Anda di halaman 1dari 3

PERANCANGAN AKTIVTI TAHUNAN

PANITIA REKABENTUK DAN TEKNOLOGI 2018

BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS SUMBER INDIKATOR PENCAPAIAN

1 Program Menanamkan sikap  Ketua Panitia Januari Pencapaian displin diri


Keselamatan mementingkan  Guru RBT murid terhadap
Bengkel keselamatan di keselamatan diri ketika
dalam bengkel membuat aktiviti di dalam
bengkel

2 Papan Memberi  Ketua Panitia Februari RM 150 Peningkatan pengetahuan


Kenyataan pendedahan  Guru RBT Panitia RBT dan pengalaman di
Berinformasi kepada murid  Murid - murid kalangan murid dalam
tentang maklumat bidang RBT
baru mengenai KSSR
RBT tahun 4,5 &6.

3 Projek Tanaman Memberi  Ketua Panitia Mac RM 150 Pencapaian murid dalam
Sayuran pendedahan  Guru RBT Panitia RBT mengetahui ternik
HIDROPONIK kepada murid  Murid - murid penanaman sayur
tentang tanaman
sayur sayuran di
sekeliling mereka

4 Mengumpul Mengumpul dan  Ketua Panitia April RM 100 Peratus murid menguasai
Bank Soalan menyediakan Panitia RBT mata pelajaran RBT
soalan yang
berkaitan RBT untuk
tahun 4 dan 5
5 Buku Idea Mengumpulkan  Guru RBT Jun RM150 Pencapaian murid dalam
bahan bertulis yang  Murid - murid Panitia RBT pelajaran RBT
berkaitan dengan
hasil kerja atau
projek dan
merekodkannya
dalam bentuk
bentuk buku idea
atau fail.

6 Pameran artikel Mengaplikasi  Guru RBT Julai RM 250 Pencapaian murid dalam
jahitan pengetahuan yang  Murid - murid Panitia RBT kemahiran kendiri
dipelajari secara
pratikal

7 Pertandingan Mendidik murid  Guru KH/RBT Ogos RM 200 Pencapaian murid


Reka Bentuk berfikir secara kritis  Murid - murid Panitia RBT pencapaian pelajaran RBT
dan kreatif
menyesaikan
masalah dalam reka
bentuk baru

8 Hari Terbuka Melahirkan murid  Guru KH/RBT September RM250 Melahirkan murid yang
Usahawan yang berminat  Murid - murid Panitia berminat dengan dunia
dalam bidang KH/RBT perniagaan
perniagaan
9 Pengiraan stok Pengiraan stok bagi  Ketua Panitia Oktober Bilangan stok mencukupi
bekalan barang
baru

10 Pemurnian stok Mengenal Pasti  Ketua Panitia November Bilangan stok mencukupi
alatan dan bahan  Guru KH/RBT
yang mencukupi
serta memastikan
kebersihan dan
keceriaan bengkel
dalam keadaan
yang baik

11 Mesyuarat Menyususn strategi  Ketua Panitia Disember Peningkatan dalam


Panitia Perancangan  Guru RBT pengurusan P&P
RBT sesi sepanjang tahun
2018/2019

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

…………………………………….... ………………………………...... …….......................................................


(NOR NAJWA ARIFAH BINTI SAPRI) (SHAHRIL BIN KAMARUDIN) (HJH NORHASIMAH BT HJ ABDULLAH)
Setiausaha Panitia RBT & TMK, Ketua Panitia RBT & TMK, Guru Besar
SK Kampung Padang, Kuantan. SK Kampung Padang, Kuantan. SK Kampung Padang, Kuantan.