Anda di halaman 1dari 6
DePinisi: KEBOLEHAN DAN KESANGGUPAN MELAKUKAN. REBAR TANPA Contoh Amalan Nilai kerajinan: [PEMBINAAN MONUI |BERFIKIRAN KREATIF DAN BERINOVAS! \ZENDIASE LOSITIEDAN OPTIMIS ALAM IDUP VAN KERJAWA SEM LEAT asa, |ANTUNG KEPADA IBERSEJARAH SEPER ORANG LAIN. IPIRAMID, MENARA CONDONG PISA, TAS MAHAL DAN [TEMBOK BESAR CINA. IKEBANGKITAN SEMULA JEPUN SELEPAS PENGEBOMAN DI Kepentingan Nila fi = serainen Conon Reranan DT Kalangan Pelajar: TiDAe MUDAH BERPUTUS ABA Rehadiran penh he Sekolah aain dalam semua abtiviti Sekolah seperti aktiviti kokurikulom Rajin membuat vlanghaji dan belajar secara berkumpuan [Menvyiapkan segala kerja Sekolah yang Jiberikan goro > rR SI RESAVCCUPAY DEFIWIST > F PTOLAK AVSUR, SABARDAY | ><” MEANGAWAL DIRIBAGI “ MEVGELARRAY 4 BERLARUYYA PERTELINGRABAY DAY PERSELISIUAW FAHAM. S 1 Kerajinan kunci kejayaan | Bersungguh-sungguh: Kerajinan ialah perihal tekun, | Murid harus belajar | suka belerfa atau belajar, bersungguh-sungguh tanpa ' ‘mengenal penat dan jemu. | dan bersungguh-sungguh ‘Mutid perlu fokus dan | dalam melakukan sebarang menggunakan segala | kegiatan, Sasaran ker menyelesalkan sebarang 1 persoalan. kemahiran dan keupayaan yang dimiliki untuk merupakan pelaksanaan sesuatu tugasan hingga selesai dengan pencapaian yang eRingan tulang: | Jangan terlalu berkira apabila | melakukan sesuatu pekerjaan, | Jangan merungut tentang orang lain yang curi tulang. i Berdiriah atas prinsip dan asa ara meraliodies keyakinan: Sesiapa yang rajin melakukan pekerjaan, dialah yang akan memperoleh kemahiran dir, terbaik. *Persediaan dir: Untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung 2 " wate SS ete Manfaatkan masa yang terluang, ‘gangguan, murid harus membuat persediaan diri terlebih awal. Sebagai ‘contoh, muri harus membawa segala peralatan yang diperlukan bagi mata pelajaran yang tertentu. Manakala buku teks, buku kerja atau buku nota harus