Anda di halaman 1dari 1

KEMENTERIAAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN


KUALA REPAS
28700 BENTONG
PAHANG DARUL MAKMUR

Tel : 09-2228158
Kod Sekolah : CEA 0058 e-mail : 1GOVUC\cea0058.edu Fax : 09-2201150
Ruj. Kami : CEA 0058.400-10/3/1(18)
Tarikh : 02 Februari 2018

Jabatan Pendidikan Negeri Pahang


Bandar Indera Mahkota
25604 Kuantan.
(u.p: Unit Perolehan Dan Pengurusan Aset)

Tuan,

PERMOHONAN LANJUTAN TEMPOH KONTRAK BAGI TENDER


MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK KE ASRAMA SMK KUALA REPAS
(KOD TENDER : KPM/06/2016/01/0618)

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk .

2. Bersama-sama ini disertakan salinan surat Permohonan Lanjutan Tempoh


Kontrak bagi Tender Membekal Makanan Bermasak ke asrama SMK Kuala Repas (kod
tender : KPM/06/2016/01/0618) yang akan berakhir pada 31 Mei 2018 ini untuk
tindakan pihak tuan selanjutnya.

3. Melalui Mesyuarat Jawatankuasa Induk Asrama dan pandangan pelajar asrama


2017 - 2018 pada 31 Januari 2018 maka dengan ini pihak sekolah dan pelajar asrama
telah memutuskan tidak menyokong dan tidak bersetuju perlanjutan tempoh kontrak
membekal makanan bermasak kepada Teknica Enterprise.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah

…………………………………..
(HAJI ADNAN BIN OTHMAN )
Pengetua

s.k: Pegawai Pendidikan Daerah Bentong


Unit Perolehan Dan Pengurusan Aset
(U/P: Encik Haji Md Affindi Bin Ibrahim)