Anda di halaman 1dari 1

În al limbilor tezaur

Pururea o să rămână
Limba doinelor de aur,
Limba noastra cea română.
Nu există nimic mai de preț pentru un popor decât graiul matern, întrucât acesta
este plămânul prin care respiră întregul neam și suflarea în care se contopește
sufletul roman
Dacă în primii ani de viață limba română a fost doar un instrument cu ajutorul
căruia am interacționat cu ceilalți oameni din jurul meu, odată cu trecerea
timpului a devenit patria noastră.
Prin graiul pe care îl vorbește un popor ajunge să își dezvăluie întreaga sa făptură
lăuntrică și acel spirit patriotic moștenit din moși strămoși, arătândule celor din
urmă și un motiv demn de mândrie și admirație atât pentru generațiile actuale, cât
și pentru generațille viitoare
Calitatea de neprețuit a graiului matern se explică prin harul ei de a oglindi
întreaga istorie a neamului, cu toate victoriile și înfrângerile trăite, cu toate
bucuriile și tristețile simțite, visele și speranțele spulberate de împrejurările
nesigure prin care i-a fost sortit să treacă. În graiul matern al limbii române se
ascunde trecutul, zestrea noastră strămoșească, a originilor cu care suntem
înfrățiți încă de la naștere, iată de ce oamenii au catalogat dintotdeauna limba
maternă drept o comoară care nu are vre-un preț de vânzare sau cumpărare, sau
inchiriere, fiecare își poate alege un determinant, dar, în schimb, poate fi
moștenită, păstrată și cultivată cu sfințenie și dăruire, cu dragoste și respect.