Anda di halaman 1dari 11

1.

0 Gambar Alfred Adler

1
Rajah 1.1: Gambar Alfred Adler

1.0 Latar Belakang Alfred Adler

Alfred Adler dilahirkan pada 7 Febuari 1870 di Vienna. Dia merupakan anak ketiga dalam

keluarganya yang terdiri daripada lima orang lelaki dan dua orang perempuan. Sejak dari kecil dia tidak

pernah berasa bahagia kerana sentiasa sakit dan mengetahui akan kematiannya. Semasa berusia empat

tahun, dia hampir-hampir meninggal kerana disebabkan penyakit Pneumonia. Oleh sebab kejadian itu,

dia berazam untuk menjadi seorang doktor. Selain itu, Alfred selalu sakit sejak kecil dan selalu

dimanjakan oleh ibunya. Selepas itu, ibunya telah melahirkan adiknya dan tumpuan ibunya beralih

kepada adik bongsunya. Sehubungan itu, hubungan Alfred Adler dengan ibunya berubah dan dia lebih

rapat dengan ayahnya. Di usia muda, Alfred telah berjaya menyelesaikan kelemahan dan perasaan

rendah.

Oleh itu, pengalaman tersebut telah menjadi teladan serta merancang perjalanan hidupnya sendiri

dan bukannya ditentukan oleh keadaan. Alfred Adler juga seorang pelajar miskin dan semasa disekolah,

gurunya selalu mengatakan bahawa dia hanya sesuai untuk menjadi seorang pembuat kasut. Dengan

keazaman yang tinggi, dia berusaha dan akhirnya menjadi murid yang terbaik di dalam kelasnya. Dia

meneruskan pengajiannya di Universiti of Vienna dalam bidang perubatan, dan tamat dalam tahun 1895.

Kemudian, beliau menjadi pakar dalam bidang Neurology dan Psychiatry dan dia juga berminat merawat

kanak-kanak yang penyakitnya sukar dirawat. Selain itu, Adler mempunyai minat terhadap perkara-

perkara mengenai reformasi sekolah dan juga cara-cara mendidik kanak-kanak. Dia selalu bercakap dan

menulis dengan menggunakan bahasa mudah supaya mudah difahami oleh orang awam. Alfred Adler

dan Sigmund Freud mempunyai hubungan yang rapat tetapi oleh kerana perbezaan pendapat maka

mereka berpisah pada tahun 1911. Alferd Adler berpendapat bahawa motif seseorang adalah sosial dan

bukan seksual seperti mana menurut pendapat Sigmund Freud. Oleh itu, Adler telah menubuhkan dan

2
memperkembangkan sekolahnya dan hasil jurnalnya sendiri. Dalam tahun 1921 Adler telah mendirikan

pusat pendidikan kanak-kanak di Vienna.

Selepas itu, 30 buah sekolah lagi dibuka. Dalam tahun 1926, Adler pergi ke Amerika syarikat

dan menjadi profesor. Di Columbia Universiti di New york pada tahun 1927. Lima tahun Adler

mengikuti Fakulti Long Island College Of Medicine. Adler telah diberi gelaran nama yang baik kerana

ideanya menubuhkan pusat didikan kanak-kanak. Ini menyebabkan ramai ahli profesional berminat untuk

bertugas dan menyelesaikan masalah klien di pusat-pusat sedemikian. Nama-nama seperti , Kurt Adler,

Oscar Christensen, Raymond Corsini, Don Din Kmeyer, Ray Lowe, Harold Mosak, Bill An Mim Pew,

Bob Power, Manford Sonstegard dan Dreikurs mengenai bidang kerja kanak-kanak, ibu bapa dan guru-

guru di Amerika Syarikat. Walaupun Adler mempunyai jadual yang ketat namun dia masih mengambil

masa untuk menikmati muzik dan juga bersama rakan-rakannya. Dia tidak mendengar nasihat rakannya

supaya berehat. Pada 28 Mei 1937 semasa bersiar-siar sebelum memberi ceramah di Alberden, Scotland.

Kemudian dia pengsan dan meninggal dunia kerana diserang sakit jantung.

3
2.0 Latar Belakang Pendidikan

Semasa berusia empat tahun, Alferd Adler tidak dapat berjalan kerana mengidap penyakit rachis.

Manakala semasa Alferd Adler berusia lima tahun, beliau mengalami satu penyakit yang sangat kornik

iaitu penyakit radang paru-paru. Beliau hampir meninggal dunia akibat penyakit yang telah ditanggung

oleh beliau. Menurut doktor, ada masa itu beliau memang tidak ada harapan untuk sembuh. Di masa

kecilnya ia menderita beberapa penyakit dan hampir meninggal akibat pneumonia serta melalui kematian

adik lelakinya. Pengalaman ini berperanan dalam keputusan awal untuk menjadi seorang doktor.Beliau

belajar di sekolah menengah klasik. . Alfred menderita dari mantra yang hampir fatal pneumonia pada

usia empat dan mengatakan bahawa dia ingin menjadi seorang doktor, ini adalah tujuan yang akan

meneruskan kuliah (Biographical sketsa 2005).

Bagi Alfred Adler untuk membangkitkan keyakinan, beliau memegang prinsip berusaha daripada

tahap bawah iaitu tahap tidak mengenali ataupun memahami apa-apa dan dari satu masa ke semasa beliau

bangkit untuk bangun meneruskan perjuangannya dalam pelajaran. Beliau adalah seorang intelektual dan

sangat aktif dalam bidang sosial yang datangnya dari Rusia untuk belajar di Vienna. Alfred Adler juga

salah seorang mahasiswa yang dikenali ramai. Pada tahun 1895, Alfred adler telah berjaya menamatkan

pelajarannya dan telah mendapat gelaran Sarjana Perubatan. Beliau telah lulus dari Universiti Vienna

Medical dan dikenali msebagai seorang ahli penyakit dalaman. Alfred Adler juga turut mempunyai minat

terhadap khusus dalam bidang pendidikan kanak-kanak. Walaupun beliau mengetahui bidang pendidikan

ini penting dalam pembangunan psikoterapi.

Dalam pendidikan psikologi ianya adalah salah satu pendidikan yang meluas yang terdiri

daripada beberapa perkara penting yang telah berkembang dalam tempoh masa tersebut. Beliau telah

memilih pendidikan kanak-kanak ini kerana beliau mahu membela dan meringangkan penderitaan yang

4
dihadapai oleh kanak-kanak yang malang itu. Beliau mempelajari ilmu kedoktoran dan telah menubuhkan

klinik bimbingan anak di Vienna.Pada 1888, beliau memulakan pengajian di University of Vienna

Medical School. Dia mula berlatih perubatan umum tetapi khusus dalam Oftalmologi. Kebanyakan

mahasiswa lebih suka membuat aktiviti di luar bilik agar tidak hanya terkurung terkurung di sekolah. Dia

cukup ramah, popular, dan aktif, dan dikenali atas usahanya bersama abangnya, Sigmund. Beliau

menerima ijazah perubatan dari Universiti Vienna pada tahun 1895.Awal karier Adler, beliau bangkit

dengan semangat untuk membuat pembaharuan sosial. Hal ini kerana baliau sering didedahkan dengan

artikel sosialis di akhbar. Penerbitan profesional pertamanya adalah monograf ubat sosial tentang

kesihatan penjahit.

Beliau memulakan kerjaya sebagai doktor pakar mata, namun ia akan beralih kepada amalan

umum, dan mewujudkan pejabat di kelas yang lebih rendah bahagian dari Vienna, di seberang Prater,

kombinasi taman hiburan dan sarkas. Sirkus kliennya termasuk orang-orang, dan telah dicadangkan

(Furtmuller, 1965) bahawa kekuatan dan kelemahan yang luar biasa daripada pemain menyebabkan

wawasannya kepada organ inferiorities dan pampasan. Beliau sangat bijak dalam menyumbang idea-idea

yang bernas dan berkualiti bagi membantu masyarakat yang bermasalah.Manakala, pada tahun 1989,

beliau telah menulis buku pertamanya yang memfokuskan mengenai pendekatan kemanusiaan dan

mengkaji penyakit daripada sudut pandangan peribadi individu bukan sebagai gejala mahupun dorongan.

Pada tahun 1902 Freud Adler diundang untuk bergabung dengan kumpulan perbincangan kecil, yang

menjadi termasyhur Psychoanalytic Vienna Masyarakat. Adler ahli aktif tapi tidak menganggap dirinya

murid atau murid Freud. Kerjayanya mula berkembang selepas daripada itu.

5
4.0 Sumbangan Alfred Adler

Kerjaya awal Adler bermula dengan semangat untuk pembaharuan sosial yang sering dikeluarkan

oleh akhbar sosialis. Penerbitan profesional pertamanya adalah monografi ubat sosial tentang kesihatan

penjahit. Selepas memasuki kumpulan psikoanalisis Sigmund Freíd, Adler adalah merupakan anggota

pertama yang keluar daripada kumpulan tersebut. Adler pergi untuk membina kelompoknya sendiri,

menerbitkan journalnya sendiri dan malah memilih nama untuk teorinya sendiri. Pada tahun 1911, Adler

telah menubuhkan komuniti untuk psikoanalisis bebas dan pada tahun 1912, organisasi ini kemudiannya

menjadi komniti bagi psikologi individu.

Semasa perang dunia pertama (1914-1918), Adler telah berkhidmat sebagai doktor di kawasan

tentera amerika. Semasa tahun 1920s dia telah memperkenalkan satu sistem psikologi sosial dimana

dipanggil sebagai psikologi individu. Teorinya telah berjaya menarik ramai ahli psikologi untuk

mengikutinya. Adler telah mengemukakan beberapa konsep didalam teori psikologi individunya. Konsep

yang telah dikemukakan oleh Adler ialah konsep minat sosial, perasaan rendah diri, cara hidup, daya

kreatif diri dan urutan kelahiran.

Pada tahun 1921, dia kemudiannya telah mengorganisasikan klinik bimbingan kanak-kanak di

Vienna dan telah membina 32 klinik tersebut di sekolah awam vienna. Pada masa yang dia juga menjadi

pensyarah di Institut Pedagogikal. Dia mungkin merupakan psikitris pertama yang menerapkan kesihatan

mental atau mental hygine di sekolah-sekolah. Bermula pada tahun 1926, Adler banyak menghabiskan

masanya memberi kuliah dan mengajar di United States dan kemudiannya dinaikan pangkat sebagai

professor psikologi perubatan di New York’s Long Island College of Medicine. Pada tahun 1937, Adler

menjadi pensyarah universiti di Aberdeen, Scotland.

6
Antara buku yang diterbitkan oleh Alfred adler ialah The Neurotic Constitution (1912), The

Practice and Theory of Individual Psychology (1927, repr. 1973), Understanding Human Nature (1927,

repr. 1978), What Life Could Mean to You (1931), social Interest: A challenge to mankind(1933) dan

semasa perang dunia pertama(1914-1918), Adler telah menerbitkan artikel yang bertajuk “violence and

non-violence: A handbook of active percifism”. Adler telah menerbitkan lebih daripada 300 buku dan

artikel sepanjang hidupnya.

7
5.0 Kejayaan dan Anugerah Alfred Adler

Terdapat beberapa kejayaan dan anugerah yang dicapai oleh ahli psikoanalisis ini sepanjang

kehidupan beliau, antaranya ialah :

 Sebagai seorang Psikoanalisis Sosial Yang Pertama.

 Teori beliau banyak membantu dalam penyelidikan.

 1898 – penulisan pertama tentang pembentukan prinsip pemikiran baru dalam suasana sekolah-

sekolah .

 1902 – menyertai kumpulan Sigmund Freud tetapi keluar setelah beberapa tahun kerana

bercanggah pendapat .

 1907 – beliau menulis tentang organ inferioriti dan kelebihannya

 1912 – beliau menerbitkan buku “ The Neurotic Character” untuk memperkembangankan konsep

utama yang terdapat dalam teori psikologi individu.

 1914 – Beliau bekerjasama bersama Carl Furtmuller membuat Journal Of Individual Psychology.

 1927 – Beliau menerbitkan buku “ Understanding Human Nature ” dan “ Practice & Theory of

Individual Psychology” .

 1931 - Beliau menulis buku mengenai “ What Life Should Mean To You”.

8
 1934 – beliau berhijrah ke Amerika Syarikat kerana mendapat tawaran mengajar sebagai

Professor Perubatan Psikologi di Long Island College Of Medicine.

6.0 Kesimpulan

Secara kesluruhannya boleh dikatakan bahawa Alfred Adler pada awalnya hanya merupakan

seorang pelajar miskin yang pernah dikeji oleh gurunya sendiri, seorang kanak-kanak yang sering sakit

dan mengetahui kematiannya telah bangkit dengan penuh keazaman menggunakan semua pengalaman

yang diperoleh untuk mencapai impiannya. Hasratnya untuk mnjdi seorang doktor tercapai apabila beliau

menamatkan pengajian di “University Of Vienna” dalam bidang perubatan. Beliau memulakan kerjaya

sebagai doktor pakar mata dan pada tahun 1989, beliau telah menulis buku pertamanya yang

memfokuskan mengenai pendekatan kemanusiaan dan mengkaji penyakit daripada sudut pandangan

peribadi individu bukan sebagai gejala mahupun dorongan.

Alfred telah berjaya membuat jurnal dan teorinya sendiri dan Semasa perang dunia pertama,

Adler telah berkhidmat sebagai doktor di kawasan tentera amerika. Antara teorinya yang mendapat

perhatian adalah sistem psikologi sosial yang dipanggil psikologi individu, beberapa konsep dikemukakan

menerusi teori ini seperti konsep minat sosial, perasaan rendah diri dan urutan kelahiran. Beliau

meneruska rentak dengan menjadi pensyarah di Institut Pedagogikal dan Universiti di Aberdeen, Scotlan

serta merupakan psikitris pertama menerapkan tentang kesihatan mental.

Alfred Adler juga banyak menerbitkan buku-buku yang berunsurkan psikologi antaranya adalah

seperti The Neurotic Constitution (1912), dan The Practice and Theory of Individual Psychology (1927,

9
repr. 1973). Beliau telah menerbitkan lebih dari 300 buah buku sepanjang hidupnya. Hasil daripada

kejayaan dan kemasyhuran yang ditempanya, beliau telah menerima beberapa anugerah yang

membanggakan iaitu antaranya beliau telah diiktiraf sebagai psikoanalisis sosial yang pertama, pada

tahun 1907 beliau menulis tentang organ inferioriti dan kelebihannya serta beberapa kejayaan yang lain.

Beliau mati akibat serangan sakit jantung, namun teori-teori yang beliau kemukakan masih digunakan

sehingga kini. Beliau juga telah meletakkan dirinya sebagai antara nama besar yang berjaya dalam

bidang psikologi.

Rujukan

Wayne Viney, D.Brett King (1993). A history of psychology: Ideas and context (3rd
ed). Pearson education,inc. United States Of America.

Duane P.Schultz, Sydney Ellen Schultz (2004). A history of modern psychology (9th
ed). Thomson Wadsworth. United States Of America.

Corey, G. (2005). Theory and practice of counseling and psychoteraphy (7th ed).
Pacific Grove: Brooks/Cole

http://webspace.ship.edu/cgboer/adler.html

http://nndb.net/people/256/000097962/

http://www.alfredadler.org/

http://mythosandlogos.com/Adler.html

http://www.freudfile.org/adler.html

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Alfred_Adler

http://www.google.com/search?
q=alfred+adler&hl=en&client=opera&rls=en&hs=he6&tbs=tl:1&tbo=u&ei=Kt5YS5
CtCMGLkAWRxuzvBA&sa=X&oi=timeline_result&ct=title&resnum=14&ved=0CDIQ5
wIwDQ

http://psychology.wikia.com/wiki/Alfred_Adler

http://www.google.com/search?
q=alfred+adler&hl=en&client=opera&rls=en&sa=X&tbo=p&tbs=tl:1,tl_num:100&e

10
i=euNYS-nKK5WXkQXNxOniBA&oi=timeline_navigation_bar&ct=timeline-
navbar&cd=3&ved=0CDcQywEoBA

www.alfred adler.edu/students/job posting.htm

www.e-psikologi.com /epsi/tokoh-detail.asp

Http://theamzingwor/dofpsychiatry.wordpress.com/2009/10/22/book-review-alfred-
adler-on-the-education-of-children/.

11