Anda di halaman 1dari 2

Genre Sastera ialah kategori atau jenis karya sastera atau seni yang

dicirikan dengan sesuatu gaya, bentuk atau kandungan tertentu.


dicirikan dengan sesuatu gaya, bentuk atau kandungan tertentu.
untuk meningkatkan pencapaian dan sikap pelajar. Oleh yang demikian, bab
inimenjelaskan reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, instrumen kajian,
soal selidik dan 3) Mereka berani membuat keputusan dan sedia
bertanggungjawab atas risiko keputusan mereka. Mereka tidak suka undian dalam
mesyuarat ataupun akur pada tekanan luar.
4) Mereka bersikap terbuka dan sedia menerima kenyataan bahawa ada kalanya
pengukuran kajian.
populasi dan sampel kajian, instrumen kajian, yang demikian, bab Oleh yang
demikian, bab Oleh yang demikian, v vtkugfvyg uyghoiubnhbv ubyibno vtkugfvyg
uyghoiubnhbv ubyibno
) Mereka mempunyai jiwa merdeka, tidak suka dikongnong, tidak suka terikut-ikut
dan tidak peduli pada kritikan orang.
2) Mereka tidak dahagakan pengiktirafan, puji-pujian atau ganjaran daripada
orang lain. Mereka mampu memuji dan mengkritik diri sendiri.
3) Mereka berani membuat keputusan dan sedia bertanggungjawab atas risiko
keputusan mereka. Mereka tidak suka undian dalam mesyuarat ataupun akur pada
tekanan luar.
4) Mereka bersikap terbuka dan sedia menerima kenyataan bahawa ada kalanya
mereka tidak rasional. Oleh itu, meeka toleran pada kritikan orang.
5) Peribadi mereka stabil. Mereka tidak berubah-ubah ikut tekanan-tekanan dari
luar.
6) Meminati seni dan berjiwa halus.
7) Berperangai dominan dan asertif, tidak 5) Peribadi mereka stabil. Mereka
tidak berubah-ubah ikut tekanan-tekanan dari luar.
6) Meminati seni dan berjiwa halus.
7) Berperangai dominan dan asertif, tidak 5) Peribadi mereka stabil. Mereka
tidak berubah-ubah ikut tekanan-tekanan dari luar.
6) Meminati seni dan berjiwa halus.
7) Berperangai dominan dan asertif, tidak 5) Peribadi mereka stabil. Mereka
tidak berubah-ubah ikut tekanan-tekanan dari luar.
6) Meminati seni dan berjiwa halus.
7) Berperangai dominan dan asertif, tidak 5) Peribadi mereka stabil. Mereka
tidak berubah-ubah ikut tekanan-tekanan dari luar.
6) Meminati seni dan berjiwa halus.
7) Berperangai dominan dan asertif, tidak 5) Peribadi mereka stabil. Mereka
tidak berubah-ubah ikut tekanan-tekanan dari luar.
6) Meminati seni dan berjiwa halus.
7) Berperangai dominan dan asertif, tidak 5) Peribadi mereka stabil. Mereka
tidak berubah-ubah ikut tekanan-tekanan dari luar.
6) Meminati seni dan berjiwa halus.
7) Berperangai dominan dan asertif, tidak suka jadi pengikut dan kecewa apabila
orang tidak mengikut pemikirannya.
8) Jiwanya lebih kompleks, sukar difahami oleh orang lain.

populasi dan sampel kajian populasi dan sampel kajian populasi dan sampel kajian
populasi dan sampel kajian populasi dan sampel kajian populasi kajian ubyibno
8uinyang stera atau seni yang dicirikan dengan stera atau seni yang
dicirikan dengan stera atau seni yang dicirikan dengan stera atau
seni yang dicirikan dengan stera atau