Anda di halaman 1dari 14

oVvâHT peHTRV ROMâHm

O CONvORBIRv CV M M . H № K P i > »

— Prea Cuvioase Părinte, pentru început vă


mulţumim pentru convorbirea aceasta, pentru că
ne-aţi primit şi v-aţi făcut timp şi pentru noi. Am
multe întrebări, dar vă mărturisesc sincer că, ştiind
că timpul este limitat, nu prea mai ştiu cu care să
încep. Nu am venit, după cum ne-aţi spus, cu
„măgăoaie'*', cu casetofoane, camere de filmat...
— Puteaţi veni cu ele, nu-i vorbă, dar...
N-am timp de aşa ceva, până le instalaţi, până
începem... Nu-i vorbă, că oricum nu vă dă­
deam afară, dar...
— Prea Cuvioase, spuneţi-ne, pentru început,
câteva cuvinte despre Cuvioşia voastră, despre
generaţia din care faceţi parte. ..Vă simţiţi ataşat
de generaţia dumneavoastră?
—Eram obligat să fiu ataşat de ea, n-aveam
altă ieşire... Dragă, eu m-am născut tare demult,
prin 1914... Chiar povesteam astăzi cuiva că în
ziua naşterii mele a fost eclipsă de soare.
Mămica s-a speriat, a fugit de pe vale şi tata,
când a venit de la serviciu si m-a văzut născut
8 Arhim. Arsenie Papacioc Cuvânt pentru România 9

a zis: „A pierit soarele, dar a venit fiul meu!" tinerii, nu-şi dau seama cât de important este
Tata era cadru medical. Am fost crescut la tară, să ai nădejde la bătrâneţe. Spun mereu tinerilor
care vin pe la mine: „Daţi-mi mie vârsta voastră
» 7

între alţi şase fraţi. Dacă trăiau toţi copiii părinţi­


lor mei am fi fost unsprezece. Acum numai eu dacă nu ştiţi ce să faceţi cu ea!" Adică le-o spun
am rămas... Dar sunt multe de spus, mult mai şi cu un scop ascuns, să-d fac să gândească cu
importante... orice chip ce îndatoriri au la vârsta lor. Deci,
— Puteţi să le spuneţi... dacă tinerii se încadrează într-o tinereţe cu
— Uite, eu am ajuns la nişte concluzii: răspundere, este o tinereţe câştigată, sunt pe
tinereţea nu are limită, nu are margine, Nu drumul care, fără discuţie, îi va îmbogăţi. Vor­
există bătrâneţe, există numai tinereţe căci nu besc zilnic, cu studenţi sau studente, despre
» 7 j viaţa curată... Mi-a spus o studentă: „Părinte,
este vorba de numărul anilor de aici si de 7
mă duc la munte cu prietenul!" în ziua de azi
aşezarea, comodă sau necomodă în ei. Este cuvântul „prieten" este cuvânt de paravan, nu
» 7
există „prietenie" între fată şi băiat, există numai
vorba de Veşnicie, numai de Veşnicie! Datorită iubire. Să nu ne păcălim! Dar ei cred că, dacă-mi
spun mie că pleacă cu „prietenul" este mai puţin
» 7
»

educaţiei din familie am conştientizat încă de


7 J
demascat sentimentul lor. Si mi-am zis eu atunci:
mic prezenţa lui Dumnezeu lângă noi. Şi asta „Măi, la munte acolo este strâmt, cum o să
m-a ajutat enorm. Eram eu mic, dar gândeam doarmă ei?" Că-i ştiam copii cuminţi... Şi a venit
mai bătrâneşte. Mergeam la biserică, eram apoi fata de la munte şi mi-a spus, în urma
singurul din familie care posteam, făceam multor discuţii în care eu le-am spus să nu se
sport... Chiar aseară a fost pe la mine Anghel vândă, să nu se dăruiască, să nu facă nimic fără
Iordănescu, antrenorul echipei Naţionale, gândire, doar din pasiune, că aşa-i tinereţea,
împreună cu înaltul... Chiar şi acum recomand că „ne trăim viaţa!", a venit deci fata de la munte
tinerilor o mişcare continuă pentru a fi şi o şi mi-a spus aşa: „Părinte, nici nu m-a atins! Ăsta
regenerare sufletească, spirituală. Să nu stea cu da bărbat!" Adică tinere, dacă-ai şti tu cât de
mâna întinsă, să gândească, să încerce să-şi mult greşeşti vânzându-te... Bărbatul care se
rezolve singuri problemele. Aşa cum făceam şi înfrânge pe sine la tinereţe este mai sus decât
eu când eram dat la şcoli şi nu ştiam pe nimeni. cel ce războaie a câştigat. Ăstâ-i bărbatul
Deci, dacă nu ai o cât de mică bătrâneţe la
tinereţe n-ai să ai tinereţe la bătrâneţe! Si lumea,
7 1 7 ) 7
10 Arhim. Arsenie Papacioc Cuvânt pentru România 11

adevărat! Când spunem că bărbatul este capul „Să se facă!" şi s-au făcut toate cele. însă pe om
femeii nu înseamnă că femeia trebuie să fie Dumnezeu 1-a făcut cu mâna lui si încă cum?
subjugată, că trebuie să se supună... Ea mii de „După chip şi asemănare!" „Chip şi asemănare!"
ani a fost roabă până a venit Hristos şi a pus-o Asupra acestor cuvinte trebuie meditat mult şi
în verticalitate, a pus-o în egalitate cu bărbatul tot nu ai putea da răspunsul cuvenit. Deci omul
sau mult mai sus decât bărbatul - femeia având este încununarea creaţiei lui Dumnezeu, este
harisme ce-1 pot naşte p e Hristos în sufletul singura verigă posibilă de legătură între
bărbatului. E puţin darul ăsta? Femeie înseamnă Dumnezeu şi creaţie. Omului i s-a dat marea
„împărăteasă dăruitoare" şi a fost pusă pe Tron răspundere să supravegheze soarta creaţiei.
nu ca să domnească, ci pentru a-1 admira pe „Omule, uite cine eşti... uite pe cine bagi tu în
Cel ce a avut puterea să o ţină acolo. Femeia, iad..." Spunea un grec: „Omul, măsură a toate!"
pusă în adevăratele sale valori, începe să creeze Dar care om? Omul din iad? Auzi cine-i omul,
si abia atunci se dăruieşte total, nu conven- „măsura a toate". Lumea este învăţată că
ţional. De asta avem nevoie, de o dăruire totală, Dumnezeu este măsura a toate, dar grecul ăsta
asta urmărim noi. Marea greşeală este deci că spune că nu, că omul este măsură a toate. Care
nu se pune în valoare femeia. Văd acum că se om? Omul lui Dumnezeu!
transmit atavic defectele si calităţile. La femei — Omul îndumnezeit...
s-a transmis atavic teama, ele se tem de bărbat, — Exact! Pentru că Mântuitorul n-a venit
cum la bărbaţi s-a transmis atavic puterea şi să anihileze creaţia omenească, a venit s-o
îndrăzneala şi această grozav de urâtă, de transfigureze. Deci noi suntem ieşiţi acum din
condamnată, de scârboasă poziţie a bărbatului ceea ce a urmat, într-o formă dezastruoasă, de
de a fi agresiv. Bărbatul nu a înţeles nimic şi la Adam. Acum noi suntem înfiinţaţi în divinitate
s-a angajat într-o luptă cu femeia, o luptă pentru prin Hristos. Şi atunci preţuim cât preţuieşte
plăcere. Plăcerea este o consecinţă, nu e un Hristos. Şi nu spun numai eu asta, este cons­
scop. Eu nu mănânc fiindcă e mâncarea dulce, tatat. Nu trebuie să ne temem de Dumnezeu,
mănânc ca să mă hrănesc. Dacă-i mâncarea si de puterea ori de pedeapsa lui, ci să ne temem
dulce, îmi convine cu atât mai mult. Sigur că de bunătatea lui mai mult. Iată, deci, cine este
vor fi şi plăceri, dar trebuie înţelese aceste daruri omul. Şi dacă, să revin, tinereţea este pierdută
divine. Când a făcut Dumnezeu lumea, a zis:
12 Arhim. Arsenie Papacioc Cuvânt pentru România 13

fără o mică trimitere, o mică cugetare spre adevărata lui lumină!" Dati-vă seama ce o fi
Veşnicie, desigur că batem pasul pe loc sau, acolo... Şi totuşi omul se poate compara cu
mai curând, mergem pe un drum ce nu duce întreaga creaţie a lui Dumnezeu şi tot el este
nicăieri. Tânărul este imperios obligat să aibă acela care este singura verigă de legătură.
un ideal, iar idealul nu este decât unul: să Pentru că el se poate îndumnezei, vedeţi, prin
câştigăm Veşnicia! Nu ne trebuie diplome sau har. Şi, dacă ajunge acolo sus, este mare ca un
alte chestii, astea-s realizări profesionale, nu Dumnezeu.
idealuri... Deci, oriunde ai fi trebuie să exişti, —• Prea Cuvioase, dacă iot s-a adus vorba
în fiecare clipă, în-Veşnicie, Dacă nu faci lucrul despre tineret spuneţi-mi, vă rog, ce anume credeţi
acesta tu, za dintr-un mare lanţ, dacă zaua nu că dezbină generaţiile actuale?
este nici lanţul nu mai este. Deci eu recomand
— Uite, întrebarea aceasta mi-o pun toţi,
tuturor, mai ales tinerilor, să nu piardă nici un
dar eu nu prea văd numaidecât miez în ea...
moment din viată. Acesta este un mare dar de
Pentru că poate să fie după o perioadă de
la Dumnezeu. Dacă acest moment este trăit
coborâre în istorie, cum pot fi şi perioade de
urmează un alt moment trăit şi aşa evoluezi pe
urcare. Dar noi ar trebui să ne punem probleme
marile învăţături, aşa progresezi, aşa eşti, aşa
în general, nu numai acum. Eu sunt foarte
exişti...
» optimist, aş putea spune chiar mai mult, dar
— Nu este vorba si de har aici? nu vreau să fac acum pe Proorocul. Şi simt că
7
toate aceste perioade de scădere, de coborâre,
—Harul nu vine decât dacă tu exişti. Altfel, vor fi curând înaripate. Pentru că nu contează
te caută harul de la Dumnezeu şi nu te găseşte. influenţa străină sau problemele, nu ele biruie,
Fără harul de la Dumnezeu nu poţi face nimic ci contează harul lui Dumnezeu care nu poate
dar trebuie să fii prezent, să-1 primeşti. Harul fi biruit. Nu spun eu, Scriptura zice. Iar Scriptura
vine de la Dumnezeu, dar prin picioarele tale, nu poate fi biruită sau minţită. Iar cine trăieşte
ca fiinţă ce acumulezi, ce poţi înţelege, ce te după Scriptură va trăi cât trăieşte Scriptura. Să
poţi îndumnezei. Prin comparaţie cu puterile nu ţinem deci cont de gloată, de marea masă.
de sus, omul are putinţa de a se ridica şi a se Să ţinem cont doar de Adevăr, ce trebuie trăit
îndumnezei după har. Spune într-un loc: „E cu într-un suflet. Omul este un microcosmos în
neputinţă să nu mori dacă vezi un înger în care se odihneşte un macrocosmos, e o lume
14 Arhim. Arsenie Papacioc Cuvânt pentru România 15

întreagă în el... Tragedia întregii lumi trebuie Şi, mergând eu aşa, am văzut cum îl duceau pe
plânsă ca propriile noastre păcate. Dacă nu te altul la anchetă, la vreo 15 metri în faţa mea...
ocupi de mântuirea celui de lângă tine, dacă Ei, nu vă dati seama ce bucurie mare am avut
nu preţuieşti faptul că este cineva lângă tine, că am văzut un ins ca mine, în suferinţă. Deci
ca să-1 poţi ajuta, nu te poţi nici tu salva. Deci nu mai eram singur. Şi atunci am început să
problema nu se pijne în funcţie de momente gândesc, să meditez asupra unui lucru spus
istorice, ci de trăirea, în orice chip, a momen­ de Sfântul Macarie cel Mare când a găsit o
tului istoric. Cea mai mare greşeală este că omul căpăţână de om, un craniu în pădure, şi a între­
se singularizează singur. Aici greşim! Suntem bat: „Ce ai fost?" Şi craniul a răspuns: „Popă
creaţi pentru întreaga creaţie. Este o mare idolesc!" „Şi unde te găseşti?" „în iad!" „Ce
bucurie să poţi să vezi oameni. Să vă spun o bucurii aveţi?" „Avem bucurii când te rogi tu
întâmplare, apropo de asta, Eu am fost arestat, pentru Egipt!" „Şi ce tristeţi aveţi?" „Ne vedem
am făcut 14 ani de închisoare. Sigur, acolo ne puţin unii cu alţii!" Şi atunci, m-am gândit eu,
plimbau, cu ochelari de tablă la ochi... când am văzut ce important e să vezi un frate
— Da, ca să nu vedeţi ceea ce este înjur... de-al tău, o fiinţă omenească, atunci când ai^
de-a face cu diavolul, când ai de-a face cu
— Exact. Şi acolo cea mai ticăloasă
marele întuneric. Dati-vă seama câte elemente
perioadă era la anchetă, când doreau să facă
sunt care te pot îngrozi înainte de a muri.
din tine drac si tu trebuia să rezişti. Erau bătăi,
Suntem încadraţi cu oameni ca noi si asta-i o
schingiuiri, o serie întreagă de lucruri menite a
mare bucurie. Lumea nu-si dă seama cât de
te face să te simţi străin... Si, când m-au luat
mult te poţi îmbogăţi fiind iertător sau iubitor
din celula mea să mă ducă la anchetă, prin cori­
faţă de cei din jur. Nu te grăbi aşadar să-i judeci,
doarele acelea, fiind ţinut de brat mă orientam
grăbeşte-te să te rogi pentru ei, orice ar fi... în
după mersul lor, am văzut că a căzut puţin tabla
concluzie, trebuie să ajuţi la mântuirea lumii. Şi
dei a unul dintre ochi, de la ochelari. Când am
nu poţi face asta decât prin iubire de oameni.
văzut asta am tăcut din gură pentru că, dacă
Dacă ai iubire de oameni, birui dreptatea pe
spuneam că a căzut mă ucideau, nu era voie
care ai călcat-o de atâtea ori. Sau, cum spune
să vezi torţionarii. Şi stăteam cu capul în jos,
în Scriptură: „Şi s-a ridicat mila asupra dreptăţii!"
vedeam şi mă gândeam: uite ce bine e să vezi.-.".
N-ai trăit în suferinţă, în lanţuri, ca să poţi să-ţi
16 Arhim. Arsenig Papacioc Cuvânt pentru România 17

dai seama de marile rânduieli divine şi de rostul Doamne, scoală că pierim!" Şi Iisus le-a spus:
tău pe lume, să vezi ce bogat eşti şi unde te „Vă şi vedeaţi pe fundul mării, alături de mine...
găseşti. Pentru că nu împăratul era cel ce era, Oare nu v-am îndrumat eu bine? Oare nu ştiam
ci cel ucis era cel ce era. Deci trebuie să te lasi eu că vor fi valuri? Ori doreaţi fără valuri, fără
ucis, nu să ucizi. Să te lasi ucis nu în sensul că cruce, fără suferinţe?" Asta înseamnă că, cu toate
nu ai voie să te aperi, ci să primeşti moartea cu valurile vieţii, noi trebuie să rămânem oamenii
bucurie, cu plăcere. Pentru că suferinţele surit lui Hristos. Acesta este tânărul adevărat: cel ce
mari daruri de la Dumnezeu. Asta nu trebuie aşteaptă cu plăcere frumuseţea bătrâneţii.
neglijat. Toţi trebuie să terminăm pe cruce. Ce — Prea Cuvioase, dar ce diferenţă credeţi că
înseamnă cruce? Să duci ceea ce nu-ti trebuie! există între inteligenţa tinereţii şi înţelepciunea
Asta a mântuit neamul omenesc, Crucea! bătrâneţii?
Mântuitorul a pătimit, a înviat morţi, a vindecat, — Vă răspund printr-o cugetare franţu­
a făcut atâtea si atâtea, dar nu a mântuit lumea zească: „Dacă tinereţea ar sti... dacă bătrâneţea
prin asta, printr-un unghi drept sau printr-un ar putea..." Acesta-i răspunsul!
unghi de 180 de grade. A mântuit lumea prin
— Ce etalon credeţi că trebuie să aibă tinerii
cruce, prin 360 de grade. Atunci se văita Satana,
pentru măsurarea faptelor lor?
atunci s-a simţit înfrânt si a confirmat că El este
Dumnezeu. Până atunci îsi dădea seama că — O permanentă trezie!
există o putere ce-1 gonea, intuia,-dar încă era — Şi cum o găsim?
stăpân, încă era lider. Acum însă a murit, — Eu ţi-am spus... Ţi-am spus şi despre
învierea Mântuitorului a confirmat divinitatea, iad... Totul este să nu fii bulgăre; dacă nu faci
a confirmat valoarea operei Lui. De aceea a şi nici o mişcare, nu-ţi mai răspunde nici Dumnezeu.
rămas acum învierea lucrul cel mai mare. Pentru că nici Dumnezeu nu poate să facă ce
învierea a confirmat dumnezeirea. E o mare poate să facă omul. Trebuie să răspunzi. Dacă
greşeală să te fereşti de suferinţă. Nu trebuie ar.fi să-i întrebăm pe cei de Sus: „Ce v-a costat
să umbli după ea dar, dacă ea vine, primeşte-o domnule să ajungeţi la atâta fericire?" Ţi-ar
cu drag. Ştiţi povestea: Mântuitorul era cu răspunde: „Puţin timp petrecut bine!" Şi atunci:
ucenicii săi în barcă şi s-au culcat. Au venit „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa!" După 2000
Valuri mari, furtună, şi ucenicii au zis: „Doamne, de ani şi ceva nu mai putem pune la îndoială
18 Arhdm. Arsenie Papacioc Cuvânt pentru România 19
*
ceea ce a spus Hristos. Totul este adevărat. S-a fără iubire, nu faci nimic. Zice cineva: „Iubeşte
dovedit totul fără discuţie. Iar dacă ai totuşi şi fă ce vrei!" Pentru că, dacă iubeşti, nu poţi să
îndoieli la o cât de mică învăţătură de acest faci rău. Deci asta, tinere, este de făcut. Să
gen, cazi în anatemă, ori nu te mântuieşti. Să privim cu dragoste în jurul nostru, cu orice chip,
nu ne jucăm cu asta! Nu este permis să mai si să considerăm un mare dar al lui Dumnezeu
întrebăm astăzi: „Cum să fac să mă mântuiesc?" că vedem oameni şi nu vedem draci. V-am spus
Am spus până acum ce să faci: să-i iubeşti pe cât de important este acest lucru. Iubiţi! Nu
toţi, să te ridici faţă de păcate prin taina pocă­ spuneţi: „Pe ăla îl priveşte fiindcă a greşit şi
inţei, să fii dezlegat şi, mai ales, să rupi din tine acum trage!" Nu vorbiţi aşa. Trebuie să te ucizi
şi pentru altul încontinuu. Nu poţi să-i dai unui pentru el, să suferi. Iubiţi lumea aşa cum este
cerşetor ceva, dar măcar nu-1 ignora. N-ai bani, ea şi sigur Dumnezeu vă va iubi pe voi aşa
n-ai cum, te găseşti în tramvai şi el este pe cum sunteţi voi.
trotuar, dar nu fi nepăsător. Spune măcar un — Credeţi că generaţia actuală arfi capabilă
„Doamne, ajută-l!", zi,0 rugăciune. Asta ar fi o de jertfă aşa cum a fost capabilă generaţia
mare lucrare pentru el. Uite, mergeam pe dumneavoastră?
stradă, în Bucureşti, şi un cerşetor fără picioare — Este! De ce să nu fie? Eu am făcut o
mă vede. Eu n-aveam nici un ban, că de aveam comparaţie şi ştiu că mult mai mulţi tineri trăiesc
bani aş, fi mers cu maşina, nu pe jos, dar m-am astăzi în Hristos faţă de părinţii lor. Majoritatea
apropiat de el gândindu-mă ce să-i spun, cum părinţilor nu sunt de acord cu acest fapt şi îşi
să fac să mă înţeleagă că n-am bani. Şi îi zic: opresc copiii: „Ce atâta rugăciune? Ce atâta
„Domnule dragă, te înţeleg foarte bine, îmi pare Biserică?" Şi el, săracul, se duce o dată pe
rău că suferi, n-am nici un ban, dar îţi dau o săptămână, la liturghie. Aici se vede influenţa
mână caldă!". Zice: „Părinte, aşa ceva nu mi-a ateismului asupra lor. Dar tinerii îşi dau seama
dat nimeni până acum!" Vezi? Asta înseamnă mai mult de importanţa momentelor şi încep
consideraţie... Să-i luăm în consideraţie şi pe să fie mult mai trăitori. Eu am o mare bucurie
ei. Pentru că ei sunt personaje biblice, niciodată pentru asta, sunt asaltat de tineri, de studenţi,
nu vor pieri. Sunt aici să ne înghiontească, să de tot felul... Spuneam ieri că 99,99% bisericile
ne irite, să ne mâne spre iubire cu orice chip.
sunt pline de femei, nu de bărbaţi! Majoritatea,
Pentru că iubirea este criteriu de judecată şi,
destul de multe, fac nişte sacrificii grozave să
20 Arhim. Arsenie Papacioc Cuvânt pentru România 21

vină la biserică, fiindcă nu sunt lăsate. Eram — Nu există! Nu suntem creaţi pentru aşa
într-o întrunire duhovnicească si un mare ceva! Nu suntem creaţi cu un strop de virtute,
ierarh, auzind de mine, mă întrebă: „Cum, Sfinţia ci cu totală virtute, cu o asemănare şi un chip
ta mărturiseşti femei?" Când am auzit eu lucrul al lui Dumnezeu. De restul să nu vorbim, restul
ăsta, m-am înfipt în el: „Da' cine te-a născut sunt căderi, restul este aspectul iadului. Nu
domnule dragă pe dumneata aşa de deştept? putem spune că sunt creaţii ale lui Dumnezeu.
Cine te-a născut? Te-aU prins cumva cu aţa, cu Dumnezeu nu 1-a creat pe diavol ca să cadă.
undiţa pe baltă cumva? Eşti produsul unui L-a creat bine, însă 1-a făcut liber, ca şi pe noi.
incubator cumva?" I-am răspuns aşa cum i se Dacă nu ne-ar fi făcut liberi n-ar fi fost o creaţie
cuvenea, l-am lovit pe toate părţile fără teamă desăvârşită... Ne-a făcut liberi ca să avem me-
i

că o să-mi întoarcă răspunsurile... I-am vorbit rite. Să mergem pe picioarele noastre, tot cu
atunci de valoarea femeii: „Trăiţi fără ele dacă ajutorul tainic al Lui, spre Mântuire. Şi atunci
puteţi! Dacă faceţi pe grozavii!" Dacă femeia primim încununări şi veşnicie fericită lângă
este rea este fiindcă bărbaţii au făcut-o rea. Dumnezeu. De ce să vorbim de ateism? Acestea
Dacă femeia se vopseşte, nu pentru ea se sunt accidente, incidente, nu-s lucruri ce fac parte
vopseşte, pentru bărbaţi. Nu-şi dă seama că din valoarea omului. Omul este numai virtute.
pentru bărbaţi se falsifică, pentru ei se De ce să ne băgăm singuri în gura lupului? Fiinţa
urâţeşte... Dar femeia a făcut sacrificii. După noastră nu este asta, cu nici un chip. Şi voi, şi
ceva timp m-am întâlnit din nou cu Părintele toţi ceilalţi, primiţi această mgăminte a mea: intraţi
acela, mergea la ascultare, în Franţa, la o mă­ într-o mai mare trăire creştină!
năstire de maici, să le mărturisească. Si în sinea — Noi încercăm Prea Cuvioase...
mea mi-am zis: „Uite frate unde ai ajuns... ce — Nu încercaţi! Mergeţi la sigur. Nu mai
bine eşti prins acum..." merge pe încercate, de încercat a încercat
— Prea Cuvioase, dar credeţi că în fiecare din Hristos. Dar voi mergeţi la sigur. Să fim într-un
noi este un strop de ateism? continuu optimism. Şi când spun asta mă
— Asta-i o întrebare... Să vorbim doar de adresez întregii Românii. Indiferent de bălăceala
biruinţă! lui Iliescu si a altor atei...
i
— Dacă tot veni vorba de Iliescu spuneţi-mi,
— Deci nu-i o parte rea în om...
poate fi cineva creştin şi de stânga în acelaşi timp?
22 Arhim. Arsenie Papacioc
Cuvânt pentru România 23
— Poate fi creştin ce duce în iad. Sunt
fost de la început aşa, Mântuitorul a fost ortodox
>

creştini ce duc şi în iad. Credinţa asta a lor poate


duce în iad. După cum am mai spus eşti liber, iar noi nu facem, decât ceea c e a făcut El. Iar
Dumnezeu ne-a creat liberi. Dar, dincolo de catolicii nu ne pot suferi pentru că, ei nefiind
toate, trebuie spus: „Nu există cădere. Există în ordine, farul acesta ortodox, România îi arată
numai ridicare!" aşa cum sunt. Papa n-a venit decât să mâzgă­
— De vizita Papei Ioan Paul al II-lea în lească. Aşa cum se pune şi problema ecume-
România ce părere aveţi? nismului astăzi, unirea tuturor religiilor. Noi
— Ar trebui să nu vă puneţi problema avem Sfânta împărtăşanie, ei nu au aşa ceva.
aceasta... Vor să ne împăcăm ca să fie ei liberi să facă ce
vor, să intre cu pălăria în cap în biserica mea şi
— Se tot discută, pro şi contra...
să spună că „suntem una!" Deci Papa a venit
— Discută oamenii politici, oamenii care aici ca să întărească catolicismul, nu ortodoxia.
compară la nesfârşit, nu noi. Dar, dacă vreţi Şi el e mulţumit deşi, după mine, n-a rezolvat
părerea mea, iat-o: Să nu aud de Papă şi să nu cine stie ce...
aud de catolicism! Au făcut mari greşeli catolicii
— Să înţeleg că nu credeţi în proiectul acesta
şi asta vă spun eu, ca preot. Ei n-au prosco-
de unificare a Bisericilor...
midie, n-au o serie întreagă de lucruri, au o
parte din Taine mai mult simbolic, n-am încre­ — Cred cu o condiţie: să se facă toti
dere în împărtăşirea lor — care o fac cu mâna ortodocşi! Altfel n-ai cum să faci. Dacă vine
sau nu ştiu cum... Aşa că am mare necaz pe ei. cineva la dumneata şi-ţi spune că te-ai căsătorit
S-au rupt de Biserică după 1054 de ani. Venirea cu o femeie care are cine stie ce defect, desi tu
Papei aici nu a fost ca să ne crească, ci ca să stii că nu-i adevărat, te lasi de soţie? Te-ai uni
câştige câtuşi de puţin. Căci Adevărul este foarte cu alta lăsând Adevărul batjocorit? Dacă-ai face
luminos mai ales pentru cei care-1 urăsc. Iar asta te-ai batjocori pe tine!
Adevărul este în ortodoxie, iar România este — Şi, fiindcă tot am ajuns la asemenea
tara cea mai intens duhovnicească si ortodoxă. probleme, credeţi că avem nevoie de republică sau
Asa că le stăm în coaste catolicilor, vor să de monarhie?
distrugă Adevărul. Dar n-au ce face, noi am — Eu am trăit si în monarhie si, dintr-un
anume punct de vedere, pot fi considerat
Cuvânt pentru România 25
24 Arhim. Arsenie Papacioc
— Nu cred! E ca un peşte ce nu-i nici în
monarhist. Am făcut şi sport cu regele, era apă, nici pe uscat, un peşte care se zbate. Asta-i
voievod pe vremea aia..,. Din punct de vedere Rusia. Au fost prea nesuferiţi, prea satanici ca
al cheltuielilor, al gălăgiei care se face, că vine să mai păcălească pe cineva,.. Dar orice ar face
unul care are influenţă, â la Iliescu, că vine un nu vor mai ajunge unde au fost. Sunt convins
comunist si un ateu... Este trist să vină un ateu de pildă că Cernăuţiul nu va rămâne la Ucraina,
şi un comunist să conducă o ţară majoritar că-i pământ românesc. Am încredere în între­
ortodoxă. M-a întrebat cineva, era înainte de a girea României. Nu mă gândesc că am o vârstă
doua alegere a lui Iliescu: „Părinte, ce ne facem, şi nu voi mai apuca asta; Dar, oriunde voi fi,
că vine iar..." Şi i-am zis: „Faptul că vine nu tot voi vedea faptul că România va fi iarăşi mare
înseamnă biruinţă! Războiul nu s-a terminat!" de la Tisa până la marginea cealaltă. Asta-i cu
Şi atunci eu n-am nevoie de atâta gălăgie şi Rusia... ce vecin poate să-mi fie ăla care-mi ia
falsitate. Dacări rege e altceva. Regele nu aurul din ţară şi nu mai vrea să mi-1 înapoieze?
guvernează, el doar domneşte. Nu-i dictator, Ne-au dat „Cloşca cu puii de aur", care-i neîn­
el d o m n e ş t e si dă mai multă valoare semnată faţă de vagoanele de aur pe care le-au
guvernanţilor. Nu face cum face Petre Roman, luat ruşii din peşteră de la Tismana. Şi uite în ce
Ciorbea şi ceilalţi că „plec dacă nu faceţi ce situaţie ne găsim, uite cum este leul nostru...
vreau eu!" Ăsta-i mare râs pentru ţară. Deci, — Şi atunci să înţelegem că avem nevoie mai
materialiceşte, monarhia este un avantaj. mult de vest?
Dezavantajul monarhiei în România ar fi doar — A venit preşedintele Constantinescu şi
dacă regele ar fi dezinformat de camarilă. Dar mi-a explicat de ce s-a aplecat cu faţa la apus.
şi acesta ar fi un dezavantaj minor faţă de Acestea sunt valorile: Estul si Vestul. Există o
primejdia actuală. Căci iar a venit Iliescu, omul Proorocire referitoare la Fiara Roşie şi fiara cu
Rusiei, omul care merge numai pe roşu, care coarne de miel. Pentru noi fiara cu coarne de
nu tine cont de semafoare ca să zic asa. Asa că miel e mai convenabilă căci nu ne omoară, nu
înclin, pentru demnitatea României, pentru te suge, nu-ţi ia sângele din tine, trăieşte şi ea
regat. Cu toate că eu sunt un supravieţuitor al şi trăim şi noi. E mult mai bine aşa. I-am spus
comunismului şi al lui Carol al II-lea. lui Constantinescu: dacă raţiunea spune să faci
— Rusia mai înseamnă ceva pe plan mondial?
26 Arhim. Arsenie Papacioc Cuvânt pentru România 27

ceva şi conştiinţa spune că nu e bine, de con­ serie întreagă de volume ale lui apărute până şi
ştiinţă să asculţi. Căci, prin conştiinţă, Dumnezeu la ruşi. A fost condamnat mai puţin. Eu am fost
îţi spune nu. condamnat 40 de ani, iar el şi cu Stăniloae vreo
— Prea Cuvioase, ştiu că, în închisoare, aţi cinci ani. Nu era un om foarte reprezentativ
fost duhovnicul lui Vasile Voiculescu.... fiziceşte, avea nişte fulgişori de bărbiţă, era tăcut
— Da. Am fost. Ne cunoşteam mai demult dar şi când te lua în primire într-o discuţie nimeni
»

şi s-a întâmplat să ne aflăm împreună, am aranjat nu mai mişca. Un om grozav în felul lui, un
să îl iau la mănăstire...Era un om de mare trăitor. El considera faptul de a merge la
valoare. Trebuie să vă spun că, în închisoare mănăstire cel mai grozav lucru posibil. Şi aşa şi
am trăit cu foarte mulţi inşi citaţi acum drept era. Pentru că eşti om şi ţi se cer lucrări îngereşti.
foarte talentaţi... Am fost cu Nichifor Crainic, — Vă vin acum în minte câteva din versurile
Nae Ionescu... lui, care să fie actuale...?
— Radu Gyr...
— Nu mă întreba asta, că aşa ţi-aş răspunde
•—Cu Radu Gyr cel puţin m-am contrazis
simplu: îmi vin în minte toate. Şi uite de ce îţi
toată viaţa, nu-i problemă... Era un om inspirat,
un om... Mi-a furat un vers. Şi eu nu puteam spun asta, fiindcă am cunoscut autorul şi nu
să-i spun să-mi dea versul pentru că cine era pot crede că el spunea ceea ce nu credea. Poa­
Radu Gyr şi cine eram eu. Dar am vorbit cu el, te frăţia ta te vei referi la versuri, la rime, la...
l-am întrebat o serie întreagă de lucruri... Era Asta nu contează pentru mine. Pentru mine
un mare om, l-am pomenit mereu cât am suferit contează ideea în sine. Voiculescu nu putea să
împreună, dar eu mă refeream la oameni de o spună un lucru netrăit, nu putea să greşească.
altă factură decât Radu Gyr, la Nae Ionescu de Vă spun sincer asta fiindcă eu am cunoscut
pildă. însă nu 1-a depăşit nimeni pe Vasile autorul. Nu pot spune că-mi place o anume
Voiculescu. parte. Ca şi la Eminescu... Ce, îmi place
— Se zice că-i cel mai bun poet. Eminescu doar pentru Scrisoarea IIIsau pentru
— După Eminescu este cel mai mare poet cine ştie ce versuri? Nu, îmi place Eminescu
religios din România. Am fost împreună cu el din scoarţă în scoarţă.
în închisoare şi, la proces, s-a pus pe masă o — Despre Nae Ionescu ce ne puteţi spune?
28 Cuvânt pentru România 29
Arhiiti; Arsenie Papacioc

— Dragă, am stat şi cu Nae Ionescu în lagăr. Păi aşa vă spun şi eu, copiaţi şi voi pe
Nae Ionescu a fost cel mai grozav om pe care Hristos!
l-am cunoscut. Nae Ionescu a fost omorât de — Ca-n „Imitatio Christi.".
Carol al Il-lea şi, la moartea lui, eu fiind la Antim, — Exact! Asta făcea el. Dumneata crezi că
am văzut cum mănăstirea a cumpărat de la soţia el era degeaba la o catedră aşa de importantă?
lui Nae Ionescu o serie de volume, 150 erau cu Catedra aia era importantă fiindcă era Nae
totul, „Viaţa Sfinţilor Părinţi". Am fost eu atunci, Ionescu acolo, nu de altceva. Sigur copia. Dar
că mă cunoşteam cu dânsa şi am cumpărat vreo ce, eu fac altceva decât să copiez? Şi eu copiez
cinci volume, la 1000 lei volumul. Nu le dădea învăţătura creştină, şi vreau să copiez cât mai
pe toate odată că se temea de o destabilizare a mult pe Hristos...
banilor. Ăsta a fost Nae Ionescu, om cu educaţie — Prea Cuvioase, Nicotae Delarohia spunea
creştină profundă. Vedeţi frăţiile voastre pe Kant? în Jurnalul său: „Nu oricui i se întâmplă orice!"
El a spus: „Două lucruri sunt de admirat: cerul
— Foarte bine spus! Aşa este. Dacă eşti un
înstelat deasupra mea şi legea morală din mine!"
Vedeţi? Intuia el ceva... Dar cel trăitor pune mâna om dăruit, o să ai ispite mai mari ca să ai şi
pe stele. Nae Ionescu ajunsese la profunzime, cununi mai mari. Nu ti-a dat Dumnezeu inteli-
eu eram tânăr şi nu-i puteam cunoaşte toate genţa, nu ţi-a dat putinţa de a te jertfi mai mult
subtilităţile... Cea mai frumoasă impresie dintre decât ştie Dumnezeu că poţi. Dacă ţi-a dat
toti mi-a făcut-o Nae Ionescu! Dumnezeu, ştie de ce. Şi atunci nu se dă orice
>
oricui. Ca prezentare este foarte frumos ce a
— Credeţi câ-i cea mai mare personalitate a spus Steinhardt... Mi-e foarte drag de el...
României? ••— Desprefenomenul Maglavit cepărere aveţi?
— Cel mai mare intelectual creştin, singurul — Una negativă.
ce-1 avea pe Hristos la baza activităţii, a operei, — Se aseamănă celui de la Vladimiresti ori
a creaţiei lui. Ăsta era Nae Ionescu. Originea celui de la Pucioasa?
cunoştinţelor lui era în Scriptură şi, cum avea
— Acelea sunt mult mai rele, au deja aspect
cap şi ştia cum să pună problema, a izbutit.
de organizaţie, sunt foarte rătăciţi. Cea mai
•— în ţară este o campanie de denigrare a lui
gravă problemă pe care a avut-o biserica în
Nae Ionescu, se spune că nu era deloc deştept, că
ultimii 50-60 de ani a fost şi este Vladimireştiul.
doar copia...
30 Arhim. Arsenie Papacioc Cuvânt pentru România 31

Cea mai grea problemă a Patriarhului Justinian — .Ştiţi cum zice Ţuţea: „Dracul te bagă şi-n
a fost Vladimirestiul. biserică numai ca să fii de partea lui!"
» — A fost şi stareţ într-un timp! Frate, pe
— Şi atunci ce este de făcut, că lumea se duce plan moral 666 este foarte aproape. Nu vedeţi
totuşi acolo? acum că s-a oficializat sodomia? Nu vedeţi că
— Lumea se duce si-n iad. e adevărat. păcatele sodomice urgentează Judecata de Apoi?
s 7

Oamenii se duc si-n rai si-n iad. Acum, unde or — Ce părere aveţi de Părintele Ghelasie de la
Frăsinei?
fi mai mulţi nu stiu...
— Despre Visul maicii Veronica ce Ştiţi? — Negativă. O părere negativă despre el,
— Nu-i mai zice „maică". Este o şarlatană. despre turta aceea isihastă, despre medicina
A venit la mine, mi-a cerut să o spovedesc, a lui... Văd că are influentă însă. Am auzit că a
fost căsătorită... Trăieşte doar prin „minunile" plecat la Sfântul Munte. M-aş fi bucurat dar nu
astea. Am vorbit şi cu Părintele Cleopa despre cred că-i adevărat. în sfârşit, nici să nu mai aud
treaba asta, am vorbit de seara şi până a doua de asa ceva...
zi, la ora 11, încontinuu. Se convinsese şi el — Pornind de la o întâmplare din „Pateric"
ce-i cu Veronica si cu Ioan, ăsta care-i la Recea vă întreb: este mai uşor să vedem îngeri sau să ne
şi care fusese caterisit şi apoi a fost iertat. Nişte vedem păcatele?
nenorociri, de-ţi stă mintea în loc. Acum. sunt — Să vezi îngeri este o mare înşelare, nu
organizaţi frumos acolo, ca să atragă. Pentru ai nici un merit, nu înseamnă nimic. Dar a-ţi
că diavolul nu poate să se arate în adevărata vedea păcatele înseamnă că semeni cu Hristos
lui urâciune, că ai muri de l-ai vedea. Se arată şi cu Sfinţii. îngerii nu se arată fiindcă vrei tu,
frumos, tantos... Am fost si eu la Vladimiresti poate nu-i nici înger bun... Se spune că un
şi Veronica tocmai venea de la gară. Mi-a spus: frate a văzut în chilie pe satana în chip de
„Uite Părinte, a venit Sfântul Ioan Evanghelistul Hristos. Şi „Hristos" îi zice: „Eu sunt Hristos,
si mi-a dus el valiza!"
J
închină-te mie!" Iar el a răspuns: „Toată viaţa
— Păi poate i-o fi dus-o... m-am închinat lui Hristos. Cine eşti tu de hu
— Cred că dracul era foarte bucuros că-i ştii asta?" Şi satana a dispărut. Deci cine vrea să
ţine locul Sfântului Ioan Evanghelistul... vadă e slab, cine vrea să trăiască e important.
32 Arhim. Arsenie Papacioc

— Şi o ultimă întrebare... Cum vedeţi lumea


la vârsta Prea Cuvioşiei voastre?
— Ţi-am spus cum: să-mi dea tinerii
tinereţea lor pentru a împlini tinereţea omenirii.
Căci nu există bătrâneţe, există doar tinereţe!