Anda di halaman 1dari 28

SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019

NILAI BERSAMA

Integriti,Adil,Penyayang Dan Muafakat


PIHAK BERKEPENTINGAN
MenteriPendidikan Malaysia
TimbalanMenteriPendidikan
KetuaSetiausahaKementerianPendidikanMalaysia
KetuaPengarahPelajaran Malaysia
PengarahBahagianKementerianPendidikan Malaysia
STAKEHOLDERS

PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH KERAMAT KL

Sekolah
KomunitiSetempat
Jabatan&AgensiKerajaan/Swasta
PELANGGAN

SKAUK 1
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019

ASPRIRASI SISTEM PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKANMALAYSIA

AKSES • 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada


Prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020

KUALITI • Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran


antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun

EKUITI • 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar,


sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020

PERPADUAN • Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman


dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian

KECEKAPAN • Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut


peruntukan sedia ada

SKAUK 2
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019

11 ANJAKAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA


1 •Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa

• Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia & Bahasa
2 Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan

3 • Melahirkan rakyat yang menghayati nilai

4 • Mentranformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan


• Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap
5 sekolah
6 •Mengupaya JPN,PPD & sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan.

7 • Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia

8 • Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian

9 • Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

10 • Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit


• Meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara
11 langsung

SKAUK 3
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019

INISIATIF UTAMA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

1. Transformasi pendidikan vokasional, termasuk kolaborasi sekolah vokasional


dengan industri
2. Penjajaran kurikulum dengan standard antarabangsa
3. Peningkatan kemahiran guru dalam (Trends in International Mathematics and
Science Study)TIMMS dan PISA (The Programme for International Student
Assessment Tests).
4. Peluasan LINUS 2.0 merangkumi literasi Bahasa Inggeris
5. Peningkatan penguasaan Bahasa Inggeris untuk guru
6. Piagam Guru (Teacher Charter)
7. Pelaksanaan pelan induk Continuing Professional Development (CPD) baharu
8. Piagam Pemimpin Sekolah (Principal Charter) dan menambahbaik Tawaran Baru
9. Program Transformasi Daerah
10. Penjenamaan semula Tingkatan 6
11. Peningkatan enrolmen dalam program pendidikan inklusif dan infrastruktur
Murid Berkeperluan Khas
12. 1BestariNet

SKAUK 4
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019
13. Pengintegrasian data pendidikan untuk penghasilan satu sistem data untuk
menambahbaikan dashboard
14. Pelaksanaan Belanjawan Berasaskan Outcome (OBB)
15. Penstrukturan semula organisasi (KPM)
16. Pengukuhan kurikulum Pendidikan Islam, Moral dan Sivik
17. Perombakan dan penjenamaan semula Program RIMUP
18. Peningkatan enrolmen dan kualiti prasekolah
19. Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam kurikulum,
pentaksiran dan latihan
20. Transformasi IPG
21. Pelibatan ibu bapa dan komuniti
22. Peluasan pelibatan sektor swasta
23. Penyemakan semula nisbah guru-murid bagi SKM
24. Penyediaan dan pelancaran portal dan perpustakaan video eGuru
25. Mengoptimakan peruntukan untuk keberhasilan murid
26. StandardGaris Asas Infrastruktur asas bagi memenuhi standard (cth : elektrik,
air, bilik darjah

SKAUK 5
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019

TERAS STRATEGIK

TERAS 1 • PEMBELAJARAN MURID

TERAS 2 • GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH

TERAS 3 • TRANSFORMASI KEMENTERIAN

TERAS 4 • STRUKTUR SISTEM

SKAUK 6
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019

9 BIDANG KEUTAMAAN

• Kurikulum dan • Kualiti guru


pentaksiran • Kualiti pengetua /
• Profisiensi bahasa guru besar
• Kualiti sekolah Teras 1 Teras2
Pembelajaran Guru dan pemimpin
murid sekolah

Teras 3
Teras 4
Transformasi
Struktur sistem
kementerian
• Ibu bapa, komuniti • Kapasiti dan
dan sektor swasta kebolehupayaan
• Laluan pendidikan penyampaian
• Produktiviti sumber

SKAUK 7
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019

TERAS 1:
PEMBELAJARAN MURID

SKAUK 8
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019
NKRA/MKRA/NKEA/Generik Generik JADUAL 1
INISIATIF PPPM Program Transformasi Daerah (DTP)
ASPIRASI SISTEM KUALITI Kedudukan Sepertiga Teratas Dalam Pentaksiran Antarabangsa
ANJAKAN 3 Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai
ASPIRASI MURID 1 Pengetahuan
BIDANG Kokurikulum

SASARAN
ISU
BIL MATLAMAT OBJEKTIF KPI TOV 2017 2018 2019 STRATEGI
STRATEGIK 2016 2017
(%) (%) (%) (%)
1 Potensi dan Memperkem 1. Menggilap Penglibatan 1. Melantik ketua
50 60 65 70
bakat murid bangkan bakat murid 70% dan AJK di
kurang potensi dan kepimpinan dalam kalangan murid
menyerlah bakat murid murid aktiviti yang
dijalankan 2. Memberi
2. Meningkatka bimbingan
n kebolehan secara
berkomunika berterusan
si antara kepada murid
sesama ahli

2 Kehadiran Meningkatk 1. Menggalakk Kehadiran 1. Menjalankan


50 60 65 70
murid ke an an murid murid 70% aktiviti yang
aktiviti peratusan mengikuti pada setiap menarik dan
kokurikulum kehadiran aktiviti kali menyeronokkan
kurang murid. kokurikulum perjumpaan
memberangsa 2. Melibatkan
ngkan. semua murid
dalam setiap
aktiviti

SKAUK 9
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019

PelanTaktikal Sekolah Tahun 2018 Jadual 2

Teras Strategik Teras 1 : Pembelajaran Murid


Aspirasi Sistem Kedudukan Sepertiga Teratas Dalam Pentaksiran Antarabangsa
Isu Strategik Potensi dan bakat murid kurang menyerlah
Matlamat Memperkembangkan potensi dan bakat murid
Sasaran/capai Nota
Objektif KPI TOV
2017 2018 2019

1. Menggilap bakat kepimpinan murid Penglibatan murid 70% dalam 50%


60 65 70
aktiviti yang dijalankan
2. Meningkatkan kebolehan berkomunikasi
antara sesama ahli

Strategi Program/ Projek Tempoh Pelaksanaan Tanggungjawab

1. Melantik ketua dan Mesyuarat Agung / Tatacara / / /

AJK di kalangan Perjumpaan/Perlembagaan / Pengenalan Unit /


murid Keselamatan dan Disiplin
/ / /
Iktiar Hidup / Masakan
3. Memberi bimbingan / / /
Ikatan dan Gajet
secara berterusan
/ / /
kepada murid Pertolongan Cemas
Kawad Kaki / / /

Karnival Kokurikulum / / / /

Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform / / / /

KGP
GP
SU
UNIT KO
J F M A M J J O S O N D

BULAN

SKAUK 10
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019
PelanTaktikal Sekolah Tahun 2017 Jadual 2

Teras Strategik Teras 1 : Pembelajaran Murid


Aspirasi Sistem Kedudukan Sepertiga Teratas Dalam Pentaksiran Antarabangsa
Isu Strategik Kehadiran murid ke aktiviti kokurikulum kurang memberangsangkan
Matlamat Meningkatkan peratusan kehadiran murid
Sasaran/capai Nota
Objektif KPI TOV
2017 2018 2019

1. Menggalakkan murid mengikuti aktiviti Kehadiran murid 70% pada setiap 50%
60 65 70
kokurikulum kali perjumpaan

Strategi Program/ Projek Tempoh Pelaksanaan Tanggungjawab

1. Menjalankan aktiviti Buka dan Pasang Khemah / / / /

yang menarik dan “Jom main!”


/ / / /
menyeronokkan / / / /
“Mari menjahit!”
/ / / /
2. Melibatkan semua “Origami”
murid dalam setiap “Jom Kitar Semula!” / / / /
aktiviti

KGP
GP
SU
UNIT KO
J F M A M J J O S O N D

BULAN

SKAUK 11
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019
Jadual 3
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2018

SK AU KERAMAT Unit Kokurikulum

Program Utama / Aktiviti Tarikh Pemantauan Tempoh Pelaksanaan Unit Bertanggungjawab Bajet Keseluruhan

J F M A M J J O S O N D
Mesyuarat Agung Januari 2018 Guru Penasihat / Ahli Unit

Ikhtiar Hidup / Masakan Januari 2018 Guru Penasihat / Ahli Unit


Ikatan dan Gajet Februari 2018
Guru Penasihat / Ahli Unit
Pertolongan Cemas Mac 2018 Guru Penasihat / Ahli Unit
Kawad Kaki April 2018 Guru Penasihat / Ahli Unit

Karnival Kokurikulum Ogos 2018 Guru Penasihat / Ahli Unit

Buka dan Pasang Khemah Mei 2018 Guru Penasihat / Ahli Unit

Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform Mei 2018 Guru Penasihat / Ahli Unit

“Jom main!” Jun 2018 Guru Penasihat / Ahli Unit

“Mari menjahit!” Julai 2018 Guru Penasihat / Ahli Unit

“Origami” September 2018 Guru Penasihat / Ahli Unit

“Jom Kitar Semula!” Oktober 2018 Guru Penasihat / Ahli Unit

Sasaran / Capai
Objektif Kumpulan Sasaran KPI TOV Nota
2017 2018 2019

1. Menggalakkan murid mengikuti aktiviti Ahli Unit Beruniform Puteri Kehadiran murid 70% pada setiap kali 60% 65% 70%
kokurikulum Islam perjumpaan 50%
2. Menggilap bakat kepimpinan murid 60% 65% 70%
3. Meningkatkan kebolehan berkomunikasi Penglibatan murid 70% dalam aktiviti 50%
antara sesama ahli yang dijalankan

Penilaian keberkesanan Cadangan Penambahbaikan

SKAUK 12
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019
Jadual 3

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2017

SK AU KERAMAT Unit : KOKURIKULUM ( Unit Beruniform Puteri Islam)

Program Utama / Aktiviti :


Tarikh Pemantauan Tempoh Pelaksanaan Unit Bertanggungjawab Bajet Keseluruhan
Mesyuarat Agung Tahunan Unit

J F M A M J J O S O N D
Menaikkan notis mesyuarat Januari 2018

Mengumpulkan ahli Januari 2018

Pencalonan AJK Januari 2018

Memperkenalkan calon AJK Januari 2018


Guru Penasihat dan Ahli
Proses pengundian Januari 2018 Unit Beruniform

Pengiraan undi Januari 2018

Mengumumkan AJK yang dilantik Januari 2018

AJK Memperkenalkan Diri Januari 2018

Taklimat Perlembagaan / Tatacara Januari 2018


Perjumpaan
Taklimat Disiplin Dan Keselamatan Januari 2018

Taklimat Aktiviti Sepanjang Tahun Januari 2018

Mencatat Senarai AJK dan Aktiviti Januari 2018

Sasaran / Capai
Objektif Kumpulan Sasaran KPI TOV Nota
2017 2018 2019
1. Menggilap bakat kepimpinan murid Ahli Unit Beruniform Penglibatan murid 70% dalam aktiviti 60% 65% 70%
Puteri Islam yang dijalankan
50%
2. Meningkatkan kebolehan berkomunikasi
antara sesama ahli

Penilaian keberkesanan Cadangan Penambahbaikan

SKAUK 13
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019
Jadual 3

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2018

SK AU KERAMAT Unit : KOKURIKULUM ( Unit Beruniform Puteri Islam)

Program Utama / Aktiviti :


Tarikh Pemantauan Tempoh Pelaksanaan Unit Bertanggungjawab Bajet Keseluruhan
Ikhtiar Hidup / Masakan

J F M A M J J O S O N D
Menaikkan notis mesyuarat Februari - Oktober

Mengumpulkan ahli Februari - Oktober

Tatacara Perjumpaan Februari

Penerangan Aktiviti / Demonstrasi Februari - Oktober


Guru Penasihat dan Ahli Rm 500
Taklimat Keselamatan Februari - Oktober Unit Beruniform

Pengagihan Kumpulan Februari

Pengagihan Bahan-Bahan Februari - Oktober

Aktiviti Memasak Jun

Penilaian daripada Guru Penasihat Mac - Julai

Rumusan Aktiviti / Refleksi Februari - Oktober

Sasaran / Capai
Objektif Kumpulan Sasaran KPI TOV Nota
2017 2018 2019
1. Menggilap bakat kepimpinan murid Ahli Unit Beruniform Penglibatan murid 70% dalam aktiviti 60% 65% 70%
Puteri Islam yang dijalankan
50%
2. Meningkatkan kebolehan berkomunikasi
antara sesama ahli

Penilaian keberkesanan Cadangan Penambahbaikan

SKAUK 14
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019
Jadual 3

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2018

SK AU KERAMAT Unit : KOKURIKULUM ( Unit Beruniform Puteri Islam)

Program Utama / Aktiviti :


Tarikh Pemantauan Tempoh Pelaksanaan Unit Bertanggungjawab Bajet Keseluruhan
Ikatan dan Gajet

J F M A M J J O S O N D
Menaikkan notis perjumpaan Februari - Oktober

Mengumpulkan ahli Februari - Oktober

Tatacara Perjumpaan Februari

Penerangan Aktiviti / Demonstrasi Februari - Oktober


Guru Penasihat dan Ahli
Taklimat Keselamatan Februari - Oktober Unit Beruniform
Rm 500
Pengagihan Kumpulan Februari

Pengagihan Peralatan Februari - Oktober

Aktiviti Ikatan / Gajet Jun

Penilaian daripada Guru Penasihat Mac - Julai

Rumusan Aktiviti / Refleksi Februari - Oktober

Sasaran / Capai
Objektif Kumpulan Sasaran KPI TOV Nota
2017 2018 2019
1. Menggilap bakat kepimpinan murid Ahli Unit Beruniform Penglibatan murid 70% dalam 60% 65% 70%
Puteri Islam aktiviti yang dijalankan
50%
2. Meningkatkan kebolehan
berkomunikasi antara sesama ahli

Penilaian keberkesanan Cadangan Penambahbaikan

SKAUK 15
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019
Jadual 3

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2018

SK AU KERAMAT Unit : KOKURIKULUM ( Unit Beruniform Puteri Islam)

Program Utama / Aktiviti :


Tarikh Pemantauan Tempoh Pelaksanaan Unit Bertanggungjawab Bajet Keseluruhan
Pertolongan Cemas

J F M A M J J O S O N D
Menaikkan notis perjumpaan Februari - Oktober

Mengumpulkan ahli Februari - Oktober

Tatacara Perjumpaan Februari - Oktober

Penerangan Aktiviti / Demonstrasi Februari - Oktober


Guru Penasihat dan Ahli Rm 500
Pengagihan Kumpulan Mac Unit Beruniform

Pengagihan Kain Anduh Februari - Oktober

Aktiviti Pertolongan Cemas Jun

Penilaian daripada Guru Penasihat Mac , Julai, Okt

Rumusan Aktiviti / Refleksi Februari - Oktober

Sasaran / Capai
Objektif Kumpulan Sasaran KPI TOV Nota
2017 2018 2019
1. Menggilap bakat kepimpinan murid Ahli Unit Beruniform Penglibatan murid 70% dalam 60% 65% 70%
Puteri Islam aktiviti yang dijalankan
50%
2. Meningkatkan kebolehan
berkomunikasi antara sesama ahli

Penilaian keberkesanan Cadangan Penambahbaikan


Pelaporan perjumpaan
Membuat lawatan sambil belajar

SKAUK 16
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019
Jadual 3

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2018

SK AU KERAMAT Unit : KOKURIKULUM ( Unit Beruniform Puteri Islam)

Program Utama / Aktiviti :


Tarikh Pemantauan Tempoh Pelaksanaan Unit Bertanggungjawab Bajet Keseluruhan
Kawad Kaki

J F M A M J J O S O N D
Menaikkan notis perjumpaan Feb

Mengumpulkan ahli Februari - Oktober

Tatacara Perjumpaan Februari - Oktober

Penerangan Aktiviti / Demonstrasi Februari - Oktober


Guru Penasihat dan Ahli
Taklimat Keselamatan Feb Unit Beruniform Rm 500

Pengagihan Kumpulan Feb

Latihan Kawad Kaki Februari - Oktober

Pertandingan Kawad Kaki antara Februari - Oktober


Kumpulan
Penilaian daripada Guru Penasihat Mac,Julai, Okt

Rumusan Aktiviti / Refleksi Okt

Sasaran / Capai
Objektif Kumpulan Sasaran KPI TOV Nota
2017 2018 2019
1. Menggilap bakat kepimpinan murid Ahli Unit Beruniform Penglibatan murid 70% dalam 60% 65% 70%
Puteri Islam aktiviti yang dijalankan
50%
2. Meningkatkan kebolehan
berkomunikasi antara sesama ahli

Penilaian keberkesanan Cadangan Penambahbaikan


Laporan program Menganjurkan pertandingan kelayakan lencana puteri

SKAUK 17
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019
Jadual 3

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2018

SK AU KERAMAT Unit : KOKURIKULUM ( Unit Beruniform Puteri Islam)

Program Utama / Aktiviti :


Tarikh Pemantauan Tempoh Pelaksanaan Unit Bertanggungjawab Bajet Keseluruhan
Buka dan Pasang Khemah

J F M A M J J O S O N D
Menaikkan notis perjumpaan May 2018

Mengumpulkan ahli May 2018

Tatacara Perjumpaan May 2018

Penerangan Aktiviti / Demonstrasi May 2018


Guru Penasihat dan Ahli
Taklimat Keselamatan May 2018 Unit Beruniform

Pengagihan Kumpulan May 2018

Pengagihan Khemah May 2018

Aktiviti Buka dan Pasang Khemah May 2018

Penilaian daripada Guru Penasihat May 2018

Rumusan Aktiviti / Refleksi May 2018

Sasaran / Capai
Objektif Kumpulan Sasaran KPI TOV Nota
2017 2018 2019
1. Menggalakkan murid mengikuti Ahli Unit Beruniform Kehadiran murid 70% pada setiap 60% 65% 70%
aktiviti kokurikulum Puteri Islam kali perjumpaan 50%

Penilaian keberkesanan Cadangan Penambahbaikan


Laporan program Mengadakan latihan mendirikan dan membuka khemah.

SKAUK 18
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019
Jadual 3

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2018

SK AU KERAMAT Unit : KOKURIKULUM ( Unit Beruniform Puteri Islam)

Program Utama / Aktiviti :


Tarikh Pemantauan Tempoh Pelaksanaan Unit Bertanggungjawab Bajet Keseluruhan
Perkhemahan Bersepadu Unit
Beruniform

J F M A M J J O S O N D
Menaikkan notis mesyuarat Jun 2018

Mesyuarat Jawatankuasa Jun 2018

Surat-menyurat Jun 2018

Pemilihan Peserta Jun 2018


Ahli Jawatankuasa
Taklimat Keselamatan / Perjalanan Jun 2018 Perkhemahan
Program
Perlaksaan Perkhemahan Jun 2018

Penilaian dan Pelaporan KPI Jun 2018

Sasaran / Capai
Objektif Kumpulan Sasaran KPI TOV Nota
2017 2018 2019
1. Menggilap bakat kepimpinan murid Wakil dari setiap unit Penglibatan murid 70% dalam 60% 65% 70%
beruniform aktiviti yang dijalankan
50%
2. Meningkatkan kebolehan
berkomunikasi antara sesama ahli

Penilaian keberkesanan Cadangan Penambahbaikan

Laporan program Membuat jawatan

SKAUK 19
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019

Jadual 3

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2018

SK AU KERAMAT Unit : KOKURIKULUM ( Unit Beruniform Puteri Islam)

Program Utama / Aktiviti :


Tarikh Pemantauan Tempoh Pelaksanaan Unit Bertanggungjawab Bajet Keseluruhan
“Jom Main!”

J F M A M J J O S O N D
Menaikkan notis perjumpaan Jun 2018

Mengumpulkan ahli Jun 2018

Tatacara Perjumpaan Jun 2018

Penerangan Aktiviti / Demonstrasi Jun 2018


Guru Penasihat dan Ahli
Pengagihan Kumpulan Jun 2018 Unit Beruniform

Pengagihan Peralatan Jun 2018

Aktiviti Bermain Permainan Tradisional Jun 2018

Pertandingan Sesama Ahli Jun 2018

Rumusan Aktiviti / Refleksi Jun 2018

Sasaran / Capai
Objektif Kumpulan Sasaran KPI TOV Nota
2017 2018 2019
2. Menggalakkan murid mengikuti Ahli Unit Beruniform Kehadiran murid 70% dalam aktiviti 60% 65% 70%
aktiviti kokurikulum Puteri Islam yang dijalankan 50%

Penilaian keberkesanan Cadangan Penambahbaikan

Laporan program Mempelbagaikan aktiviti permainan.

SKAUK 20
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019

Jadual 3

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2017

SK AU KERAMAT Unit : KOKURIKULUM ( Unit Beruniform Puteri Islam)

Program Utama / Aktiviti :


Tarikh Pemantauan Tempoh Pelaksanaan Unit Bertanggungjawab Bajet Keseluruhan
“Mari Menjahit!”

J F M A M J J O S O N D
Menaikkan notis perjumpaan Julai 2018

Mengumpulkan ahli Julai 2018

Tatacara Perjumpaan Julai 2018

Penerangan Aktiviti / Demonstrasi Julai 2018


Guru Penasihat dan Ahli
Pengagihan Kumpulan Julai 2018 Unit Beruniform

Pengagihan Peralatan Julai 2018

Aktiviti Menjahit Batu Seremban Julai 2018

Penilaian oleh Guru Penasihat Julai 2018

Rumusan Aktiviti / Refleksi Julai 2018

Sasaran / Capai
Objektif Kumpulan Sasaran KPI TOV Nota
2017 2018 2019
1. Menggalakkan murid mengikuti Ahli Unit Beruniform Kehadiran murid 70% dalam aktiviti 60% 65% 70%
aktiviti kokurikulum Puteri Islam yang dijalankan 50%

Penilaian keberkesanan Cadangan Penambahbaikan


Laporan program
Mengukuhkan asas jahitan.

SKAUK 21
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019

Jadual 3

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2018

SK AU KERAMAT Unit : KOKURIKULUM ( Unit Beruniform Puteri Islam)

Program Utama / Aktiviti :


Tarikh Pemantauan Tempoh Pelaksanaan Unit Bertanggungjawab Bajet Keseluruhan
Karnival Kokurikulum (Unit Beruniform)

J F M A M J J O S O N D
Menaikkan notis perjumpaan Ogos 2018

Mengumpulkan ahli Ogos 2018

Penerangan Aktiviti / Demonstrasi Ogos 2018

Taklimat Keselamatan Ogos 2018


Guru Penasihat dan Ahli
Pengagihan Kumpulan Ogos 2018
Unit Beruniform
Memulakan Pertandingan Ogos 2018

Penilaian daripada Pengadil Ogos 2018

Juri mengumumkan pemenang Ogos 2018

Penyampaian Hadiah Ogos 2018

Rumusan Aktiviti / Refleksi Ogos 2018

Sasaran / Capai
Objektif Kumpulan Sasaran KPI TOV Nota
2017 2018 2019
1. Menggilap bakat kepimpinan murid Ahli Unit Beruniform Penglibatan murid 70% dalam 60% 65% 70%
Puteri Islam aktiviti yang dijalankan
50%
2. Meningkatkan kebolehan
berkomunikasi antara sesama ahli

Penilaian keberkesanan Cadangan Penambahbaikan


Laporan program Memilih murid yang berkelayakan untuk menyertai

SKAUK 22
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019
Jadual 3

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2018

SK AU KERAMAT Unit : KOKURIKULUM ( Unit Beruniform Puteri Islam)

Program Utama / Aktiviti :


Tarikh Pemantauan Tempoh Pelaksanaan Unit Bertanggungjawab Bajet Keseluruhan
“Origami”

J F M A M J J O S O N D
Menaikkan notis perjumpaan September 2018

Mengumpulkan ahli September 2018

Tatacara Perjumpaan September 2018

Penerangan Aktiviti / Demonstrasi September 2018


Guru Penasihat dan Ahli
Pengagihan Kumpulan September 2018 Unit Beruniform

Pengagihan Kertas / Bahan Dekorasi September 2018

Aktiviti Origami September 2018

Penilaian oleh Guru Penasihat September 2018

Rumusan Aktiviti / Refleksi September 2018

Sasaran / Capai
Objektif Kumpulan Sasaran KPI TOV Nota
2017 2018 2019
2. Menggalakkan murid mengikuti Ahli Unit Beruniform Kehadiran murid 70% dalam aktiviti 60% 65% 70%
aktiviti kokurikulum Puteri Islam yang dijalankan 50%

Penilaian keberkesanan Cadangan Penambahbaikan

Laporan program Mempelbagaikan rekabentuk origami.

SKAUK 23
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019

Jadual 3

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2018

SK AU KERAMAT Unit : KOKURIKULUM ( Unit Beruniform Puteri Islam)

Program Utama / Aktiviti :


Tarikh Pemantauan Tempoh Pelaksanaan Unit Bertanggungjawab Bajet Keseluruhan
“Jom Kitar Semula!”

J F M A M J J O S O N D
Menaikkan notis perjumpaan Oktober 2018

Mengumpulkan ahli Oktober 2018

Tatacara Perjumpaan Oktober 2018

Penerangan Aktiviti / Demonstrasi Oktober 2018


Guru Penasihat dan Ahli
Pengagihan Kumpulan Oktober 2018 Unit Beruniform

Pengagihan Bahan Kitar Semula Oktober 2018

Aktiviti Menghasilkan Barang dari Bahan Oktober 2018


Kitar Semula
Penilaian oleh Guru Penasihat Oktober 2018

Rumusan Aktiviti / Refleksi Oktober 2018

Sasaran / Capai
Objektif Kumpulan Sasaran KPI TOV Nota
2017 2018 2019
1. Menggalakkan murid mengikuti Ahli Unit Beruniform Kehadiran murid 70% dalam aktiviti 60% 65% 70%
aktiviti kokurikulum Puteri Islam yang dijalankan 50%

Penilaian keberkesanan Cadangan Penambahbaikan

Laporan program Mempelbagaikan aktiviti

SKAUK 24
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019

TERAS 2:
GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH

SKAUK 25
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019

TERAS 3:
TRANSFORMASI KEMENTERIAN

SKAUK 26
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019

TERAS 4:
STRUKTUR SISTEM

SKAUK 27
SEKOLAH KEBANGSAAN AU KERAMAT 2017-2019

SKAUK 28

Anda mungkin juga menyukai