Anda di halaman 1dari 2

ASPEK 3.2.

2 : PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN PERSATUAN BAHASA MELAYU

ASPEK TUMS TAHAP TINDAKAN (TT) JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV RUBRIK TAHAP KUALITI
TT TK TT TK TT TK
3.2.2 Mengurus kelab/persatuan dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor) (1/0) (Skor) (1/0) (Skor)

i. merancang aktiviti berteraskan ilmu pengetahuan, i. dengan mematuhi ketetapan kokurikulum/


kemahiran dan kreativiti/ inovasi 1 4 kuasa/kurikulum kelab/ persatuan

ii. melaksanakan aktiviti yang dirancang 1 3 ii. mengikut keperluan/kesesuaian/keupayaan


4
iii. merekod data dan maklumat 1 3 iii. secara menyeluruh/kemas kini/tepat dan b

iv. menganalisis data dan maklumat 1 3 iv. secara berterusan/berkala.


3.2.2.1
v. mengambil tindakan susulan. 1 3

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualit 5 16 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualit 4 3.20 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualit 100.00 80.00 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-

Peratus TUMS 85.00 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas

ASPEK TUMS JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV

3.2.2 Pengurusan Kelab/Persatuan 3.2.2.1 85.00


Ver 1.1
HASA MELAYU ( taipkan nama kelab/persatuan )

RUBRIK TAHAP KUALITI (TK) EVIDENS PELAKSANAAN


1. Pekeliling Bil 1/1995 dan Bil 9/2000
Tindakan dilaksanakan: 2. Takwim perancangan tahunan
3. Borang pendaftaran
4. minit Mesyuarat Agung
i. dengan mematuhi ketetapan kokurikulum/ arahan yang berkuat 5. Carta Organisasi
kuasa/kurikulum kelab/ persatuan 6. Papan info Kelab/Persatuan
7. Laporan Aktiviti
ii. mengikut keperluan/kesesuaian/keupayaan 8. Komunikasi Maya - Whatsapp, Telegram ,dll
9. Sijil Penghargaan / Sijil Penyertaan
10. Instrumen pemantauan
11. Laporan Pemantauan
iii. secara menyeluruh/kemas kini/tepat dan betul 12. Post mortem dan analisis data
13. Tindakan susulan
iv. secara berterusan/berkala.

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas