Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT (RPS)

Kelas : Tahun 2 Diamond

Tarikh : 20 Februari 2018

Mata pelajaran : Dunia Sains dan Teknologi

Masa : 9.00 am – 9.30 am (30 minit)

Bilangan Murid : 16 orang

Tema : Sains Hayat

Tajuk : Fotosintesis

Standard Kandungan : 5.1 Tumbesaran Tumbuhan

Standard Pembelajaran : 5.1.1 Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan

Objektif : Pada akhir pelajaran murid-murid dapat

 Menyenaraikan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan

 Menyatakan keperluan asas untuk tumbesaran tumbuhan seperti cahaya

matahari, air dan udara.

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid pernah melihat tumbuh-tumbuhan.


Aktiviti Pengajaran & : 1. Murid-murid duduk dalam satu bulatan yang besar.

Pemudah Cara (Pdpc) 2. Guru menayangkan satu video tentang cara menanam bendi dan

(Fasa I : Perancangan) keperluan asas bagi tumbesaran tumbuhan.

3. Guru menerangkan keperluan asas tumbuhan untuk mendapatkan makanan

(matahari, udara, air).

4. Murid-murid dibahagikan kepada empat kumpulan.

5. Murid-murid diberi bahan-bahan yang diperlukan untuk menanam bendi .

6. Guru memberi arahan kepada semua murid.

- Guru menyediakan tanah baja organik dalam satu bekas yang besar, biji benih

bendi, air, sudip tangan, penggembur tangan, sarung tangan.

Sarung Penggembur Sudip Biji Benih


Tangan Tangan Tangan Bendi
- Murid-murid diminta untuk memakai apron atas faktor keselamatan dan

kebersihan.

- Setiap kumpulan diberikan dua ‘polybag’ yang dilabelkan dengan A dan B

- Murid- murid memasukkan tanah baja organik yang secukupnya dalam

‘polybag’ A dan B.

Polybag A Polybag B Baja Organik

- Murid-murid memasukkan biji benih bendi dalam kedua-dua ‘polybag’.

- Murid-murid diminta untuk menyiram air ke ‘polybag’ A dan ‘polybag’ B

dibiarkan tanpa menyiram air..

- ‘Polybag’ A diletakkan di luar kelas dimana mendapat cahaya matahari


manakala ‘polybag’ B diletakkan dalam kotak hitam yang tertutup.

Polybag B disimpan
Polybag A
dalam kotak

7. Guru memberi borang pemerhatian percambahan biji benih bendi kepada setiap

murid.

8. Guru memberi bimbingan kepada setiap kumpulan.


Bahan Bantu Belajar(Bbb) : Komputer riba, pembesar suara, LCD, Polybag, Kotak Hitam, Air, Tanah Baja Organik, Biji

benih bendi, sarung tangan, Apron

Elemen Merentas : Sains dan Teknologi, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), Pendidikan Alam Sekitar,

Kurikulum (Emk) Nilai Murni

Penilaian Pengajaran & : Projek

Pembelajaran
RANCANGAN PENGAJARAN SLOT (RPS)

Kelas : Tahun 2 Diamond

Tarikh : 26 Februari 2018

Mata pelajaran : Dunia Sains dan Teknologi

Masa : 9.00 am – 9.40 am (40 minit)

Bilangan Murid : 16 orang

Tema : Sains Hayat

Tajuk : Fotosintesis

Standard Kandungan : 5.1 Tumbesaran Tumbuhan

Standard Pembelajaran : 5.1.1 Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan

5.1.3 Merekod perubahan tumbesaran tumbuhan bermula daripada percambahan biji

benih dengan memerhati biji benih sebenar

Objektif : Pada akhir pelajaran murid-murid dapat

 Menyatakan keperluan asas untuk tumbesaran tumbuhan seperti cahaya

matahari, air dan udara.

 Merekod perubahan tumbesaran percambahan benih bendi dengan


memerhati biji benih sebenar.

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid pernah melihat tumbuh-tumbuhan.


Aktiviti Pengajaran & : 1. Aktiviti ‘Think-Pair-Share’ dijalankan seperti berikut :

Pemudah Cara (Pdpc) - Setiap kumpulan membawa polybag A dan B yang telah disimpan selama seminggu

(Fasa II : Pelaksanaan - Guru meminta murid untuk mengeluarkan polybag B dari kotam hitam yang tertutup.

dan perkongsian) - Murid-murid memerhati biji benih bendi polybag A dan B.


- Murid-murid diminta untuk membanding bezakan perubahan yang berlaku ke atas

percambahan biji benih bendi kedua-kedua polybag.

- Murid-murid diminta untuk merekod perubahan yang berlaku ke atas polybag A dan

B.

- Murid-murid diberikan masa untuk membincang perubahan percambahan biji benih

bendi dalam kumpulan masing-masing.

- Guru meminta wakil setiap kumpulan untuk tampil ke hadapan untuk berkongsi

pemerhatian tentang perubahan percambahan biji benih bendi polybag A dan B.

 Percambahan biji benih bendi bagi polybag A ditumbuh dengan batang dan
daun yang segar.
Polybag A

Polybag B

 Manakala, percambahan biji benih bendi bagi polybag B tidak ditumbuh malah
biji benih bendi bertukar ke warna hitam.
 Hal ini kerana, biji benih bendi polybag B tidak disiram air dan tidak mendapat
keperluan asas tumbuhan seperti air, cahaya matahari dan udara.
 Percambahan biji benih bendi bagi polybag A mendapat keperluan asas bagi
tumbesaran tumbuhan seperti air, udara dan matahari dan telah dijaga dengan
baik.

Bahan Bantu Belajar(Bbb) : Komputer riba, pembesar suara, LCD, Polybag, Kotak Hitam, Air, Tanah Baja Organik, Biji
benih bendi, sarung tangan, Apron , Borang pemerhatian

Elemen Merentas : Sains dan Teknologi, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), Pendidikan Alam Sekitar,

Kurikulum (Emk) Nilai Murni

Penilaian Pengajaran & : Projek

Pembelajaran
RANCANGAN PENGAJARAN SLOT (RPS)

Kelas : Tahun 2 Diamond

Tarikh : 28 Februari 2018

Mata pelajaran : Dunia Sains dan Teknologi

Masa : 9.00 am – 10.00am ( 1 Jam )

Bilangan Murid : 16 orang

Tema : Sains Hayat

Tajuk : Fotosintesis

Standard Kandungan : 5.1 Tumbesaran Tumbuhan

Standard Pembelajaran : 5.1.5 Membuat kesimpulan keperluan asas untuk tumbesaran tumbuhan dengan

menjalankan penyiasatan.

5.1.6 Menjelaskan pemerhatian tentang proses hidup tumbuhan melalui lakaran, TMK,

penulisan atau lisan.

Objektif : Pada akhir pelajaran murid-murid dapat

 Menyatakan keperluan asas untuk tumbesaran tumbuhan seperti cahaya

matahari, air dan udara.


 Melakar perubahan percambahan biji benih bendi .

 Murid-murid membuat buku skrap.

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid pernah melihat tumbuh-tumbuhan.

Aktiviti Pengajaran & : 1. Setiap kumpulan diminta untuk membuat buku skrap tentang pemerhatian yang dilakukan

Pemudah Cara (Pdpc) sepanjang percambahan biji benih bendi.

(Fasa II : Perkongsian / 2. Murid-murid membuat lakaran tentang proses percambahan biji benih bendi dengan

Penilaian) urutan yang betul.

3. Setiap kumpulan juga diminta untuk menghiasi buku skrap mengikut kreativiti kumpulan

masing-masing.

4. Aktiviti Gallery Walk dijalankan di dalam kelas.

- Murid-murid mempamerkan buku skrap kumpulan masing-masing.

- Setiap kumpulan bergerak ke sudut pameran lain untuk melawat buku skrap kumpulan

lain.
Buku Skrap
Kumpulan

- Setiap sudut pameran mempunyai seorang wakil kumpulan untuk memberi penerangan

kepada kumpulan-kumpulan lain.

- Mereka juga menulis komen tentang buku skrap kumpulan lain sebagai tanda

penghargaan kepada kumpulan tersebut.

- Guru memilih kumpulan terbaik dan memberi ganjaran.

Bahan Bantu Belajar(Bbb) : Buku Skrap, Gam, Gunting, Kertas Warna, Pensel, Pembaris, Pemadam

Elemen Merentas : Sains dan Teknologi, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), Pendidikan Alam Sekitar,

Kurikulum (Emk) Nilai Murni

Penilaian Pengajaran & : Projek

Pembelajaran