Anda di halaman 1dari 198

SMK N 2 WONOSOBO

PETUNJUK PENGGUNAAN* :

7
SMK N 2 WONOSOBO
PETUNJUK PENGGUNAAN* :
PERTAMA-TAMA, KULO NYUWUN AGUNGING SIH SAMUDRA PANGAKSAMA INGKANG SAK ESTU-ESTU
FILE MENIKO… WONG KULO NDAMELE MUNG SAGED KADOS NIKI THOK, DERENG SAGED NDAMEL SIN
MENIKO KAGEM ISENG-ISENG, NGATEN MAWON LAH!!!!

SETUNGGAL FILE NAMUNG SAGED KAGEM SETUNGGAL KELAS KEMAWON. DADOS, MENAWI NGERSAA
"SAVE-AS" KEMAWON, TRUS DIPARINGI ASMA KELAS INGKANG BADHE DIPUN DAMEL

MENAWI NALIKA NGLAMPAHAKEN CURSOR WONTEN LAYAR KOK NDILALAH TANDA PANAHIPUN MAL
MAWON PAS TENG TULISAN NIKU…..
(Kagem percobaan, cobi njenengan arahaken kursoripun wonten kotak kuning ing pojok ten

BAGIAN-BAGIAN INGKANG LANGKUNG WIGATOS INGGIH MENIKO BAGIAN CELL INGKANG WERNI KU
PIYAMBAK

PUN, NGATEN MAWON ATUS KAWULO, MBOK BILIH MALAH KLERA-KLERU NEK KULO MATUR LANGKUN
PIYAMBAK KANTI RENANING PENGGALIH PANJENENGAN. BEBAS MAWON LAH….

SEDANTEN LEMBAR (KECUALI "ANALISIS BUTIR NILAI", "REKAPITULASI NILAI" LAN "ANALISIS DAN
KERTAS F4 (FOLIO), DADOS SAGED LANGSUNG DIPRINT MAWON MENAWI NGERSAAKEN….

AKHIRUL KALAM, MATUR NUWUN ALIAS TENGKIU, GONTENG MANGAN KAYU. WASSALAM…….

*Syarat dan Ketentuan tidak berlaku, yakin gologokin !!!!


SMK N 2 WONOSOBO

klik disini
DATA ISIAN
DATA UTAMA'!A1 FORM (Tambahkan saja di kolom jika masih ada isian yang
NOMOR
DAFTAR No
KELAS INDUK NAMA NAMA
KELAS Absen SISWA

VIII XI GB 1 1 ACHMAD FAISHAL ABDA'U MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.

X AK 2 XI GB 1 2 ADI GIRANG SANDING

X AK 3 XI GB 2 3 AHMAD ANWAR ZULFIKAR

X AN XI GB 2 4 AHMAD MUTHOI

X AV 1 XI IL 1 5 AHMAD RIYANTO

X AV 2 XI IL 1 6 ALFAN RIDOWI

X GB 1 XI KR 1 7 ALFIANA NURRAHMAH
X
X GB 2 XI KR 1 8 ARDIANTO

X IL 1

X IL 2

X KR 1

X KR 2

X KR 3

X KR 4

XI AK 1

XI AK 2

XI AK 3

XI AN

XI AV 1

XI AV 2

XI GB 1
XI
XI GB 2

XI IL 1

XI IL 2

XI KR 1

XI KR 2

XI KR 3

XI KR 4

XII AK 1

XII AK 2

XII AK 3

XII AN

XII AV 1

XII
XII AV 2
XII
XII GB 1

XII GB 2

XII KR 1

XII KR 2

XII KR 3

XII KR 4
home
home
home
ada isian yang kurang)
NOMOR INDUK GURU home

0
SMK N 2 WONOSOBO D
IDENTITAS SEKOLAH
NAMA SEKOLAH : MTS.NW.NO.2 RENSING

ALAMAT : RENSING BAT SAKRA BARAT

KABUPATEN : LOMBOK TIMUR

KODE POS : 83671

IDENTITAS GURU DAN MATA PEL


NAMA GURU : MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.

NOMOR INDUK GURU : 0

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA

MENU FORMAT ISIAN ADMINISTRASI P

DATA ISIAN PERENCANAAN


DATA ISIAN KKM

COVER BUKU ISIAN SILABUS

DAFTAR ISI PROGRAM TAHUNAN

KALENDER AKADEMIK PROGRAM SEMESTER

JADWAL MENGAJAR RPP


SMK N 2 WONOSOBO DATA POKOK
IDENTITAS SEKOLAH (silakan diisi pada kotak warna putih)
TELP :

WEBSITE :

e-MAIL :

NSS :

NPSN :

DENTITAS GURU DAN MATA PELAJARAN (Silakan diisi pada kotak berwarna putih)
TAHUN PELAJARAN : 2016/2017

SEMESTER :1

ALOKASI JAM / MINGGU :4

FORMAT ISIAN ADMINISTRASI PEMBELAJARAN (klik saja pada kotak yang diinginkan)

PELAKSANAAN PENILAIAN
ABSENSI NILAI ULANGAN HARIAN

AGENDA PEMBELAJARAN NILAI TUGAS / PRAKTIK

NILAI AFEKTIF
SMK N 2 WONOSOBO

NAMA KEPALA SEKOLAH : H.SAPARUDIN,S.Pd.I.

NIP KEPALA SEKOLAH :

NAMA WKS KURIKULUM : BURHANUDDIN,S.Pd.I.

NIP WKS KURIKULUM :

FAX :

warna putih)
KKM : 70

ADMINISTRASI KELAS : VIII

yang diinginkan)

EVALUASI ANALISIS DAN HASIL


KOREKSI UTS REKAPITULASI NILAI

ANALISIS BUTIR SOAL UAS ANALISIS KETUNTASAN

KOREKSI UAS NILAI RAPORT

ANALISIS DSS/DSK
SMK N 2 WONOSOBO Pemerintah Kabupaten LOMBOK TIMUR
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten LOMBOK TIMUR

MTS.NW.NO.2 RENSING
NSS : NPSN :
RENSING BAT SAKRA BARAT LOMBOK TIMUR 83671
TELEPON : 0 e-MAIL 0
FAXIMILE : 0 WEBSITE 0

BUKU ADMINISTRASI
KEGIATAN PEMBELAJARAN GURU
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
2016/2017

GURU MATA PELAJARAN :


MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. 0
SMK N 2 WONOSOBO

BIDANG KURIKULUM
MTS.NW.NO.2 RENSING
TAHUN PELAJARAN 2016/ 2017
SMK N 2 WONOSOBO
UR

home

SI
SMK N 2 WONOSOBO
MTS.NW.NO.2 RENSING
JADWAL PEMBELAJARAN G
SEMESTER 1
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

NAMA GURU MAPEL : MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.


NIP. : 0

HARI / MATA PELAJARAN / KE


JAM KE WAKTU SENIN SELASA RABU
MAPEL KELAS MAPEL KELAS MAPEL KELAS
1 07.00 - 07.45

2 07.45 - 08.30

3 08.30 - 09.15

4 09.15 - 10.00

10.00 - 10.15 ISTIRAHAT


5 10.15 - 11.00

6 11.00 - 11.45

7 11.45 - 12.30

12.30 - 13.00 ISTIRAHAT


8 13.00 - 13.45

9 13.45 - 14.30

10 14.30 - 15.15

Kepala Sekolah
MTS.NW.NO.2 RENSING

H.SAPARUDIN,S.Pd.I.
NIP.
RENSING
AJARAN GURU
R1 home
9105044185

N 2016/2017

/ MATA PELAJARAN / KELAS


KAMIS JUMAT SABTU
MAPEL KELAS MAPEL KELAS MAPEL KELAS

WKS. Kurikulum,

BURHANUDDIN,S.Pd.I.
NIP.
PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN

NAMA SEKOLAH : MTS.NW.NO.2 RENSING home


NAMA GURU MAPEL : MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. : 0
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA

KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL


STANDAR KOMPETENSI / KRITERIA PENETAPAN KETUNTASAN NILAI KKM
NO
KOMPETENSI DASAR / INDIKATOR
KOMPLEKSITAS DAYA DUKUNG INTAKE SKALA 100

SEMESTER GASAL

Menerapkan konsep suhu dan


1
kalor

Membuka Perangkat Lunak untuk


1.1
Menggambar Teknik

Menjelaskan macam-macam
1.2
pekerjaan batu bata

Menjelaskan dasar-dasar
1.3
plambing

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

SEMESTER GENAP

Menerapkan konsep suhu dan


1
kalor

Menentukan Jenis pondasi yang


1.4 tepat untuk bangunan sesuai
dengan jenis tanahnya

Menjelaskan macam-macam
1.5
sambungan kayu.
Menjelaskan macam-macam
1.5
sambungan kayu.

Menerapkan macam-macam
3.6
konstruksi pintu dan jendela .

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

NILAI KETUNTASAN MINIMAL MATA PELAJARAN


64
RENTANG SKOR
MAX MIN
PEDOMAN PENSKORAN TIAP
KRITERIA TINGGI
SEDANG
RENDAH

WKS Kurikulum Guru Mata Pelajaran,

BURHANUDDIN,S.Pd.I. MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. NIP. 0
home

NILAI KKM

SKALA 4
0

elajaran,

HMAN,S.Pd.
home
GAWENII SILABUS MARAE MUMETIXUS SCALII, SP alias
1
(Satu) NAMA SEKOLAH : MTS.NW.NO.2 RENSING
VIII MATA PELAJARAN : MATEMATIKA
VII KELAS/SEMESTER : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
X STANDAR KOMPETENSI
- Menerapkan konsep suhu dan kalor
- Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar Teknik
- Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar Teknik
- Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar Teknik
- Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar Teknik

KD KE - MATERI KEGIATAN
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR
…. PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
KOMPETENSI DASAR 1
KOMPETENSI DASAR 2
ETENSI DASAR 5 KOMPETENSI DASAR 4 KOMPETENSI DASAR 3 KOMPETE
SI DASAR 8 KOMPETENSI DASAR 7 KOMPETENSI DASAR 6 KOMPETENSI DAS
KOMPETENSI DASAR 10 KOMPETENSI DASAR 9 KOMPETENSI DASAR 8
SCALII, SP alias SILABUS MATA PELAJARAN

home

KODE KOMPETENSI WAKTU


FIS – 2301 16 x 45 menit
BGN.GAC.050 A 81 Jam @ 45 menit

BGN.GAC.050 A 82 Jam @ 45 menit

BGN.GAC.050 A 83 Jam @ 45 menit

BGN.GAC.050 A 84 Jam @ 45 menit

ALOKASI WAKTU
PENILAIAN PENDIDIKAN KARAKTER SUMBER BELAJAR
TM PS PI
0 N 2 WONOSOBO
SMK
PENILAIAN
PROGRAM TAHUNAN
MATEMMata Pelajaran : MATEMATIKA
Err:509Kelas : VIII
Err:509Tahun Pelajaran : 2016/2017
Akolasi Jam Pembelajaran / tatap muka / minggu : 4
Nama Guru Pengampu Mata Pelajaran : MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.

ALOKASI WAKTU
MANo STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR SEMESTER GASAL SEMESTER GENAP
Er TM JP TM JP

1 Menerapkan konsep suhu dan kalor


Er
1.1 Membuka Perangkat Lunak untuk Menggambar Teknik 6 24

1.2 Menjelaskan macam-macam pekerjaan batu bata 6 24

1.3 Menjelaskan dasar-dasar plambing 6 24

1 Menerapkan konsep suhu dan kalor

Menentukan Jenis pondasi yang tepat untuk bangunan sesuai dengan jenis
1.4 21 84
tanahnya

1.5 Menjelaskan macam-macam sambungan kayu. 15 60

3.6 Menerapkan macam-macam konstruksi pintu dan jendela . 0

0
SMK N 2 WONOSOBO 0

JUMLAH JAM DAN TATAP MUKA PADA TIAP SEMESTER 18 72 36 144

Keterangan:
JP : Jam Pelajaran = 45 menit
TM : Tatap Muka
Mengetahui,
WKS. Kurikulum Guru Mata Pelajaran,

BURHANUDDIN,S.Pd.I. MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. NIP. 0
SMK N 2 WONOSOBO

home
SMK N 2 WONOSOBO
PROGRAM PEMBELAJARAN SEMESTE
KODE MATA PELAJARAN : ..............
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA
TAHUN PELAJARAN : 2016/2017

ALOKASI BULAN
WAKTU
JULI AGUSTUS
No STANDAR KOMPETENSI / KOMPETENSI DASAR
TM JP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Err:509 Err:509

1 Menerapkan konsep suhu dan kalor 0 0

1.1 Membuka Perangkat Lunak untuk Menggambar Teknik 6 24

1.2 Menjelaskan macam-macam pekerjaan batu bata 6 24

1.3 Menjelaskan dasar-dasar plambing 6 24

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 0 0

JUMLAH 18 72 0 0

Memeriksa,
WKS. Kurikulum
Mengesahkan,
Kepala Sekolah

BURHANUDDIN,S.Pd.I.
NIP.
H.SAPARUDIN,S.P
NIP.
SEMESTER 1
SMK N 2 WONOSOBO
KELAS : VIII
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL : 70.00
GURU MATA PELAJARAN : MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
home
BULAN / MINGGU KE…/JML MINGGU EFEKTIF
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

4 4 4 0

Wonosobo,…………………………………..

Guru Mata Pelajaran,


esahkan,
a Sekolah

MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. 0
ARUDIN,S.Pd.I.
NIP.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
1
home Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)

Standar Kompetensi : Menerapkan konsep suhu dan kalor

Kode Kompetensi : FIS – 2301


Alokasi Waktu : 16 x 45 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
0

II. Indikator
0
0
0
0
0
0
III. Tujuan Pembelajaran
Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
0
0
0
0
0
0
IV. Materi Pembelajaran
0
0
0

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap
Guru Siswa dan karakter bangsa
- Pembelajaran diawali dengan - Berdoa - Ketaqwaan dan
berdoa toleransi

Kegiatan
Awal
- Memberi salam - Menjawab salam - Disiplin (discipline)
Kegiatan - Absensi - Memperhatikan - Toleransi( tolerance)
Awal - Menjelaskan tujuan - Memperhatikan - Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
- Memberi motivasi - -

Eksplorasi
Elaborasi
Konfirmasi
- 0 Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
- 0
- 0
- 0
- 0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
Kegiatan - 0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Inti sepengetahuan siswa tahu, kreatif
- 0
- 0
- 0 Memperhatikan
penjelasan guru
- Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
- Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya
Akhir
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0
VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:
1. Jelaskan pengertian dari ……………..
2. Jelaskan maksud dan tujuan …………………
3. Jelaskan dan beri contoh ………………..
4. Jelaskan ………………….
Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1 ………
2 ………
3 ………
4 ………
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Wonosobo, Juli 2014


Mengetahui,
Waka 1 Kurikulum Guru Mata Pelajaran
MATEMATIKA

BURHANUDDIN,S.Pd.I. MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. NIP. 0

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


2
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Menerapkan konsep suhu dan kalor

Kode Kompetensi : FIS – 2301


Alokasi Waktu : 16 x 45 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
0

II. Indikator
0
0
0
0
0
0
III. Tujuan Pembelajaran
Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0

IV. Materi Pembelajaran


0
0
0
0

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social

Kegiatan
Inti
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
bagian bangunan gedung.
Akhir
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0

VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ……………..


2. Jelaskan maksud dan tujuan …………………
3. Jelaskan dan beri contoh ………………..
4. Jelaskan ………………….

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1 ………
2 ………
3 ………
4 ………
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Wonosobo, Juli 2014


Mengetahui,
Waka 1 Kurikulum Guru Mata Pelajaran
MATEMATIKA

BURHANUDDIN,S.Pd.I. MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. NIP. 0

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


3
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar
Kode Kompetensi : Teknik
FIS – 2301
Alokasi Waktu : 16 x 45 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
0

II. Indikator
10
20
30

III. Tujuan Pembelajaran


Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30

IV. Materi Pembelajaran


0
0
0

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis

Kegiatan
Akhir
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0

VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : ………………….
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ……………..


2. Jelaskan maksud dan tujuan …………………
3. Jelaskan dan beri contoh ………………..
4. Jelaskan ………………….

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1 ………
2 ………
3 ………
4 ………
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Wonosobo, Juli 2014


Mengetahui,
Waka 1 Kurikulum Guru Mata Pelajaran
MATEMATIKA

BURHANUDDIN,S.Pd.I. MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. NIP. 0
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
4
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar
Kode Kompetensi : Teknik
FIS – 2301
Alokasi Waktu : 16 x 45 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30

III. Tujuan Pembelajaran


Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30

IV. Materi Pembelajaran


0
0
0

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan
Awal
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0

VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:
1. Jelaskan pengertian dari ……………..
2. Jelaskan maksud dan tujuan …………………
3. Jelaskan dan beri contoh ………………..
4. Jelaskan ………………….

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1 ………
2 ………
3 ………
4 ………
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Wonosobo, Juli 2014


Mengetahui,
Waka 1 Kurikulum Guru Mata Pelajaran
MATEMATIKA

BURHANUDDIN,S.Pd.I. MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. NIP. 0

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


5
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar
Kode Kompetensi : Teknik
FIS – 2301
Alokasi Waktu : 16 x 45 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30
0
0
0
0
0
III. Tujuan Pembelajaran
Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0
0
0
0

IV. Materi Pembelajaran


0
0
0
0
0
0

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0

Kegiatan
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0

VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ……………..


2. Jelaskan maksud dan tujuan …………………
3. Jelaskan dan beri contoh ………………..
4. Jelaskan ………………….

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1 ………
2 ………
3 ………
4 ………
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Wonosobo, Juli 2014


Mengetahui,
Waka 1 Kurikulum Guru Mata Pelajaran
MATEMATIKA

BURHANUDDIN,S.Pd.I. MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. NIP. 0

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


6
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar
Kode Kompetensi : Teknik
FIS – 2301
Alokasi Waktu : 16 x 45 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30
0
0

III. Tujuan Pembelajaran


Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0
0
0
IV. Materi Pembelajaran
0
0
0
0
0
0
0

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0
0
0

VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ……………..


2. Jelaskan maksud dan tujuan …………………
3. Jelaskan dan beri contoh ………………..
4. Jelaskan ………………….

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1 ………
2 ………
3 ………
4 ………
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS
Wonosobo, Juli 2014
Mengetahui,
Waka 1 Kurikulum Guru Mata Pelajaran
MATEMATIKA

BURHANUDDIN,S.Pd.I. MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. NIP. 0

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


7
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar
Kode Kompetensi : Teknik
FIS – 2301
Alokasi Waktu : 16 x 45 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30
0
0
0
0

III. Tujuan Pembelajaran


Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0
0
0

IV. Materi Pembelajaran


0
0
0
0
0
V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi
Kegiatan
Akhir

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0
0
0
0
VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ……………..


2. Jelaskan maksud dan tujuan …………………
3. Jelaskan dan beri contoh ………………..
4. Jelaskan ………………….

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1 ………
2 ………
3 ………
4 ………
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Wonosobo, Juli 2014


Mengetahui,
Waka 1 Kurikulum Guru Mata Pelajaran
MATEMATIKA

BURHANUDDIN,S.Pd.I. MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. NIP. 0

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


8
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar
Kode Kompetensi : Teknik
FIS – 2301
Alokasi Waktu : 16 x 45 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30
0
0
0
0

III. Tujuan Pembelajaran


Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0
0
0

IV. Materi Pembelajaran


0
0
0
0
0

V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
bangsa
Pendidikan budaya
Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.

Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan


disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0
VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ……………..


2. Jelaskan maksud dan tujuan …………………
3. Jelaskan dan beri contoh ………………..
4. Jelaskan ………………….

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1 ………
2 ………
3 ………
4 ………
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

Wonosobo, Juli 2014


Mengetahui,
Waka 1 Kurikulum Guru Mata Pelajaran
MATEMATIKA

BURHANUDDIN,S.Pd.I. MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. NIP. 0

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


9
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar
Kode Kompetensi : Teknik
FIS – 2301
Alokasi Waktu : 16 x 45 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30
0
0
0
0
0
III. Tujuan Pembelajaran
Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0
0
0
0
IV. Materi Pembelajaran
0
0
0
0
0
0
V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.
0
Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan
disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0
0
VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ……………..


2. Jelaskan maksud dan tujuan …………………
3. Jelaskan dan beri contoh ………………..
4. Jelaskan ………………….

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks


1 ………
2 ………
3 ………
4 ………
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

0
Mengetahui,
Waka 1 Kurikulum Guru Mata Pelajaran
MATEMATIKA

BURHANUDDIN,S.Pd.I. MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. NIP. 0

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)


10
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 1 (Satu)
Standar Kompetensi : Menggambar Dasar Dengan Perangkat Lunak Untuk Menggambar
Kode Kompetensi : Teknik
FIS – 2301
Alokasi Waktu : 16 x 45 menit
Tatap Muka ke : 1

I. Kompetensi Dasar
00

II. Indikator
10
20
30
0
0
0
0

III. Tujuan Pembelajaran


Sesudah pembelajaran siswa mampu dan dapat:
10
20
30
0
0
0
0
0
IV. Materi Pembelajaran
0
0
0
0
0
0
V. Metode Pembelajaran
Ceramah
Tanya jawab
Pemberian tugas
Diskusi
Keaktifan siswa

VI. Langkah-langkah Pembelajaran :

Uraian Kegiatan Pembelajaran Pendidikan budaya


Tahap dan karakter
Guru Siswa bangsa
Pembelajaran diawali dengan Berdoa Ketaqwaan dan
berdoa toleransi
Memberi salam Menjawab salam Disiplin (discipline)
Kegiatan Absensi Memperhatikan Toleransi( tolerance)
Awal Menjelaskan tujuan Memperhatikan Sikap peduli sosial
pembelajaran penjelasan guru
Memberi motivasi

Eksplorasi
Elaborasi Menjawab pertanyaan Membiasakan sikap
sepengatahuan siswa terbuka, demokratis
dan peduli sosial
Konfirmasi
0
0
0 Memperhatikan Membiasakan sikap
penjelasan guru terbuka, demokratis,
dan peduli social
0 Menjawab pertanyaan Mandiri, rasa ingin
Kegiatan sepengetahuan siswa tahu, kreatif
Inti 0
0
0 Memperhatikan
penjelasan guru
0 Bertanya apabila ada hal
yang belum dipahami
0 Siswa menyampaikan
pendapat terkait dengan
materi yang sudah
disampaikan.
0
Merangkum materi Siswa memperhatikan Membudayakan
disiplin, peduli,
demokratis
Menyampaikan materi
Kegiatan berikutnya adalah bagian-
Akhir bagian bangunan gedung.
Memberi salam Siswa menjawab salam toleransi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :


0
0
0
0
0
0
VIII. Penilaian :
Bentuk Tes : Tertulis
Bentuk soal : Isey
Kerjakan soal-soal berikut:

1. Jelaskan pengertian dari ……………..


2. Jelaskan maksud dan tujuan …………………
3. Jelaskan dan beri contoh ………………..
4. Jelaskan ………………….

Petunjuk Penilaian

No Aspek Indikator Skor maks

1 ………
2 ………
3 ………
4 ………
Jumlah Skor Maksimal 100
Syarat Skor Minimal Lulus 75
Jumlah Skor Yang Dapat Dicapai
Kesimpulan LULUS / TIDAK LULUS

0
Mengetahui,
Waka 1 Kurikulum Guru Mata Pelajaran
MATEMATIKA

BURHANUDDIN,S.Pd.I. MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. NIP. 0
Waktu

10 menit
115 menit

10 menit
Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS

014

,S.Pd.
Waktu
10 menit

115 menit
10 menit

Skor Yang dicapai


TIDAK LULUS

014

,S.Pd.

nak Untuk Menggambar


Waktu
10 menit

115 menit

10 menit
Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS

014

,S.Pd.
nak Untuk Menggambar

Waktu
10 menit
115 menit

10 menit
Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS

014

,S.Pd.

nak Untuk Menggambar


Waktu
10 menit

115 menit
10 menit

Skor Yang dicapai


TIDAK LULUS

014

,S.Pd.

nak Untuk Menggambar


Waktu
10 menit

115 menit
10 menit

Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS
014

,S.Pd.

nak Untuk Menggambar


Waktu
10 menit

115 menit

10 menit
Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS

014

,S.Pd.
nak Untuk Menggambar

Waktu
Waktu
10 menit

115 menit

10 menit
Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS

014

,S.Pd.

nak Untuk Menggambar


Waktu
10 menit

115 menit
10 menit

Skor Yang dicapai


TIDAK LULUS

,S.Pd.

nak Untuk Menggambar


Waktu
10 menit

115 menit
10 menit

Skor Yang dicapai

TIDAK LULUS
n

,S.Pd.
SMK N 2 WONOSOBO
DAFTAR KEHADIRAN SISWA SEMESTER 1
Mata Pelajaran : MATEMATIKA Tahun Pelajaran : 2016/2017
Guru Pengampu : MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd. Tingkat - Kelas : VIII

Tatap Muka Ke : … / Tanggal tatap muka / Materi SK ke : ….


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12-May
19-May
10-Feb

17-Feb

24-Feb
No No Induk Nama Siswa

13-Jan

27-Jan

14-Apr

21-Apr

28-Apr
5-May
3-Feb
3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3.6 3.6 4.6 4.6 4.6 4.6
1 1VIII I . . . . S . . . . . .
2 2 . . . . . . . . . . . .
3 3
4 416
5 5
6 60
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
0 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Mengetahui, Wonosobo,
WKS. Kurikulum, Guru Pengampu,
SMK N 2 WONOSOBO

BURHANUDDIN,S.Pd.I. MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. NIP. 0
SMK N 2 WONOSOBO

home

….
20

0
SMK N 2 WONOSOBO
SMK N 2 WONOSOBO
AGENDA KEGIATAN PEMBELAJARAN GURU S
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Guru Pengampu : MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.

Pencapaian Materi Pelajaran


TM
No Tanggal Kompetensi Dasar
Ke-… Awal

1 13-Jan

2 27-Jan

3 3-Feb

4 10-Feb

5 17-Feb

6 24-Feb

7 14-Apr

8 21-Apr

9 28-Apr

10 5-May

11 12-May

12 19-May

13 30-Dec 0

14 30-Dec 0

15 30-Dec 0

16 30-Dec 0

17 30-Dec 0

18 30-Dec 0

Mengetahui,
WKS. Kurikulum

BURHANUDDIN,S.Pd.I.
NIP.
JARAN GURU SEMESTER 1
SMK N 2 WONOSOBO
Tahun Pelajaran : 2016/2017
Kelas : VIII home
apaian Materi Pelajaran Jumlah Siswa
Nama Siswa Yang Tidak Hadir Paraf
Akhir Hadir Tidak

1 -1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2 -2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2 -2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2 -2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2 -2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1 -1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2 -2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2 -2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2 -2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2 -2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2 -2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2 -2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Guru Pengampu,

MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. 0
SMK N 2 WONOSOBO

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,
REKAP KEHADIRAN SISWA SEMESTER 1
`
Mata Pelajaran : MATEMATIKA Jml tatap muka
Guru Pengampu : MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd. Syarat % hadir minimum
Kelas : VIII

RINCIAN KEHADIRAN SISWA


No No Induk Nama Siswa JML JML TIDAK HADIR TUGAS KOMPENSASI
%H
HADIR S I A KETIDAKHADIRAN

1 10 1 1 0 83%
2 12 0 0 0 100%
3 0 0 0 0 0%
4 0 0 0 0 0%
5 0 0 0 0 0%
6 0 0 0 0 0%
7 0 0 0 0 0%
8 0 0 0 0 0%
9 0 0 0 0 0%
10 0 0 0 0 0%
11 0 0 0 0 0%
12 0 0 0 0 0%
13 0 0 0 0 0%
14 0 0 0 0 0%
15 0 0 0 0 0%
16 0 0 0 0 0%
17 0 0 0 0 0%
18 0 0 0 0 0%
19 0 0 0 0 0%
20 0 0 0 0 0%
21 0 0 0 0 0%
22 0 0 0 0 0%
23 0 0 0 0 0%
24 0 0 0 0 0%
25 0 0 0 0 0%
26 0 0 0 0 0%
27 0 0 0 0 0%
28 0 0 0 0 0%
29 0 0 0 0 0%
30 0 0 0 0 0%
31 0 0 0 0 0%
32 0 0 0 0 0%
33 0 0 0 0 0%
34 0 0 0 0 0%
35 0 0 0 0 0%
36 0 0 0 0 0%
JUMLAH 1 1 0 #DIV/0!
0.00
0.00 Wonosobo, ………………………….20……..
Mengetahui,
WKS. Kurikulum Guru Mata Pelajaran,

BURHANUDDIN,S.Pd.I. MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. NIP. 0
: 12
: 90%

SISWA

TANGGAL %
SELESAI HADIR

0
…………………….20……..

Mata Pelajaran,

URRAHMAN,S.Pd.
NIP. 0
SMK N 2 WONOSOBO
PENILAIAN ULANGAN HARIAN SEMESTER 1 KELAS VIII
1
Mata Pelajaran : MATEMATIKA Satuan Tahun Pelajar : 2016/2017
Guru Pengampu: MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd. 1 Puluha Tingkat - Kela : VIII
1 1 1 KKM : 70
KOMPONEN NILAI KD / TANGGAL PENILAIAN
KD 1 KD 2 KD 3 KD 4 RATA-RATA
NILAI
No No Induk Nama Siswa
ULANGAN

25-May
HARIAN

1 . 8.00 8.00
2 0 8.00 8.00
3 0 0.00
4 0 0.00
5 0 0.00
6 0 0.00
7 0 0.00
8 0 0.00
9 0 0.00
10 0 0.00
11 0 0.00
12 0 0.00
13 0 0.00
14 0 0.00
15 0 0.00
16 0 0.00
17 0 0.00
18 0 0.00
19 0 0.00
20 0 0.00
21 0 0.00
22 0 0.00
23 0 0.00
24 0 0.00
25 0 0.00
26 0 0.00
27 0 0.00
28 0 0.00
29 0 0.00
30 0 0.00
31 0 0.00
32 0 0.00
33 0 0.00
34 0 0.00
35 0 0.00
36 0 0.00

JUMLAH NILAI 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00

NILAI RATA-RATA KELAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Wonosobo, ………………………………………….
Mengetahui, 36
WKS. Kurikulum Guru Mata Pelajaran,
SMK N 2 WONOSOBO
BURHANUDDIN,S.Pd.I. MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. NIP. 0
SMK N 2 WONOSOBO

6/2017
home

KET.

0.00

……………………….

ajaran,
SMK N 2 WONOSOBO
HMAN,S.Pd.
SMK N 2 WONOSOBO
PENILAIAN TUGAS/ PRAKTIK SEMESTER 1 KELAS VIII
1
Mata Pelajaran : MATEMATIKA PuluhaTahun Pelajaran : 2016/2017
Guru Pengampu: MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd. 1 SatuanTingkat - Kelas : VIII
KKM : 70

KOMPONEN NILAI KD / TANGGAL PENILAIAN


RATA-
KD 1 KD 2 KD 3 KD 4 RATA
NILAI
No No Induk Nama Siswa KET.
TUGAS/

3-Feb
PRAKTIK

1 . 8.00 9.00 8.50 8.00 8.00 7.50 8.00 8.00 8.13

2 0 7.00 7.50 7.50 8.00 7.50 7.50 8.00 8.00 7.63

3 0 0.00

4 0 0.00

5 0 0.00

6 0 0.00

7 0 0.00

8 0 0.00

9 0 0.00

10 0 0.00

11 0 0.00

12 0 0.00

13 0 0.00

14 0 0.00

15 0 0.00

16 0 0.00

17 0 0.00

18 0 0.00

19 0 0.00

20 0 0.00

21 0 0.00

22 0 0.00

23 0 0.00

24 0 0.00

25 0 0.00

26 0 0.00

27 0 0.00

28 0 0.00

29 0 0.00

30 0 0.00

31 0 0.00

32 0 0.00

33 0 0.00

34 0 0.00

35 0 0.00

36 0 0.00
0.00
JUMLAH NILAI 15.00 16.50 16.00 16.00 15.50 15.00 16.00 16.00 15.75

NILAI RATA-RATA KELAS ### ### ### ### ### ### ### ### #DIV/0!

Wonosobo, ……………………………
Mengetahui, 36
SMK N 2 WONOSOBO WKS. Kurikulum Guru Mata Pelajaran,

BURHANUDDIN,S.Pd.I. MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. NIP. 0
SMK N 2 WONOSOBO

home
SMK N 2 WONOSOBO
REKAP KEHADIRAN SISWA DAN PENILAIAN SIKAP SEMESTER 1
`
Mata Pelajaran : MATEMATIKA Kelas : VIII
Guru Pengampu : MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd. Jml tatap muka : 12 Kali

Bobot Penilaian Kehadiran 100% Syarat % Minimal Kehadiran 90% Kategori Nilai Sikap : Baik 80
Sikap dan Kepribadian 0% Cukup 60
Kurang 50
KOMPONEN PENILAIAN KEHADIRAN DAN SIKAP/KEPRIBADIAN SISWA
RATA-RATA
KEHADIRAN SIKAP DAN KEPRIBADIAN SISWA NILAI
No No Induk Nama Siswa JML TIDAK KEHADIRAN
JML HADIR TUGAS KOMPENSASI TANGGAL NILAI NILAI DAN SIKAP
%H KEBERSIHAN KERAPIAN KERAJINAN
HADIR S I A KETIDAKHADIRAN SELESAI HADIR SIKAP

Ba 1 10 1 1 0 83% 83.333 0.00 8.33


C 2 12 0 0 0 100% 100 0.00 10.00
K 3 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
4 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
5 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
6 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
7 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
8 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
9 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
10 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
11 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
12 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
13 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
14 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
15 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
16 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
17 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
18 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
19 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
20 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
21 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
22 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
23 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
24 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
25 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
SMK N 2 WONOSOBO
26 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
27 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
28 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
29 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
30 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
31 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
32 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
33 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
34 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
35 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
36 0 0 0 0 0% 0 0.00 0.00
JUMLAH 1 1 0 5% 5.0926

0.00

Wonosobo, 0

Mengetahui,
WKS. Kurikulum Guru Pengampu,

BURHANUDDIN,S.Pd.I. MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. NIP. 0
SMK N 2 WONOSOBO

home
SMK N 2 WONOSOBO
HASIL KOREKSI UJIAN TENGAH SEMESTER 1
Mata Pelajaran : MATEMATIKA Tahun Pelajaran : 2016/2017
Guru Pengampu : MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd. Tingkat - Kelas : VIII
Skala Penilaian 10 Skor max. tiap soal : 1
SETTING PENSKORAN
Jumlah Soal 10 KKM : 70
### NO. SOAL / SKOR MAKSIMUM
Nilai
### No No Induk Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total
4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 8.00

2 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 8.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

6 0.00

7 0.00

8 0.00

9 0.00

10 0.00

11 0.00

12 0.00

13 0.00

14 0.00

15 0.00

16 0.00

17 0.00

18 0.00

19 0.00

20 0.00

21 0.00

22 0.00

23 0.00

24 0.00

25 0.00

26 0.00

27 0.00

28 0.00

29 0.00

30 0.00

31 0.00

32 0.00

33 0.00

34 0.00

35 0.00

36 0.00

Wonosobo, ………………………………………………
Guru Pengampu,
Mengetahui,
WKS. Kurikulum,
SMK N 2 WONOSOBO

BURHANUDDIN,S.Pd.I. MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. NIP. 0
SMK N 2 WONOSOBO
2016/2017
VIII

home

Nilai
Total

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
SMK N 2 WONOSOBO
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Guru Pengampu : MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd. home
Skor Penilaian : Pilihan Ganda : 2 Bonus 0
Essay : 6

KOREKSI JAWABAN PILIHAN GANDA SOAL NO… s/d…..

No No Induk Nama Siswa


1-5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21-25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

NO. SOAL / JUMLAH JAWABAN YANG TIDAK TEPAT

Nilai Tertinggi : 0
Nilai Terendah : 0
Nilai Rata-rata : #DIV/0!
SMK N 2 WONOSOBO
SMK N 2 WONOSOBO
ANALISIS BUTIR SOAL UJIAN KENAIKAN KELAS

home

NOMOR SOAL / KUNCI JAWABAN TIAP SOAL / HA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
46 - 50
B D C B A E D B D A A A C B B E D D E C B D A D D B C E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SMK N 2 WONOSOBO
SMK N 2 WONOSOBO
Tahun Pelajaran
Tingkat - Kelas
Semester
Jml. Siswa

TIAP SOAL / HASIL KOREKSI KOREKSI ESSAY


29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
SKOR 1 2 3 4 5 6
A D A C D C D C E B A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PG

0
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 2 3 4 5 6
###
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wonosobo, ………………………………………………
Guru Pengampu,
SMK N 2 WONOSOBO

MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. 0
SMK N 2 WONOSOBO
: 2016/2017
: VIII
: 1
: 0

KOREKSI ESSAY
NILAI
SKOR TOTAL
7 8 9 10 ESSAY

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
7 8 9 10
### #DIV/0!
0 0 0 0
SMK N 2 WONOSOBO
SMK N 2 WONOSOBO
HASIL KOREKSI UJIAN KENAIKAN KELAS
Mata Pelajaran : MATEMATIKA Tahun Pelajaran :
Guru Pengampu : MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd. Tingkat - Kelas :
Skala Penilaian Bentuk Soal Jml. Soal % Bobot Skor Tiap Nomor
10 PILIHAN GANDA 0 0 0
ESSAY 5 10 2

### NO SOAL DAN NORMA PENILAIAN


10 PG ESSAY
No No Induk Nama Siswa
1 2 3 4 5
JML
JB JML 2 2 2 2 2
1 0 2 2 2 2 2 10

2 0 2 2 2 2 2 10

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

11 0 0

12 0 0

13 0 0

14 0 0

15 0 0

16 0 0

17 0 0

18 0 0

19 0 0

20 0 0

21 0 0

22 0 0

23 0 0

24 0 0

25 0 0

26 0 0

27 0 0

28 0 0

29 0 0

30 0 0

31 0 0

32 0 0

33 0 0

34 0 0

35 0 0

36 0 0

Wonosobo, ………………………………………………
Guru Pengampu,
SMK N 2 WONOSOBO
MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. 0
SMK N 2 WONOSOBO
2016/2017
VIII
home

NILAI TOTAL

10

10

………………
SMK N 2 WONOSOBO
Pd.
Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Guru Pengampu : MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
KKM : 70
APAKAH KEHADIRAN DAN SIKAP ANDA MASUKKAN DALAM KOMPONEN PENILAIAN ? TIDAK

No No Induk Nama Siswa KD 1 KD 2


UH T RT1 UH T
1 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00

2 8.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 ### ### ### ### ### 0.00 ### ###


REKAP NILAI HARIAN SEMESTER 1

KOMPONEN NILAI/PEMBOBOTAN
KD 2 KD 3 KD 4
RT2 UH T RT3 UH T RT4 UH T
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

### ### ### 0.00 ### ### ### ### ### 0.00 ### ### ### ### ### 0.00 ### ###
Tahun Pelajaran : 2016/2017
Tingkat - Kelas : VIII

I/PEMBOBOTAN

RT5 UH T RT6 UH T RT7 UH T


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

### ### 0.00 0.00 ### ### ### ### 0.00 0.00 ### ### ### ### 0.00 0.00 ### ###

NIP. 0
2016/2017
4

home

NILAI
HARIAN
RT8
RATA-RATA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

### ### 0.00 0.00

NIP. 0
ANALISIS NILAI DAN PROGRAM REMIDIASI / PENGAYAAN SEMESTER 1
NILAI KOMPETENSI DASAR

No No Induk Nama Siswa KD 1 Menerapkan konsep suhu dan kalor

Nilai
Status Bentuk Remidiasi / Pengayaan
awal

1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00
21 0.00
22 0.00
23 0.00
24 0.00
25 0.00
26 0.00
27 0.00
28 0.00
29 0.00
30 0.00
31 0.00
32 0.00
33 0.00
34 0.00
35 0.00
36 0.00
37 0 0.00
Jml siswa tuntas sebelum proses remidiasi 0 Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi
Jml siswa belum tuntas sebelum proses remidiasi 0 Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi
Prosentase ketuntasan sebelum proses remidiasi #DIV/0! Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi
Nilai rata-rata sebelum proses remidiasi #DIV/0! Nilai rata-rata setelah proses remidiasi
SEMESTER 1
MPETENSI DASAR

konsep suhu dan kalor KD 2 Membuka Perangkat Lunak untuk Menggambar Teknik KD 3 Menjelaskan macam-m

Nilai Nilai Nilai Nilai


Tanggal Selesai Bentuk Remidiasi / Pengayaan Tanggal Selesai Status
Akhir awal Akhir awal

0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 Jml siswa tuntas setelah proses re


roses remidiasi 0 0 0 0 Jml siswa belum tuntas setelah pro
roses remidiasi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Prosentase ketuntasan setelah pro
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Nilai rata-rata setelah proses remid
KD1 KD2
Menjelaskan macam-macam pekerjaan batu bata KD 4 Menjelaskan dasar-dasar plambing

Nilai Nilai
Bentuk Remidiasi / Pengayaan Tanggal Selesai Status Bentuk Remidiasi / Pengayaan
Akhir awal

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi 0 0 Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi
Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi 0 0 Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi
Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi #DIV/0! #DIV/0! Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi
Nilai rata-rata setelah proses remidiasi #DIV/0! #DIV/0! Nilai rata-rata setelah proses remidiasi
KD3
dasar-dasar plambing 0

Nilai Nilai Nilai Nilai


Tanggal Selesai Status Bentuk Remidiasi / Pengayaan Tanggal Selesai
Akhir awal Akhir awal

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0 0 Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi 0 0


roses remidiasi 0 0 Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi 0 0
roses remidiasi #DIV/0! #DIV/0! Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! Nilai rata-rata setelah proses remidiasi #DIV/0! #DIV/0!
KD4 KD5
0 0

Nilai Nilai
Status Bentuk Remidiasi / Pengayaan Tanggal Selesai Status Bentuk Remidiasi / Pengayaan
Akhir awal

Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi 0 0 Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi
Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi 0 0 Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi
Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi #DIV/0! #DIV/0! Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi
Nilai rata-rata setelah proses remidiasi #DIV/0! #DIV/0! Nilai rata-rata setelah proses remidiasi
KD6
0 0

Nilai Nilai Nilai


Tanggal Selesai Status Bentuk Remidiasi / Pengayaan Tanggal Selesai
Akhir awal Akhir

0 0 Jml siswa tuntas setelah proses remidiasi 0


roses remidiasi 0 0 Jml siswa belum tuntas setelah proses remidiasi 0
roses remidiasi #DIV/0! #DIV/0! Prosentase ketuntasan setelah proses remidiasi #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! Nilai rata-rata setelah proses remidiasi #DIV/0!
KD7 KD8
NILAI
RATA- KET.
RATA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#VALUE!
NILAI RAPORT SEMESTER 1

Mata Pelajaran : MATEMATIKA Tahun Pelajaran


Guru Pengampu : MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd. Tingkat - Kelas
KKM

NILAI KOMPETENSI DASAR


No No Induk Nama Siswa
KD 1 KD 2 KD 3 KD 4

1 0.00 0.00 0.00 0.00


2 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.00 0.00 0.00 0.00
26 0.00 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00 0.00
28 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00 0.00
30 0.00 0.00 0.00 0.00
31 0.00 0.00 0.00 0.00
32 0.00 0.00 0.00 0.00
33 0.00 0.00 0.00 0.00
34 0.00 0.00 0.00 0.00
35 0.00 0.00 0.00 0.00
36 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0 0.00 0.00 0.00 0.00
RATA-RATA KELAS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

DAFTAR KODE SK / KD Wonosobo, ………………………………


Mata Pelajaran : MATEMATIKA
Guru Mata Pelajara

1 Menerapkan konsep suhu dan kalor

1.1 Membuka Perangkat Lunak untuk Menggambar Teknik


MOH.FATHURRAHMAN
NIP. 0
1.2 Menjelaskan macam-macam pekerjaan batu bata

Mengetahui,
1.3 Menjelaskan dasar-dasar plambing
WKS. Kurikulum

0 0

0 0
BURHANUDDIN,S.P
NIP.
0 0

0 0
: 2016/2017
: VIII
: 70

NILAI
RATA- KET.
RATA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
#DIV/0! #DIV/0!

o, ………………………………………….
Guru Mata Pelajaran,

MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. 0

Mengetahui,
WKS. Kurikulum

BURHANUDDIN,S.Pd.I.
NIP.
SMK N 2 WONOSOBO
ANALISIS PENCAPAIAN TARGET KURIKULUM DAN DAYA SERAP KELAS VIII
SEMESTER 1

Mata Pelajaran : MATEMATIKA ANALADAPTIF Tahun Pelajaran :


Guru Pengampu : MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd. NORMATIF Nilai KKM :
NIP : 0 KELAS PRODUKTIF Jml Siswa :
Tatap Muka Pencapaian Target
Daya Serap Siswa Ketuntasan Hasil Pembelajaran
Pemelajaran Kurikulum
Evaluasi KBM
Jumlah KD Ketuntasan/KD Ketuntasan Kelas

Nilai HarianRata-rata
/ KD
% Target Kurikulum

Serap
Prosentase Daya
No Kompetensi Inti/ Kompetensi Dasar

% TM Mengajar

Remidiasi /

/ KD
Dalam Silabus

% Ketuntasan
Perencanaan
Rata-rata Jml %

Siswa / KD
Alasan (jika ketuntasan <

Jml Siswa
Siswa Belum Ketuntasan

Realisasi

Realisasi
100%)
Tuntas tiap KD Kelas

KD
0 0

1 Menerapkan konsep suhu dan kalor 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Membuka Perangkat Lunak untuk Menggambar


1.1 6 0 0% #DIV/0! 0 #DIV/0!
Teknik

1.2 Menjelaskan macam-macam pekerjaan batu bata 6 0 0% #DIV/0! 0 #DIV/0!

1.3 Menjelaskan dasar-dasar plambing 6 0 0% #DIV/0! 0 #DIV/0!

4 4 100% 0.00 #DIV/0!

0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 0 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

4 3 0 4
4 8 0 4 ###
MATEMATIKA Mengetahui, 0 Wonosobo, …………………………………
WKS. Kurikulum, Guru Pengampu,
SMK N 2 WONOSOBO

BURHANUDDIN,S.Pd.I. MOH.FATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. NIP. 0
SMK N 2 WONOSOBO

home

2016/2017
70
0

Evaluasi KBM

Tindakan (jika
ketuntasan < 100%)

…………………………………
Guru Pengampu,
SMK N 2 WONOSOBO

ATHURRAHMAN,S.Pd.
NIP. 0
PERINCIAN JUMLAH MINGGU DAN HARI EFEKTIF
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Jumlah Hari Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Hari Libur Jumlah Hari
No BULAN Dalam Pekan Hari Hari Libur Awal Puasa dan Awal
Kalender Efektif Minggu Resmi Idul Fitri Jumlah
Jumlah
Masuk Sekolah Hari Libur
Hari Semester
Mid
Jumlah
Tes, Ulum
Hari Pembagian
dan Ujian Raport
1 JULI 2016 31 1 5 2 6 12
2 AGUSTUS 2016 31 5 4 1
3 SEPTEMBER 2016 30 4 4 1
4 OKTOBER 2016 31 3 5 6
5 NOPEMBER 2016 30 5 4
6 DESEMBER 2016 31 0 4 2 9 15 1
7 JANUARI 2017 31 4 5 1
8 FEBRUARI 2017 28 4 4
9 MARET 2017 31 4 4 1 6
10 APRIL 2017 30 2 5 2 6
11 MEI 2017 31 3 4 3 2
12 JUNI 2017 30 0 4 1 3 10 11 1
365 35 52 13 3 32 46 2

Perkiraan Ujian:
US SMP/SMA/SMK Maret 2017
UN SMA/SMK bulan April 2017
UN SMP bulan Mei 2017
US SD bulan Mei 2017
Jumlah Hari Efektif
6
26
25
20
26
0 103
25
24
20
17
22
0 108
211