Anda di halaman 1dari 5

Contoh

Meneroka aktiviti:
meneroka
tumbuh-
Menghayati alam sekitar melalui tumbuhan
Mengalami seperti
penerokaan dan nature walk
memerhati
bentuk-bentuk
Mengeksperimen daun, batang,
buah,
memeriksa
bau dan
TUMBUHAN DAN sebagainya.
HAIWAN
(PERMATA)

Tempat Tinggal :
Farm Animals

Pemahaman tentang kepelbagaian


Bentuk Haiwan : 2 kehidupan-haiwan dan tumbuhan,
kaki bentuk dan tempat tinggalnya

Bentuk Haiwan :
4 kaki
Meoww
Arnab

Moooooo
Ular

SA 3.3.2 Menamakan bahagian SA 3.3.3 Mengecam bunyi


SA 3.3.1 Menamakan haiwan tubuh haiwan haiwan

TUMBUHAN DAN HAIWAN (KSPK)


SA 3.3 MEMBUAT PENEROKAAN KE
ATAS HAIWAN

SA 3.3.4 Memerhati dan meniru SA 3.3.6 Membanding dan


pergerakan haiwan SA 3.3.5 Mengenal pasti tempat membeza haiwan mengikut
tinggal haiwan makanan utamanya

Meniru dan Hutan


Daging
membuat
pergerakan
Air
seperti
penguin Sayur-
sayuran
Tanah
SA 3.4.2 Membandingkan SA 3.4.5 Memerhati dan
bahagian tumbuhan mengumpulkan bahagian
SA 3.4.1 Mengenal pasti berdasarkan ciri berikut tumbuhan berdasarkan ciri
bahagian tumbuhan :warna, saiz, bentuk berikut

TUMBUHAN DAN HAIWAN (KSPK)


SA 3.3 MEMBUAT PENEROKAAN KE
ATAS TUMBUH-TUMBUHAN

SA 3.4.3 Memerhati dan


menamakan sayur-sayuran SA 3.4.4 Menyatakan keperluan SA 3.4.6 Mengelaskan tumbuhan
dan buah-buahan yang biasa tumbuhan untuk hidup berdasarkan ciri tertentu
dijumpai melalui pemerhatian

Berbunga Tidak
berbunga
Pisang

Capcicum
5.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh haiwan
seperti paruh, sisik, sirip, berbulu halus,
berbulu pelepah, tanduk, sumbu, sesungut, 5.1.2 Menghubungkaitkan bahagian
kulit keras, cengkerang, sayap, kepak, tubuh haiwan dan kepentingannya
kepala, badan, ekor dan kaki selaput renang kepada haiwan
5.1.3 Menjelaskan melalui contoh
bahagian terdapat pada tubuh
haiwan
TUMBUHAN DAN HAIWAN
KURIKULUM KSSR (TAHUN 1)
5.1 BAHAGIAN TUBUH HAIWAN

5.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang


bahagian tubuh haiwan melalui 5.1.4 Mengitlak bahawa terdapat
lakaran, TMK, penulisan atau lisan haiwan yang berlainan
mempunyai bahagian tubuh yang
serupa

Kucing Anjing
- 4 kaki
- ada
ekor
- Mata
- Telinga
Root

6.1.2 Menghubungkaitkan bahagian


6.1.1 Membanding dan membezakan tumbuhan iaitu daun, bunga, batang
bahagian pada tumbuhan dan akar serta kepentingannya
kepada tumbuhan

TUMBUHAN DAN HAIWAN


KURIKULUM KSSR (TAHUN 1)
6.1 BAHAGIAN TUMBUHAN

6.1.4 Menjelaskan pemerhatian


tentang bahagian tumbuhan 6.1.3 Mengitlak bahawa ada
melalui lakaran, TMK, penulisan tumbuhan yang berlainan
atau lisan mempunyai bahagian yang serupa

Tumbuhan
Berbunga