Anda di halaman 1dari 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SCORŢENI


Judeţul PRAHOVA
Str. Principală, nr. 7
Tel./ Fax – 0244.355241
e-mail : scorteniscoala@yahoo.com

Nr Tema propusă Obiective Mod de Locul Data Responsabili


crt realizare desfăşurării
1. „Vrem să fim eficiente!” – Cunoaşterea pl. man. (elaborat Expunere Gradiniţa PN 25.09 Responsabilul
Prezentarea planului de responsabil) de către Dezbateri Scorţeni 2017 Comisiei
managerial; planificarea membrele comisiei, planificarea metodice şi
activităţilor comisiei pentru activităţilor pentru anul şcolar educatoarele –
anul şcolar 2017-2018 în curs, conform cu acesta: membre ale
alegerea temelor, a locului de comisiei
Actualizarea datelor personale desfăşurare şi responsabililor;
ale membrelor comisiei planificarea activităţilor în
metodice a educatoarelor funcţie de datele personale.
2. „Am evaluat, am analizat şi Compararea rezultatelor pe Dezbateri Grădiniţa din 30.10 Toate
soluţii am aflat!” - Diseminarea nivele de vârstă, pentru a Ateliere de cadrul Şcolii 2017 educatoarele
rezultatelor evaluării iniţiale şi valorifica tipurile de itemi; lucru Gimnaziale din Comisia
analiza comparativă a acestora, găsirea soluţiilor pentru Bordeni metodică a
pe nivele de vârstă; soluţii eliminarea unor dificultăţi de educatoarelor-
pentru ameliorare învăţare; Scorţeni
Pregătirea cercului pedag. de la Finisarea suvenirurilor pentru
Grădinţa din cadrul Şcolii invitaţi şi a materialelor,
Gimnaziale Bordeni completarea mapei.
3. Cerc pedagogic – Formarea profesională continuă Referat Grădiniţa PP şi 14.11
Grupa mică: ” Aspecte teoretice a educatoarelor prin intermediul Dezbateri PN Iulia Haşdeu, 2017
şi practice în dezvoltarea cercurilor pedagogice Câmpina
limbajului şi comportamentului
copiilor de vârstă preşcolară cu
ajutorul poveştilor” - teoretic
Grupa mijlocie: ”Jocul didactic Grădiniţa din Toate
- modalitate de optimizare a cadrul Şcolii 15.11 educatoarele
procesului instructiv-educativ în Gimnaziale 2017 din Comisia
grădiniţă” - teoretic Bordeni metodică a
Grupa mare: ” Activitatea educatoarelor-
integrată - calea către educarea Grădiniţa PN Scorţeni
eficace la vârsta preşcolară” - nr.9 Câmpina 16.11
teoretic 2017
4. Activitate demonstrativă:
Formarea profesională continuă Activitate Grădiniţa PN 29.11 Pârvulescu
Activitate integrată: ”Noi
a educatoarelor prin schimburi demonstrat. Scorţeni 2017 Camelia
suntem români!”; referat: ”Să îi
de experienţă; însuşirea unor Referat Mărăcineanu
învăţăm pe copii patriotismul?”tehnici noi de lucru/ metode Dezbateri Ioana Mădălina
5. Evaluarea sumativă a
Elaborarea evaluării sumative Dezbateri Grădiniţa PN 19.01 Toate
preşcolarilor (conţinuturi, itemi, fişe de Lucrul în Mislea 2018 educatoarele
lucru) pornind de la standardele echipă din Comisia
de învăţare şi dezvoltare pentru metodică a
copilul de 3-4-5 ani, cu scopul educatoarelor
de a-l ajuta pe acesta să se
pregătească pentru viaţă;
Evaluarea activităţii comisiei Analiza SWOT, ca punct de
metodice - semestrul I pornire în planificarea
activităţilor din semestrul II.
Întocmit,
Responsabilul Comisiei metodice a educatoarelor
Prof. înv. preşc. Pârvulescu Camelia