Anda di halaman 1dari 1

Masa / Kelas / Langkah-langkah Impak

Subjek
Tajuk : Skip Bebas Penilaian :
Jumaat S. Kandungan : 1.1 Pendidikan Alam Sekitar
S. Pembelajaran: 1.1.1
PENDIDIKAN Objektif : Murid mampu melakukan skip bebas di dalam kawasan yang Bahan:
JASMANI disediakan. Tali Skipping
Kon
7.30- 8.00 Aktiviti: Skittle
1. Guru menunjukkan cara untuk melakukan skip bebas di hadapan murid-
Opal murid. Impak:
2. Murid melakukan dengan bantuan guru.
3. Murid bermain permainan kecil.

PENDIDIKAN Tajuk : Lompatan Sebelah Kaki EMK:


JASMANI S. Kandungan : 1.1 Kreativiti & Inovasi
S. Pembelajaran: 1.1.1
8.00 – 8.30 Objektif : Murid dapat melakukan lompatan sebelah kaki dalam kawasan Bahan:
yang disediakan. Skittle
Zamrud Gelung rotan
Aktiviti:
1. Guru menunjukkan cara bagaimana untuk melakukan lompatan sebelah kaki. Impak:
2. Murid melakukan dengan pasangan.
3. Murid mencuba melakukan lompatan di dalam kawasan yang disediakan oleh
guru.

PENDIDIKAN JASMANI Tajuk : Manner With Family EMK:


S. Kandungan : 1.1 Kreativiti dan Inovasi
8.30 – 9.00 S. Pembelajaran: 1.2.1
Objektif : At the end of PdPc pupils will be able to mentioned the manner Bahan:
Kristal with family. Buku Teks
Buku Latihan
Aktiviti:
1. Teacher shows 4 types of manners. Impak:
2. Pupils try to match the manners with its name.
3. Pupils answer the exercise books.

PENDIDIKAN Tajuk : Skip Bebas Penilaian :


JASMANI S. Kandungan : 1.1 Pendidikan Alam Sekitar
S. Pembelajaran: 1.1.1
9.00-9.30 Objektif : Murid mampu melakukan skip bebas di dalam kawasan yang Bahan:
disediakan. Tali Skipping
Berlian Kon
Aktiviti: Skittle
4. Guru menunjukkan cara untuk melakukan skip bebas di hadapan murid-
murid. Impak:
5. Murid melakukan dengan bantuan guru.
6. Murid bermain permainan kecil.

BAHASA INGGERIS Tajuk : Kemahiran Mengguling Penilaian :


S. Kandungan : 1.1 Pendidikan Alam Sekitar
10.20-10.50 S. Pembelajaran: 1.1.1
Objektif : Murid mampu melakukan gulingan asas di atas tilam yang Bahan:
Mutiara disediakan. Tilam

Aktiviti: Impak:
1. Guru menunjukkan cara untuk melakukan gulingan di atas tilam.
2. Murid melakukan dengan bantuan guru.
3. Murid bermain permainan kecil.

BAHASA INGGERIS Tajuk : Manner With Family EMK:


S. Kandungan : 1.1 Kreativiti dan Inovasi
11.20 – 11.50 S. Pembelajaran: 1.2.1
Objektif : At the end of PdPc pupils will be able to mentioned the manner Bahan:
Mutiara with family. Buku Teks
Buku Latihan
Aktiviti:
1. Teacher shows 4 types of manners. Impak:
2. Pupils try to match the manners with its name.
3. Pupils answer the exercise books.