Anda di halaman 1dari 4

JBD2053 SJKT JALAN STESYEN PALOH

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Matapelajaran : Dunia Muzik Masa : 7.30 - 8.30

Minggu : 1 Hari : Rabu Tarikh : 3 January 2018


Tajuk : 1. Persepsi Muzik

Standard 1.1 Memahami irama dalam Standard 1.1.1 Menepuk detik lagu yang
Kandungan : muzik Pembelajaran : didengar : ii) Tekanan detik ketiga

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


Pembelajaran 1. Menepuk detik ketiga lagu yang diperdengarkan dengan bimbingan.

Aktiviti

Permulaan : Murid meneka bunyi haiwan yang diperdengarkan.


Perkembangan : 1. Murid diperkenalkan dengan tajuk pembelajaran pada hari tersebut.
2. Murid melihat dan mendengar video yang ditunjukkan.
3. Murid diajar menepuk detik lagu mengikut tekanan detik ketiga.
4. Murid diajar menyanyi lagu tersebut.
5. Murid menepuk detik lagu mengikut tekanan detik ketiga.
Penutup : Murid menjawab soalan yang ditanya oleh guru.
PAK 21 : Komunikasi Peta : - Nilai : Ketekunan
EMK : Bahasa Penilaian : Pemerhatian
BBM : ☐Powerpoint ☒Komputer ☐Projektor ☐Model ☐Internet ☐Gambar
☐Puzzle ☐Dadu ☐Carta ☐B. Maujud ☒Video ☒Audio
☐Kad ☐Lembaran ☐Tablet ☐Pensel ☐Marker ☐Kad Manila
Perkataan Kerja warna
☐Gam & ☐Kertas ☐Lain-Lain :
Gunting Warna
Refleksi :

PdPc tidak dapat dijalankan kerana


PdPc ditunda pada hari __________________________
JBD2053 SJKT JALAN STESYEN PALOH
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Matapelajaran : Pengurusan Tingkahlaku Masa : 8.30 - 10.00

Minggu : 1 Hari : Rabu Tarikh : 3 January 2018


Tajuk : 1. Disiplin diri

Standard 1.1 Mengenal tempat awam Standard 1.1.1 Mengenal kemudahan awam
Kandungan : Pembelajaran :

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


Pembelajaran 1. Menamakan 3/4 tempat awam yang dipelajari tanpa bimbingan.
2. Memadankan 3/4 simbol dengan tempat awam dengan betul.

Aktiviti

Permulaan : Murid menonton sedutan video suasana di pasar raya.


Perkembangan : 1. Murid diperkenalkan dengan gambar tempat awam seperti tandas awan, perhentian
bas, klinik kesihatan dan telefon awam.
2. Murid melihat simbol-simbol di kemudahan awam yang dipamerkan oleh guru.
3. Murid memadankan kad gambar dengan kad simbol.
4. Murid melengkapkan nama dan simbol tempat awam di peta dakap
5. Murid membuat lembaran kerja yang diberikan.
Penutup : Murid menamakan semula simbol dan nama tempat awam berdasarkan gambar.
PAK 21 : Choose an item. Peta : Pokok / Dakap Nilai : Bertanggungjawab
EMK : TMK Penilaian : Hasik Kerja
BBM : ☐Powerpoint ☒Komputer ☐Projektor ☐Model ☐Internet ☒Gambar
☐Puzzle ☐Dadu ☐Carta ☐B. Maujud ☒Video ☐Audio
☐Kad ☐Lembaran ☐Tablet ☐Pensel ☒Marker ☐Kad Manila
Perkataan Kerja warna
☒Gam & ☒Kertas ☐Lain-Lain :
Gunting Warna
Refleksi :

PdPc tidak dapat dijalankan kerana


PdPc ditunda pada hari __________________________
JBD2053 SJKT JALAN STESYEN PALOH
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Matapelajaran : Bahasa Malaysia Masa : 10.30 - 11.30

Minggu : 1 Hari : Rabu Tarikh : 3 January 2018


Tajuk : 1. Lisan

Standard 1.1 Mendengar cerita dan Standard 1.1.1 Mendengar cerita pendek
Kandungan : puisi Pembelajaran :

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


Pembelajaran 1. Membuat aksi dengan puppet yang dibuat berdasarkan cerita yang diperdengarkan.

Aktiviti

Permulaan : Murid mencantumkan puzzle yang diberikan.


Perkembangan : 1. Murid mendengar cerita Gajah dengan Semut dengan teliti.
2. Murid menjawab soalan berdasarkan cerita yang diperdengarkan.
3. Murid dijelaskan dengan nilai murni yang terdapat dalam cerita tersebut.
4. Murid dibimbing membuat puppet berdasarkan watak yang terdapat dalam cerita
tersebut.
5. Murid diminta membuat aksi dengan puppet berdasarkan cerita tersebut.
6. Murid diberikan gula-gula sebagai ganjaran.
Penutup : Murid menjawab soalan yang ditanya oleh guru.
PAK 21 : Kreativiti Peta : - Nilai : Bertanggungjawab
EMK : Kreatif dan Inovasi Penilaian : Lisan
BBM : ☐Powerpoint ☒Komputer ☐Projektor ☐Model ☐Internet ☐Gambar
☐Puzzle ☐Dadu ☐Carta ☐B. Maujud ☒Video ☒Audio
☐Kad ☐Lembaran ☐Tablet ☒Pensel ☐Marker ☐Kad Manila
Perkataan Kerja warna
☒Gam & ☒Kertas ☐Lain-Lain :
Gunting Warna
Refleksi :

PdPc tidak dapat dijalankan kerana


PdPc ditunda pada hari __________________________
JBD2053 SJKT JALAN STESYEN PALOH
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Matapelajaran : Pengurusan Diri Masa : 11.30 - 12.30

Minggu : 1 Hari : Rabu Tarikh : 3 January 2018


Tajuk : 1. Urus diri

Standard 1.1 Mengenal anggota badan Standard 1.1.1 Menyebut jantina


Kandungan : Pembelajaran :

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


Pembelajaran 1. Melukis gambar lelaki dan perempuan dengan bimbingan guru.

Aktiviti

Permulaan : Murid melihat video yang ditayangkan.


Perkembangan : 1. Murid diperkenalkan dengan tajuk pembelajaran pada hari tersebut.
2. Murid ditunjukkan dengan gambar lelaki dan perempuan.
3. Murid diajar menyebut jantina dengan betul.
4. Murid mengklasifikasikan gambar yang diberikan mengikut jantina di peta buih.
5. Murid dibimbing melukis gambar lelaki dan perempuan dengan kemas.
6. Murid diberikan ganjaran sebagai peneguhan.
Penutup : Guru merumuskan isi pelajaran dengan nilai murni.
PAK 21 : Choose an item. Peta : Buih Nilai : Choose an item.
EMK : Choose an item. Penilaian : Choose an item.
BBM : ☐Powerpoint ☐Komputer ☐Projektor ☐Model ☐Internet ☒Gambar
☐Puzzle ☐Dadu ☐Carta ☐B. Maujud ☒Video ☐Audio
☐Kad ☐Lembaran ☐Tablet ☐Pensel ☐Marker ☐Kad Manila
Perkataan Kerja warna
☒Gam & ☐Kertas ☐Lain-Lain :
Gunting Warna
Refleksi :

PdPc tidak dapat dijalankan kerana


PdPc ditunda pada hari __________________________