Anda di halaman 1dari 1

Mun langit mendung

Angkeubna lir hate kuring

Cai ati ngarah kaca dipikiran

Ku teusangka anjeun teh megat putusan

Nu geus paheut pasini kapuyar deui

Ilang musnah bareng jeung dina impian

Tawis asih manehna nu luluasan

Nyawang asih mun bulan rek tembong deui

Sinar nyaangan nu palid leungit harepan aduh..

Rek nyingkahan mawa kadar nu tumiba

Samagaha nusurat ilang dangiang

Nu munggaran harita hujan cimata

Rek sumerah nyanggakeun kanu kagungan