Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)

BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema Kebersihan dan Kesihatan Mahir berkomunikasi
Tajuk Kebersihan Bermula dari Rumah
1.1 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
Standard 1.1.2 (iv)
Pembelajaran Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
1. Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap: (iv)
Objektif Bermaklumat
permintaan
/ Penyayang / Prihatin
Bersih dan Kemas(Buku Teks:44) Patriotik
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran. Strategi Pengajaran dan
2. Murid main peranan dengan memberi respons terhadap permintaan Pembelajaran
Ringkasan Aktiviti
yang didengari.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku 5P
Aktiviti:49)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Penyelesaian masalah

Pembelajaran berasaskan
BBM Buku teks, buku tulis, buku aktiviti projek
Lembaran kerja Pembelajaran kooperatif
/ Hasil kerja
Pemerhatian Pembelajaran kecergasan
Kuiz pelbagai
Pentaksiran dan / Lisan / Pembelajaran Kontekstual
Penilaian Tugasan
Projek Pembelajaran
Konstruktivisme

Kemahiran Belajar Cara


Belajar
Pada akhir pengajaran;
Kajian Masa Depan
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Pembelajaran Akses
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas Kendiri
dalam sesi akan datang.
Pembelajaran Luar Bilik
Darjah
Catatan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Mesyuarat / Kursus Pembelajaran Masteri
Program Sekolah
Pendekatan Modular
Mengiringi murid keluar
Aktiviti luar / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Bencana / Cuti Khas Murid
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi
Ulasan Pentadbir Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Kemahiran Membaca
Tema Kebersihan dan Kesihatan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Kebersihan Bermula dari Rumah
2.2 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
Standard 2.2.1 (iii)
Pembelajaran Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
Objektif 1. Membaca, memahami dan mengenal pasti;(iii) isi tersirat
Bermaklumat

Kebersihan Milik Bersama(Buku Teks:45) Penyayang / Prihatin

Patriotik
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Ringkasan Aktiviti 2. Murid memahami teks untuk mencari isi tersirat. Strategi Pengajaran dan
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: Pembelajaran
50-51)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. / 5P

BBM Buku teks, buku tulis Penyelesaian masalah

Pembelajaran berasaskan
Lembaran kerja projek
/ Hasil kerja
Pemerhatian Pembelajaran kooperatif
Kuiz
Pentaksiran dan / Lisan Pembelajaran kecergasan
Penilaian Tugasan pelbagai
Projek Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran
Konstruktivisme

Pada akhir pengajaran; Kemahiran Belajar Cara


Belajar
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas Kajian Masa Depan
dalam sesi akan datang. Pembelajaran Akses
Kendiri
Catatan Pembelajaran Luar Bilik
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:- Darjah
Mesyuarat / Kursus
Program Sekolah Pembelajaran Masteri
Mengiringi murid keluar
Pendekatan Modular
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Peristiwa / Cuti Umum Murid
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi
Ulasan Pentadbir
Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Kemahiran Menulis
Tema Kebersihan dan Kesihatan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Kebersihan Bermula dari Rumah
3.2 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
Standard 3.2.2 (i) & (ii)
Pembelajaran Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
Objektif 1. Membina dan menulis jawapan pemahaman dengan berdasarkan
soalan;(i) bertumpu(ii) bercapah Bermaklumat

Basuh Sebelum Makan(Buku Teks:46) Penyayang / Prihatin

Patriotik
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Ringkasan Aktiviti 2. Murid menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan. Strategi Pengajaran dan
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: Pembelajaran
52-53)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. 5P

BBM Buku teks, buku tulis / Penyelesaian masalah

Pembelajaran berasaskan
Lembaran kerja projek
/ Hasil kerja
Pemerhatian Pembelajaran kooperatif
Kuiz
Pentaksiran dan / Lisan Pembelajaran kecergasan
Penilaian Tugasan pelbagai
Projek Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran
Konstruktivisme

Pada akhir pengajaran; Kemahiran Belajar Cara


Belajar
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas Kajian Masa Depan
dalam sesi akan datang. Pembelajaran Akses
Kendiri
Catatan Pembelajaran Luar Bilik
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:- Darjah
Mesyuarat / Kursus
Program Sekolah Pembelajaran Masteri
Mengiringi murid keluar
Pendekatan Modular
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas / Pendekatan Berpusatkan
Cuti Peristiwa / Cuti Umum Murid
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi
Ulasan Pentadbir
Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Seni Bahasa
Tema Kebersihan dan Kesihatan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Kebersihan Bermula dari Rumah
4.2 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
Standard 4.2.1 (ii)
Pembelajaran Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
Objektif 1. Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri pantun;(ii) rima akhir dan
jeda Bermaklumat

Utamakan Kebersihan Diri(Buku Teks:47) Penyayang / Prihatin

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan Patriotik


kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Ringkasan Aktiviti 2. Murid mengenal pasti rima akhir dan jeda pantun.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: Strategi Pengajaran dan
54) Pembelajaran
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. 5P
BBM Buku teks, buku tulis Penyelesaian masalah

Lembaran kerja Pembelajaran berasaskan


/ Hasil kerja projek
Pemerhatian Pembelajaran kooperatif
Kuiz
Pentaksiran dan / Lisan Pembelajaran kecergasan
Penilaian Tugasan pelbagai
Projek
/ Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran
Konstruktivisme
Pada akhir pengajaran; Kemahiran Belajar Cara
Belajar
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas Kajian Masa Depan
dalam sesi akan datang.
Pembelajaran Akses
Kendiri
Catatan
Pembelajaran Luar Bilik
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Darjah
Mesyuarat / Kursus
Program Sekolah Pembelajaran Masteri
Mengiringi murid keluar
Aktiviti luar Pendekatan Modular
Cuti Bencana / Cuti Khas
/ Pendekatan Berpusatkan
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Murid
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi
Ulasan Pentadbir
Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Masa
Kelas Berdaya tahan
Aspek Tatabahasa
Tema Kebersihan dan Kesihatan / Mahir berkomunikasi
Tajuk Kebersihan Bermula dari Rumah
5.1 Pemikir
Standard Kandungan
Kerja sepasukan
Standard 5.1.3 (iv)
Pembelajaran Bersifat ingin tahu
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Berperinsip
Objektif 1. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif
mengikut konteks.(iv) bentuk Bermaklumat

Kemas di Dapur(Buku Teks:48) Penyayang / Prihatin

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan Patriotik


kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Ringkasan Aktiviti 2. Murid mengenal pasti kata adjektif bentuk yang terdapat dalam teks.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: Strategi Pengajaran dan
55-56) Pembelajaran
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. 5P
BBM Buku teks, buku tulis Penyelesaian masalah

Lembaran kerja Pembelajaran berasaskan


/ Hasil kerja projek
Pemerhatian Pembelajaran kooperatif
Kuiz
Pentaksiran dan / Lisan Pembelajaran kecergasan
Penilaian Tugasan pelbagai
Projek
/ Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran
Konstruktivisme
Pada akhir pengajaran; Kemahiran Belajar Cara
Belajar
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas Kajian Masa Depan
dalam sesi akan datang.
Pembelajaran Akses
Kendiri
Catatan
Pembelajaran Luar Bilik
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Darjah
Mesyuarat / Kursus
Program Sekolah Pembelajaran Masteri
Mengiringi murid keluar
Aktiviti luar Pendekatan Modular
Cuti Bencana / Cuti Khas
/ Pendekatan Berpusatkan
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Murid
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi
Ulasan Pentadbir
Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)