Anda di halaman 1dari 1

Kutamaya palias sulaya

Da hanjuang ketus muguran


Kutamaya omat tong ngagoda
Najan kuring balet nya kasmaran
Hanjuang nyieun wiwitan
Bangun kuring nu katempuhan
Anjeun nu teuwiwitan
Paur kuring nu katempuhan
Panasering kuring nandang sedih
Da bonganna teu cacap asih
Kasari bari nguar ati
Najan asih pasrah samar tepi
Hanjakal tepung munggaran
Ngan kuring nu kaleuleuban
Anjeun nu tembong munggaran
Paur kuring nu kaleuleuban