Anda di halaman 1dari 14

1.

ANAK YANG ANGKUH


Betapa dinginnya air sungai
Dinginnya! Dinginnya!
Betapa dinginnya daging duka
Yang membaluti tulang-tulangku
....
Karya W.S. Rendra
Puisi tersebut menimbulkan citraan . . . .
a. penglihatan
b. perabaan
c. penciuman
d. pendengaran

2. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi


Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak
Kata bercetak miring dalam penggalan puisi di atas mengandung citraan . . . .
a. pendengaran
b. penglihatan
c. penciuman
d. perasaan

3. Wajah sunyi setengah tengadah


Menangkap sunyi padang senja
Dunia tambah beku di tengah derap
dan suara menderu
Dia masih sangat muda
Citraan yang terdapat pada larik keempat penggalan puisi di atas adalah . . . .
a. penglihatan
b. perabaan
c. pendengaran
d. penciuman

4. BALADA IBU YANG DIBUNUH


Bulan sabit terkait malam memberita datangnya
Waktu makan bayi-bayinya mungil sayang
Matanya berkata pamitan, bertolaklah ia
Dirasukinya dusun-dusun, semak-semak, taruhan harian atas nyawa
Citraan yang terdapat pada larik pertama penggalan puisi di atas adalah . . . .
a. penglihatan
b. perabaan
c. pendengaran
d. penciuman

5. Tangisan terus terdengar


seakan alam tak mau kompromi
manusia terjajar
terkapar . . . .
hanya doa yang terucap untuk saudara kami
TSUNAMI: JERITAN HATI Karya: Yulia Puspa
Citraan pendengaran terdapat pada baris . . . .
a. kesatu dan ketiga
b. kedua dan keempat
c. kesatu dan kelima
d. kedua dan ketiga

6. Ladang Petani
Karya A. Hasjmi

Tersisih jauh di luar kota,


Mendatar ladang setentang mata,
Dalamnya penuh tanam-tanaman,
Senang riang pandangan mata,
Damai aman hati dan sukma,

Di tengah-tengah tanaman muda,


Petani berdiri dengan senangnya,
Memandang ladang penuh kejayaan,
Tumbuh-tumbuhan banyak macamnya hanya membayangkan datang zaman sentosa,
Citraan pada bait ke-2 kutipan puisi tersebut adalah …
a. Penglihatan
b. Perasaan
c. perabaan
d. pendengaran

Jawaban: 1)B, 2)A, 3)C, 4)A, 5)C, 6)A

DERI TAUFIK (maufik)


 Home
 Photos
 Video
 Music
 Calender
 Links
 Contact
 Designer

Soal-Soal Puisi Baru dan Puisi Lama


Diposting oleh DERI TAUFIQ di 05.29

Soal-Soal Puisi Baru dan Puisi Lama

Bacalah kutipan puisi berikut !


MENYESAL
Pagiku hilang sudah melayang
Hari mudaku sudah pergi
Sekarang petang datang membayang
Batang usiaku sudah tinggi
Aku lalai di hari pagi
Beta lengah dimasa muda
Kini hidup meracuni hati
Miskin ilmu miskin harta
…………………….
(A.Hasyim)
1. Kata petang pada larik ketiga puisi tersebut mempunyai makna lambang …
a. Waktu sore hari
b. Kehidupan manusia
c. Suasana senja
d. Masa tua
e. Perasaan manusia
2. Maksud bait kedua puisi tersebut adalah…
a. Seseorang yang lengah dipagi hari sehingga hidupnya sangatmenderita di usia muda
b. Seseorang yang menderita hidupnya karena tidak memiliki ilmudan harta
c. Seseorang yang miskin harta dan miskin ilmu pada masa mudakarena ia lupa waktu
d. Seseorang yang telah menyia-
nyiakan masa mudanya dalammenuntut ilmu sehingga hidupnya menderita di hari tua
e. Seseorang yang melalaikan waktu dimasa muda karena diatidak memiliki ilmu dan harta
3. Persarmaan bunyi yang terdapat pada baris pertama puisi di atas adalah....
a. hilang dan melayang
b. pagiku dan hilang
c. pagiku dan melayang
d. sudah dan melayang
e. pagiku dan tinggi

4. Majas personifikasi dalam puisi di atas terdapat dalam baris....


a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 1 dan 4
d. 3 dan 4
e. 1 dan 3

5. Cermati ciri-ciri puisi berikut !


i. Bersajak a – a – a – a
ii. Isi semua tidak ada sampiran
iii. Berasal dari Melayu (Indonesia)
iv. Setiap bait terdiri dari 2 baris
Manakah yang termasuk ciri-ciri syair...
a. i,ii
b. i,iii
c. ii,iv
d. iv,i
e. ii,iii
6. Halaman Tak Terbatas

Bunga yang indah


.........
Akan sia-sia belaka
Di vas yang salah
Bungaku tak pernah layu
Merekah sepanjang waktu
malah selalu
Larik bermajas yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah...
a. kumbang hinggap disana
b. memiliki duri menusuk
c. merebak aroma
d. tumbuh di halaman
e. berwarna-warna indah
7. Jeritan Malam
.....
Merintih ke langit
Derita hidup mengepung
menjerit bangsaku sedang berjuang
merintih ke langit
tenaga mesin menembus kelam
berputar roda atas rel tertentu
terus menuju ke statsiun akhir
semangat waja menembus kelam
berjuang bangsaku atas cinta tertentu
terus menuju negara merdeka!
Larik bermajas personifikasi yang sesuai untuk melengkapi puisi tersebut adalah....
a. kami kedua menanti
b.menjerit peluit kereta malam
c.ratapan pekik melangit
d. bangkit berlari menumbuhkan kepala
e. entah mengapa

Untuk menjawab soal 8,9,10 bacalah puisi berikut:


Alamku ini
Awan bergerak
seiring waktuku yang kerontang
angin berdiri menepi
sejenak beri kesejukan
kuda berlari terkikik
tinggal jejak kaki
di antara rumputan misteri
alamku ini memang begini
dapat dipastikan
perubahan yang terhenti
8. Makna kias kering kerontang pada bait puisi tersebut adalah...
a. penyesalan
b. kesunian
c. keputusasaan
d. penderitaan
e. kekecewaan
9. Maksud puisi tersebut adalah...
a. seseorang yang tidak mau lagi memedulikan kehidupannya
b.ketidakpedulian seseorang terhadap kehidupan orang lain
c. kekecewaan seseorang atas nasib yang menimpa orang lain
d. penyesalan terhadap apa yang menimpa dirinya sendiri
e. keputusasaan menghadapi masalah hidup yang dialaminya
10. Suasana yag tergambar dalam puisi tersebut adalah....
a. galau
b. gelisah
c. sedih
d. harmonis
e. tak acuh

11. Baca penggalan puisi di bawah ini:


Dirimu....

Aku sangat mencintai dirimu


Walau kini aku terpisah dengan dirimu
Tapi aku akan selalu ada untuk dirimu
Sampai kapan pun cintaku hanya untuk dirimu

Majas yang di gunakan dalam penggalan puisi di atas adalah:


a. Personofikasi
b. Hiperbola
c. Repetisi
d. Epifora
e. Ameliorasi

Bacalah puisi berikut dengan saksama kemudian kerjakan Soal nomor 12 dan 13!

... Wahai sahabat


Untuk selamanya
Kita percaya
Tebarkan arah jangan pernah lelah
Untukmu sahabat
...
12. Tema puisi tersebut adalah ...
a. Persahabatan
b. Kegelisahan
c. Perdamaian
d. Kelelahan
e. Kepercayaan
13. Suasana yang tergambar pada puisi tersebut adalah ...
a. semangat
b. tegang
c. sedih
d. sunyi
e. gembira
14. Cermatilah puisi berikut!
Kehidupan
Dialah sang sutradara
Dan kita semua para ...
Maka persoalan yang utama
Bagaimana memainkan peran kita
Karena kita tak bisa memilih
Mari bermain dalam bimbingan-Nya
Diksi yang tepat untuk melengkapi larik kedua puisi tersebut adalah ....
a. penontonnya
b. aktornya
c. artisnya
d. oratornya
e. Penerusnya
15. Bungaku Bersemi Kembali
Bungaku kini bersemi kembali
setelah seminggu terkurung di lembah sunyi
kini bertunas lagi daunnya yang dulu menguning dan...
rantingnya yang dulu kering
kini segar kembali
Tidak sia-sia
kusiram bungaku hingga bersemi dan mekar kembali
Diksi yang tepat untuk melengkapi larik puisi tersebut adalah.......
a. Berjatuhan
b. Bermunculan
c. Berguguran
d. Bertebangan
e. Berserakan

16. Sajak kita


Dik, pagi kita cerah
Akankah hari ini kita indah
Dik, jika senja kita merah
Mungkinkah malam benderang dengan sinar mentari
.....
Dik, rimba kita gersang
Sanggupkah kita menadah hujan-Nya kelak kita
Dia curahkan diam diam
Kalimat yang bermajas untuk melengkapi bangian yang rumpang pada puisi tersebut yang
tepat....
a. malam begitu indah
b. cinta kita selalu ada
c. pasti hidupmu bahagia
d. jangan lupa hidup ini cuma sementara
e. adakah rumah yang ramah untuk kita
17. Cintaku Jauh Di Pulau
Amboi! Jalan sudah bertahun kutempuh !
Perahu yang bersama 'kan merapuh!
mengapa ajal mememanggil dulu
sebelum sempat berpeluk dengan cintaku Chairil Anwar
Suasana dalam puisi di atas adalah....
a. sedih
b.marah
c.gembira
d. kecewa
e.senang
18. Makna perahu pada kutipan puisi tersebut adalah...
a. kehampaan
b. kematian
c. kehidupan
d. kepercayaaan
e. kesedihan

19. Pahlawan Tak Dikenal

Sepuluh tahun yang lalu, dia terbaring


Tetapi bukan tidur, sayang
Sebuah lubang peluru bundar di dadanya
Senyum bekunya berkata, kita sedang perang

Dia tidak tahu bilamana ia datang


Kedua tangannya memeluk senapan
Dia tidak tahu untuk siapa dia datang
Kemudian dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang
…………………………………………….
(Toto Sudarto Bahtiar)
Puisi Pahlawan Tak Dikenal menuturkan tentang . . . .
a. Seseorang yang sedang berjuang di medan perang
b. Pemimpin perang sedang memimpin pertempuran
c. Kematian seorang pejuang karena tertembak
d. Seseoran yang terbaring sakit karena tertembak di medan pertempuran
e. Pejuang yang berjuang pada pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945
20 . Tema puisi Pahlawan Tak Dikenal adalah . . . .
a. social
b. religious
c..heroisme
d. romantisme
e. humanisme

21. Rima puisi Pahlawan Tak Dikenal bait pertama adalah....


a. a-b-a-b
b. b-a-a-a
c. a-b-b-a
d. a-a-b-a
e. a-b-c-d

22. Keindahan puisi di atas terlihat dari kepandaian penyair memilih kata. Salah satunya
adalahkata terbaring. Makna kata tersebut adalah ...
a. Tidur
b. Pingsan
c. sakit
d. Gelisah
e. gugur
23. Orang yang diungkapkan dalam puisi Pahlawan Tak Dikenal adalah seorang yang ikhlas
membela bangsa, yang diisyaratkan dengan kalimat . . . .
a. Dia terbaring tetapi bukan tidur
b. Dia tidak tahu bilamana dia datang
c. Dia memeluk senapan
d. Matinya sambil tersenyum
e. Ada sebutir peluru di dadanya

24. Cermati puisi berikut!

Jika bayang telah pudar


dan elang laut pulang ke sarang
angin bertiup ke benua
Tiap-tiap akan kering sendiri
dan nahkoda sudah tahu pedoman
boleh engkau dating padaku
(Surat dari Ibu,Asrul Sani)
Makna lambang dari dan nahkoda sudah tahu pedoman adalah . . . .
a. sudah mencari pedoman hidup
b. sudah menemukan arah dan tujuan
c. sudah mempunyai pasangan hidup
d. sudah berilmu dan berpengetahuan
e. sudah menjadi nahkoda berpengalaman
25. .Cermati penggalan puisi berikut!

Dengan bermandi mata


kuminta ampunanMu
Alangkah jauh jalan yang harus kutempuh
Sebelum sempat di hadiratMu bersimpuh

Maksud penyair untuk menggambarkan kehidupan yang terasa susah, Nampak dalam baris .. .
..
a.Dengan bermandi
b.kuminta ampunanMu
c.Alangkah jauh
d.jalan yang harus kutempuh
e.di hadiratMu bersimpuh

puisi lama
26. Tubuh biru
Tatapan mata biru
Lelaki terguling di jalan
Lewat gardu belanda dengan bumi
Berlindung warna malam
Sendiri masuk kotaIngin ikut ngubur ibunya
Tema puisi tersebut adalah …….
a. perlawanan
b. keberanian
c. kekejaman
d. Perjuangan
27. Bila kasih mu ibarat samudra
Sempit lautan tuduh
Tempat ku mandi, mencuci lumut pada diri
Tempat ku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh
Kalau aku ujian kemudian ditanya tentang pahlawan
Nama ku yang ku sebut paling dahulu
Lantaran ku tahu
Engkau ibu dan aku anak mu.
Isi puisi tersebut menggambarkan….
a. Kesedihan seorang anak
b. Kegelisahan hatim seorang anak
c. Perasaan rindu sreorang anak kepada ibunya
d. Perasaan sayang seorang anak kepada ibunya
28. Yang Terempas Dan Yang Putus…….
Aku berbenah diri dalam kamar,
dalamDiriku jika kau datang
Dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu
Tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang
Tubuhku diam dan sendiri, cerita dan peristiwa berlahan beku
Oleh : Chairil Anwar
Isi penggalan puisi tersebut menyatakan keadaan orang yang….
a. Sedang mempersiapkan untuk berbelanja
b. Sedang berhias didepan cermin di dalam kamar
c. Pasrah dalam menghadapi kematian
d. Mempersiapkan diri untuk menyambut kekasih
29. Pilihlah jawaban yang paling tepat!
.
Dengan teman tak usah sombong
Supaya tidak seperti telepong
Bentuk puisi di atas termasuk ...
A. bidal
B. pantun
C. tamsil
D. karmina
E. gurindam
30. Barang siapa mengenal Allah
Suruh dan tegahnya tiada ia mengalah

Puisi lama diatas termasuk....


a. Syair
b. Gurindam
c. Pantun
d. Karmina
e. Talibun

31. Banyak bulan perkara bulan


Tiada semulia bulan puasa
Banyak tuhan perkara tuhan
Tidak semulia Tuhan Yang Maha Esa

Puisi lama diatas, berisika tentang....


a. Teka – teki
b. Jenaka
c. Nasihat
d. Agama
e. Remaja

32. Perhatikan puisi berikut!

Berderak – derak sangkutan dacing,


Bagaikan putus diimpit lumpang.
Bergerak – gerak kumis kucing,
Melihat tikus bawa senapan.

Berdasarkan jenisnya pantun diatas termasuk kedalam....


a. Pantun jenaka
b. Pantun teka – teki
c. Pantun nasihat
d. Pantun muda – mudi
e. Pantun buatan

33. Perhatikan potongan puisi berikut!

………………………………..
Berangan besar didalam padi.
Pantun tidak mengata orang,
Janganlah syak didalam hati.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi puisi pantun tersebut adalah....


a. Buah ara, batang dibantun
b. Mari dibantun dengan parang.
c. Cempedak di kerat - kerati
d. Sembarang dapat saya pantunkan
e. Ribu – ribu jalan ke kandis

34. Buah duku buah durian


.....
Sengang hati dapat undian
Semperti mimpi di siang hari

Sampiran yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang pada puisi tersebut adalah....
a. Buah pepaya buah duku
b. Buah manggis buah rambutan
c. Buah srikaya buah kenari
d. Buah kecapi buah kenari
e. Buah pepaya buah durian
335. Dibawah ini yang tidak termasuk puisi lama adalah....
a. Kurang pikir kurang siasat
Kelak hidupmu akan tersesat
b. Kalau sampai waktuku
Kumau tak seorang kan merayu
Tidak juga kau
Tak perlu sedu-sedan itu
c. Barangsiapa berbuat jasa,
Mulia namanya sepanjang masa.
d. Kota Jambi kota beradat
Tempat tinggal sanak saudara
Mari kita belajar giat
Supaya kelak tidak sengsara
e. Bunga melur cempaka biru,
bunga rampai di dalam puan.
Tujuh malam semalam rindu,
belum sampai pemuda tuan

336. Perhatikan ciri – ciri dibawah ini!


i. Sajak akhir berirama a – a
ii. Satu bait terdiri dari 2 baris
iii. Berasal dari Tamil (India)
iv. Satu bait terdiri dari 4 baris
v. Berasal dari Arab

Dari ciri – ciri diatas, manakah yang tidak termasuk ciri – ciri gurindam adalah....
a. i, ii, dan v
b. i, iii, dan v
c. ii dan iv
d. iv dan v
e. iv
337. engkau datang mengintai hidup,
engkau datang menunjukkan muka
tapi sekejap matamu kau tutup
melihat terang anakku tak suka
.....

Dilihat dari rimanya, puisi diatas termasuk....


a. Syair
b. Gurindam
c. Pantun
d. Karmina
e. Talibun

38. Berderak – derak sangkutan dacing,


Bagaikan putus diimpit lumpang.
Bergerak – gerak kumis kucing,
Melihat tikus bawa senapan.
Berdasarkan jenisnya pantun diatas termasuk kedalam....
a. Pantun jenaka
b. Pantun teka – teki
c. Pantun nasihat
d. Pantun muda – mudi
e. Pantun buatan
339. Mendatang-datang jua
Kenangan masa lampau
Menghilang muncul jua
Yang dulu sinau silau
Membayang rupa jua
Adi kanda lama lalu
Membuat hati jua
Layu lipu rindu-sendu

40.Puisi diatas termasuk dalam jenis....


a. Terzina
b. Quint
c. Quatrain
d. Stanzia
e. Quont
2 kome
























































































































2.