Anda di halaman 1dari 6

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 2

Nama :
Kelas : II (Dua)
Sekolah :

A. WENEHANA TANDA SILANG (X) ING AKSARA A, B, UTAWA C SING DIANGGEP BENER!

Wacanan kanggo nomer 1 – 6

Keluargane Rini

Rini kuwi anake Pak Joko. Ibune Rini jenenge Bu Santi. Rini anak sing
nomer papat, Rini paling ruju dewe. Wong tuane Rini kuwi penggaweane dadi petani
kabeh. Saben dino menyang sawah ngopeni tandurane. Rini kerep dijak nang sawah mbi
ibune. Rini senengane dolanan banyu nang sawah.

Kakange Rini sing nomer siji jenenge Ahmad, wonge wes dadi guru.
Penggaweane ngulang nang sekolahan. Banjur kakange rini sing nomer loro kuwi saiki
lagi kuliah, jenenge Firman. Banjur mbakyune rini sing nomer telu ijeh sekolah nang
SMA, jenenge Asri. Senajan bapak lan ibune rini iku mung petani, nanging
sekeluargane podo disekolahke kabeh kanthi duwur. Rini uga nduwe cita-cita pengen
dadi guru, kaya dene kakange sing nomer siji.

1. Irah-rahan cerita ing duwur yaiku ....


a. Keluargane Firman
b. Cita-citane Rini
c. Keluargane Rini

2. Jenengen bapake rini yaiku ...


a. Pak Ahmad
b. Pak Joko
c. Pak Firman

3. Penggaweane wong tuane rini yaiku ...


a. Guru
b. Petani
c. Tukang kayu

4. Rini kuwi anak sing nomer ...


a. Siji
b. Telu
c. Papat

5. Anak sing ruju kuwi anak sing ....


a. Paling keri
b. Paling tua
c. Paling ayu

6. Cita-citane rini yaiku ...


a. Dadi petani
b. Dadi guru
c. Dadi wong pinter

7. Anak sing paling tuo diarani ...


a. Mbarep
b. Ruju
c. Ragil

8. Dina : “Bapak bade tindak pundi?”


Pak Aji : “Bapak arep tindak nang Surabaya!”
Tembung tindak kuwi pada karo tembung ...
a. Bali
b. Teka
c. Lunga

9. Ibu : “Yen wayah sore iku ora oleh donalan nang njaba”
Santi : “Nggih bu.”
Basa kramane tembung sore yaiku ...
a. Wengi
b. Enjang
c. Sonten

10. Ali : “ ..... koe lunga?”


Diki : “Aku lunga saka pasar”
Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukoro ing dhuwur iku yaiku ...
a. Apa
b. Saka ngendi
c. Mbi sapa

11. Pitakon kanggo nakokake panggonan sing bener yaiku ...


a. Apa sing digawe Rina?
b. Ing Ngendi omahe Rina?
c. Sapa sing bareng Rina?

12. Simbah lagi bali saka pasar.


Tembung bali basa kramane yaiku ...
a. Tindak
b. Nitih
c. Wangsul

13. Bapak lagi maca buku


Basa kramane sing bener yaiku ...
a. Bapak nembe maos buku
b. Bapak nembe tumbas buku
c. Bapak nembe nitih buku

14. Yen dolanan layangan ana ing ...


a. Kelas
b. Lapangan
c. Dhuwur omah

15. Yen dolanan karo konco kuwi ora oleh ...


a. Bareng-bareng
b. Sore-sore
c. Tukaran

16. Dini awake lahi lara


Dini kudu ngombe ...
a. Obat
b. Es teh
c. Kopi

17. Aku kewan seng sikile papat. Aku seneng mangan suket. Yen mlaku aku seneng
mencolot-mencolot. Aku yaiku ....
a. Kucing
b. Kodok
c. Kelinci
18. Aku biasa dikanggokake nutupi sirah. Aku digawe soko kain. Aku yaiku ...
a. Tas
b. Klambi
c. Topi

19. Omah iku katon resik ora ono larahane.


Kosok baline resik yaiku ...
a. Ayu
b. Rusoh
c. Bening

20. Piranti pacul iku digunakake petani ana ing ...


a. Kantor
b. Sekolah
c. Sawah

21. Kucing – iwak – mangan – ana


Urutan sing bener yaiku ...
a. Kucing mangan ana iwak
b. Ana iwak mangan kucing
c. Ana kucing mangan iwak

22. Pandhwa iku cacahe ana ....


a. 5
b. 4
c. 3

23. Pandhawa sing kembar jenenge yaiku ...


a. Janaka lan Arjuna
b. Nakula lan Sadewa
c. Werkudara lan Gatutkaca

24. Pandhawa sing paling rupane bagus dewe yaiku ...


a. Janaka
b. Nakula
c. Sadewa

25. Punakwan sing awake lemu dewe yaiku ....


a. Semar
b. Gareng
c. Petruk

B. JAWABEN PITAKON-PITAKON ING NGISOR IKI KANTHI BENER!

1. Yen matur mbi wong seng luweh tuo kudu nganggo basa ....
2. Basa kramane untu yaiku ....
3. Basa kramane sepuluh yaiku ....
4. Anak dara iku arane ...
5. Kosok baline dhuwur yaiku ....
6. Klalmbi – pasar – ana – Bu Rani – ing – tuku
Urutan sing bener yaiku ....
7. Puisi basa jawa iku diarani ....
8. Sing ngemong pandhwa iku arane ....
9. Pembarepe pandhwa yaiku ....
10. Punakawan sing irunge dowo dewe yaiku ....

C. JAWABEN PITAKON-PITAKON ING NGISOR IKI KANTHI BENER!

1. Sebutna jeneng-jenenge pandhawa!


Jawab : ...........................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
........

2. Sebutna jeneng-jenenge punakawan!


Jawab : ...........................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
........

3. Tulisen basa krama saka temebung-tembung ing ngisor iki!


a. Bapak lagi numpak motor
b. Ibu lagi lunga nang pasar
Jawab : ...........................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
........

4. Lurunana kosok baline tembung ing ngisor iki!


a. Pinter
b. Wareg
c. Padang
d. Sregep
e. Bengi
Jawab : ...........................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
........

5. Urutana tembung-tembung ing ngisor iki kanthi bener!


a. Bagas – dolanan – lapangan – layangan – ing – ana
b. Bapake – Dewi – ditumbaske – anyar - boneka
Jawab : ...........................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
........

KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 2


BAHASA JAWA KELAS 2 SD

A. JAWABAN

1. c. Keluargane Rini
2. b. Pak Joko
3. b. Petani
4. c. Papat
5. a. Paling keri
6. b. Dadi guru
7. a. Mbarep
8. c. Lunga
9. c. Sonten
10. b. Saka ngendi
11. b. Ing Ngendi omahe Rina?
12. c. Wangsul
13. a. Bapak nembe maos buku
14. b. Lapangan
15. c. Tukaran
16. a. Obat
17. c. Kelinci
18. c. Topi
19. b. Rusoh
20. c. Sawah
21. c. Ana kucing mangan iwak
22. a. 5
23. b. Nakula lan Sadewa
24. a. Janaka
25. a. Semar

B. JAWABAN

1. Krama
2. Waja
3. Sedasa
4. Piyek
5. cendhek / cendhak
6. Bu Rani tuku klambi ana ing pasar
7. Geguritan
8. Punakawan
9. Punthadewa
10. Petruk

C. JAWABAN

1. Jeneng-jenenge Pandhawa yaiku :


- Punthadewa
- Werkudara
- Janaka
- Nakula
- Sadewa

2. Jeneng-jenenge punakawan yaiku :


- Semar
- Bagong
- Gareng
- Petruk

3. Basa kramane :
a. Bapak lagi numpak motor = Bapak nembe nitih motor
b. Ibu lagi lunga nang pasar = Ibu nembe tindak menyang peken

4. Kkosok baline tembung ing ngisor iki :


a. Pinter = bodo
b. Wareg = luwe / ngeleh
c. Padang = peteng
d. Sregep = keset
e. Bengi = rina
5. Ngurutake tembung-tembung ing ngisor iki kanthi bener :
a. Bagas – dolanan – lapangan – layangan – ing – ana = Bagas dolanan layangan ana
ing lapangan
b. Bapake – Dewi – ditumbaske – anyar – boneka = Dewi ditumbaske bapake boneka
anyar

Anda mungkin juga menyukai