Anda di halaman 1dari 6
BAHASA MELAYU TAHUN 2 NAMA: TAHUN 2 Arahan Am: Tiap-tigp soalan diikuti oleh empat petikan jawapan iaitu A, B, C, dan D. Pilih satu jawapan yang betul sahaja. Soalan t hingga Soalan 5. Baca cerita di bawah dan jawab soalan-soalan yang berikutnya, Pada hari Ahad yang lepas, Amir dan rakan-rakannya pergi ke sungai. Mereka hendak memancing ikan, tetapi sungai itu telah tercemar. Banyak sampah dibuang ke dalam sungai itu. Tkan-ikan di sungai itu telah mati, Mereka pulang ke rumah dengan perasaan yang sedih. 1 Kemanakah Amir dan rakan-rakannya pergi ? A.bandar —B. sekolah —C. sungai_-—_—D. hospital 2. Apakah yang mereka hendak lakukan di sana ? A.berkelah — B.memancing —C. berehat_—_—D. melancong 3, Bagaimanakah keadaan sungai itu > A.tercemar B.jernih C. bersih_—_D. seperti sediakala 4, Apakah tindakan Amir dan rakan-rakannya apabila melihat keadaan sungai tersebut ? ‘A. memberitahu penjaga B. membersihkan sungai ‘C, memberitahu guru D. memberitahu Jabatan Alam Sekitar 5. Setelah melihat kejadian tersebut, bagaimanakah perasaan mereka ? A. gembira, B. biasa C. dukacita D. riang Soalan 6 hingga Soalan 10, Baca iklan di bawah dan jawab soalan-soalan yang berikutnya. Datanglah segera ke” GEDUNG BORONG Tualan murah selama sebulan mulai 1.3.2010 ‘Sehingga 14.2010. Kami menjual barangan yang Bermutu tinggi dengan horga yang sungguh ‘Murch, Harga yang menyebabkan anda Tersenyum. Potongan hebat sehingga 75 %. Nama Barangan Peratus Potongan 1. Barangan dapur 50% 2. Perabut kayu 35% 3, Peralatan elektrik 40% 4, Pakaian kanok-kanak 75% 5. Bahan pencuci 30% 6. Makanan dalam tin 25% Timatkan wang anda. Cepatich datang dan Balik dengan senyuman yang lebar. 6. Apakah nama kedai yang menawarkan jualan murah ini ? A. Kedai Gedung B. Gedung Borong C. Kedai Boreng D. Pasar Barong 7. Berape jeniskah barangan yang dijual dengan potongan harga istimewa ? Adjenis B.Sjenis CB jenis OD. 7 jenis 8, Berapakah potengan hebat tertinggi diberikan ? A25% B75% C45% 0.57% 9. Berapa lamakah jualan murah ini diadakan > A.satuminggu —-B. satubulan —€. Duaminggu—_D. satu hari 10. Jika datang ke kedai ini, kita akan pulang dengan A.menanggis B.senyumlebar CC. ketawa_—_D. tangis ketawa Soalan 11 hingga Sealan 15. Baca dialog di bawah dan kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Apabila waktu rehat, Amir dan Sarjit duduk di bawah pokok. Mereka makan bekalan yang di bawa dari rumah. Amir mendapati Sarjit kelinatan sedih. Amir Mengapa kamu bersedih, Sarjit ? Sar jit Saya susah hati, Amir, Amir ‘Apakah maksud kamu ? Beritahulah saya Sarjit Saya terpaksa bercuti selama beberapa hari. Ibu saya sudah seminggu Sakit. Dia tidak dapat menjual sayur di pasar.Saya pula anak sulung. Oleh sebab itu saya terpaksa melakuken kerja itu sementara waktu. Kalau tidak keluarga saya tentu menghadapi masalah kewangan. ‘Amir :Jangan kamu susah hati. Saya akan membantu kamu, Saya akan memberitahukan hal ini kepada Cikgu Kamisah, Sar jit Saya malu jika Cikgu Kamisah dan kawan-kawan mengetahui hal ini, ‘Amir :Janganlah malu. Saya percaya bahawa Cikgu Kamisah akan membantu kamu. Sar jit Terima kasih Amir kerana membantu saya. 11. Bilakch perbualen antara Amir dengan Sarjit berlaku ? A. waktu pulang dari sekelah B. waktu pagi C. waktu makan tengah hari D.waktu rehat 12, Mengapakah Sarjit terpaksa bercuti selama beberapa hari ? A. kerana dia dimarahi Cikgu Kamisah 8. kerana dia anak sulung C. kerana dia terpaksa membantu ibunya D. kerana ibunya sakit 13. Apakah pekerjaan ibu Sarjit ? A. menjual sayur 8. menjual kuih €. menjual makanan D. bekerja di pasar 14, Bagaimanakah Amir menolong Sarit ? meminta bantuan daripada ayahnya membantu Sarjit menjual sayur meminta bantuan daripada Cikgu Kamisah memberikan wang belanja TO@m> 15, Simpulan bahasa anak sulung dalam dialog ini bermaksud A. anak yang paling kecil dalam keluarga B. anak orang lain yang dipelihara sebagai anak sendiri €. anak yang pertama dalam keluarga D. anak yang kedua dalam keluarga Soalan 16 hingga Soalan 20. Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan yang berikutnya, Kamal dan Sobri adik-beradik, Mereka bersekolah di SK Kayan, Sitiawan. Kamal adalah pelajar tahun dua dan Sobri pelajar tahun enam.Kedua-duanya ‘sangat rajin dan pandai. ‘Mereka juga mempunyai hobi yang sama iaitu bersukan, Kamal gemar bermain ping pong dan Sobri pula gemar bermain badminton. Sebri mewakili sekolahnya dalam Pertandingan Badminton Daerah Manjung. 16. Berapakah umur Kamal ? A, lapan tahun 8, sembilan tahun C. sepuluh tahun D. sebelas tahun 17. Apakah hobi mereka pada masa lapang ? A, belajar B. bersukan C. berkebun D. bermain. 18, Permainan apakah yang digemari oleh Sobri? A. ping pong B. bola sepak ¢. badminton D. hoki 19. Sobri telah mewakili sekolahnya dalam pertandingan ” A.ping pong B. bola sepak = C. badminton —_D. hoki 20, Kedua-duanya mempunyai sikap yang rajin dan .? A.cerdik B.biasa C. bik ~—_—D. pemalas, Bahagian ini terdiri daripada 30 soalan (soalan 21 hingg 50). Jawab semua soatan Soalan 21 hingga 28 Jawab soalan berdasarkan maklumat diber. 21. Rajin lewannya A. tekun B.malas C.lemah_ OD. penat. 22.Jika — segar:—letih moka sedih A. kecewa B.gembira C. lesu D. lupa 23. Berdasarkan gambar di bawah ini, padanan kata yang manakah yang sesuai -o ‘ ‘ A. berat ringan B. kuat temah C. besar kecil D. tinggi rendah 24, Tika tali ——> pinggang maka sapu A. perut B.tangan — C.muka—D mulut 25. Jururawat > hospital guru —> A. sekolah B. padang sekolah —C. balai polis D. rumah 26.Jika — sawah padi maka kebun A, ladang B. emas C. getah D. beras 27, Pilih pasangan yang tidak sesuai Jam Tangan A. songkok kepala Brantai : ——leher C. kasut kaki D.cincin lutut 28. Pilih pasangan yang sesuai A.emas pelombong 8. ayam : pembajak C. kan petani D. padi pekebun Soalan 29 hingga soalan 38. Pilih jawapan yang sesuai 29. Langit mendung, pun turun A. hujan B. kilat ¢. guruh D. ribut 30. 31 Ogos ialah hari “ A.Buruh —_B, Kebangsaan €. Raya Puasa D. Deepavali 31, Ikan paus membiak secara ‘A. melahirkan anak 8. berenang C.menetas D. bertelur 32, Abang pergi ke untuk membeli setem A.pasar —_B. balai polis C. pejabat pos D. klinik 33. Di taman bunga itu banyak ‘A. bunga-bungaan 8, buah-buahan C. sayur-sayuran D. haiwan-haiwan 34, Asrul pelajar yang Dia , oleh gurunya. A. johat dipuja 8B. jujur dimarahi C. baik dipuji D. bodoh dipukul — _— Ma Ae are | 35. Gamber di atas menunjukkan A. dalam. B. lebar C.penjang —D. luas 36. Kamu suke bermain congkck guli? A. atau B. jike dan D. tetapi 37, . Kamu menangis? ‘A. Apakah 8. Mengapakah —C. Kemanakah D. Siapakah Soalan 45 hingga soalan 50. Bail Simpaluavodhascrylahgesesng ke rumah 2" Tanya Encik Azmee. kepada Tautiq Ackamu — B. saya C.rakan BD. saudara 45, Ammar seorang yang kerana tidak tahu bermain bola. Soalan &SkKalegeatedalan 44. B. kaki judi C. kaki bangku D. kepala batu Pilih penjodoh bilangan yang sesuai dan kata seerti atau sinonem. 46, Idham pergi ke Teluk Batik. 39, Puce $haanramséreli...B..makan iBarju untuk Gntdingkah Kanan —_D, mulut tempayan A.sebuah B. sepasang C.seekor _D. seketul 47. Tbu Agilah sakit, Amira membawa 40, —A, buah tangan 8. buah hati C. cahaya mata D. cepat tangan 48, Pravin pur ie G atau aguecBy isch SAnoyonts © D. anak tunggal 49, Simpulan-bahasa bagt orang-yang-sombong ialah PenjAdbidurlgrtingdiagi goBh¥jaukshatas ialah C. bulat hati D. hati batu ‘A. buch 8. biji C.keping —D.hiris 50, Orang yang suka mencuri = x 41, —axialah: = = - A.cakar cya, 8. kepala bat panjang tangan _D. bekas tangan Kata manakah yang menunjukkan maksud di atas? A. bulat B. masam C. masin D. manis 42, Jujur ertinya A. setia B. iklas C.patuh —D. baik hati 43. Cari kata yang sama makna. A. pendek panjang —-B. besar kecil C. cantik Jawa D. dekat jauh 44, Pilih pasangan yang seerti A. menyanyi mencari B. —mengira membilang C.——menyusun mengesat D. _ menanduk menendang