Anda di halaman 1dari 1

CS PENANGGUNG JAWAB RUANGAN BULAN NOPEMBER

HARI R K J S M S S R K J S M S S R K

TGL 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lab/ Lab/
Jarot Selatan X Sahid Ar.Razi Sahid Anak UGD X UGD Syarif X Ar.Razi
Dapur Dapur

Lab/
Kukuh UGD Sahid UGD X Selatan Anak Syarif Sahid X Anak Ar.Razi Syarif X
Dapur
Lab/
Muntari Syarif Ar.Razi Selatan Syarif UGD X Selatan Selatan UGD X Sahid Sahid Anak Syarif
Dapur
Lab/ Lab/
Risky Sahid Anak Selatan X Syarif UGD Ar.Razi UGD X Selatan Ar.Razi Selatan X
Dapur Dapur
Lab/ Lab/
Sutikno X Syarif UGD Anak UGD Ar.Razi X Sahid Anak X Selatan Ar.Razi UGD
Dapur Dapur

Lab/ Lab/
Ahmad Ar. Razi Cuti Syarif Cuti X Sahid UGD Ar.Razi Anak Sahid X Anak Sahid
Dapur Dapur

Lab/
Triasih Cuti X Anak Ar.Razi Sahid Cuti X Syarif Syarif UGD X UGD Selatan
Dapur

Lab/ Lab/
Yulia Selatan Ar.Razi UGD X Anak Syarif Selatan X Ar.Razi Syarif UGD Sahid Anak
Dapur Dapur

Lab/
Galuh Anak UGD Sahid X Selatan Anak Syarif UGD X Ar.Razi UGD Selatan X
Dapur

NB: * PENANGGUNG JAWAB RUANGAN BISA DILAKUKAN PADA SIFT PAGI/ SORE