Anda di halaman 1dari 10

JADWAL PIKET UGD DAN RAWAT INAP PUSKESMAS KONANG

BULAN MEI 2018

H A R I DAN T A N G G A L
SEL RA KA JUM SAB MI SEN SEL RA KA JUM SAB MI SEN SEL RA KA JUM SAB MI SEN SEL RA KA JUM
NO NAMA PETUGAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 SITI ROBIAH P P P P P P P P P P P P P P P
2 MARSASI P P P P P P P P P P P P P P
3 IBNU MALIK M P M M M P P M M MM M
4 LUTFI Q M MM MM MM P P M M
5 IMAM TAUFIK P P P M M M M P M MM M
6 SEINIYAH MM M MM M M MM MM M
7 F.NISYAK M P M P P M M M P P P M
8 IRUL P M P M M M P P P M P M
NB : JIKA JADWAL PIKET DI RUBAH HARAP KONFIRMASI KEPADA KEPALA RUANGAN UGD DAN
P PAGI
M MALAM
L LIBUR
HARI AKTIF
HARI LIBUR

KEPALA RUANG UGD KEPALA PUS

SITI ROBIAH
NIP :19790322 200604 2 024 NIP: 19690607
NANG

SAB MI SEN SEL RA KA


KETERANGAN
26 27 28 29 30 31

P P P
P P
M MM
M P M P
P M M
M M M
P M P
M P P
LA RUANGAN UGD DAN RANAP

MENGETAHUI
KEPALA PUSKESMAS KONANG

MISNAYAR, SE MM
NIP: 19690607 199503 1 005
JADWAL PIKET UGD DAN R
BULAN
H A R I DAN
JUM SAB MI SEN SEL RA KA JUM SAB MI SEN SEL
NO NAMA PETUGAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ROBIAH

2 MARSASI
3 IBNU MALIK

4 LUTFI Q

5 IMAM TAUFIK

6 SEINIYAH

7 F.NISYAK

8 IRUL

P PAGI
M MALAM
L LIBUR
HARI AKTIF
HARI LIBUR

KEPALA RUANG UGD


SITI ROBIAH
NIP :19790322 200604 2 024
UGD DAN RAWAT INAP PUSKESMAS KONANG
BULAN JUNI 2018
H A R I DAN T A N G G A L
RA KA JUM SAB MI SEN SEL RA KA JUM SAB MI SEN SEL RA KA

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

NB : JIKA JADWAL PIKET DI RUBAH HARAP KONFIRMASI KEPADA KEPALA RUANGAN UGD DAN RANAP

MENGETAHUI
KEPALA PUSKESMAS KONANG
MISNAYAR, SE MM
NIP: 19690607 199503 1 005
JUM SAB
KETERANGAN
29 30

MENGETAHUI
PUSKESMAS KONANG
SNAYAR, SE MM
07 199503 1 005