomunikasi & utk mengadakan integrasi dan adaptasi
sosial
 Fungsi khusus- Mengadakan hubungan dlm pergaulan sehari-hari, mewujudkan
seni, mempelajari naskhah-naskhah lama serta utk mengeksploitasi ilmu
pengetahuan dan teknologi
 Guru boleh mengaplikasikan bahasa dan budaya yg pelbagai drpd murid sendiri
sbg bahan pengajaran
 Sblum itu, guru harus mengetahui latar belakang murid, budaya, kekuatan dan
kelemahan serta minat

6. Jantina
 Jenis jantina merupakan perbezaan brdasarkan biologi
 Gender brdasarkan hubungan sosial dan budaya
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
TOPIK 4: PERANAN DAN IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA DALAM
SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

1. Peranan & implikasi sosiobudaya dlm sistem pendidikan di Msia


 Menyediakan pendidikan percuma dari peringkat rendah ke peringkat menengah
 Menyediakan pembangunan infrastruktur, kemudahan asas dan bantuan
sokongan persekolahan
 Menyediakan pelbagai jenis bantuan kepada murid - kemudahan asrama, SPBT,
SBKP, Biasiswa Kelas Persediaan Universiti, RMT, KWAPM, elaun khas murid
berkeperluan khas
 Pendidikan utk murid Org Asli dan Penan
 Program Sekolah Model Komprehensif (K9)
 Program Kelas Dewasa Ibu Bapa Murid Orang Asli dan Peribumi (KEDAP)
 Menawarkan mata pelajaran tambahan bahasa
 Pembelajaran mata pelajaran komponen sastera (KOMSAS)
 Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan (RIMUP)

i. Budaya murid
 Budaya hidup yg dibawa oleh murid ke dalam bilik darjah mempengaruhi iklim
dan budaya bilik darjah
 3 kelompok budaya murid:
a) Probudaya sekolah
b) Antibudaya sekolah
c) Antara budaya sekolah dengan budaya remaja
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
ii. Pendidikan kepelbagaian budaya (PKB)
 Sebarang bentuk pendidikan/pengajaran yg mencakupi sejarah, teks, nilai,
kepercayaan dan sudut pandang manusia drpd plbagai latar budaya
 Prinsip kesaksamaan peluang pendidikan utk semua murid
 5 Aspek PKB:
a) Kesepaduan isi pelajaran
b) Membina pengetahuan
c) Ekuiti pedagogi
d) Mengurangkan prejudis
e) Mengupayakan budaya sekolah
 Differentiation (pengajaran kepelbagaian murid)
a) Aras kesukaran dan tahap kesediaan murid
b) Topik mengikut minat murid
c) Pilihan cara belajar murid

2. Implikasi kplbagaian sosiobudaya kpd murid


i. Corak budaya ke atas individu
Berbeza Gaya komunikasi Pemahaman trhadap kelainan gaya komunikasi
dalam dpt menghindari sebarang masalah antara
individu yg berpunca drpd salah faham gaya
berkomunikasi
Sikap terhadap Keluarga perbincangan- sikap lebih terbuka
konflik menghadapi konflik
Pendekatan dlm Faktor yg mempengaruhi termausklah:
menyelesaikan  Akses kpd bahan sumber
tugasan  Pandangan trhdp ganjaran yg akan
diterima stlh selesai tugasan
 Pandangan trhdp kepentingan masa
 Pandangan trhdp hubungan kerjasama dlm
pasukan
 Perkaitan dgn penyediaan tugasan
Gaya menyelesaikan Perkongsian tanggungjawab/tanggungjawab
masalah individu
Sikap terhadap Pandangan berbeza trhdp sikap
pendedahan berterus-terang
pandangan
Pendekatan utk Berbeza ikut budaya - cara belajar
mengetahui

ii. Kemahiran dan penguasaan bahasa


 Alat penguasaan bahasa (LAD: Language Acquisition Device)
a) Penguasaan bahasa daerah, bahasa ibunda/dialek sahaja
b) Penguasaan dua atau lebih bahasa dgn kosa kata yg terbatas/meluas (murid
poliglot)

iii. Kelompok kaum/etnik


a) Masyarakat satu kaum/etnik
b) Masyarakat pelbagai kaum/etnik

iv. Kelas sosial


 Murid kelas sosial rendah - maslaah pembiayaan, kemudahan belajar, kurang
kelengkapan belajar dsbg
 Teori ketersekatan budaya
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
v. Petempatan (Lokaliti/daerah tempat tinggal)
 Bandar dan pinggir bandar
 Luar bandar dan pengalaman

vi. Gaya berfikir dan gaya belajar


Gaya belajar Gaya berfikir Tindakan
Auditori - Mendengar
Visual - Mendengar dan melihat
Kinestetik - Hands-on
Bergantung latar Perlu bantuan latar persekitaran utk
memahami dan menganggap isi pelajaran
Bebas latar Tidak memerlukan bantuan latar persekitaran
utk memahami isi pelajaran
Impulsif Bertindak tanpa berfikir panjang
Reflektif Bertindak selepas berfikir secara mendalam

vii. Gender
 Murid lelaki dan peremuan mndapat layanan berbeza memandangkan perakuan
yg ditunjukan selalunya berbeza

3. Implikasi kplbagaian sosiobudaya kpd guru


i. Penerimaan dan layanan adil
 Guru tidak seharusnya melayani murid sbg satu kelompok individu, kelompok
kelas sosial/kelompok mengikut etnik ttp sbg individu yg mmpunyai keunikan
 Tidak menggunakan maklumat latar belakang keluarga murid utk mengesahkan
generalisasi dan perlabelan yg tlh dibuat
 Menggunakan maklumat latar belakang keluarga murid utk faham tingkah laku
dan luahan perasaan murid yg dipengaruhi oleh persekitaran
 Merancang pembelajaran yg sesuai dan memberikan layanan yg adil terhadap
murid drpd kelompok itu

ii. Pedagogi dan strategi pembelajaran


 Tidak mengangap smua murid boleh belajar melalui cara yg sama
 Menyediakan pmbljrn yg berkesan mengikut kemampuan murid
 Strategi sesuai : Pembelajaran koperatif (kumpulan heteregenous)

iii. Pengurusan bilik darjah dan pengurusan hubungan


 Pengurusan bilik darjah - implemen peraturan
 Pengursan hubungan?
 Pembelajaran koperatif
 Guna kajian sosiometri utk melihat hbungan antara murid di dlm bilik darjah
 Tidak disukai = singkiran
 Tidak dipilih langsung = pengasing

iv. Aspirasi/Jangkaan guru


 Guru mesti sedar bhw potensi murid bukan berdasarkan kelas sosial,
jantina/bangsa
 Guru perlu ubah sikap dan pandnagan trhdp murid dan mengelakkan amalan
diskriminasi

v. Pemilihan bahan sumber


 Perlu berhati-hati dlm memilih sumber pmbljrn yg ssuai
 Elakkan unsur-unsur negatif dan sensitif bagi mana-mana etnik
 Penggunaan bahasa
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
 Guru hendaklah banyak membaca, membuat rujukan dan kajian utk mmbolehkan
guru mengenali resam budaya setiap etnik murid dlm kelasnya
 Guru boleh ubahsuai kurikulum stakat yg wajar agar pnympaian isi pljrn sejajar
dgn sosiobudaya setempat

4. Implikasi kplbagaian sosiobudaya kpd sekolah


i. Jenis sekolah
 Warga sekolah tertentu berbentuk etnosentrik

ii. Lokaliti sekolah


 Sekolah bandar- pelbagai etnik-pgruh sosiobudaya tempatan
 Sekolah luar bandar- etnosentrik-mslh kekurangan guru, prestasi rendah,
pertukaran guru

iii. Kepemimpinan sekolah


 Pengurus sekolah
 Dpt mewujudkan iklim sekolah yg mesra, memotivasikan dan kerjasama sbg
sebuah pasukan
 Kerjasama PIBG

5. Kurikulum
 Pengetahuan dan kemahiran yg perlu dipelajari murid dan mencapai objektif
pembelajaran

i. Kurikulum formal (tersurat)


 Kurikulum yg ditulis secara formal/rasmi ttg segala arahan isi pelajaran, tajuk,
aktiviti, sasaran pencapaian, teks, sumber pgjrn-pmbljrn dan bentuk pentaksiran
 Dokumen rasmi panduan guru mnyampaikan pdp dan pencapaian yg mudah
disemak
 Ekuiti dlm pendidikan:
 Kurikulum alternatif bg murid org Asli dan Penan (KAP)
 Murid berkeperluan khas
 LINUS
 Aktiviti kokurikulum

 Pembahagian Kurikulum Kebangsaan:


a) Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak
 Memberikan asuhan dan didikan awal yg berkualiti kpd kanak-kanak
 Menyediakan peluang pmbljrn yg dpt merangsang minda kanak-kanak dlm
lingkungan umur lahir - 4 tahun
 Fokus kpd pertumbuhan dan perkembangan holistik kanak-kanak dari aspek
JERIS

b) Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)


 Mengembangkan potensi kanak-kanak yg berumur 4-6 tahun secraa menyeluruh
dan bersepadu dlm aspek JERIS
 Utk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinna dan mmbentuk konsep
kendiri yg positif

c) Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)


 Prog pendidikan yg menyeluruh dan brsepadu dr segi struktur kandungan,
pendekatan dan bahan pdp
 Utk emmperkembangkan potensi stiap individu
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
d) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
 Memperkembangkan potensi individu murid secara holistik bg melahirkan modal
insan yg seimbang, harmonis, berakhlak mulia, kritis, kreatif, inovatif serta
memiliki kemahiran insaniah sbg persediaan utk mnghadapi cabaran semasa
dan abad ke21

e) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)


 Memperkembang potensi individu secara holistik dgn mengambilkira kebolehan,
keupayaan, minat dan bakat murid
 Mnyediakan murid utk melanjutkan pendidikan dan/atau utk menceburi bidang
pekerjaan

ii. Kurikulum tersirat


 Cara budaya disalurkan dan sikap dibentuk mlalui proses pdp dan pengurusan
organisasi sekolah
 Apa-apa yg dihayati murid kesan drpd suasana sekolah, rutin harian, peraturan
sekolah, tindakan serta sikap guru dsbg
 Belajar secara tidak langsung
 Kepatuhan kpd autoriti, peraturan sekolah, ketepatan masa, bekerjasama dll
 Kurikulum tersirat trjadi berdasarkan 3 unsur:
a) Kelompok
 Murid sbg ahli dlm kelompok (sekolah dan bilik darjah)
 Berdiri smasa guru masuk, ucap salam, tunggu giliran, bercakap dgn izin guru

b) Pujian
 Dikaitkan dgn penilaian
 Peperiksaan & kuiz (Umum) - tingkahlaku (kebiasaan)

c) Kuasa
 Lebih berat sebelah kpd kuasa org dewasa
 Kepimpinan demokratik dan beri peluang kpd murid utk beri pandangan

 Kurikulum terancang:
a) Kurikulum formal - dikdokmentasikan pd setiap epringkat persekolahan
(KSSR,KSSM)
b) Kurikulum pengajaran - proses plaksanaan kurikulum formal di bilik darjah

 Murid belajar melalui kurikulum tersirat drpd 2 aspek berikut:


a) Struktur organisasi sekolah
 Jadual wkatu pmbljrn
 Aktiviti sekolah
 Kemudahan dan kelengkapan sekolah
 Bahan sumber pdp
 Bentuk pentaksiran dan penilaian
 Jenis kursus
 Program khas di sekolah
 GERKO
 Pgurusan hubungan
 Pengelompokan murid
 Cara GB urus sekolah

b) Budaya sekolah
 Peraturan sekolah
 Keceriaan sekolah
 Paparan maklumat sekolah
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
 Peranan dan hubungan warga sekolah
 Budaya murid
 Adat resam yg diamalkan
 Aspirasi sekolah
 Jangkaan guru trhdp kumpulan murid

 Kesan kurikulum tersirat:


a) Disengajakan
b) Tidak disengajakan
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
TOPIK 5: KESAMARATAAN PELUANG PENDIDIKAN DI MALAYSIA

1. Kesamarataan peluang pendidikan


 Keadaan yg membenarkan akses kpd pendidikan yg sama rata utk semua
penduduk tanpa mengira latar belakang, lokasi dan kelas sosial

a) Jantina
 Ketiadaan keselamatan dlm kalangan murid perempuan, ulang-alik ke sekolah,
bias jantina dlm buku teks dan bahan pengajaran
 Analisis kurikulum:
 Kepentingan ttg soalan yg berkaitan
 Guru pelru membentuk persekitaran pmbljrn yg menunjukkan bahawa hak utk
belajar dan kurikulum tidak dikaitakan dgn jantina
 Penggubal kurikulum dan penyemakan semula kurikulum perlu mewujudkan
suatu kefahaman cara untuk murid dan guru ahrus bertidak trhdp pelabagi bahan
pdp
 Faktor memilih subjek bersifat ‘keperempuanan’ dan kelelakian’
 Kemudahan dan peluang pendidikan yg sama antara wanita dan lelaki
 Pertumbuhan ekonomi yg pesat dan perubahan dlm proses perindustrian
 Pelaksanaan DEB

 Perlu mengambil kira isu-isu sensitif yg berkaitan dgn ajntina di dlm bilik darjah
 Perlu memastikan tidak wujudnya sikap memihak kpd murid lelaki secara
berterusan
 Pentaksiran -penambahbaikan kualiti
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
 Ditambahbaik dgn beberapa intervensi:
 Menambah plbagai jenis soalan
 Mnggunakan plbagai jenis soalan
 Mengimbangkan kaedah pentaksiran bilik darjah
 Mnyemak semula ujian, peperiksaan & pentaksiran

b) Kelas sosial
 Kedudukan ssuatu kelompok yg sama dlm msyrkt tanpa mengambil kira dasar
pmbahagian kelas
 Wujud disebabkan prbezaan dari sgei penghormatan dan status sosial
 Perbezaan kemudahan pendidikan, kesihatan,asas kewangan, kemudahan TMK,
akses internet,
 Langkah atasi TMK:
 Memastikan keperluan asas disediakan dgn meantapkan peralatan, jaringan dan
aplikasi TMK, kompetensi guru dlm TMK dan pentaksiran
 KPM membangunkan semua insiatif TMK masa depan dgn guna 1BestariNet
(FrogVLE)

c) Pedalaman
 Isu:
 Kemudahan asas
 Kekurangan guru terlatih & berpengalaman
 Jurang pendidikan antara lokasi, taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan murid
 Jurang digital
 Kurang motivasi utk belajar dan tiada daya saing kerana bil murid sedikit
 Sekolah Kurang Murid (SKM)
 Bangunan sekolah yg daif
 Kekurangan kelengkapan asas pembelajaran
 Tempat tinggal murid yg jauh dan terpencil
 Kadar keciciran

 Utk mengurnagkan kadar keciciran dan merangsang penyertaan tinggi dlm


kalangan murid luar bandar
 Perlu meningkatkan bilangan guru mengikut opsyen
 Menaiktaraf infrastruktur asas sekolah utk mewujudkan pmbljrn kondusif
 Transformasi sekolah berenrolmen rendah (SKM)
 Mningkatkan kualiti guru dan GB dis ekolah pedalamn
 Menyediakan peruntukan kewangan yg saksama dr segi pmbnaan asrama,
perkhidmatan pengangkutan dan rancangan aktiviti penggayaan di luar waktu
sekolah

d) Kumpulan minoriti
 Bilangan tak ramai dan kedudukan di pedalaman & terpencil
 Kelainan ciri dari segi fizikal, budaya, ekonomi dan tingkah laku
 Pihak sekolah perlu peka dan prihatin trhadap cara hidup dan budaya satu-satu
kaum
 Harus diberi peluang sama rata dlm mencapai matlamat masing-masing
 Guru harus menyesuaikan dan mengadaptasi kurikulum sedia ada

2. Program pendidikan utk semua di Msia


 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan Msia (PPPM 2013-2025)
i. Akses
ii. Kualiti
iii. Ekuiti
iv. Perpaduan
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
v. Kecekapan

a) Program Pendidikan Orang Asli, Peribumi dan Pedalaman


 Org asli
 Kadar keciciran yg sangat tinggi
 Prestasi murid Org Asli amat rendah
 Pendapatan rendah (miskin)
 Sikap tidak ambil berat ibu bapa Org Asli
 Tiada sifat prsaingan yg sihat dlm kemajuan pendidikan
 Kurang berdaya tahan secara mental dan mmpunyai ingatan yg singkat
 Mengikuti kurikulum yg sama seperti aliran perdana
 Lebih mengutamakan peristiwa-peristiwa di kampung
 Jarak tempat tinggal yg jauh
 Masalah sisem pngangkutan
 Ibu bapa org Asli miskin dan tidak berkemampuan
 ibu bapa tidak berpendidikan dan kurang brkemampuan utk membimbing
 Tidak dpt melihat hubungkait pelajaran dgn kehidupan seharian

 Perkembangan dlm bidang pedagogi peribumi perlu dimantapkan


 Penggubalan kurikulum kontekstual (Kurikulm Asli dan Penan , KAP)
 Sukatan pebelajaran minimum yg mencukupi
 Mengikut konteks komuniti org Asli dan Penan
 Program Sekolah Model Khas Komprehensif (T9)
 Kelas Dewasa Orang Asli dan Peribumi (KEDAP) - teknik andragogi

b) Program Pendidikan Juvana


 Sekolah Integriti dan Sekolah Henry Gurney
 Program Pembangunan Insan (4 fasa)
i. Fasa Pembentukan Disiplin
ii. Fasa Pengukuhan Sahsiah - Guna Modul Putra
iii. Fasa Kemahiran
iv. Fasa Pemasyarakatan

 Pendidikan mlalui sistem persekolahan dan menykong UNESCO ‘Pendidikan utk


Semua’
 SI & SHG utk menyediakan pendidikan secara formal di institusi penjara dgn
kerjasama KPM dan Jabatan Penjara Malaysia
 8 org guru utk melaksanakan PdP dan diantu oleh 3 org guru khusus (Guru
Kaunseling, Guru Pemulihan dan Guru Agama)
 5 buah kelas
i. Kelas 3M
ii. Kelas Pra-PMR
iii. Kelas PMR
iv. Kelas Pra-SPM (2 buah)
v. Kelas SPM (2 buah)

 Pemilihan aliran akademik atau aliran kemahiran ditentukan oleh bbrapa pringkat
saringan
 Wajib aktiviti kokurikulum - dlm kwsn sekolah/kwsn penjara

c) Program Pendidikan Pemulihan Khas


 Utk murid yg menghadapi masalah dlm penguasaan kemahiran 3M
 Dijalankan oleh guru yg khusus di ruang yg khusus
 Ganti dgn Program LINUS
 Memastikan semua murid tahap 1 menguasai kemahiran 3M
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
d) Program Pendidikan Khas
 Kmpulan berkeperluan khas - kanak-akank istimewa (luar biasa/tercabar dari
segi JERIS)
 Autisme, sindrom down, disleksia, lewat perkembangan palsi serebelum, cacat
pendengaran dan penglihatan, pintar cerdas, kecelaruan tingkah laku
 Boleh pilih satu drpd 3 opsyen:
i. Sekolah Pendidikan Khas - kurang upaya penglihatan, pendengaran dan mslh
pembelajaran
ii. Prog Pendidikan KhasIntegrasi (PPKI)- sekolah arus perdana yg mempunyai
kelas khas utk murid berkeperluan khas
iii. Prog Pendidikan Inklusif- utk murid berkeperluan khas yg belajar bersama murid
arus perdana

 Tujuan utama prog Pendidikan Khas kpd murid berkeperluan khas:


 Brpeluang utk menerima akses pendidikan yg rlevan dan sesuai
 Perlu diperkembangkan bakat dan potensi murid mlalui pnddkn vokasional
 Dbri pluang utk mngikuti Prog Intervensi Awal agar tahap keupayaan dpt
dioptimumkan
 Utk mengikuti prog pnddkn yg menjurus kpd peningkatan potensi sedia ada
 Murid berkeperluan pendidikan khas (MBK) yg berpotensi seboleh-bolehnya
ditempatkan secara inklusif di kelas arus perdana

 Hasrat kesamarataan peluang pendidikan :


 Kemudahan fizikal sekolah dan peralatan khas
 Kepakaran guru pendidikan khas
 Penggunaan kurikulum
 Mmbina kesedaran dan penglibatan awam

e) Sekolah Dalam Hospital


 Brtujuan mnyediakan pendidikan formal dgn pendekatan didik hibur utk murid yg
sedang menerima rawatan di hospital
 Objektif penubuhan:
 Mnyediakan pendidikan formal dan ebrstruktur
 Menyokong dgn memberikan rangsangan
 Mnyediakan perkhidmatan pendidikan
 Mnydiakan pendidikan di hospital

 Pendekatan didik hibur


 Mewujudkan situasi pmbljrn yg menyeronokkan
 Akedah pengajaran (nyanyian, permainan, lakonan, main epranan, simulasi dan
bercerita secara sistematik)
 Ringankan beban murid
 Membantu proses rawatan pesakit
 16 guru dan 4 pembantu

f) Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih


 Memberikan pendidikan asas kpd anak-anak jalanan yg tiada dokumen, anak
yatim piatu dan tercicir dr sekolah
 Objektif utama penubuhan:
 Mnyediakan asas pendidikan formal dlm persekitaran yg kondusif
 Mngurnagkan kadar keciciran
 Memberikan pluang utk membentuk laluan kerjaya
 Mmbna insan yg ebrilmu, berkemhairan dan blh berdikari
 Berbentuk modular
 Modul SBJK dimodifikasi drdpd kurikulum standard
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
 Smua guru trlibat scr langsung dlm pnydiaan modul
 Multigrade learning
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
TOPIK 6: PEMBINAAN NEGARA BANGSA DALAM PERSEKITARAN
KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA DI SEKOLAH

1. Konsep negara bangsa


 Negara bangsa = rakyat yg bersatu padu dan menyanjung masa hadapan
bersama
 Perlu mnghayati idealisme satu bangsa dan satu negara yg berdaulat serta
perlu memanifestasikan diri dgn identiti yg sama

a) Persekitaran kepelbagaian sosiobudaya di sekolah


 Sosiobudaya = Amalan gaya hidup dan peradaban masyarakat
 Hubungan murid-murid plbagai kaum dgn merentasi budaya mereka sendiri
 Perlu memahami pentingnya peranan murid-murid dlm proses pmbinaan
negara bangsa

b) Memperkasa bahasa kebangsaan


 Bahasa Melayu sbg bahasa kebangsaan
 Satu bahasa perantaraan
 Usaha memperkasakan bahasa kebangsaan sbg bahasa ilmu:
i. Peranan guru - Menguasai dan menggunakan asas BM secara betul, berstruktur
dan sistematik dlm pelaksanaan tugas mereka serta sentiasa memupuk usaha
utk mningkatkan pggunaan BM dlm kalangan msyrkt majmuk
ii. Guru BM perlu ada komitmen dan tanggungjawab dlm memperkasakan bahasa
kebangsaan, menjadi pakar rujuk dlm pnggunaan BM
iii. Pendekatan pdp guru BM dilaksanakan berasaskan strategi trkini
iv. Mmnfaatkan penggunaan TMK dlm pdp (portal pembelajaran)
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
v. Mlaksanakan plbagai prog kebahasaan dan kesusasteraan

c) Memantapkan integrasi nasional


 Usaha memantapkan integrasi nasional:
i. Melaksanakan sistem pendidikan kbangsaan yg menggunakan satu kurikulum
kbangsaan
ii. Memperkasakan Sekolah Kebangsaan (SK)
iii. Penerapan nilai-nilai jati diri, budi bahasa dan seni budaya
iv. Memperkenalkan mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan
v. Konsep Sekolah Wawasan - sambutan Bulan Kemerdekaan
vi. KSSR & KSSM fokus kpd subjek Sejarah
vii. Pendidikan dan aktiviti kokurikulum
viii. Pendidikan sepanjang hayat
ix. Penyediaan infrastruktur pendidikan yg mencukupi

 RIMUP

d) Memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya


 Pemupukan kecintaan trhdp SWK:
i. Aktiviti-aktiviti kesenian dan kebudayaan
 Tarian dan permainan tradisional
 Pemupukan penghayatan mesra budaya

ii. Pengintegrasian pdp


 Pakaian tradisional kaum-PSV-Moral

iii. Kurikulum kesenian


 Pendidikan Muzik (bahasa muzik, kemahiran, kreativiti dan aspirasi,
pengetahuan akadmeik serta pengalaman amali)
 Aktiviti muzik berkumpulan (caklempong, orkestra dsbg)

iv. Penubuhan sekolah seni


 Dpt menggilap dan menggarap potensi dan bakat diri dlm klgn murid dlm aktiviti
kesenian dan kebudayaan tanah air

v. Meningkatkan kerjasama dgn Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan


 Murid lepasan Sekolah Seni bekerja under KeKKWA (Akadmei Seni dan Warisan
Negara & Institut Kraf Tangan Malaysia)
 Aktiviti pengukuhan merakyatkan seni budaya (tarian, puisi dan lagu)
 Mndapatkan kepakaran jurulatih seni utk kelab anjuran di sekolah

vi. Penggunaan tulisan Jawi


 Mmpunyai identiti yg tersendiri dan sbg alat komunikasi dna alat pengembangan
 Membudayakan semula tulisan jawi mlalui program j-QAF
 Mnghidupkan kembali Utusan Melayu dgn mmbiayai sbhgn drpd kos
penerbtannya serta menyumbang pengisian suratkhabar trsebut

2. Inisiatif pembinaan negara bangsa


a) Mempertingkatkan semangat patriotisme
 Menjayakan bulan kemerdekaan di sekolah

b) Kesedaran terhadap perlembagaan negara


 Kesedaran kpd murid betapa pentingnya mghormati Perlembagaan Msia
 Penyediaan modul dan garis panduan penerapan Perlambagaan Negara dlm
aktiviti kurikulum dan aktiviti kokurikulum
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
 Lawatan penanda aras ke tempat/institusi tertentu

c) Mempertingkatkan semangat kerjasama


 Memberikan ekrja-kerja berkumpulan
 Menghindari drpd mencetuskan isu-isu sensitif smasa mengajar

d) Pemantapan kurikulum sekolah


 Mewajibkan subjek Sejarah sbg subjek lulus SPM
 Diwajibkan belajar dan mengahayati sejarah negara

3. Peranan guru dlm pembinaan integrasi nasional


a) Penerapan nilai murni
 Penerapan nilai murni merentasi pdp
 Pembentukan smgat patriotisme dlm klgn pelajar
 Profesionalisme guru dlm melaksnakan tanggungjawab

b) Pembentukan semangat patriotisme


 Sntiasa bersemangat dan bersedia melaksanakan tanggungjawab serta
menyemai semangat pariotisme dlm klgn murid
 Memberikan penekanan ttg aspek semangat patriotik ini dlm kurikulum sekolah
 Menyedarkan murid ttg pentingnya integrasi nasional mlalui aktiviti-aktiviti

c) Pembinaan integrasi nasional


 Melaksanakan pdp dgn tujuan mnyampaikan ilmu pengertahuan serta membawa
kesedaran betapa pentingnya mmbuka minda murid mlalui pemerolehan ilmu
pengetahuan
 Meletakkan keutamaan tugas dan tanggungjawab pd tahap tertinggi
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
TOPIK 7: PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA

 Unsur-unsur pembinaan persekitaran bilik darjah mesra budaya:


 Unsur-unsur budaya msyrkt Msia berbilang kaum
 Suasana yg selamat dan mndamaikan semua murid
 Guru dan murid yg melalui proses pdp yg berkesan
 Amalan nilai-nilai murni sewaktu berada di dlm bilik darjah
 Peraturan di bilik darjah
 Amalan pedagogi terbaik
 Hubungan kemanusiaan antara guru-murid, murid-murid, guru murid-komuniti
sekolah

1. Pengurusan persekitaran fizikal


 Utk mengekalkan persekitaran pembelajaran yg positif dan produktif
 Bilik darjah ialah satu ekologi yg mmpunyai sistem tersendiri yg mmpnyai
prkaitan antara persekitaran fizikal dgn benda-benda bernyawa (guru& murid)

a) Susunan kerusi dan meja murid


 Perlu mngambil kira peluang utk murid bercampur gaul dan belajar brsama-sama
tanpa ada halangan
 Berada dlm kumpulan yg berbeza-beza
 Mngikut kesesuaian jenis aktiviti pembelajaran

b) Hiasan bilik darjah


 Murid diberi kebebasan utk menghias bilik darjah dgn nasihat dan pandangan
guru
 Pupuk rasa tanggungjawab dan kepunyaan trhdp bilik darjah
 Murid diberi peluang utk mempamerkan bahan budaya etnik masing-masing
 Contoh hiasan bilik darjah:
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
i. Artifak-artifak budaya dan sejarah etnik (pakaian tradisional, peralatan
prtukangan/memasak)
ii. Lukisan
iii. Resepi makanan tradisional
iv. Potret tokoh/pemimpin msyrkt

c) Perpustakaan mini
 Murid menamakan perpustakaan dgn nama kelas mereka sendiri
 Digalakkan mmbawa bahan bacaan seperti buku cerita rakyat etnik
masing-masing

2. Pengurusan sosial
 Teori pembelajaran sosial (Cornell Montgomery):
 Menekankan aspek pemerhatian sbg proses pembelajaran yg berkesan
 Proses pembelajaran melalui pemerhatian-tindakan positif melahirkan tindakan
yg betul
 Empat peringkat peniruan:
i. Hubungan yg rapat
ii. Peniruan drpd pihak yg lebih dewasa
iii. Memahami konsep
iv. Mencontohi perlakuan

 Aktiviti yg boleh dilakukan:


a) Berkongsi pengalaman semasa bercuti
b) Meraikan hari jadi ahli kelas
c) Mengadakan aktiviti pmbljrn yg mendedahkan murid utk
bekerjasama-pembelajaran koperatif
d) Mengadakan aktiviti mncipta akd ucapan hari jadi, kad ucapan terima kasih dll
(kemahiran interpersonal)
e) Mengadakan ziarah
f) Mengadakan aktiviti berkelah di luar bilik darjah
g) Peraturan-peraturan di dlm bilik darjah
h) Pengalaman berkomunikasi dgn cemerlang dlm kalangan rakan sebaya dan org
dewasa

3. Pengurusan emosi
 Emosi ialah satu perasaan dan gerak hati yg dialami oleh seseorang individu yg
akan terpapar mlalui tindak balas fisiologi sekiranya brlaku rangsangan trhdp
emosi dlm ssuatu keadaan
 Perkara dlm pengurusan emosi bilik darjah:
a) Layanan yg adil kpd semua murid
 Guru bias
 Guru harus layan sama rata dan menjadi suri teladan kpd murid-murid

b) Bilik darjah yg selamat


 Guru hendaklah penyayang dan periang serta murid berasa selamat di sisinya
 Guru mampu meastikan setiap murid di dlm kelasnya berdisiplin dan tidak
menggagnggu kawan

c) Guru dan murid yg periang dan ceria


 Guru yg mudah didekati
 Guru yg penyayang-sentiasa ambil berat murid
 Murid mempercayai gurunya -murid share problems

d) Amalan nilai yg diterima oleh semua


EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
 Guru menjadikan bilik darjah sbg ruang utk mendidik murid dgn nilai-nilai
persefahaman, saling mengerti dan slg menghormati
 Murid boleh didedahkan dgn unsur kepelbagaian budaya rakyat Msia

4. Sosiolinguistik
 Sosiolinguistik ialah satu bidang ilmu yg mengkaji ciri-ciri dan fungsi-fungsi
variasi bahasa serta turut mengkaji pengaruh budaya trhdp ssuatu bahasa yg
digunakan
 Pengaruh sosiolinguistik di Msia:
a) Faktor sejarah
 Bahasa ibunda masing-masing
 Himpunan perkataan dan struktur bahasa tersendiri yg dituturkan dlm kelompok
masing-masing
 Satu bahasa digunakan brsama diperlukan utk mnjadi bahasa perhubungan
semua etnik di Msia

b) Faktor geografi
 Menawarkan pengalaman berbeza yg mempengaruhi bahasa masyarakat

c) Perbezaan kelas dan latar belakang sosial


 Memengaruhi keyakinan diri dan gaya belajar murid

d) Kepelbagaian jenis sekolah


 Penguasaan BM tidak setara antara murid dr jenis sekolah brlainan

 Bahasa ibunda
 Penawaran kursus-kursus bahasa etnik di program latihan guru (UPSI & IPGM)
adlh usaha mmpertahankan variasi bahasa ibunda di Msia

 Peranan guru dlm aspek sosiolinguistik


 Mengadakan pelbagai aktiviti bahasa, sastera dan budaya dlm klgn murid
 Kegiatan kokurikulum
 Menyelitkan unsur-unsur warisan budaya etnik-etnik lain dgn menggunakan
sumber pdp
 Murid-murid akan memahami dan menguasai kosa kata bahasa etnik
rakan-rakan

5. Pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian kelompok


 Guru perlu mmpunyai pengetahuan dna kemahiran yg sesuai dan berkesan utk
menawarkan pendidikan berasaskan perbezaan latar belakang murid
 Bakal guru wajar diberikan pendidikan dan latihan yg mnjurus ke arah pguasaan
pgetahuan dan kemahiran utk menganalisis isu berhubung etnik, budaya dan
amalan-amalan etnik
 Memaksimumkan peluang pmbljrn murid
 Perkara yg perlu diketengahkan dlm pedagogi relevan budaya:
a) Pendekatan ini wajar dimasukkan ke dlm kurikulum
b) PRB menghubungkan pengalaman di rumah dgn pengalaman di sekolah
c) PRB mnggunakan strategi bimbingan yg meluas serta berkait dgn gaya pmbljrn
yg berbeza
d) Mngajar murid mngetahui dan menghargai warisan budaya sendiri dan org lain
e) Mampu membekalkan maklumat plbagai budaya, sumber dan bahan dlm smua
subjek dan kemahiran yg diajar di sekolah
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
 Ciri-ciri PRB:
a) Pmbljrn yg mampu mnguhubungkan pglmn murid di rumah dgn pglmn di sekolah
serta memenuhi tuntutan dan keperluan kurikulum
b) Mmnfaatkan latar belakang, pgtahuan dan pengalaman murid utk memahami
pgjrn guru
c) Mningkatkan perkembangan murid dlm bidang pembelajran
d) Kesediaan mmpelajari dan menyokong budaya sama ada budaya di
sekolah/rumah
e) Guru bantu murid utk kenal pasti, kritik dan tambahbaik ketidaksamarataan sosial
mlalui pmbngunan sosiopolitik dan kesedaran kritikal
f) Hasil pembelajaran tidak berfokus pd pncapaian akademik, sebaliknya
memertahankan identiti dan warisan budaya
g) Murid mnjadi sbhgn penyumbang dlm menggalakkan pmbljrn dan
kecemerlangan akademik
h) Murid mnjalani kehidupan sbg sebuah keluarga yg besar dan berkembang
i) Guru perlu melayani kehendak dan keperluan murid yg mmpunyai eprasaan
sepnya, mnghargai perbezaan yg ada pd diri murid dan mengetengahkan konsep
kendiri stiap murid
j) Prskitaran plbagai budaya mmbantu mmbina PRB yg menyumbang ke arah
demokrasi budaya serta menjadikan murid rakyat yg glokal (global dan lokal)
k) Mmbuka runag kpd guru dan murid utk mnjalani aktiviti prbincangan, refleksi
serta analisis identiti etnik

 Tindakan guru dlm melaksanakan PRB


a) Menerima kepelbagaian latar blkg murid yg berbeza dgn positif
b) Bersiap sedia utk mengajar dan mengenal pasti pendekatan-pendekatan yg pelru
bg mencapai hasil pmbljrn
c) Mncari pendekatan yg sesuai utk menghubungkan pengalaman murid di
rumah-sekolah
d) Prlu mmpunyai rasa bangga dan komited dgn kerjaya yg mendorong kjayaan
smua murid tanpa mmbezakan etnik dan budaya mereka
e) Guru perlu meluangkan masa utk hadir di majlis-majlis komuniti
f) Mewujudkan hubungan dan ikatan dgn murid serta mmbangunkan komuniti
belajar dlm klgn murid
g) Guru hendaklah menghormati murid-murid yg berbeza latar blkg
h) Guru mnggunakan kekuatan yg sedia ada pd murid utk diketengahkan dan
menjadikannya sumber pdp
i) Sikap penyayang
j) Perlu sentiasa mendekati murid
k) Pupuk semangat dan kesedaran murid agar mpunyai cita-cita yg besar
l) Mendorong murid ke arah mmbina impian dan harapan yg tinggi
m) Penglibatan ibu bapa dan komuniti
n) Sentiasa berusaha menambah koleksi sumber dan bahan pengajaran yg dpt tarik
minat murid
o) Mmbawa murid melawat dan menjalankan projek di kwsn ssuatu etnik
p) Menerima pelawat asing

 Elemen PRB:
a) Elemen adat resam dlm pdp
 Guru boleh menjadikan murid-murid sbg sumber dlm menyampaikan maklumat
berhubung dgn adat resam anak muridnya
 Guru boleh mminta murid mndptkn maklumat berhubung adat resam dan
kepercayaan etnik maisng-masing
 Guru blh merumuskan isi pelajaran dgn menerapkan nilai-nilai persefahaman dan
perpaduan
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
b) Komponen kesusasteraan
 Cerita rakyat, puisi (sajak, pantun, syair, gurindam dan seloka)
 Penggunaan hasil kesusasteraan pelbagai etnik
 Meminta murid menyamaikan sebuahcerita rakyat yg luar biasa - tarik minat
murid - buat buku besar
 Meminta murid melukis salah satu adegan yg trdpt dlm cerita rakyat
 Mnggunakan puisi (lagu rakyat) sesuatu etnik dan minta murid
mempersembahkannya
 Murid boleh menterjemahkan secara lisan lagu rakyat dlm bahasa ibunda ke dlm
BM/BI

c) Elemen pakaian tradisional dan kesenian


 Aktiviti mmbuat topi/tutup kepala yg menjadi sbhgn drpd pakaian tradisional
 Mmbuat persamaan dan perbezaan pakaian tradisional etnik mereka dgn
etnik-etnik lain

d) Elemen pemakanan
 Tidak terbatas hanya dlm kelompok jenis masakan, boleh juga amalan
pemakanan (Melayu makan sirih dsbg)
 Murid mmbuat pembentangan ttg peraturan/etiket makan etnik masing-masing
 Mnyenaraikan jenis masakan nasi/mi di Msia - Mendpaatkan maklumat mengenai
ramuan - menganalisis jenis ramuan yg plg kerap digunakan- mndapatkan
maklumat kebaikan ramuan-ramuan tersebut

e) Elemen alam sekitar


 Menulis kprcayaan msyrkt setempat trhdp persekitaran/tempat tinggal
mereka-mndptkn bantuan drpd golongan dewasa - guru mengaitkan kejadian
alam sekitar
 Diperdengarkan dgn lagu ttg keindahan alam persekitaran- nyanyi
 Keindahan kampung diterjemahkan dlm bentuk lukisan/penulisan puisi
 Mbuat brosur utk mempromosikan lokasi yg menarik pelancong
 Tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok herba yg ada kelebihan

 Contoh sumber pdp PRB:


 Foto
 Cerita rakyat
 Lagu
 Tarian
 Sajak

6. Kelas bercantum
 KPM melatih guru-guru bg membolehkan guru mengendlaikan pdp di SKM
 ‘Multiple Class Teaching’
 Pendekatan yg memberikan peluang kpd murid di kwsn pedalaman utk mengikuti
pembelajaran apabila guru mengendalikan pgjrn kpd kelas-kelas yg berbeza pd
masa yg serentak
 Pelaksanaan pdp oleh seseorang guru utk murid-murid yg terdiri drpd beberapa
gred/tahap dan umur murid-murid lbih kurang sebaya
 Kelas bercantum diwujudkan jika bilangan murid bagi satu-satu kelas kurang
drpd 10 org
 Murid dlm kalangan yg berbeza umur tp hampir sebaya
 Sama tahap
 Sekolah rendah sahaja
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
 Pedagogi kelas bercantum
a) Kumpulan sama kebolehan
 Dikenali sbg kumpulan akademik (Math & Bahasa)
 Guru catat pemerhatian - pencapaian murid
 Bahagikan murid ikut kumpulan pencapaian (cerdas, sederhana, lemah)

b) Kumpulan pelbagai kebolehan


 Membahagikan murid plbagai kebolehan ke dlm satu kumpulan dan kerja
brpasukan
 Aktiviti berbentuk projek
 Mnyediakan lembaran kerja yg berbeza

c) Kumpulan tahun persekolahan


 Guru akan menyusun aktiviti murid dgn melaksanakan pgjrn tahun 2, manakala
murid Tahun 3 mnjalankan aktiviti kendiri sprti melengkapkan lembaran kerja
 Ajar secara bergilir

d) Kumpulan sosial
 Pilih kumpulan masing-masing
 Sgat sesuai utk aktiviti permainan serta subjek-subjek yg menekankan kemahiran
psikomotor (Muzik, PSV, PJK & KHB)

e) Kumpulan individu
 Setelah semua kumpulan murid melibatkan diri dlm aktiviti pdp

 Rancangan pengajaran kelas bercantum


 Perlu menyesuaikan sukatan pljrn dgn suasana kelas bercantum
 Perlu meneliti isi kandungan sukatan pelajaran bg kedua-dua tahun tersebut
 Guru mmbuat penyesuaian jadual waktu dan tajuk bg setiap mata pelajaran
 Kaedah pengajaran:
a) Murid berlainan kemahiran dan tahun persekolahan
 Guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yg berbeza bg membolehkan guru
melaksanakan pgjrn yg lancar tanpai mengabaikan mana-mana kumpulan
 Secara bergilir-gilir

b) Murid yg sama kemahiran


 Guru perlu tahap pembelajaran dan pencapaian murid-murid sama ada dlm
pengetahuan mahupun kemahiran yg perlu dikuasai oleh murid
 Boleh memulakan pgjrn dgn mengajar satu topik kpd kedua-dua kumpulan

 Pengurusan jadual waktu


 Disusun mengikut mas ayg diperuntukkan utk sesuatu subjek
 Gabungan 2-3 waktu utk satu mata pelajaran secara berterusan terutamanya
subjek teras
 5 mata pelajaran sehari
 Tumpuan diberikan kpd subjek asas (BM(SK), BT & BC (SJKC & SJKT), Math, BI
dan Sains)

 Bahan bantu mengajar kelas bercantum


 Perbezaan murid dlm segala aspek
 Perlu mampu menarik minat murid menjalani aktiviti sendiri ketika guru mengajar
satu kumpulan yg lain
 Perlu menenuhi dan mencapai hasil pmbljrn yg ditetapkan dan perlu bergantung
kpd aktiviti yg dipilih oleh guru
 Bahan yg disediakan scr bersiri perlu disusun mengikut susunan yg sesuai
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
 Pnggunaan bahasa dlm setiap bahan hendaklah sesuai

 Penilaian
 Pemerhatian secara tidak langsung
 Semakan utk tugasan dan kerja-kerja berkumpulan/kerja individu
 Ujian-ujian formal
 Ujian diagnostik

7. Penilaian berasaskan budaya


 Konsep PBB
 Fokus baharu dlm penilaian dan pentaksiran sekiranya kurikulum tlh
memasukkan elemen budaya sbg bahan/kandungan dlm ssuatu subjek
 5 fokus dlm merealisasikan pendidikan pelbagai budaya:
i. Pendidikan kepelbagaian budaya blh memberi tumpuan trhdp integrasi
kandungan
ii. Proses pmbinaan pengetahuan
iii. Amalan pedaoggi yg bernilai
iv. Proses mengurangkan prejudis dan sikap murid yg terkongkong dlm budaya
masing-masing
v. Membina budaya sekolah dan struktur sosial yg mnggalakkan murid plbagai etnik
trlibat dlm setiap aspek kehidupan di sekolah

 Tujuan PBB
i. Mengumpulkan maklumat utk kemajuan, diagnosis dan tindakan selanjutnya
ii. Menilai dgn mnggunakan prosedur autentik dan alternatif
iii.Memperoleh data ttg peluang pmbljrn utk semua murid
iv. Mengumpulkan maklumat sama ada penilaian mengambil kira faktor linguistik
dan kerelevanan budaya
v. Menentukan keperluan bahasa yg sesuai utk penilaian formal
vi. Mengurnagkan bias dlm amalan-amalan penilaian tradisional

 Peranan guru dlm menyediakan PBB


 Mmpunyai kebolehan utk menggunakan plbagai kemahiran penilaian dan alat
dlm pgjrn
 Perlu mengambil kira plbagai kemahiran pnylsaian mslh dlm menilai potensi
pembelajaran murid
 Brperanan menagani isu-isu budaya setiap kali mengajar dan membina alat
penilaian

 Prinsip-prinsip PBB
i. Perlu berasaskan pemahaman ttg cara murid belajar dan memainkan oeranan
positif dlm membentuk pglmn pembelajaran murid
ii. Mengambil kira prbezaan individu murid dlm pmbljrn dan harus berasaskan
objektif-objektif & murid demonstrasikan pncapaian ahsil pmbljrn dlm pelbagai
cara
iii. Bercorak adil kpd semua murid

 Ciri-ciri PBB
a) Penilaian yg menyokong pmbljrn merupakan jenis-jenis penilaian yg tersirat dlm
kernagka kurikulum
b) Alat-alat penilaian direka bentuk utk satu-satu pgrn yg akan membekalkan
maklumat utk mmbuat keputusan bilik darjah brkait dgn penempatan, diagnosis,
pemantauan dan pencapaian murid
c) Berbeza dari sgei format dan gaya
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
d) Perlu menyokong pengalaman pembelajaran plbagai, pelbagai konteks dan item
ujian lebih ‘process-sensitive’
e) Guru berkebolehan memadankan kehendak ujian dan aktiviti-aktiviti pgjrn
f) Objektif/komponen pdp boleh diukur dgn mnggunakan plbagai format item yg
berbeza
g) Bahasa yg digunakan dan jenis item ujian

 Jenis PBB
a) Pemerhatian harian tingkah laku pmbljrn dan sosial murid dlm situasi bilik darjah
b) Penilaian portfolio murid
c) Penulisan jurnal
d) Projek-projek

8. Ujian dan program pengajaran


 Perhatian kpd gaya kognitif dan kemahiran akademik semua murid
 Guru mereka bentuk ujian dgn menggubal item soalan yg sesuai utk menilai
pgtahuan/prestasi murid dlm bidang kandungan tertentu dlm kurikulum yg mesra
budaya
 Culturally loaded
 Bahasa yg digunakan-harus difahami dan tak bias
 Arahan ujian-ambil kira asas budaya dan faktor linguistik sedia ada murid
 Penilaian kendiri murid
 Portfolio
 Penilaian kendiri guru
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
TOPIK 8: KOMUNIKASI BERKESAN DI DALAM BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

 Komunikasi ialah penghantaran ssuatu mesej sama ada secara bertulis, lisan
atau bkan lisan oleh seseorang kpd pihak lain dan berlaku tindak balas drpd
penerima mesej

1. Kemahiran komunikasi berkesan


 Keupayaan memotivasikan murid - guru mewujudkan persekitaran yg
menyeronokkan, menarik minat murid dan meredakan ketakutan murid
 Bahasa tubuh yg berkesan - murid mudah memahami isi pelajaran dan elak
murid bosan
 Unsur kecindan dan keceriaan watak guru
 Memahami murid dan berjaya menraik minat murid utk mengalami suasana
pembelajaran yg menyeronokkan

2. Kemahiran lisan
 Kemahiran lisan kanak-kanak berkembang melalui dua cara
 Percakapan dalaman
 Komunikasi sosial

 Keupayaan seseorang manusia dlm kemahiran lisan didahului dgn kemahiran


mendengar
 Konsep peniruan
 Guru perlu sentiasa berusaha mewujudkan persekitaran bilik darjah yg
menggalakkan kanak-kanak memperkembangkan keupayaan lisan mereka
 Guru perlu menguasai kemahiran berkomunikasi dgn mendengar teliti apa yg
disampaikan oleh murid dan memberikan tindak balas yg positif
 Guru perlu tahu menyesuaikan setiap percakapan dgn murid mengikut
kesesuaian
 Guru perlu mnguasai kemahiran lisan yg cemerlang
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
a) Sebutan
 Guru perlu menghubungkan murid-murid drpd pelbagai etnik melalui bahasa
(bahas perantaraaan- BM)
 Konsep ‘bahasa merentas kurikulum’
 Penggunaan bahasa baku
 Guru mampu menjalinkan hubungan dgn murid-murid dan menyebut ssuatu
prkataan dgn jelas serta mendorong murid-murid utk bertutur

b) Mesej yg jelas dan tersusun


 Mengikut tahap penguasaan bahasa dan latar belakang murid
 Strategi tersurat tidak sesuai - mengelirukan dan tidak jelas

c) Intonasi
 Guru perlu tahu menyesuaikan intonasi suara swaktu berinteraksi dgn
murid-murid
 Perlu menyesuaikan konteks percakapan serta tujuan percakapan
 Panduan utk meningkatkan keberkesanan intonasi:
i. Bersemangat dlm ssuatu yg hendak disampaikan bg memastikan maksud dan
hajat yg hendak disampaikan kpd penerima diterima dgn jelas
ii. Elakkan mnggunakan ton suara yg mendatar yg membosankan
iii. Nada suara antara tinggi dgn rendah mampu memberikan kefahaman kpd murid

3. Kemahiran bukan lisan


 Proses berkomunikasi yg melibatkan pengantaran mesej mlalui plbagai cara
tanpa mnggunakan prkataan
 Gerak badan, mimik muka, pergerakan mata, isyarat dan unsur-unsur yg lain
melibatkan artifak
 Guru perlu mnguasai pengetahuan ttg latar belakang budaya etnik-etnik di Msia
 Guru perlu belajar cuba memahami maksud dan makna ssuatu mesej yg
disampaikan mlalui perlakuan bukan lisan

a) Bahasa tubuh
 3 peranan utama bahasa tubuh
i. Mmbantu manusia mnyampaikan mesej tanpa ujaran
ii. Mnggantikan peranan bahasa verbal dlm mnympaikan maksud dgn lbih berkesan
iii. Mnyampaikan emosi dan perasaan

 Mengesan perasaan org lain melalui ekspresi muka


 Guru perlu ebrhati-hati mnggunakan gestur bg mengelakkan salah sangka murid
yg mentafsir gestur mengikut pemahaman budaya dlm kelompok mereka
 Sentuhan
 Kontak mata

b) Mesej melalui lambang dan artifak


 Guru perlu memahami makna lambang-lambang yg digunakan dlm ssbuah
masyarakat dan etnik muridnya atau komuniti tempat guru tersebut bertugas bg
mengelakkan kekeliruan dan terlanggar adat dan fahaman
 Pakaian yg dipakai boleh mmbawa makna/mesej tertentu

c) Mesej melalui muzik dan bunyi-bunyian


 Bunyi-bunyian drpd suara mereka sendiri atau drpd sesuatu peralatan
(gong/gendang)
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
4. Laras bahasa
 Dikaitkan dgn ciri-ciri penggunaan bahasa mengikut kesesuaian peristiwa
bahasa, konteks pengucapan dan kumpulan penerima/pendengar mesej
 2 bentuk laras bahasa

Laras bahasa biasa Laras bahasa khusus


 Laras bahasa yg digunakan dlm  Laras bahasa yg berkaitan dgn
keadaan biasa bidang-bidang tertentu
 Kurang penggunaan imbuhan
 Tiada istilah teknikal
 Mudah difahami

 Guru perlu memilih laras bahasa yg bersesuaian dgn tahap murid yg diajar
 Ciri-ciri laras bahasa kanak-kanak:
a) Kosa kata yg terdiri drpd kata akar, kata nama konkrit, kata kerja dan kata kerja
adjektif
b) Bilangan/Jumlah kosa kata yg kurang brbanding dgn kosa kata yg mampu
digunakan oleh golongan dewasa
c) Bilangan imbuhan yg terhad dan penggunaan imbuhan utk membentuk kata
abstrak tidak terdapat dlm laras ini
d) Struktur ayat trdiri drpd struktur ayat aktif bentuk tunggal
e) Bahasa perlambangan dan bahasa bunga serta tersirat tidak digunakan

5. Kesantunan dlm komunikasi


 Kesantunan ialah nilai yg ditetapkan/ditentukan oleh ssuatu msyrkt dan imej
seseorang itu banyak bergantung pd nilai kesantunan yg ada di dlm diri
seseorang
 Kesantunan verbal dan kesantunan bukan verbal

 Guru dan kesantunan


 Guru perlu bijak menguruskan dirinya dan meletakkan perlakuan yg santun sbg
perkara utama yg perlu diamalkan
 Guru perlu mnguasai kesantunan bahasa yg mencakupi eprkara-perkara seperti
pemilihan kata, penggunaan kata ganti nama dan sistem panggilan, strategi
berbhasa mengikut konteks, ayat yg grmaatis, susunan ayat yg lancar dan jelas.
 Guru mnajdi contoh pengguna bahasa yg sempurna dan tidak mmbiarkan murid
mnggunakan bahasa yg tidak betul
 Guru perlu tahu gaya berbahasa dan strategi yg digunakan kpd murid-muridnya
mengikut konteks dan situasi ebrkomunikasi
 Keupayaan guru mnggunakan bahsa yg santun mlalui pemilihan kata yg tepat
dan ebrkesan, intonasi suara yg lembut dan tidak beremosi marah/membenci
serta renungan mata yg ikhlas

 Perlakuan guru yg santun


a) Mmberikan peluang kpd kanak-kanak bercerita/bercakap sampai puas hati
b) Memandang ke arah muka kanak-kanak yg sdg bercakap
c) Sabar melayan kerenah murid terutama murid yg masih pd peringkat
kanak-kanak
d) Tidak memotong percakapan murid sesuka hati
e) Bersikap terbuka ketika mendengar apa-apa jua yg amhu disampaikan oleh
murid
f) Seseorang penutur tidak sepatutnya mengawal perbualan shingga pihak lain
tidak berpeluang bercakap
g) Memberikan pujian atas pencapaian murid
h) Menegur dan menasihati murid dgn penuh berhemah
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
6. Bahasa kebangsaan sbg bahasa perpaduan
 Bahasa pertuturan, bahasa perantaraaan, bahasa pengantar, bahasa ilmu &
bahasa kebangsaan
 BM dlm PPPM
 Memastikan setiap murid profisien dlm BM dan BI
 Dasar MBMMBI

 Usaha utk meningkatkan penguasaan murid dlm BM melalui Pelan Tindakan


Utama:
a) Mentransformasikan kurikulum BM
i. Melaksanakan KSSR dan KSSM
ii. Melaksanakan KOMSAS dlm BM

b) Memantapkan kompetensi guru BM


i. Melaksanakan prog utk memantapkan pedagogi guru BM mlalui Kursus dalam
Perkhidmatan 4 minggu
ii. Melaksanakan Latihan Peningkatan Profesionalisme
iii. Menatapkan dasar penempatan guru bukan opsyen

c) Mmperluas penggunaan bahan TMK dlm pdp BM


i. Mnyediakan buku teks, bahan sokongan dan buku sumber digital
ii. Meningkatkan peralatan TMK di semua makmal bahasa sekolah

d) Mmperluas publisiti dan kempen pengukuhan bahasa


i. Memperluas aktiviti penyebaran maklumat MBM
ii. Mningkatkan maklum balas positif dan sokongan awam

e) Meningkatkan penyertaan murid dlm aktiviti bahasa di luar kelas


i. Menubuhkan jawatankuasa pemantau bahasa komunikasi murid di luar bilik
darjah
ii. Mlaksanakan penyertaan wajib dlm aktiviti pengucapan awam
iii. Memantapkan pelaksanaan prog bahasa di luar bilik darjah
iv. Meningkatkan pnggunaan BM di sekolah swasta/antarabangsa
v. Mmperluas kerjasama pintar dgn agensi luar dlm aktiviti bahasa

f) Melaksanakan pentaksiran dan pelaporan keperihalan pencapaian murid


i. Melaksanakan pelaporan rujukan standard pencapaian murid
ii. Memantapkan ujian lisan

7. Kepentingan kemahiran komunikasi berkesan


a) Pengajar
 Guru pelru mahir dlm menyampaikan fakta dan menjelaskan fakta tersebut kpd
murid-muridnya
 Keupayaan guru dlm berkomunikasi menentukan minat belajar dan prestasi
pencapaian akademik murid
 Guru mampu mengekalkan minat pembelajaran murid
 Dpt mengembangkan keupayaan murid dlm menguasai ssuatu ilmu dan
kemahiran yg dipelajari

b) Pendidik
 Guru mnjadi contoh trbaik dan individu paling rapat dgn murid
 Personaliti guru terutamanya sewaktu berinteraksi dgn murid
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
c) Ejen perubahan
 Guru perlu brjaya mmpengaruhi murid agar berubah dr bersikap malas-rajin,
lemah-cemerlang, tiada bermotivasi-bermotivasi
 Guru perlu mncari strategi komunikasi dlm mmpengaruhi pemikiran murid agar
menerima perubahan yg disarankan oleh guru
 Guru perlu memainkan peranan dgn ibu bapa dan komuniti di tempat bertugas

d) Pemimpin
 Guru bekerjasama dgn ibu bapa utk memastikan prestasi setiap murid berada pd
tahap yg cemerlang
 Bertemu ibu bapa dan berbincang dgn emreka ttg perkembangan anak mereka di
sekolah
 Guru boleh menghubungi ibu bapa mlalui panggilan telefon/bersemuka utk
mmbincangkan perkembangan murid

e) Ejen hubungan sosial


 Mengendalikan aktiviti-aktiviti yg mendorong hubungan sosial dlm kalangan
murid yg trdiri drpd plbagai aras, prbezaan latar beakang sosiobudaya dan etnik
 Guru perlu kuasai kemahiran komunikasi bg membolehkan setiap mesej, arahan
dan penerangannya difahami oleh setiap murid dgn plbagai latar belakang
 Guru perlu memahami bahawa setiap masyarakat/etnik mmpunyai cara yg
berbeza-beza
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
TOPIK 9: GURU SEBAGAI AGEN MESRA BUDAYA KOMUNITI, NASIONAL DAN
GLOBAL

1. Budaya komuniti, nasional dan global


 Setiap budaya mmpunyai prsamaan dlm beberapa aspek
 Manusia mmpunyai keperluan yg sama
 Budaya komuniti mmpngaruhi cara individu dlm komuniti berinteraksi dan
berkolaborasi utk mncapai objektif brsama
 Budaya nasional merupakan budaya yg dikongsi bersama dlm msyrkt (set nilai
teras, norma, amalan dan seumpamanya)
 Budaya global merupakan penyebaran maklumat, idea, nilai dan sikap ke seluruh
dunia melalui laman sesawang (amalan budaya asing)

2. Program-program mesra budaya


 Sistem pnddkn di Msia akan berubah drpd pendidikan berasaskan sekolah kpd
suatu sistem yg megupayakan pnglibatan ibu bapa dan komuniti ke arah
memastikan stiap murid menikmati persekitaran pmbljrn yg plg kondusif dan
berkesan
 Sistem pmbljrn ialah hasil interaksi individu dgn persekitaran pendidikan yg
dialaminya
 Kerjasama dgn PIBG

 Manfaat apabila ibu bapa trlibat sama:


 Keyakinan guru meningkat
 Pncapaian murid meningkat
 Ibu bapa merasakan mereka sbhgn drpd sekolah dan lebih menyokong program
sekolah
 Kes disiplin dlm kalangan murid berkurangan
 Hubungan lbih baik antara pentadbir, guru dan ibu bapa

 6 aktiviti utama sekolah yg memerlukan kehadiran ibu bapa:


 Hari Pendaftaran Tahun 1, Tingkatan 1 atau Tingkatan Peralihan
 Hari Penetapan Sasarn
 Hari mesyuarat agung PIBG
 Hari Pelaporan
 Hari Sukan
 Hari Anugerah Cemerlang

 Ibu bapa diharapkan sukarela:


 Prog akademik
 Infrastruktur dan keceriaan sekolah
 Prog kerohanian
 Prog kurikulum
 Bimbingan kerjaya, motivasi dan disiplin murid

Faedah kpd anak Faedah kpd ibu bapa


 Mndpt markah dan gred ujian yg  Boleh belajar cara utk membantu
lebih baik anak menyelesaiakan masalah
 Mmpnyai nilai kendiri dan motivasi yg  Ibu bapa dpt mengetahui prosedur
lebih tinggi dan kaedah mmbantu anak di
 Kadar kehadiran ke sekolah adlh sekolah
lebih bagus  Dpt berkongsi ilmu keibubapaan dgn
 Kadar pelanggaran disiplin sklh ahli PIBG yg lain
berkurangan  Mndapati bahawa dpt mnyediakan
 Keciciran persekolahan dpt suasana rumah yg sihat dgn lebih
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
dielakkan mudah

 Sekolah yg meningkatkan kerjasama dgn ibu bapa akan:


 Mmpunyai tnggungjawab yg dikongsi bersama antara ibu bapa dan guru bg
mmastikan pmbljrn berkualiti utk murid
 Mningkatkan kesedaran ibu bapa dlm mmbantu pmbljrn murid
 Mmperluas peranan ibu bapa sbg rakan sekolah dlm meningkatkan keberhasilan
anak-anak mereka

 Peranan ibu bapa/penjaga:


Mnyediakan peluang dan ruang belajar yg seluas-luasnya utk
Jurulatih
anak belajar di sekolah dan rumah
Menasihati, membimbing, mengajar, menyokong, menjaga,
Mentor
menggalakkan, menunjuk cara dll
Penyokong Menyokong, mempertahankan, meyakinkan anak
Sentiasa Mengetahui maklumat terkini dgn apa-apa yg ebrlaku di sekolah
bermaklumat
Menjadualkan Mengaturkan kehidupan supaya aman dan tenteram, tenang,
kehidupan bahagia
Sahabat kpd Mendampingi anak remaja sbg seorang sahabat
anak remaja

 Peranan PIBG:
 Mmbantu dlm memajukan perkembangan murid serta menjaga kebajikan murid
 Menambah sumber kewangan sekolah
 Meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan
antara sekolah dan masyarakat
 Meningkatkan keceriaan premis sekolah

 PAK-21 mmberikan penekanan kpd keberhasilan/kemenjadian murid


 Ibu bapa boleh akses kemajuan pmbljrn anakanak melalui SAPS (Sistem analisis
peperiksaan sekolah)
 Ibu bapa akan perlu menandatangani perjanjian dgn sekolah brkenaan
langkah-langkah yg blh diambil utk memastikan anak-anak berada di sekolah
tepat pd waktunya, mematuhi disiplin dsbg

 Penubuhan Biro Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB)


 Objektif KSIB:
a) Mewujudkan rangkaian dan jalinan antara ibu bapa utk saling belajar dan
berkongsi amalan trbaik bg membantu pmbljrn anak
b) Mewujudkan sokongan brterusan
c) Mmbantu apabila brlaku krisis
d) Mengukuhkan tingkahlaku positif dlm mnghadapi mslh
e) Mmbantu dlm menyalurkan prasaan marah ke arah tindakan yg positif
f) Berkongsi maklumat, pandnagan dan sumber
g) Mnyediakan latihan utk ibu bapa utk meningkatkan kemahiran
h) Mmbantu dlm berurusan dgn agensi-asgensi pendidikan, perubatan dll
i) Mendapat sahabat baharu
j) Mningkatkan keberkesanan sekolah dgn memberi maklum balas yg membina

 Sukarelawan KSIB
Silaturrahim Melawat ahli lain yg sakit, ditimpa musibah, menghadapi krisis
sesama ahli dsbg
PIBG
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
Komunikasi Mengunjungi ibu bapa bg merungkaikan masalah anak dsbg
Dana dan Cari dana dan kemahiran utk aktiviti KSIB
kemahiran
Mewujudkan Merapatkan PIBG dgn pihak lain bg mendpaatkan sokongan
jaringan dan
rangkaian
Perundangan Mmbantu dari segi undnag-undang sekiranya ada kes
Kesihatan Nasihat, amalan kesihatan di skeolah, khidmat bantu brkaitan
Keibubapaan Kemahiran keibubapaan

 Ciri sekolah masa depan ialah tumpuan perhatian semua aktiviti merupakan
pembelajaran dan fokus kepimpinan sekolah merupakan kepimpinan
instruksional/pengajaran
 Memanfaatkan TMK dgn sepenuhnya
 Contoh amalan terbaik:
a) Menyediakan suasana pemeblajaran di rumah
b) Melibatkan ibu bapa dlm membuat keputusan
c) Melibatkan ibu bapa yg berpendapatan rendah dan komuniti dgn sekolah

 Pglibatan ibu bapa/penjaga dgns ekolah


 Meramal pencapaian murid di sekolah bukanlah status sosial ibu bapa tetapi
tahap keupayaan sebuah keluarga utk:
 Menyediakan suasana yg menggalakkan pmbljrn di rumah
 Berbincang dan bermuafakat dgn anak mengenai pncapaian dan kerjaya masa
depan
 Trlibat dgn pendidikan anak di sekolah dan di dlm komuniti

 Apabila ibu bapa terlibat dlm pendidikan, maka anak:


 Lebih berjaya
 Mencapai markah dan gred yg lebih baik
 Mmpunyai sikap yg positif

 Kaedah penglibatan ibu bapa yg brlainan mmberi kesan yg berbeza kpd anak
 Apabila IB bekerjasama dgn guru, jangkaan guru trhdp anak lebih tinggi
 Apabila IB terlibat sepenuhnya, pncpaian murid dlm klgn yg berpendapatan
rendah meningkat
 Wlaupun krjasama dgn keluarga merupakan asas kpd kjayaan sekolah, namun
bukanlah pengganti kpd program pendidikan bermutu tinggi

 PIBG dpt membantu dlm membina dan membentuk perkembangan insan yg


menyeluruh
 Mmbantu membentuk insan yg mantap
 Mmbantu murid dan sekolah memanfaatkan kemudahan yg ada

 Manfaat perkongsian pintar dgn agensi kerajaan dan swasta


 Jimat kos mbgunan sistem
 Tingkatkan prestasi agensi krjaan scr menyeluruh
 Mudahkan prkongsian data dan sumber
 Tingkatkan kemahiran, pengetahuan dna kepakaran
 Kurangkan jurang antara agensi kerajaan yg lebih berupaya dgn agensi yg
kurang brkemampuan dlm mmbangunkan aplikasi TMK
 Mewujudkan penyelarasan antara agensi kerajaan dlm pmbngunan TMK
 Mmbantu usaha pmbangunan dan pemulihan ekonomi negara scr menyeluruh
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
 Projek perkongsian pintar:
 SchoolNet
 GSB Technology Learning in School
 Prog Sekolah Angkat brsama Samsung Digital Classroom
 K-Perak E-Learning Cluster No 1(KPEC)
 Cyberkids Camp
 Projek e-Learning for LIfe 2 Syarikat Apple
 Progam IBM-Kidsmart Early Learning utk kelas prasekolah
 Prog Pendidikan dan Modal Insan NCIA-KPM (Edu Citi-Hostel)
 Value Add Microsoft (MBMMBI)

a) Projek SchoolNet:
 Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi (KTAK) - Kementerian Peneranga,
Komuniaksi dan Kebudayaan (KPKK)
 Pembiayaan peuntukan pelaksanaan projek ditanggung SKM

b) Prog Sekolah Amanah


 Yayasan AMIR
 4 Matlamat stratgeik:
i. Mmbangunkan pemimpin berkualiti tinggi
ii. Meningkatkan kualiti pdp
iii. Memaksimumkan pencapaian murid
iv. Mngukuhkan pglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan lain

 Langkah-langkah utk mencapai matlamat:


i. Pmbangunan profesional keguruan secara berstruktur
ii. Kumpulan pemimpin sekolah mnghadiri latihan
iii. Proses dibantu dgn sokongan penasihat pengajaran yg ebrdedikasi

 Model baharu yg mmperkenalkan inovasi dlm kurikulum, pdp serta kesluruhan


pengurusan sekolah yg diterajui sektor swasta

c) Prog pengambilan sekolah angkat


 Yayasan PINTAR-program PINTAR (Promoting intelligence, nurturing talents,
advocating responsibility)
 Modul-modul prog sekolah angkat PINTAR
i. Modul 1: Motivasi dan gerak kerja berkumpulan (kepimpinan)- ceramah kerjaya,
kem motivasi, lawatan, aktiviti berkumpulan
ii. Modul 2 : Program Sokongan Pendidikan- tuisyen, kelas komputer, kelas
pemulihan, sumbangan alat bantu dan LINUS
iii. Modul 3: Keupayaan dan pembinaan kapasiti- pmbangunan guru, pnglibatan ibu
bapa
iv. Modul 4: Mengurangkan kerentanan dan mslh sosial- kesedaran persekitaran,
keselamatan, kesihatan dan kebersihan, pgurusan risiko bencana

d) Program Teach for Mlaysia


 Mengupayakan komuniti mlalui pendidikan dan berusaha menamatkan
ketidaksamaan pluang pndddkn
 Merekrut graduan cemerlang plbagai bidang utk bertugas sekurnag-kurangnya
slama 2 tahun di sekolah yg memerlukan

e) Program Permata Pintar


 Kanak-kanak pintar cerdas
 Permata Insan
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
3. Ciri-ciri guru mesra budaya
 Aspek peribadi
 Mmpamerkan gaya guru dari segi brpakaian, tutur kata dan interaksi dgn org lain
 Mmbrikan layanan adil kpd murid
 Tekun, jujur, ikhlas dlm melaksanakan tnggungjawab
 Berfikiran trbuka dan rasional dlm tindakan dan mnylsaikan masalah
 Berempati dan menerima murid sbg individu yg unik
 Berwatak pemimpin dlm mnangani mslh hubungan antara murid
 Kukuh berpegang kpd ajaran agama dan mengamalkannya
 Mngahragai diri sendiri
 Mnghargai budaya sendiri dan mnghormati budaya msyrkt setempat
 Mngamalkan pnghayatan nilai yg tinggi

 Aspek profesional
 Berkompetensi tinggi dlm amalan pgjrn-pmbljrn mesra budaya
 Mgtahui kebolehan akademik murid
 Mmbuat adaptasi diri kpd persekitaran
 Mmahami budaya murid dan budaya etnik murid
 Mengapliaksikan pedagogi mesra budaya
 Mengiktiraf dan menghormati bahasa ibunda murid
 Mengiktiraf dan menerima kplbaaian di dlm bilik darjah
 Mmbudayakan prbincangan trbuka yg brkaitan dgn budaya etnik murid
 Banyak mmbaca dan mengkaji etnik/budaya setempat

 Amalan tingkah laku


 Guna bahasa yg baik, santun dan manis didengar
 Jaga tutur kata agar tidak mnyinggung prasaan
 Hormati budaya setempat
 Adaptasi/asimilasi dgn budaya tempatan yg tidak bercanggah dgn agama
 Mngadiri majlis-majlis msyrkt setempat jika mndpt jemputan
 Brpakaian kemas dan sesuai dgn majlis
 Berusaha memahami dan mmplajari bahasa etnik
 Berusaha mndpt kepercayaan ibu bapa murid
 Mengikut serta secara aktif
 Mngamalkan ajaran agama maisng-masing
 Tidak menilai budaya lain dgn kayu ukur sendiri

4. Peranan guru sbg agen mesra budaya


a) Mngaplikasikan pedagogi relevan budaya
 Murid akan dpt menerima pembelajaran dgn lebih efektif dlm suasana yg
menyeronokkan dan akan lebih terlibat serta bermotivasi

b) Pilih resos/bahan sumber pgjrn-pmbljrn yg ssuai dgn budaya murid


 Mengikuti pmbljrn yg dirasakan selari dgn jiwanya

c) Sediakan praturan bilik darjah wajar dan selaras dgn budaya


 Guru hendaklah melaksnakaan peraturan bilik darjah secara dil kpd semua murid

d) KBAT
 Memupuk KBAT dan menyediakan aktiviti pmbljrn yg memelrukan murid berfikir
secara kritis

e) Mmbina perpustakaan bilik darjah brasaskan budaya


 Menggalakkan murid supaya menyumbang bahan berasaskan budaya
masing-masing
EDUP3073 (BUDAYA DAN PEMBELAJARAN)
ATIKAH BINTI HASBI
PRMTE4
f) Wujudkan aktiviti prtukaran budaya
 Perkongsian makanan tradisi, busana dan kraf tangan etnik/kaum yg plbagai

g) Adakan lawatan ke muzium/galeri budaya


 Dpt memupuk pemahaman budaya kaum/etnik kpd pengunjung

h) Rancang program/aktiviti lawatan inapdesa brasaskan budaya dan kebudayaan


 Guru boleh merancang lawatan beraktiviti di mana-mana prog inapdesa pilihan

i) Jadikan diri teladan amalan budaya sihat


 Guru mengamalkan apa-apa yg dikatakan agar murid mnghormati dan
meneladaninya

Anda mungkin juga menyukai