Anda di halaman 1dari 1

RABU 14.2.

2018

Kelas: 2 RAYA Standard Pembelajaran: 3.2.1


Masa: 8.10 – 9.10 Objektif Pembelajaran:
Mata Pelajaran: BAHASA MELAYU Murid dapat membina dan menulis: (iv) perenggan
Tema: PERPADUAN AKTIVITI PEMBELAJARAN & PEMUDAHCARAAN (PdPc)
Tajuk: SEPAKAT MEMBAWA BERKAT 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Sub : Menulis 2. Murid membina perenggan berdasarkan gambar.
BBM EMK Aktiviti Pa21 Nilai Murni Aras Pemikiran Peta Pemikiran Penilaian PdPC
 Buku Teks  Pendidikan  Hot Seat  Baik Hati  Mengingat  Peta Buih  Buku Latihan
 Powerpoint Alam  Role Play  Kerjasama  Memahami  Peta Bulatan  Kuiz
 Carta Sekitar  Gallery  Hemah tinggi  Mengaplikasi  Peta Dakap  Pembentangan
 Internet  TMK Walk  Kasih saying  Menganalisis  Peta Pokok  Lembaran Kerja
 Buku Cerita  Kreativiti  _________  Kejujuran  Menilai  Peta Alir  Kerja Kumpulan
 Gambar dan Inovasi  Prihatin  Mencipta  Peta Titi  Pemerhatian
 _________  Keusahawa  ____________  ___________
nan
Refleksi PENGAYAAN : / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
PEMULIHAN : / orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

Standard Pembelajaran: 2.2.1


Kelas: 3 DAHLIA Objektif Pembelajaran:
Masa: 9.10 – 9.40 Murid dapat mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan gigi daripada aspek pemakanan dan
Mata Pelajaran: SAINS penjagaan.
Tema: MANUSIA AKTIVITI PEMBELAJARAN & PEMUDAHCARAAN (PdPc)
Tajuk: Penjagaan Gigi 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan gigi daripada aspek pemakanan dan penjagaan.
BBM EMK Aktiviti Pa21 Nilai Murni Aras Pemikiran Peta Pemikiran Penilaian PdPC
 Buku Teks  Pendidikan  Hot Seat  Baik Hati  Mengingat  Peta Buih  Buku Latihan
 Powerpoint Alam  Role Play  Kerjasama  Memahami  Peta Bulatan  Kuiz
 Carta Sekitar  Gallery  Hemah tinggi  Mengaplikasi  Peta Dakap  Pembentangan
 Internet  TMK Walk  Kejujuran  Menganalisis  Peta Pokok  Lembaran Kerja
 Buku Cerita  Kreativiti  _________  Prihatin  Menilai  Peta Alir  Kerja Kumpulan
 Gambar dan Inovasi  ____________  Mencipta  Peta Titi  Pemerhatian
 _________  Keusahawn  ___________
Refleksi PENGAYAAN : / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
PEMULIHAN : / orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

Kelas: 1 MAWAR Standard Pembelajaran: 3.1.2


Masa: 10.40 – 11.10 Objektif Pembelajaran:
Mata Pelajaran: SAINS Murid dapat membuat urutan contoh-contoh benda hidup mengikut saiz.
Tema: BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN AKTIVITI PEMBELAJARAN & PEMUDAHCARAAN (PdPc)
HIDUP 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Tajuk: Membuat Urutan Saiz 2. Murid membuat urutan contoh-contoh benda hidup mengikut saiz.
BBM EMK Aktiviti Pa21 Nilai Murni Aras Pemikiran Peta Pemikiran Penilaian PdPC
 Buku Teks  Pendidikan  Hot Seat  Baik Hati  Mengingat  Peta Buih  Buku Latihan
 Powerpoint Alam Sekitar  Role Play  Kerjasama  Memahami  Peta Bulatan  Kuiz
 Carta  TMK  Gallery Walk  Hemah tinggi  Mengaplikasi  Peta Dakap  Pembentang
 Internet  Kreativiti dan  _________  Kasih saying  Menganalisis  Peta Pokok an
 Buku Cerita Inovasi  Kejujuran  Menilai  Peta Alir  Lembaran
 Gambar  Keusahawan  Prihatin  Mencipta  Peta Titi Kerja
 _________ an  ____________  Pemerhatian
 ___________
Refleksi PENGAYAAN : / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
PEMULIHAN : / orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

Kelas: 4 RAFFLESIA Standard Pembelajaran: 3.1.1


Masa: 11.40 – 12.40 Objektif Pembelajaran:
Mata Pelajaran: RBT Murid dapat menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi.
Tema: REKA BENTUK AKTIVITI PEMBELAJARAN & PEMUDAHCARAAN (PdPc)
Tajuk: Mereka Bentuk Projek 1. Guru menyatakan masalah.
Eksperimental 2. Murid berbincang untuk menyelesaikan masalah yang diberi.
BBM EMK Aktiviti Pa21 Nilai Murni Aras Pemikiran Peta Pemikiran Penilaian PdPC
 Buku Teks  Pendidikan  Hot Seat  Baik Hati  Mengingat  Peta Buih  Buku Latihan
 Powerpoint Alam Sekitar  Role Play  Kerjasama  Memahami  Peta Bulatan Kuiz
 Carta  TMK  Gallery Walk  Hemah tinggi  Mengaplikasi  Peta Dakap  Pembentang
 Internet  Kreativiti dan  _________  Kasih saying  Menganalisis  Peta Pokok an
 Buku Cerita Inovasi  Kejujuran  Menilai  Peta Alir  Lembaran
 Gambar  Keusahawan  Prihatin  Mencipta  Peta Titi Kerja
 _________ an  ____________  Kerja
Kumpulan
 Pemerhatian
 ___________
Refleksi PENGAYAAN : / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
PEMULIHAN : / orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan