Anda di halaman 1dari 32

RUMUSAN JADUAL PEPERIKSAAN MEI 2018

PPISMP PISMP
SEM. 2
MINGGU TARIKH SESI SEM. 2 AMB. JUN SEM. 4 AMB. SEM. 6 AMB. SEM. 8 AMB. JUMLAH CALON
AMB.
2017 JUN 2016 JUN 2015 JUN 2014
JUN 2017

PAGI SCE1044 (36) BTMB3033 (25) 61


7 MEI 2018
(ISNIN)
MTE1064 (107)
PETANG BCNB3033 (26E) 169
SCE1064 (36)

PAGI
8 MEI 2018
(SELASA)
PETANG

PAGI
9 MEI 2018
1a (RABU)
PETANG PILIHANRAYA UMUM 14

PAGI
10 MEI 2018
(KHAMIS)

PETANG

PAGI
11 MEI 2018
(JUMAAT)
PETANG
RUMUSAN JADUAL PEPERIKSAAN MEI 2018
PPISMP PISMP
SEM. 2
MINGGU TARIKH SESI SEM. 2 AMB. JUN SEM. 4 AMB. SEM. 6 AMB. SEM. 8 AMB. JUMLAH CALON
AMB.
2017 JUN 2016 JUN 2015 JUN 2014
JUN 2017

PAGI GPP1063 (143) EDUP3033 (257) EDU3083 (35) 435


12 MEI2018
7 MEI 2018
(SABTU)
(ISNIN)
PETANG MTE1044 (107) BMMB3033 (13E) 120

1b
PAGI
13 MEI 2018
(AHAD)
PETANG

1a
RUMUSAN JADUAL PEPERIKSAAN MEI 2018
PPISMP PISMP
SEM. 2
MINGGU TARIKH SESI SEM. 2 AMB. JUN SEM. 4 AMB. SEM. 6 AMB. SEM. 8 AMB. JUMLAH CALON
AMB.
2017 JUN 2016 JUN 2015 JUN 2014
JUN 2017

PKES3033 (50E)
GBT1103 (4) EDUP3063 (80)
PAGI TMKS3033 (40E) 332
7 MEI 2018 GBC1103 (89) EDUP3063 (25i)
14 (ISNIN)
MEI 2018 PIMK3193 (44E)
(ISNIN)
GPI1083 (49)
PETANG PSVK3033 (33E) 176
GPM1083 (94)

PKES3043 (50E)
TMKS3043 (40E) EDUP3073 (80)
PAGI GSA1072 (143) TSLB3103 (14) 429
15 MEI 2018 PIMK3203 (44E) EDUP3073 (25i)
(SELASA) PSVK3063 (33E)

2a PETANG GBM1103 (50) SCES3033 (121) 171

1a BMMB3083 (12)
MTES3103 (19)
MTES3043 (86) MUZK3113 (10)
PAGI GWP1092 (143) PBKK3103 (16) 354
MTES3043 (25i) MTES3083 (20)
16 MEI 2018 SJHK3103 (9)
PBKK3083 (14)
(RABU)
SCES3083 (9)
PETANG SJHK3033 (25E) SJHK3083 (15) 74
TSLB3083 (25)

PAGI
17 MEI 2018
(KHAMIS)
AWAL RAMADHAN
PETANG
RUMUSAN JADUAL PEPERIKSAAN MEI 2018
PPISMP PISMP
SEM. 2
MINGGU TARIKH SESI SEM. 2 AMB. JUN SEM. 4 AMB. SEM. 6 AMB. SEM. 8 AMB. JUMLAH CALON
AMB.
2017 JUN 2016 JUN 2015 JUN 2014
JUN 2017

PAGI
18 MEI2018
7 MEI 2018
(JUMAAT)
(ISNIN)
PETANG

BTMB3043 (25)
PAGI EDU3093 (35) 181
19 MEI 2018 SCES3043 (121)
2b (SABTU) MTE1054 (107)
PETANG BCNB3043 (26E) MTE3143 (22) 191
SCE1054 (36)
BTMB3052 (25)
MTES3052 (86)
PAGI PKP3113 (13) 270
20 MEI 2018 MTES3052 (25i)
( AHAD ) SCES3052 (121)
1a PETANG
MTES3033 (86)
SJHK3123 (9) ELM3043 (19E) 139
MTES3033 (25i)
RUMUSAN JADUAL PEPERIKSAAN MEI 2018
PPISMP PISMP
SEM. 2
MINGGU TARIKH SESI SEM. 2 AMB. JUN SEM. 4 AMB. SEM. 6 AMB. SEM. 8 AMB. JUMLAH CALON
AMB.
2017 JUN 2016 JUN 2015 JUN 2014
JUN 2017
MTES3093 (20)
SJHK3043 (25E) PBKK3093 (14)
PAGI TSLB3113 (14) 121
7 MEI 2018 TSLB3033 (26E) BMMB3093 (12)
21 MEI 2018
(ISNIN) MUZK3122 (10)
( ISNIN )
SCES3093 (9) MUZK3143 (23)
BMMB3043 (13E)
PETANG TSLB3093 (25) MTES3113 (19) 139
TSLB3043 (26E)
SJHK3093 (15) SJHK3113 (9)
PBKK3113 (16)
PAGI PBKK3113 (14) 44
TSLB3123 (14)
22 MEI 2018
( SELASA ) BCNB3182 (39E) MUZK3162 (23)
PETANG ELMK3072 (26E) MTES3123 (19) 136
MUZK3242 (13E) PBKK3123 (16)
3 MTES3132 (19)
MUZK3132 (23)
1a PAGI
TSLB3182 (10E)
PKES3072 (17E)
PBKK3132 (16) 108
23 MEI 2018 SJHK3132 (9)
( RABU ) TSLB3132 (14)
MTES3143 (19)
PBKK3143 (16)
PETANG 58
SJHK3143 (9)
TSLB3143 (14)

PAGI MUZK3193 (23) 23


24 MEI 2018
( KHAMIS )
PETANG

JUMLAH 143 257 105 81 35

KESELURUHAN CALON MENDUDUKI PEPERIKSAAN MEI 2018 621


RUMUSAN JADUAL PEPERIKSAAN MEI 2018
PPISMP PISMP
SEM. 2
MINGGU TARIKH SESI SEM. 2 AMB. JUN SEM. 4 AMB. SEM. 6 AMB. SEM. 8 AMB. JUMLAH CALON
AMB.
2017 JUN 2016 JUN 2015 JUN 2014
JUN 2017

STATISTIK JUMLAH PELAJAR IPG KAMPUS PULAU PINANG


NO 7AMBILAN
MEI 2018 SEMESTER CALON DUDUK PEPERIKSAAN TANGGUH JUMLAH
1 PPISMP (ISNIN)
AMB JUN 2017 2 143 0 143
2 PISMP AMB JUN 2017 2 257 0 257
3 PISMP AMB JUN 2016 4 105 2 107
4 PISMP AMB JUN 2015 6 81 0 81
5 PISMP AMB JUN 2014 8 35 0 35
JUMLAH 621 2 623

1a
LAMPIRAN 1 - MUKA SURAT 7

LAMPIRAN 1
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 1
7 MEI 2018 (ISNIN)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

PPISMP 36
01 8.15 – 10.45 AMB JUN 2017 SCE1044 Kimia II KUMP SCE1 - 17
07/05/2018 (SEM 2) KUMP SCE2 - 19
PAGI
ISNIN 1/2 PISMP ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 JAM) 25
02 AMB JUN 2017 BTMB3033 Kesusasteraan Tamil Klasik 2-1 HINGGA 2-4
KUMP BTM
(SEM 2)

JUMLAH 61

KUMP MTE1 - 22
2.00 – 4.30 PPISMP KUMP MTE2 - 20
07/05/2018
03 PETANG AMB JUN 2017 MTE1064 Pra Kalkulus KUMP MTE3 - 23
ISNIN ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 1/2 JAM) (SEM 2) KUMP MTE4 - 24
2-1 HINGGA 2-4
KUMP MTE5 - 18
JUMLAH 107

2.00 – 4.00 PISMP


26E
04 PETANG AMB JUN 2017 BCNB3033 Karakter Cina Dan Seni Penulisan (Elektif)
KUMP SCE
07/05/2018 (2 JAM) (SEM 2)
ISNIN 2.00 – 4.30 PPISMP 36 ARAS 2, BLOK BAHARU
05 PETANG AMB JUN 2017 SCE1064 Biologi II KUMP SCE1 - 17 2-7 HINGGA 2-10
(2 1/2 JAM) (SEM 2) KUMP SCE2 - 19

JUMLAH 62

PAGI = 61 PELAJAR
PETANG = 169 PELAJAR
LAMPIRAN 2 - MUKA SURAT 8

LAMPIRAN 2
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 1
12 MEI 2018 (SABTU)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

KUMP MTE1 - 25
8.15 – 10.45 PISMP KUMP MTE2 - 23
12/05/2018
06* PAGI AMB JUN 2017 EDUP3033 Murid dan Pembelajaran KUMP MTE3 - 21
SABTU 1/2 ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 JAM) (SEM 2) KUMP MTE4 - 22
2-1 HINGGA 2-4
KUMP MTE5 - 20
JUMLAH 111

8.15 – 10.45 PISMP


12/05/2018
06* PAGI AMB JUN 2017 EDUP3033 Murid dan Pembelajaran KUMP BTM
SABTU ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 1/2 JAM) (SEM 2)
2-5
JUMLAH 25

KUMP SCE1 - 16
8.15 – 10.45 KUMP SCE2 - 16
PISMP
12/05/2018 KUMP SCE3 - 13
06* PAGI AMB JUN 2017 EDUP3033 Murid dan Pembelajaran
SABTU 1/2 KUMP SCE4 - 26 ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 JAM) (SEM 2)
KUMP SCE5 - 25 2-7 HINGGA 2-10
KUMP SCE6 - 25
JUMLAH 121
LAMPIRAN 2 - MUKA SURAT 9

LAMPIRAN 2
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 1
12 MEI 2018 (SABTU)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

8.15 – 10.45 PISMP


12/05/2018 Asas Kepemimpinan Dan Perkembangan
07* PAGI AMB JUN 2014 EDU3083 KUMP MTE
SABTU 1/2 Profesional Guru ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 JAM) (SEM 8)
2-11
JUMLAH 22

8.15 – 10.45 PISMP


12/05/2018 Asas Kepemimpinan Dan Perkembangan
07* PAGI AMB JUN 2014 EDU3083 KUMP PKP
SABTU 1/2 Profesional Guru ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 JAM) (SEM 8)
2-12
JUMLAH 13

8.15 – 9.45 PPISMP KUMP MTE1 - 22


12/05/2018
08* PAGI AMB JUN 2017 GPP1063 Pengantar Pengajian Profesional KUMP MTE2 - 20
SABTU 1/2 BLOK PENTADBIRAN
(1 JAM) (SEM 2) KUMP MTE3 - 23
DEWAN PERSIDANGAN
JUMLAH 65

8.15 – 9.45 KUMP MTE4 - 24


PPISMP
12/05/2018 KUMP MTE5 - 18
08* PAGI AMB JUN 2017 GPP1063 Pengantar Pengajian Profesional
SABTU KUMP SCE1 - 17 BLOK PENTADBIRAN
(1 1/2 JAM) (SEM 2)
KUMP SCE2 - 19 DEWAN AGUNG
JUMLAH 78
LAMPIRAN 2 - MUKA SURAT 10

LAMPIRAN 2
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 1
12 MEI 2018 (SABTU)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

KUMP MTE1 - 22
2.00 – 4.30 PPISMP KUMP MTE2 - 20
12/05/2018
09 PETANG AMB JUN 2017 MTE1044 Algebra Linear KUMP MTE3 - 23
SABTU ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 1/2 JAM) (SEM 2) KUMP MTE4 - 24
2-1 HINGGA 2-4
KUMP MTE5 - 18
JUMLAH 107

2.00 – 4.00 PISMP 13E


12/05/2018
10 PETANG AMB JUN 2017 BMMB3033 Kesusasteraan Melayu (Elektif) KUMP MTE - 6
SABTU ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 JAM) (SEM 2) KUMP SCE - 7
2-5
JUMLAH 13

NOTA
06* = KOD SUBJEK = EDUP3033
07* = KOD SUBJEK = EDU3083
07* = KOD SUBJEK = GPP1063

PAGI = 435 PELAJAR


PETANG = 120 PELAJAR
LAMPIRAN 3 - MUKA SURAT 11

LAMPIRAN 3
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 2
14 MEI 2018 (ISNIN)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

4
11 8.15 – 9.45 GBT1103 Bahasa Tamil Kontekstual
PPISMP KUMP MTE
14/05/2018
PAGI AMB JUN 2017
ISNIN 1/2 89 ARAS 2, BLOK BAHARU
(1 JAM) (SEM 2)
12 GBC1103 Bahasa Cina Kontekstual KUMP MTE - 53 2-1 HINGGA 2-4
KUMP SCE - 36
JUMLAH 93

80
KUMP BNK - 14
KUMP MTE - 20
8.15 – 10.45 Pentaksiran Dalam Pendidikan KUMP SCE - 9
PISMP
14/05/2018 KUMP SJH - 15
13 PAGI AMB JUN 2016 EDUP3063
ISNIN KUMP MUZK - 10 ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 1/2 JAM) (SEM 4)
KUMP BMM - 12 2-7 HINGGA 2-10
25i
Assessment in Education
KUMP TESL

JUMLAH 105
LAMPIRAN 3 - MUKA SURAT 12

LAMPIRAN 3
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 2
14 MEI 2018 (ISNIN)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

8.15 – 10.45 PISMP 44E


14/05/2018
14 PAGI AMB JUN 2017 PIMK3193 Pengajian Akidah dan Fiqh (Elektif) KUMP MTE - 29
ISNIN BLOK PENTADBIRAN
(2 1/2 JAM) (SEM 2) KUMP SCE - 15
DEWAN PERSIDANGAN
JUMLAH 44

50E
KUMP BTM - 1
15 PKES3033 Pemakanan dan Kesejahteraan (Elektif)
8.15 – 10.15 PISMP KUMP MTE - 24
14/05/2018 KUMP SCE - 25
PAGI AMB JUN 2017
ISNIN 40E BLOK PENTADBIRAN
(2 JAM) (SEM 2)
KUMP BTM - 8 DEWAN AGUNG
16 TMKS3033 Rangkaian Komputer (Elektif)
KUMP MTE - 18
KUMP SCE - 14
JUMLAH 90
LAMPIRAN 3 - MUKA SURAT 13

LAMPIRAN 3
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 2
14 MEI 2018 (ISNIN)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

2.00 – 3.30 PPISMP


14/05/2018 KUMP MTE - 58
17 PETANG AMB JUN 2017 GPM1083 Pendidikan Moral
ISNIN KUMP SCE - 36 ARAS 2, BLOK BAHARU
(1 1/2 JAM) (SEM 2)
2-1 HINGGA 2-4
JUMLAH 94

2.00 – 3.30 PPISMP


49
18 PETANG AMB JUN 2017 GPI1083 Pendidikan Islam
KUMP MTE
14/05/2018 (1 1/2 JAM) (SEM 2)
ISNIN 2.00 – 4.00 PISMP Pengajian Dan Pengurusan Kurikulum 33E ARAS 2, BLOK BAHARU
19 PETANG AMB JUN 2017 PSVK3033 Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah KUMP MTE - 20 2-7 HINGGA 2-10
(2 JAM) (SEM 2) (Elektif) KUMP SCE - 13
JUMLAH 82

PAGI = 332 PELAJAR


PETANG = 176 PELAJAR
LAMPIRAN 4 - MUKA SURAT 14

LAMPIRAN 4
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 2
15 MEI 2018 (SELASA)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

PISMP
14
20 AMB JUN 2015 TSLB3103 Second Language Acquisition
KUMP TESL
(SEM 6)
80
KUMP BNK - 14
8.15 – 10.45 KUMP MTE - 20
15/05/2018
PAGI Budaya dan Pembelajaran KUMP SCE - 9
SELASA PISMP ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 1/2 JAM) KUMP SJH - 15
21 AMB JUN 2016 EDUP3073 2-1 HINGGA 2-4
(SEM 4) KUMP MUZK - 10
KUMP BMM - 12
25i
Culture and Learning
KUMP TESL

JUMLAH 119

44E
22 8.15 – 10.45 PIMK3203 Pengajian Sirah dan Akhlak (Elektif) KUMP MTE - 29
PISMP
15/05/2018 KUMP SCE - 15
PAGI AMB JUN 2017
SELASA 33E ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 1/2 JAM) (SEM 2) Pendidikan Seni Visual - Bidang dan
23 PSVK3063 KUMP MTE - 20 2-7 HINGGA 2-10
Pentaksiran (Elektif)
KUMP SCE - 13

JUMLAH 77
LAMPIRAN 4 - MUKA SURAT 15

LAMPIRAN 4
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 2
15 MEI 2018 (SELASA)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

50E
Pendidikan Persekitaran dan Komuniti KUMP BTM - 1
24 PKES3043
(Elektif) KUMP MTE - 24
8.15 – 10.15 PISMP
15/05/2018 KUMP SCE - 25
PAGI AMB JUN 2017
SELASA 40E BLOK MUHIBBAH
(2 JAM) (SEM 2)
KUMP BTM - 8
25 TMKS3043 Pangkalan Data (Elektif)
KUMP MTE - 18
KUMP SCE - 14
JUMLAH 90

8.15 – 9.45 PPISMP KUMP MTE1 - 22


15/05/2018
26* PAGI AMB JUN 2017 GSA1072 Statistik Asas KUMP MTE2 - 20
SELASA BLOK PENTADBIRAN
(1 1/2 JAM) (SEM 2) KUMP MTE3 - 23
DEWAN PERSIDANGAN
JUMLAH 65

8.15 – 9.45 KUMP MTE4 - 24


PPISMP
15/05/2018 KUMP MTE5 - 18
26* PAGI AMB JUN 2017 GSA1072 Statistik Asas
SELASA 1/2 KUMP SCE1 - 17 BLOK PENTADBIRAN
(1 JAM) (SEM 2)
KUMP SCE2 - 19 DEWAN AGUNG
JUMLAH 78

2.00 – 3.30 PPISMP


15/05/2018 50
27 PETANG AMB JUN 2017 GBM1103 Bahasa Melayu Kontekstual
SELASA KUMP MTE ARAS 2, BLOK BAHARU
(1 1/2 JAM) (SEM 2)
2-1 HINGGA 2-4
JUMLAH 50
LAMPIRAN 4 - MUKA SURAT 16

LAMPIRAN 4
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 2
15 MEI 2018 (SELASA)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

KUMP SCE1 - 16
2.00 – 4.30 KUMP SCE2 - 16
PISMP
15/05/2018 KUMP SCE3 - 13
28 PETANG AMB JUN 2017 SCES3033 Bumi dan Angkasa Lepas
SELASA KUMP SCE4 - 26 ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 1/2 JAM) (SEM 2)
KUMP SCE5 - 25 2-7 HINGGA 2-10
KUMP SCE6 - 25
JUMLAH 121

NOTA
26* = KOD SUBJEK = GSA1072

PAGI = 429 PELAJAR


PETANG = 171 PELAJAR
LAMPIRAN 5 - MUKA SURAT 17

LAMPIRAN 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 2
16 MEI 2018 (RABU)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

25i
Financial Mathematics
KUMP MTE1
8.15 – 10.15 PISMP
16/05/2018 86
29 PAGI AMB JUN 2017 MTES3043
RABU KUMP MTE2 - 23 ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 JAM) (SEM 2)
Matematik Kewangan KUMP MTE3 - 21 2-1 HINGGA 2-4
KUMP MTE4 - 22
KUMP MTE5 - 20
JUMLAH 111
LAMPIRAN 5 - MUKA SURAT 18

LAMPIRAN 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 2
16 MEI 2018 (RABU)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

12
30 BMMB3083 Drama dalam Pendidikan
8.15 – 10.15 KUMP BMM
PAGI
(2 JAM) 10
31 MUZK3113 Aktiviti Muzikal Dalam Bilik Darjah
PISMP KUMP MUZK
AMB JUN 2016
(SEM 4) 20
32 8.15 – 10.45 MTES3083 Kalkulus
KUMP MTE
PAGI
1/2
16/05/2018 (2 JAM) 14
33 PBKK3083 Etika Bimbingan dan Kaunseling
RABU KUMP PBK ARAS 2, BLOK BAHARU
2-7 HINGGA 2-10
19
34 MTES3103 Algebra Linear
KUMP MTE
8.15 – 10.45 PISMP
Pengujian Dan Penilaian Dalam Bimbingan 16
35 PAGI AMB JUN 2015 PBKK3103
1/2 Dan Kaunseling KUMP PBK
(2 JAM) (SEM 6)
9
36 SJHK3103 Penulisan Sejarah
KUMP SJH

JUMLAH 100

8.15 – 9.45 PPISMP KUMP MTE1 - 22


16/05/2018
37* PAGI AMB JUN 2017 GWP1092 Wacana Penulisan KUMP MTE2 - 20
RABU BLOK PENTADBIRAN
(1 1/2 JAM) (SEM 2) KUMP MTE3 - 23
DEWAN PERSIDANGAN
JUMLAH 65
LAMPIRAN 5 - MUKA SURAT 19

LAMPIRAN 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 2
16 MEI 2018 (RABU)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

8.15 – 9.45 KUMP MTE4 - 24


PPISMP
16/05/2018 KUMP MTE5 - 18
37* PAGI AMB JUN 2017 GWP1092 Wacana Penulisan
RABU 1/2 KUMP SCE1 - 17 BLOK PENTADBIRAN
(1 JAM) (SEM 2)
KUMP SCE2 - 19 DEWAN AGUNG
JUMLAH 78

2.00 – 4.00
Teaching of Grammar in the Primary ESL 25
38 PETANG TSLB3083
Classroom KUMP TESL
(2 JAM)
PISMP
9
39 AMB JUN 2016 SCES3083 Mekanik dan Termodinamik
2.00 – 4.30 KUMP SCE
(SEM 4)
16/05/2018 PETANG
RABU (2 1/2 JAM) 15 ARAS 2, BLOK BAHARU
40 SJHK3083 Sejarah Islam Sehingga Daulah Abbassiyah
KUMP SJHK 2-1 HINGGA 2-4

2.00 – 4.30 25E


PISMP
PETANG KUMP BTM - 14
41 AMB JUN 2017 SJHK3033 Pensejarahan Malaysia (Elektif)
KUMP MTE - 4
(2 1/2 JAM) (SEM 2)
KUMP SCE - 7
JUMLAH 74

NOTA
37* = KOD SUBJEK = GWP1092

PAGI = 354 PELAJAR


PETANG = 74 PELAJAR
LAMPIRAN 6 - MUKA SURAT 20

LAMPIRAN 6
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 2
19 MEI 2018 (SABTU)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

KUMP SCE1 - 16
8.15 – 10.45 KUMP SCE2 - 16
PISMP
19/05/2018 KUMP SCE3 - 13
42 PAGI AMB JUN 2017 SCES3043 Kepelbagaian Biologi
SABTU KUMP SCE4 - 26 ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 1/2 JAM) (SEM 2)
KUMP SCE5 - 25 2-1 HINGGA 2-4
KUMP SCE6 - 25
JUMLAH 121

PISMP
25
43 8.15 – 10.45 AMB JUN 2017 BTMB3043 Tatabahasa Tamil I
KUMP BTM
19/05/2018 (SEM 2)
PAGI
SABTU PISMP 35 ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 1/2 JAM)
44 AMB JUN 2014 EDU3093 Guru Dan Cabaran Semasa KUMP MTE - 22 2-7 HINGGA 2-10
(SEM 8) KUMP PKP - 13

JUMLAH 60
LAMPIRAN 6 - MUKA SURAT 21

LAMPIRAN 6
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 2
19 MEI 2018 (SABTU)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

KUMP MTE1 - 22
2.00 – 4.00 PPISMP KUMP MTE2 - 20
19/05/2018
45 PETANG AMB JUN 2017 MTE1054 Geometri KUMP MTE3 - 23
SABTU ARAS 2, BLOK BAHARU
(1 1/2 JAM) (SEM 2) KUMP MTE4 - 24
2-1 HINGGA 2-4
KUMP MTE5 - 18
JUMLAH 107

2.00 – 4.00 PISMP


Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah 26E
46 PETANG AMB JUN 2017 BCNB3043
(Elektif) KUMP SCE
(2 JAM) (SEM 2)
PPISMP 36
19/05/2018
47 2.00 – 4.30 AMB JUN 2017 SCE1054 Fizik II KUMP SCE1 - 17
SABTU ARAS 2, BLOK BAHARU
PETANG (SEM 2) KUMP SCE2 - 19
2-7 HINGGA 2-10
PISMP
(2 1/2 JAM) 22
48 AMB JUN 2014 MTE3143 Aplikasi Matematik
KUMP MTE
(SEM 8)
JUMLAH 84

PAGI = 181 PELAJAR


PETANG = 191 PELAJAR
LAMPIRAN 7 - MUKA SURAT 22

LAMPIRAN 7
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 2
20 MEI 2018 (AHAD)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

KUMP SCE1 - 16
8.15 – 9.45 KUMP SCE2 - 16
PISMP
20/05/2018 KUMP SCE3 - 13
49 PAGI AMB JUN 2017 SCES3052 Seni Dalam Pendidikan
AHAD KUMP SCE4 - 26 ARAS 2, BLOK BAHARU
(1 1/2 JAM) (SEM 2)
KUMP SCE5 - 25 2-1 HINGGA 2-4
KUMP SCE6 - 25
JUMLAH 121

25i
Arts in Education
KUMP MTE1
8.15 – 9.45 PISMP
20/05/2018 86
50 PAGI AMB JUN 2017 MTES3052
AHAD KUMP MTE2 - 23 ARAS 2, BLOK BAHARU
(1 1/2 JAM) (SEM 2)
Seni Dalam Pendidikan KUMP MTE3 - 21 2-7 HINGGA 2-10
KUMP MTE4 - 22
KUMP MTE5 - 20
JUMLAH 111

8.15 – 9.45 PISMP


20/05/2018 25
51 PAGI AMB JUN 2017 BTMB3052 Seni Dalam Pendidikan
AHAD 1/2
KUMP BTM ARAS 2, BLOK BAHARU
(1 JAM) (SEM 2)
2-5
JUMLAH 25
LAMPIRAN 7 - MUKA SURAT 23

LAMPIRAN 7
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 2
20 MEI 2018 (AHAD)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

8.15 – 10.15 PISMP


20/05/2018 Isu dan Trenda Dalam Pendidikan 13
52 PAGI AMB JUN 2014 PKP3113
AHAD Pemulihan KUMP PKP ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 JAM) (SEM 8)
2-6
JUMLAH 13

25i
Geometry
KUMP MTE1
2.00 – 4.00 PISMP
20/05/2018 86
53 PETANG AMB JUN 2017 MTES3033
AHAD KUMP MTE2 - 23 ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 JAM) (SEM 2)
Geometri KUMP MTE3 - 21 2-1 HINGGA 2-4
KUMP MTE4 - 22
KUMP MTE5 - 20
JUMLAH 111

PISMP
9
54 2.00 – 4.30 AMB JUN 2015 SJHK3123 Sejarah Eropah Sehingga Awal Abad Ke-20
KUMP SJH
20/05/2018 (SEM 6)
PETANG
AHAD PISMP 19 ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 1/2 JAM) Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan
55 AMB JUN 2014 ELM3043 KUMP MTE - 12 2-7 HINGGA 2-10
Nilai-Nilai Murni (Elektif)
(SEM 8) KUMP PKP - 7
JUMLAH 28

PAGI = 270 PELAJAR


PETANG = 139 PELAJAR
LAMPIRAN 8 - MUKA SURAT 24

LAMPIRAN 8
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 3
21 MEI 2018 (ISNIN)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

Pengajaran, Sukatan, Geometri dan 20


56 8.15 – 9.45 MTES3093
Pengurusan Data KUMP MTE
PAGI
(1 1/2 JAM) Makmal Bimbingan dan Kaunseling 14
57 PBKK3093
PISMP Kelompok KUMP BNK
21/05/2018
AMB JUN 2016
ISNIN ARAS 2, BLOK BAHARU
(SEM 4) Pengajaran Aspek Seni Bahasa dan 12
58 BMMB3093 2-1 HINGGA 2-4
8.15 – 10.15 Tatabahasa Bahasa Melayu KUMP BMM
PAGI
(2 JAM) 10
59 MUZK3122 Muzik Barat
KUMP MUZK

JUMLAH 56
LAMPIRAN 8 - MUKA SURAT 25

LAMPIRAN 8
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 3
21 MEI 2018 (ISNIN)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

25E
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian KUMP BTM - 14
60 SJHK3043
(Elektif) KUMP MTE - 4
PISMP
AMB JUN 2017 KUMP SCE - 7
8.15 – 10.45 26E
21/05/2018 (SEM 2)
PAGI Principles and Practice in English Language KUMP BTM - 2
61 ISNIN 1/2 TSLB3033 ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 JAM) Teaching (Elektif) KUMP MTE - 10
2-7 HINGGA 2-10
KUMP SCE - 14
PISMP
Language Assessment in the Primary ESL 14
62 AMB JUN 2015 TSLB3113
Classroom KUMP TESL
(SEM 6)

JUMLAH 65

2.00 – 3.30 PISMP


23
63 PETANG AMB JUN 2015 MUZK3143 Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan
KUMP MUZK
(1 1/2 JAM) (SEM 6)
13E
Kajian Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah
64 BMMB3043 KUMP MTE - 6
Rendah (Elektif)
PISMP KUMP SCE - 7
21/05/2018
AMB JUN 2017 26E
ISNIN 2.00 – 4.00 ARAS 2, BLOK BAHARU
(SEM 2) KUMP BTM - 2
65 PETANG TSLB3043 English Phonetics and Phonology (Elektif) 2-1 HINGGA 2-4
KUMP MTE - 10
(1 1/2 JAM)
KUMP SCE - 14
PISMP
9
66 AMB JUN 2016 SCES3093 Pengajaran Sains Abad Ke 21
KUMP SCE
(SEM 4)

JUMLAH 73
LAMPIRAN 8 - MUKA SURAT 26

LAMPIRAN 8
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 3
21 MEI 2018 (ISNIN)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

2.00 – 4.00 PISMP


25
67 PETANG AMB JUN 2016 TSLB3093 Language Arts in the Primary ESL Classroom
KUMP TESL
(2 JAM) (SEM 4)
PISMP
15
68 AMB JUN 2016 SJHK3093 Kaedah Pengajaran Sejarah
KUMP SJH
21/05/2018 (SEM 4)
ISNIN 2.00 – 4.30 ARAS 2, BLOK BAHARU
19
69 PETANG MTES3113 Matematik Keputusan 2-7 HINGGA 2-10
PISMP KUMP MTE
(2 1/2 JAM)
AMB JUN 2015
(SEM 6) 9
70 SJHK3113 Sejarah Sabah dan Sarawak, 1941-1963
KUMP SJH

JUMLAH 68

PAGI = 121 PELAJAR


PETANG = 139 PELAJAR
LAMPIRAN 9 - MUKA SURAT 27

LAMPIRAN 9
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 3
22 MEI 2018 (SELASA)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

PISMP
14
71 AMB JUN 2016 PBKK3113 Bimbingan Dan Kaunseling Kerjaya
KUMP BNK
(SEM 4)
8.15 – 10.45
22/05/2018 16
72 PAGI PBKK3113 Bimbingan Dan Kaunseling Kerjaya
SELASA 1/2 PISMP KUMP BNK ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 JAM)
AMB JUN 2015 2-1 HINGGA 2-4
(SEM 6) 14
73 TSLB3123 Literature in English
KUMP TESL

JUMLAH 44
LAMPIRAN 9 - MUKA SURAT 28

LAMPIRAN 9
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 3
22 MEI 2018 (SELASA)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

39E
KUMP TESL - 13
KUMP BNK - 5
Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran
74 BCNB3182 KUMP MTE - 7
Mendengar dan Bertutur (Elektif)
KUMP SCE - 4
2.00 – 3.30 KUMP SJH - 5
PETANG KUMP MUZK - 5
(1 1/2 JAM) PISMP
26E
22/05/2018 KUMP TESL - 3
AMB JUN 2016 Perancangan dan Pelaksanaan Pengajaran
SELASA KUMP BNK - 5 ARAS 2, BLOK BAHARU
75 (SEM 4) ELMK3072 dan Pembelajaran dalam Pendidikan Moral
KUMP SJH - 10 2-1 HINGGA 2-4
(Elektif)
KUMP MZU - 1
KUMP BMM - 7
13E
2.00 – 4.00 KUMP TESL - 6
Kurikulum dan Pengajaran Muzik di Sekolah
76 PETANG MUZK3242 KUMP MTE - 4
Rendah (Elektif)
(1 1/2 JAM) KUMP SCE - 2
KUMP BMM - 1
JUMLAH 78
LAMPIRAN 9 - MUKA SURAT 29

LAMPIRAN 9
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 3
22 MEI 2018 (SELASA)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

2.00 – 4.00
23
77 PETANG MUZK3162 Muzik Dunia
KUMP MUZK
(2 JAM)
PISMP
22/05/2018 19
78 AMB JUN 2015 MTES3123 Statistik
SELASA 2.00 – 4.30 KUMP MTE ARAS 2, BLOK BAHARU
(SEM 6)
PETANG 2-7 HINGGA 2-10
(2 1/2 JAM) 16
79 PBKK3123 Kaunseling Silang Budaya
KUMP BNK

JUMLAH 58

PAGI = 44 PELAJAR
PETANG = 136 PELAJAR
LAMPIRAN 10 - MUKA SURAT 30

LAMPIRAN 10
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 3
23 MEI 2018 (RABU)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

10E
8.15 – 9.45 KUMP BNK - 2
Teaching of Grammar in the Primary ESL KUMP MTE - 4
80 PAGI TSLB3182
1/2 Classroom (Elektif) KUMP SCE - 1
(1 JAM)
KUMP MZU - 2
PISMP KUMP BMM - 1
AMB JUN 2016 17E
(SEM 4) KUMP TESL - 3
8.15 – 10.15 KUMP BNK - 2
81 PAGI PKES3072 Program Kesihatan Sekolah (Elektif) KUMP MTE - 5
(2 JAM) KUMP SCE - 2
KUMP MZU - 2
KUMP BMM - 3
23/05/2018
19
82 RABU MTES3132 Pendidikan Inklusif ARAS 2, BLOK BAHARU
KUMP MTE
2-1 HINGGA 2-4
23
83 MUZK3132 Pendidikan Inklusif
KUMP MUZK
8.15 – 10.15 PISMP
16
84 PAGI AMB JUN 2015 PBKK3132 Pendidikan Inklusif
KUMP BNK
(2 JAM) (SEM 6)
9
85 SJHK3132 Pendidikan Inklusif
KUMP SJH

14
86 TSLB3132 Inclusive Education
KUMP TESL

JUMLAH 108
LAMPIRAN 10 - MUKA SURAT 31

LAMPIRAN 10
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 3
23 MEI 2018 (RABU)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

19
87 MTES3143 Asas Penyelidikan dalam Pendidikan
KUMP MTE

16
88 2.00 – 3.30 PBKK3143 Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan
PISMP KUMP BNK
23/05/2018
PETANG AMB JUN 2015
RABU ARAS 2, BLOK BAHARU
(1 1/2 JAM) (SEM 6) 9
89 SJHK3143 Asas Penyelidikan dalam Pendidikan 2-7 HINGGA 2-10
KUMP SJH

14
90 TSLB3143 Fundamentals of Research in Education
KUMP TESL

JUMLAH 58

PAGI = 108 PELAJAR


PETANG = 58 PELAJAR
LAMPIRAN 11 - MUKA SURAT 32

LAMPIRAN 11
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN MEI 2018
PROGRAM PPISMP & PISMP MINGGU 3
24 MEI 2018 (KHAMIS)

TEMPAT
BIL
NO TARIKH MASA PROGRAM KOD KERTAS MATA PELAJARAN (IPG KAMPUS PULAU
CALON
PINANG)

8.15 – 10.15 PISMP


24/05/2018 23
91 PAGI AMB JUN 2015 MUZK3193 Muzik Malaysia
KHAMIS KUMP MUZK ARAS 2, BLOK BAHARU
(2 JAM) (SEM 6)
2-5
JUMLAH 23

PAGI = 23 PELAJAR
PETANG = 0 PELAJAR

Anda mungkin juga menyukai