Anda di halaman 1dari 1

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnata(ul)________________________________________ salariat în cadrul


D.G.A.S.P.C Sector 2, Serviciul _________________________________, în
funcția de ________________________________, vă rog să-mi aprobați eliberarea
unei adeverințe ____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .
Menționez că îmi este necesară _________________________________________
_________________________________________________________________.

Vă mulțumesc.

Data, Semnătura,

______________________ ______________________

Domnului Director al D.G.A.S.P.C. Sector 2