Anda di halaman 1dari 3

JAWAB SEMUA SOALAN DAN TUNJUKKAN LANGKAH PENGIRAAN.

1. Rajah di bawah menunjukkan dua keping kad nombor.

(i) Nyatakan nilai bagi digit 4 dalam 3 462.

[2 markah]
(ii) Cari hasil tambah bagi digit 3 dan digit 5 dalam nombor di atas.

1 [2 markah]

2. Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat yang dibahagikan kepada
beberapa bahagian yang sama besar.

(i) Tulis pecahan yang mewakili bahagian berlorek daripada seluruh rajah itu.

[2 markah]
(ii) Nyatakan penyebut pecahan itu.

2 [3 markah]

2
PPT©2018 [Sila lihat sebelah
3. Rajah di bawah menunjukkan satu pecahan.

Tukarkan pecahan tersebut kepada nombor perpuluhan.

3 [3 markah]

4. Sebuah kotak mengandungi 3 085 manik biru dan 2 050 manik hijau.

(i) Berapakah jumlah manik yang ada semuanya?

[2 markah]

(ii) Jika 100 manik hijau ditambah, berapakah jumlah manik hijau yang ada sekarang?

[3 markah]
2

PPT©2018 [Sila lihat sebelah


5. Lorekkan petak di bawah untuk mewakili 63 %.

2 [3 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

PPT©2018 [Sila lihat sebelah