Anda di halaman 1dari 12

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 4

PEPERIKSAAN AWAL 2018

MASA: 1 JAM

NAMA: …………………………………...... TINGKATAN: 4 ……………………..

DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH DISAHKAN OLEH

______________________ ___________________ ______________________


( ) ( ) ( )
KETUA PANITIA PEND. JASMANI
DAN KESIHATAN

Arahan: Jawab semua soalan Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D.
Pilih jawapan yang paling sesuai dan hitamkan dalam kertas jawapan.

1. …….. ialah keupayaan jantung, C. Penyakit yang berhubungkait


salur darah dan system respiratori untuk dengan kerosakan pada salur darah
membekalkan oksigen kepada otot atau jantung.
secara berterusan pada jangka masa yang D. Penyakit yang berkaitan dengan
panjang. pereputan tulang akibat dari
kekurangan kalsium
A Kelenturan
B Kekuatan otot 3 Antara latihan berikut yang manakah
C Daya tahan otot dapat meningkatkan daya tahan otot.
D Daya tahan kardiovaskular
A Bebanan
2 Apakah penyakit kardiovaskular ? B Kalistenik
C Senamrobik
A. Penyakit yang berkaitan dengan D Kesemua di atas
tingkahlaku dan emosi manusia
B. Penyakit yang disebabkan 4 Terdapat tiga jenis kontraksi untuk
daripada serangan virus dan bakteria. latihan daya tahan otot, iaitu isotonik,
isometrik dan

1
A isolasi B selepas sahaja makan tengahari
B isograph sambil berehat
C isokinetik C selepas sahaja rehat tengahari
D isokontraksi sambil menonton televisyen
D selepas sahaja bangun dari tidur
5 Apakah aktiviti terakhir yang perlu pagi tanpa melakukan sesuatu
dilakukan oleh seseorang selepas aktiviti
melakukan aktiviti fizikal atau
pendidikan jasmani? 8 Dalam aktiviti bangkit tubi, apakah
jenis otot yang terbabit ?
A Latihan spesifik
B Latihan isotonik A Trisep
C Memanaskan badan B Soleus
D Menyejukkan badan C Deltoids
D Rectus abdominis
6 Apakah yang dimaksudkan dengan 9 Apakah nama alat yang digunakan
memanaskan badan (warm-up) ? untuk mengukur aktiviti otak ?

A Aktiviti DRABC A Caliper


B Aktiviti untuk menaikkan suhu B Risograph
badan C Treadmill
C Aktiviti spesifik kepada D Elektroensefalogram
kemahiran permainan
D Aktiviti kelonggaran untuk 10 Kita boleh memulakan senaman
menurunkan suhu badan setelah berehat sekurang-kurangnya
……. jam selepas makan.
7 Kadar Nadi Rehat (KNR) terbaik
seseorang diambil ketika A 2
B 1
A selepas sahaja seseorang mandi C ½
dan beristirehat D ¼

2
11. Latihan-latihan seperti ‘jogging’, C BMI = Berat badan (kg)
senamrobik, berbasikal, berenang dan [tinggi (m)]²
berjalan pantas dapat meningkatkan
D BMI = Berat badan (kg)
A ketangkasan Tinggi (m)
B kekuatan otot
C dayatahan otot 14 Purata denyutan jantung dalam
D daya tahan kardiovaskular keadaan rehat ialah

12 Nyatakan sistem latihan atau aktiviti A 50 hingga 70 denyutan per minit


mengikut urutan yang betul B 60 hingga 80 denyutan per minit
C 70 hingga 90 denyutan per minit
A memanaskan badan, D 80 hingga 90 denyutan per minit
menyejukkan badan dan aktiviti
B aktiviti, memanaskan badan dan 15 Apakah kelebihan pertambahan saiz
menyejukkan badan ruang jantung ?
C menyejukkan badan,
memanaskan badan dan aktiviti A Banyak udara boleh disimpan
D memanaskan badan, aktiviti dan B Mengelak jantung daripada
menyejukkan badan berlubang
C Membekalkan lebih banyak asid
13 Apakah formula untuk mengukur laktik
seseorang itu obes ? [BMI = Body Mass D Boleh menampung lebih banyak
Index] darah untuk dipam ke seluruh
tubuh
A BMI = [tinggi (m)]²
berat badan (kg) 16 Daya tahan kardiovaskular yang
rendah menyebabkan seseorang mudah
B BMI = [tinggi (m)]² lesu semasa melakukan aktiviti. Keadaan
Ukuran lilit pinggang (cm) ini disebabkan

3
A otot tegang A I, II dan III
B oksigen berlebihan B I, II dan IV
C pengumpulan asid laktik yang C I, III dan IV
berlebihan dalam otot D II, III dan IV
D pengumpulan asid laktik yang
berkurangan dalam otot 19 Daya tahan otot terbahagi kepada
dua iaitu daya tahan otot statik dan
17 Penyakit kardiovaskular ialah
penyakit-penyakit yang berhubungkait A daya tahan otot isometrik
dengan B daya tahan otot dinamik
C daya tahan otot isotonik
A kerosakan pada jantung D daya tahan otot isokinetik
B kerosakan pada paru-paru
C kerosakan pada otot-otot 20 Berapakah bilangan otot untuk setiap
D kerosakan pada salur darah atau tangan ?
jantung
A 27
18 Setelah menjalankan latihan B 32
kardiovaskular, beberapa perubahan C 37
akan berlaku terhadap keadaan fizikal D 39
kita. Antara perubahan tersebut, ialah :
21 Keupayaan otot atau sekumpulan
I Pertambahan saiz paru-paru otot melakukan kerja secara berulang-
II Pertambahan ketebalan dinding ulang atau berterusan dalam jangka masa
jantung yang panjang merujuk kepada
III Pertambahan jaringan kapilari
darah di otot A daya tahan otot
IV Pertambahan saiz ruang jantung B kekuatan otot
(hipertrofi jantung) C ketangkasan otot
D daya tahan kardiovaskular

4
22 Kekuatan otot bermaksud 24. Antara kemahiran-kemahiran
asas dalam permainan hoki ialah
A kemampuan daya mengatasi otot
yang kuat I Menolak
B kemampuan daya menghasilkan II Memukul
otot yang kuat III Menyerkap
C kemampuan otot atau IV Menghadang
sekumpulan otot mengatasi daya
D kemampuan otot atau A I, II dan III
sekumpulan otot untuk B I, II dan IV
menghasilkan daya bagi C I, III dan IV
mengatasi daya D II, III dan IV

23 Pilih cara pernafasan yang betul


semasa latihan pernafasan 25. Terdapat tiga kategori kayu yang
selalu digunakan untuk tujuan
I kita perlu sedut (inhale) semasa pertandingan iaitu
menurunkan bebanan
II kita perlu sedut (inhale) semasa I. berat
mengangkat bebanan II. nipis
III kita perlu hembus (exhale) III. ringan
semasa menurunkan bebanan IV. sederhana
IV kita perlu hembus (exhale)
semasa mengangkat bebanan A I, II dan III
B I, II dan IV
A I, II C I, III dan IV
B II, III D II, III dan IV
C III dan IV
D I dan IV

5
26. Semasa pertandingan hoki setiap 28.
pasukan mempunyai ……
helmet, leg guard dan kickers, ball
pemain termasuk seorang
guard, glov dan pengalas dada
penjaga gol
Penyataan di atas adalah berkait
rapat dengan
A 10
B 11
A penjaga gol
C 12
B pemain pertahanan
D 13
C pemain penghalang
D pemain penghalang utama

27. Namakan bahagian yang


bertanda X
29. Terdapat tiga kemahiran
menggelecek bola dalam
permainan hoki iaitu

I menggelecek India
X
II menggelecek Rapat
III menggelecek Longgar
IV menggelecek Pakistan

A I, II dan III
A Leher
B I, II dan IV
B Shaft
C I, III dan IV
C Bridge
D II, III dan IV
D Bahagian tengah

30. Dalam permainan hoki seorang


pemain yang ingin menghantar

6
bola melalui udara perlu utama yang terlibat semasa
menguasai kemahiran aktiviti regangan ialah

I Menguis I bisep
II Mencedok II gluteus
III Mencungkil III trapezius
IV Menggelecek IV gastrocnemius

A I dan II
B II dan III A I, II dan III
C III dan IV B I, II dan IV
D I dan IV C I, III dan IV
D II, III dan IV
31. Sekiranya foul dilakukan dalam
kawasan D oleh pasukan
bertahan. Apakah hukuman yang 33. Bola takraw diperbuat daripada
diberikan oleh pengadil? bahan sintetik dan mempunyai
lubang pertemuan sebanyak
A Pasukan bertahan mendapat
pukulan percuma A 10
B Pasukan penyerang mendapat B 11
pukulan percuma C 12
C Pasukan bertahan mendapat D 13
pukulan sudut penalti
D Pasukan penyerang mendapat 34. Terdapat tiga pemain dalam satu
pukulan sudut penalti regu semasa pertandingan yang
terdiri daripada

32. Sebelum latihan atau


pertandingan hoki, otot-otot I tekong
II apit kiri

7
III apit kanan C I, III dan IV
IV apit tengah D II, III dan IV

A I, II dan III 37. Sejak tahun 1999, kiraan mata 21


B I, II dan IV mula diperkenalkan dalam permainan
C I, III dan IV sepak takraw. Apakah sistem kiraan mata
D II, III dan IV sebelumnya?

35. Dalam permainan sepak takraw A 3 mata


sternocleidomestoid adalah otot utama B 11 mata
yang terlibat semasa pemain melakukan C 15 mata
kemahiran D 19 mata

A merejam
B menanduk 38. Sistem kiraan mata 21 dalam sepak
C mengumpan takraw juga dikenali sebagai
D menghadang
A kiraan ala tenis
36. Merejam bola ialah sepakan B kiraan ala ping pong
kencang yang dibuat bagi mematikan C kiraan ala badminton
bola dalam permainan sepak takraw. D kiraan ala bola tampar
Untuk menguasai kemahiran tersebut
seseorang pemain mestilah mempunyai
ciri-ciri berikut:

I Ketahanan
II Kekuatan
III Ketangkasan
IV Fleksibiliti 39. Otot-otot utama yang terlibat
A I, II dan III semasa melakukan lambungan dalam
B I, II dan IV permainan sepak takraw ialah

8
B melambung
A bisep, trapezius, deltoid C mengumpan
B triseps, deltoid, quadriceps D menghadang
C deltoid, pectoralis major, gluteus
D pectoralis major, hamstring , 42. Hantaran dan umpanan bola yang
gastroknemius baik oleh feeder membolehkan killer
melakukan rejaman yang deras. Pemain
 tapak kekura kaki di posisi manakah yang boleh menjadi
 halaju bola feeder atau killer.

 kesukaran penerima
membuat jangkauan dan I Tekong

hantaran balik II Apit kiri


III Apit kanan
40. Dalam permainan sepak takraw, IV Pemain gantian.
penyataan di atas merujuk kepada
A I, II dan III
A sepak sila B I, II dan IV
B sepak kuda C I, III dan IV
C sepak telapak D II, III dan IV
D sepak cangkuk

“ lonjak dengan tinggi sehingga


punggung melepasi 0.5m daripada
jarring.
Semakin tinggi lompatan semakin
baik. Soalan 43 adalah berdasarkan kepada
gambar di bawah
41. Penyataan tersebut merujuk kepada
kemahiran

A menanduk
9
A atlet cemerlang
B program susulan
C latihan di luar negara
D program pembangunan sukan
yang cemerlang

46. Program sukan dianjurkan untuk


43. Apakah kemahiran yang sedang rakyat bermotifkan
dilakukan oleh pemain sepak takraw
di dalam rajah tersebut? A status
B kekayaan
A Servis C memberi bantuan kewangan
B Merejam D membudayakan sukan kepada
C Melambung masyarakat
D Mengumpan
47. Obesiti atau kegemukan yang
44. Yang manakah antara berikut berlebihan adalah disebabkan oleh
merupakan tugas jurulatih? A Pengambilan makanan yang
berkalori tinggi
A Memperkembangkan bakat pelajar B Pengambilan makanan yang
B Mengadili pertandingan berkarbohidrat tinggi
pertandingan C Pengambilan vitamin dan
C Memupuk sikap positif di garam mineral yang
kalangan pengadil berlebihan
D Membantu pengelola D Pengambilan makanan yang
mengendalikan pertandingan terdiri daripada buah-buahan
dan sayur-sayuran.
45. Sukan untuk kecemerlangan 48. Diabetis melitus atau kencing manis
berfokuskan adalah penyakit masalah manusia di

10
seluruh dunia. Punca utama diabetis A waktu terluang yang diisi
ialah dengan sebarang aktiviti yang
digemari
A pengambilan makanan laut B tempoh masa terluang yang
B pengambilan makanan yang diisi dengan aktiviti ringan
berkalori tinggi dan tidak aktif
C pengambilan buah-buahan dan C waktu yang sentiasa digunakan
sayur-sayuran untuk melakukan aktiviti yang
D pengambilan makanan yang digemari
mengandungi gula yang D tempoh masa yang diambil
berlebihan untuk berhenti daripada
SKEMA JAWAPAN PJPK UJIAN 1
melakukan sesuatu aktiviti
TINGKATAN 4
49. Pengambilan garam (Natrium) yang fizikal atau mental
berlebihan boleh menyebabkan penyakit

A jantung
1. D 11. D 21. A 31. D 41. D
B darah tinggi
2. C 12. D 22. D 32. C 42. A
C kencing manis
3. D 13. C 23. D 33. C 43. A
D buah pinggang
4. C 14. B 24. A 34. A 44. A
5. D 15. D 25. C 35. B 45. A
6. B 16. C 26. B 36. D 46. D
KERTAS SOALAN TAMAT
7. D 17. D 27. B 37. C 47. A
8. D 18. D 28. A 38. A 48. D
9. D 19. B 29. A 39. A 49. B
10. A 20. C 30. A 40. A 50. D

50. Rehat boleh didefinisikan sebagai

11
12