Anda di halaman 1dari 5

PERMOHONAN BANTUAN PEMBIYAAN PENGAJIAN

DIPLOMA PENDIDIKAN
DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN SULTAN IDRIS
_______________________________________________________________

1. TUJUAN
Kertas Kerja ini adalah bertujuan untuk mendapatkan bantuan kewangan bagi
membiyaai pengajian Diploma Pendidikan di UPSI bagi sesi 2016 /2017 untuk
tiga orang guru sandaran di Sekolah Raja Perempuan Taayah ,Ipoh.

2. OBJEKTIF
2.1 Mendapatkan kelayakkan ikhtisas bagi kemajuan kerjaya .
2.2 Menambah ilmu pedagogi bagi menghadapi senario pendidikan yang
semakin mencabar.

3. LATAR BELAKANG
Kami merupakan sebahagian dari guru sandaran yang berkhidmat di sekolah ini.
Berikut adalah maklumat ringkas perjawatan :
3.1 MUHAMAD HABIL BIN AZMAN:
Kad Pengenalan 900101-08-5271
Kelulusan IPT IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA
INGGERIS DENGAN KOMUNIKASI
(KEPUJIAN)
Pengkhususan BAHASA INGGERIS DAN KOMUNIKASI
Nama IPT UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN
Mula berkhidmat di Taayah 2015
Elaun bulanan RM 1700.00
Mata Pelajaran diajar BAHASA INGGERIS & KHB
Tingkatan 1,2,3
Tugasan Lain  KETUA PANITIA KHB
 KETUA SIARAYA
 GURU PENASIHAT MEMANAH

1
 GURU PENASIHAT Y.S.
Sumbangan Khas  ANUGERAH HARTA INTELEK
NEGARA
 ANUGERAH INOVASI MENTERI
BESAR
 PERTANDINGAN PERINGKAT
ANTARABANGSA Y.S.
 INOVASI SENI – ANGKLUNG
 KAWAD KEBANGSAAN

3.2 WAN IBRAHIM BIN WAN HASSAN:


Kad Pengenalan 880127-08-6867
Kelulusan IPT Bacelor Sains Kepujian (Major Biologi)
Pengkhususan Biologi
Nama IPT Universiti Putra Malaysia
Mula berkhidmat di Taayah 2 September 2013
Elaun bulanan RM2,100.00
Mata Pelajaran diajar SAINS DAN BIOLOGI
Tingkatan 2 dan 4
Tugasan Lain  Bendahari PIBG
 GURU KELAS 2014 DAN 2015
 GURU KELAB PIDATO
 GURU SAINTIS MUDA
Sumbangan Khas  ANUGERAH HARTA INTELEK
NEGARA
 ANUGERAH INOVASI MENTERI
BESAR
 PERTANDINGAN PERINGKAT
ANTARABANGSA Y.S.
 KONVENSYEN PEMBUDAYAAN
KEUSAHAWANAN KEBANGSAAN
 HAKIM DEBAT MENTERI BESAR
PERAK KUISAS

2
3.3 MOHAMAD NAEM BIN MAT BASIR:
Kad Pengenalan 780405015623
Kelulusan IPT B.A (Hons) Usuluddin
Pengkhususan Tafsir dan Ulum Quran
Nama IPT Al Azhar University of Mansurah, Egypt
Mula berkhidmat di Taayah 1 Jun 2014
Elaun bulanan RM 1,800.00
Mata Pelajaran diajar Adab Nusus, B.Arab, Tafsir, Insya &
Mutolaah
Tingkatan Stam, Thanawi, I’dadi, Form 2
Tugasan Lain Penyelaras Usrah Badri
Sumbangan Khas Penyampai Usrah Mingguan, Usrah
Badri Pelajar dan Guru
aimb

4. RASIONAL
4.1. Sekolah Raja Perempuan Taayah telah menghadapi masaalah
kekurangan guru sejak ianya ditubuhkan pada 1960 .
Sejak itu ramai guru sambilan dan sandaran telah berkhidmat di sekolah
ini. Guru sambilan ini terdiri dari pelbagai bidang, agama dan juga
akademik.
Sebahagianya berkhidmat dalam masa yang singkat dan telah keluar
apabila mendapatkan peluang pekerjaan yang lain. Namun ramai yang
masih setia berkhidmat di sekolah ini walaupun keadaan tidak terjamin.

4.2 Data semasa bilangan bilangan guru di sekolah ini :

3
Bil Kategori Bilangan Guru
1 Guru Tetap Negeri 10
2 Guru Tetap Kementerian 8
3 Guru Sandaran Sekolah 18
4 Guru Quran Majlis 3
5 Guru DC41 (kontrak) 8
JUMLAH 52 orang

Dari data tersebut didapati bahawa sebanyak 35 % adalah guru


sandaran di sekolah ini. Justeru itu sumbangan guru sandaran dalam
pendidikan di sekolah ini adalah sangat diperlukan.
Oleh yang demikian wajarlah guru guru ini mendapat latihan pendidikan
secara rasmi bagi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.

5. IMPLIKASI KEWANGAN
Berikut adalah senarai bayaran untuk seorang bagi keseluruhan program
pengajian ini
Bil Perkara Amaun RM
1 Yuran Pendaftaran dan yuran lain 610
2 Yuran pengajian semester 1 (fasa1) 2050
3 Yuran pengajian semester 1 (fasa2) 2000
4 Yuran pengajian semester 2 (fasa1) 2050
5 Yuran pengajian semester 2 (fasa2) 2000
6 Yuran pengajian semester 3 1800
Jumlah Seorang 10,510

Bantuan yang dimohon adalah berjumlah RM 15,000.00 (Ringgit Malaysia Lima


Belas Ribu Sahaja) untuk 3 orang guru bersamaan seorang RM5,000.00 untuk
menampung separuh daripada jumlah yuran pengajian.

4
6. PENUTUP
Bantuan Pembiyaan Pengajian ini adalah sangat diharapkan bagi merealisasikan
impian kami untuk menjadi sebahagian daripada warga pendidik di Malaysia
khasnya di Sekolah Agama.
Kami terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima
kasih di atas keperihatinan tuan dalam mempertimbangkan permohonan ini.