Anda di halaman 1dari 2

UJIAN DAN AMALI PENDIDIKAN MUZIK

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI


SK. BANDAR TASIK SELATAN 2018
PKSR 1

Mata Pelajaran : PENDIDIKAN MUZIK


Nama Murid : _________________________________________
Kelas : VENUS

BAHAGIAN A

TAHAP PENGUASAAN

BIL KEMAHIRAN BELUM MENGUASAI MENGUASAI / CATATAN


MENGUASAI / DENGAN TARIKH
TARIKH BIMBINGAN /
TARIKH
1. 1. PERSEPSI MUZIK
1.1.1
Menepuk tekanan /2
detik pertama lagu
yang didengar
1.1.2
Menepuk tempo /2
lagu yang
didengar
1.1.3
Menepuk tekanan /2
detik meter 4 dan
3 dengan tempo
cepat
1.2 MENGETAHUI SISTEM NOTASI
1.2.1
Mengenal tanda /2
isyarat dan istilah.
- Tanda ulangan
1.3 MENGETAHUI MELODI DALAM MUZIK
1.3.1
Menyanyikan /2
melodi mudah.
i.Melodi mendatar
1.3.2
Mengenal solfa /2
dengan isyarat
tangan Curwen
1.4 MEMAHAMI EKSPRESI DALAM MUZIK
1.4.1
Mengaplikasi beza /2
dinamik pada lagu
yang didengar.

1
i.Lembut ( p )
ii.Kuat (f )
1.4.2
Menyanyikan lagu /2
yang didengar
dengan dinamik
lembut dan kuat
2.1 Memahami teknik nyanyian.
2.1.1
Menyanyikan lagu /2
dengan postur
yang betul
i. Duduk
ii. Berdiri
2.1.2
Menyanyikan lagu /2
dengan teknik
pernafasan yang
betul
2.1.3
menyanyikan lagu /2
dengan
i. Pic
ii. Tempo
iii. dinamik
2.1.4 /2
Menyanyi sambil
membuat
gerakan mengikut
lirik lagu
2.1.5 /12
Melakukan
gerakan bebas
mengikut lagu
yang didengar
2.1.6
Menyanyikan lagu /13
sambil membuat
gerakan mengikut
lirik lagu dengan
ekspresi yang ssuai
secara berpandu
JUMLAH /50

Anda mungkin juga menyukai