Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN TERCUTE MAC

MATEMATIK TINGKATAN 1
FAKTOR DAN GANDAAN
(MODUL HEBAT - LEMBARAN PERAK)

Soalan1

Jika dua nombor berturut-turut adalah nombor perdana, hitungkan hasil darab kedua-dua nombor
tersebut.
A 5 B 6
C 9 D 12

Soalan2

Diberi integer p lebih besar daripada 2 dan adalah satu nombor perdana. Antara berikut, yang manakah
bukan faktor bagi 12p?
A 3 B 4
C 6 D 8

Soalan3

Tiga nombor perdana yang lebih besar daripada 65 ialah


A 67, 71, 81
B 67, 71, 73
C 67, 73, 81
D 67, 73, 79

Soalan4

Hitung beza bagi faktor perdana terkecil dan terbesar bagi 70.

Soalan5

Hitung beza antara faktor sepunya terbesar dan gandaan sepunya terkecil bagi 12 dan 30.
LATIHAN TERCUTE MAC
MATEMATIK TINGKATAN 1
FAKTOR DAN GANDAAN

(MODUL HEBAT - LEMBARAN PERAK)

Anda mungkin juga menyukai