Anda di halaman 1dari 7

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învãţãmânt:
Profesor: Ghideu Ramona-Ana
Clasa: a VII-a
Data:
Unitatea de învãţare: Australia si Antarctica
Lecţia: Australia- Caracterizare geografica
Tipul lecţiei: mixta

Competenţe generale:
1.Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice
3.Transferarea unor elemente din matematică, ştiinţe şi tehnologie în studierea mediului terestru;
4.Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic;

Competenţe specifice:
1.1Recunoaşterea termenilor geografici şi utilizarea lor în contexte cunoscute sau în contexte noi
3.2 Explicarea fenomenelor şi proceselor naturale specifice geografiei continentelor extraeuropene
4.2 Citirea hărţii şi utilizarea corectă a semnelor şi culorilor convenţionale;

Concepte operaţionale:
 Cognitive
C1: Definirea conceptului de scrub
C2: Identificarea principalelor caracteristici fizico-geografice ale Australiei
C3: Identificarea principalelor caracteristici economico-geografice ale Australiei

 Formative:
C4: Utilizarea tehnicii de lucru cu manualul, harta şi suportul cartografic

 Atitudinale:
C5: Formularea aprecierilor obiective, argumentate, cu privire la continentul Australia
Evaluarea : formativ-ameliorativã

Obiective ale evaluãrii:


 Cognitive

Oe1: operarea cu noţiunile şi conceptele de. serra,Mato Grosso,selvas ,scrub


Formative:
Oe2: competenţa de a utiliza tehnici de lucru cu manualul, harta, suportul cartografic
 Atitudinale:

Oe3: capacitatea de a formula şi susţine opinii personale

Valori şi atitudini vizate:


- Gândire criticã şi flexibilã
- Relaţionare pozitivã cu ceilalţi
Strategii: inductiv-deductivã, explicativ-conversativã
Metode:
Expozitiv-euristice: M1-expunerea; M2- explicaţia,
Interactive: M3 -conversaţia examinatoare, M4-lucrul cu harta, manualul
Instrumente de evaluare: verificarea frontalã, observarea sistematicã, fişă de lucru
Forme de organizare a activitãţii: frontalã, individualã

Resurse:
- Umane- clasa a VII-a
- De timp- 50’
- Materiale: oficiale- m1: Programa şcolarã
m2: Macroproiectarea didacticã
- Manuale:m3 Geografie, Ed. Corint
m4: harta fizica a Australiei
Demers didactic

Secvenţele Conţinuturi vizate Concepte Activitatea profesorului Activitatea elevului Res. Res. Evaluare
didactice operaţionale mat Proc

Moment -absenţe -rãspund cerinţelor


organizatoric -organizeazã materialele şi clasa -pregãtesc materialele
-creeazã un climat cooperant solicitate

Reactualizarea -noţiuni şi Oe1 -elaboreazã rãspunsuri M4 frontalã


cunoştinţelor/ concepte:serra,Ma -solicita elevilor sa prezinte -autoevalueazã
evaluare to Grosso,selvas Oe2 principalele unitati de relief ale
Braziliei si sa le pozitioneze pe harta M1 obs.
Oe3 -solicita elevilor sa identifice sistematicã
elementele hidrografice
-solicita elevilor sa localizeze marile
orase ale Braziliei si sa precizeze
activitatile economice

Evocare Titlul lecţiei -noteazã pe tablã titlul lecţiei şi -noteazã în caiete titlul M1
Australia- explică modul în care se va desfăşura lecţiei
Caracterizare activitatea
geografica -organizeazã învãţarea

Dobândirea de -titlul lecţiei: -Asigurã:


noi cunoştinţe Australia- a) cunoaşterea/receptarea/învãţarea
Caracterizare -solicita elevilor sa identifice urmarind -investigheaza harta fizica M1
geografica Oe2 harta= pozitia geografica ,limitele a Australiei si raspund
relieful si tipurile de clima cerintelor M2
-solicita elevilor sa precizeze urmarind -urmaresc atat manualul cat M4 obs
C2 manualul ,harta si prezentarea power si prezentarea si precizeaza sistematicã
Oe2 point elementele elementele m3
C2 hidrografice,formatiunile vegetale, hidrografice,vegetatia
-scrub Oe1 speciile faunistice si tipurile de soluri ,fauna si solurile M1

C4 -solicita elevilor urmarind harta si m4


Oe2 manualul sa identifice caracteristicile verificare
populatiei sisa localizeze marile orase -investigheaza sursa si M4 frontala
-cere elevilor sa prezinte prezinta caracteristicile orala
C3 caracteristicile generale privind generale
C4 resursele M1
Oe2 naturale,industria,agricultura,transport M4
urie si comertul tinand cont de
informatiile din manual
Oe2

b) înţelegerea noilor conţinuturi M3


-cere elevilor sa explice diversitatea -raspund cerintelor
faptelor geografice din Australia
Oe3 c) analiza - formuleazã opinii M2
C5 - solicita elevilor sa formuleze un
enunt in care sa prezinte pe scurt
Australia
d) sinteza -argumenteaza
- formulează aprecieri obiective cu
privire la continentul Australia
Asigurarea Solicită elevilor să rezolve fişa de -rezolvă sarcinile Fişa de
retenţiei şi a lucru -autoevaluează lucru,
transferului
Tema pentru Recomandã: aprofundarea -noteazã
acasã cunoştinţelor asimilate prin citirea
lecţiei acasã
Evaluarea -Analizeazã critic, laudã, ierarhizeazã, -se raporteazã la aprecieri
SCHITA LECTIEI

Australia-Caracterizare geografica

-este singurul continent care constituie o unitate statala

-este situata in emisfera sudica

Puncte extreme –in N C York

-in S C SE al I Tasmania

-in E C Byron

-in V C Cuvier

Limite –in N Indonezia Papua Noua Guinee, I Sumatra, Borneo, Java

-in S Antarctica

-in NE Oc Pacific

-in SE Noua Zeelanda

-in V Oc Indian

Relieful –in V-Pod Kimberley, Marele Desert de Nisip, Marele Desert Victoria, M-tii Macdonnell, M-tii Musgrave (Masgreiv)

-in E –M-tii Marii Cumpene de Ape, M-tii Alpii Australiei (vf. Kosciuscko 2230m)

-in Centru-Marea Campie a Australiei, C Nullarbor (Nalărbor), Depr Eyre (Eeeir)


Clima –subecuatoriala in N

-tropicala uscata in cea mai mare parte a continentului

-subtropicala in SE

-temperata in Tasmania si M-tii Australiei de Est

Hidrografia-fluviul Murray cu afl. Darling si L. Eyre

Vegetatia-padure musonica ( eucalipti, palmieri, bananieri, liane, orhidee),padure australa,savana,stepa ,de semidesert(scrub) si desert

Fauna –ornitorinc, cangur, ursul koala, cainele dingo, strutul australian Emu

Solurile –laterite,de savana,cenusii de padure,de semidesert si desert

Populatia –cel mai putin populat continent (18,7 mil loc ), dens redusa 2,5 loc/km patrat

Orasele –Canberra, Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth

Resursele naturale –uraniu,minereuri feroase,neferoase,carbuni

Industria –siderurgica,energetica,chimica,textila

Agricultura –se cultiva cereale ,trestie de zahar, bananieri, ananasi : -se cresc ovine

Transporturile –dezvoltate

Comertul –se exporta carbune, minereuri de fier, uraniu, lana

-se importa masini, utilaje bunuri de larg consum

Turismul –Marea bariera de corali

-parcurile naturale