Anda di halaman 1dari 4

SULIT 2 RBT

Jawab semua soalan yang diberikan pada ruangan jawapan yang disediakan.
Bahagian A: Lengkapkan teka silang kata di bawah.

Melintang
1. Penutup takung perlu __________ raga tanaman supaya tidak jatuh.
2. Digunakan untuk menakung larutan nutrien.
4. Proses mengubah anak benih ke tempat yang hendak ditanam.
5. __________ atau span boleh digunakan untuk menyemai dan menanam anak benih.
6. Raga __________ digunakan untuk menanam anak benih.
7. Anak __________ yang sihat perlu dipilih untuk proses penanaman.
Menegak
3. Larutan __________ perlulah dibancuh terlebih dahulu sebelum memindahkan anak benih.
[ 7 markah]

Bahagian B: Tuliskan BETUL atau SALAH pada pernyataan berikut.


1. Kita perlu menggoncangkan larutan stok A dan B sebelum membuat
bancuhan.
2. Kita perlu mengisikan air ke dalam takung sehingga penuh dan melimpah
keluar.

3. Larutan stok A dan stok B tidak boleh terdedah kepada cahaya matahari.

4. Kita boleh menggunakan larutan stok B sahaja untuk membancuh larutan


nutrien.

RBT©2017 Hak Cipta SK Bandar Behrang 2020 SULIT


SULIT 3 RBT

5. Anak benih boleh dipindahkan ke lubang penutup takung sebelum larutan


nutrien siap dibancuh.

6. Larutan nutrien tidak boleh dikacau menggunakan bahan logam.

7. Larutan stok A dan stok B perlu dimasukkan mengikut sukatan yang betul
supaya nutrien yang dihasilkan sesuai dengan anak pokok yang ditanam.
8. Larutan nutrien yang telah siap dibancuh boleh dibiarkan terdedah kepada
cahaya matahari.

[ 8 markah]
Bahagian C: Tuliskan fungsi alatan dan bahan hidroponik berikut.

[ 12 markah]

RBT©2017 Hak Cipta SK Bandar Behrang 2020 SULIT


SULIT 4 RBT

Bahagian D: Rajah di bawah menunjukkan salah satu kaedah penanaman hidroponik.


Labelkan bahagian yang ditunjukkan dalam rajah tersebut.

[ 7 markah]
Bahagian E: Namakan kaedah penanaman hidroponik yang berikut.

[ 6 markah]

RBT©2017 Hak Cipta SK Bandar Behrang 2020 SULIT


SULIT 5 RBT

Bahagian D: Senaraikan kebaikan kaedah penanaman hidroponik.

[ 10 markah]

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT

RBT©2017 Hak Cipta SK Bandar Behrang 2020 SULIT