Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN TAHUNAN SEKOLAH 2017

NAMA SEKOLAH : SMK ABDUL SAMAD, 16600 PULAI CHONDONG, KELANTAN.


BIDANG : KURIKULUM
UNIT : PANITIA MATEMATIK

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TEMPAT SASARAN TINDAKAN IMPAK/PENAMBAHBAIKAN

PenyPenyediaan
1 Rancangan Januari Semua Guru Penyelaras Subjek RPT yang dirancang perlu dibuat
Pengajaran Tahunan dan Huraian Matematik setiap Tingkatan pengubahsuaian mengikut tahap
Sukatan Pelajaran Matematik pencapaian pelajar.
RPT sepatutnya disiapkan
sebelum buka sessi persekolahan
untuk kemudahan semua guru
dan pengurusan panitia.

Mesyuarat Panitia perlu diadakan


2 Mesyuarat Panitia 12 Jan 2017 Bilik Semua Guru SU Kurikulum lebih awal dan mengikut jadual
Jun 2017 Wawasan Matematik supaya guru dapat membuat
5 Nov 2017 Ketua Panitia maklumbalas terhadap tugasan
yang diagihkan.

3 Pencerapan PdPc guru Mengikut jadual Semua Guru Pengetua Semua dapatan pencerapan telah
pencerapan Matematik PKP dimaklumkan kepada guru dan
yang telah GKSM ketua panitia bagi guru membuat
diedarkan Ketua Panitia
refleksi di atas PdPc guru.

4 Semakan Buku Latihan Pelajar Mac Semua guru Guru matapelajaran Buku dukutip oleh ketua panitia
matematik Ketua Panitia sendiri dan direkodkan.
Guru Kanan Sains
Matematik
5 Revisi Berfokus Kelas Di kelas Semua pelajar Ketua Panitia Kehadiran pelajar diawal
/ Kelas Tutorial Tambahan masing- PT3 dan SPM Guru-guru PT3 dan pelaksanaan kurang
Petang Waktu masing. SPM memberangsangkan bagi kelas
persekolahan
bawah.
Perlu peranan kaunselor dalam
memupuk minat ke sekolah.

6 Bengkel PT3 10 Sep 2017 4 kelas akhir Pn Maizan Kehadiran 73%


28 Sep 2017 Pusat PT3 En Hanif Kehadiran 100%
Sumber 4 kelas awal Pn Zaiton Purata kehadiran 87%
PT3

6 Final Touch SPM 8- 12 Nov 2017 5A4 Semua Kelas En Ewan 98% kehadiran 4 kelas awal
5PVMA Tg 5 Pn Zarinah 42% kehadiran 4 kelas akhir
Makmal Pn Rozila Purata kehadiran 70%
Komp Cik Nor suhani
4A1

Disediakan oleh: Disemak oleh:

( Pn Zarinah Binti Majid )


KETUA PANITIA MATEMATIK
SMK ABDUL SAMAD,
16600 PULAI CHONDONG.