Anda di halaman 1dari 3

Prindërit për çdo shkollë KLASA VIII B ( AIDA )

Nr. Emër Mbiemër Qarku Bashkia DAR/ZA Shkolla Telefon Email


1 DRITAN MISKA
2 AGRON RUSTEMI 682535412
3 LIMON XHANGOLI
4 IDAJET BREGU
5 SALAH ABDOU
6 RAHMAN REXHEPI 692357752
7 HEKURAN KIPTIU 693041219
8 LULZIM ÇOPA 683341503
9 AVDI MORINA 695600978
10 PAJTIM MUÇA
11 ARBEN LIKAJ 697731377
12 ALTIN JAUPAJ
13 LUAN ZIKA 696879488
14 FATOS BAKIU 693856866
15 GJOVALIN GJOKA 685376759
16 HAJRI MEHMETI 682347139
17 SKENDER HAXHI 692142845
18 ARDIAN BARDHO 675898666
19 DEM MENA 686769477
20 GEZIM ÇANAKU
21 ARJAN DUKA
22 AGRON RUSHITJA
23 ANDON MERA
24 SHPETIM RESULI

1 LILJANA MISKA 676482224


2 ROVENA ALUSHANI 695363976
3 TEUTA RUSTEMI 683819610
4 AIDA XHANGOLLI 693986865
5 DANIELA BREGU 696999718
6 FATMA PUMI 684646444
7 ENKELEIDA REXHEPI 692394950
8 ERALDA KIPTIU 697511053
9 ETLEVA ÇOPA
10 RRUSHE MORINA
11 SILVANA MUÇA 699354598
12 LUÇIANA LIKAJ 698397121
13 ELSA JAUPAJ 686050113
14 IRMA ZIKA 697612458
15 QAMILE BAKIU
16 SONILA GJOKA 682708764
17 VJOLLCA MEHMETI 688338298
18 MIRANDA XHANI 686344449
19 SUZANA HAXHI 699107766
20 ROFLEZA BARDHO 675730923
21 HABIBE MENA
22 SUELA ÇANAKU 683306584
23 TEUTA DUKA 682416807
24 NAILE RUSHITJA
25 ELSA MURRANI 676193302
26 VALBONA MERA 685488399
27 RIMONDA RESULI 676486560
28 SUZANA REXHA 684704907
Shënim : Të dhënat personale të mbledhura nëpërmjet këtij Formulari do të përdoren me qëllim informimi të prindërve mbi çdo rezultat apo
nismë arsimore. Plotësimi i këtij formulari bëhet me vullnet të lirë dhe nuk është i detyrueshëm. Përpunimi i të dhënave personale të mbledhura
nëpërmjet këtij Formulari do të kryhet në përputhje me ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE” i
ndryshuar.