Anda di halaman 1dari 4

JBD2053 SJKT JALAN STESYEN PALOH

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Matapelajaran : Pendidikan Jasmani Masa : 8.00 - 9.00

Minggu : 2 Hari : Selasa Tarikh : 9 January 2018


Tajuk : 1. Kemahiran pergerakan

Standard 1.1 Berkebolehan Melakukan Standard 1.1.2 Aktiviti berjalan di kawasan


Kandungan : Pelbagai Pergerakan Pembelajaran : berpasir
Lokomotor Asas dengan cara
yang betul
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
Pembelajaran 1. Berjalan dengan langkah besar dan kecil di kawasan berpasir dan berbatu dengan
bimbingan.

Aktiviti

Permulaan : Murid melakukan aktiviti memanaskan badan.


Perkembangan : 1. Murid diperkenalkan dengan tajuk pembelajaran pada hari tersebut.
2. Murid diberi latihan untuk berjalan di kawasan berpasir dan berbatu iaitu berjalan
langkah besar dan langkah kecil.
3. Murid dibimbing untuk berjalan dengan cepat dan perlahan secara lurus, dalam bulatan
dan secara zig-zag di kawasan tersebut.
4. Murid dibimbing untuk bermain permainan kecil.
5. Murid menjawab beberapa soalan mengenai kemahiran yang diajar.
Penutup : Murid melakukan aktiviti menyejukkan badan.
PAK 21 : Komunikasi Peta : - Nilai : Bertanggungjawab
EMK : Pendidikan Alam Sekitar Penilaian : Pemerhatian
BBM : ☐Powerpoint ☐Komputer ☐Projektor ☐Model ☐Internet ☐Gambar
☐Puzzle ☐Dadu ☐Carta ☐B. Maujud ☐Video ☐Audio
☐Kad ☐Lembaran ☐Tablet ☐Pensel ☐Marker ☐Kad Manila
Perkataan Kerja warna
☐Gam & ☐Kertas ☒Lain-Lain : tali, kon, gelung, pundi kacang
Gunting Warna
Refleksi :

PdPc tidak dapat dijalankan kerana


PdPc ditunda pada hari __________________________
JBD2053 SJKT JALAN STESYEN PALOH
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Subject : English Time : 9.00 - 10.00

Week : 2 Day : Tuesday Date : 9 January 2018


Theme : 1. Greetings & Social Expressions

Content 1.1 Appropriate expression in Learning 1.2.1 Able to read simple sentences
Standard : social situations Standard :

Learning : By the of the lesson, pupil should be able to :


Outcome 1. Read 4/5 simple sentences given with guidance

Activities

Pre - Lesson : Pupil watches a video clip.


Lesson : 1. Pupil introduced to today’s learning topic. (Chart)
Development 2. Pupil guided to read 5 simple sentences with correct pronunciation.
3. Pupil reads the simple sentences with guidance. (Mystery box)
4. Pupil completes the sentences according to the pictures given in the bubble map.
5. Pupil does exercise in the activity book with teacher’s guidance.
Post Lesson : Teacher concludes the lesson by asking questions.
21st Century : Communication I-Think : Bubble Map Moral : Responsibility
Skill Map Values
CCE : Contextual Learning Assessment : Observation
Teaching Aids : ☐Powerpoint ☒Computer ☐Projector ☐Model ☐Internet ☐Picture
☐Puzzle ☐Dice ☒Chart ☐Material ☒Video ☐Audio
☐Flash Card ☐Worksheet ☐Tablet ☒Colour ☒Marker ☒Manila
Pencil Card
☐Scissors & ☐Colour ☐Others : mystery box, sentences card, activity book
Glue Paper
Reflection :

Teaching and learning activities were postponed because of a/an


Lesson was forwarded to :
JBD2053 SJKT JALAN STESYEN PALOH
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Matapelajaran : Pendidikan Moral Masa : 10.30 - 12.00

Minggu : 2 Hari : Selasa Tarikh : 9 January 2018


Tajuk : 1. Kepercayaan kepada Tuhan

Standard 1.1 Mengenal Fenomena Standard 1.1.2 Menceritakan cara


Kandungan : Kejadian Alam Pembelajaran : menghargai keindahan di
persekitaran di tempat tinggal
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
Pembelajaran 1. Menjawab 4/5 soalan kuiz yang diberikan dengan betul tanpa bimbingan guru.

Aktiviti

Permulaan : Murid melihat video klip yang ditayangkan.


Perkembangan : 1. Murid diingatkan semula mengenai 6 cara menghargai keindahan persekitaran tempat
tinggal.
2. Murid dijelaskan dengan kepentingan menjaga alam sekitar.
3. Murid menjawab soalan kuiz yang diberikan tanpa bimbingan guru.
4. Murid membuat model rumah dengan menggunakan tanah liat, kertas, kayu aiskrim,
polistrin dengan bimbingan guru.
5. Murid mempamerkan hasil kerja di ruang yang disediakan.
Penutup : Murid menjawab soalan yang ditanya oleh guru.
PAK 21 : Komunikasi Peta : - Nilai : Bertanggungjawab
EMK : Kreatif dan Inovasi Penilaian : Kuiz
BBM : ☐Powerpoint ☒Komputer ☐Projektor ☐Model ☐Internet ☐Gambar
☐Puzzle ☐Dadu ☐Carta ☐B. Maujud ☒Video ☐Audio
☐Kad ☐Lembaran ☐Tablet ☐Pensel ☐Marker ☐Kad Manila
Perkataan Kerja warna
☒Gam & ☐Kertas ☐Lain-Lain : tanah liat, kertas, kayu aiskrim, polistrin
Gunting Warna
Refleksi :

PdPc tidak dapat dijalankan kerana


PdPc ditunda pada hari __________________________
JBD2053 SJKT JALAN STESYEN PALOH
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Matapelajaran : Pendidikan Seni Visual Masa : 12.00 - 1.00

Minggu : 2 Hari : Selasa Tarikh : 9 January 2018


Tajuk : 1. Menggambar

Standard 1.1 Melukis secara terkawal Standard 1.1.1 Menghasilkan lukisan


Kandungan : Pembelajaran : menggunakan unsur garisan: ii)
Garisan beralun
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
Pembelajaran 1. Melukis garisan beralun secara bebas di pelbagai media yang disediakan tanpa
bimbingan.

Aktiviti

Permulaan : Murid membuat pergerakan untuk lagu “ Baby Shark” dengan iringan muzik.
Perkembangan : 1. Murid diperkenalkan dengan tajuk pembelajaran pada hari tersebut.
2. Murid dibimbing melukis garis beralun di pasir, papan putih, tanah liat, dan tepung.
3. Murid dibimbing melukis garisan beralun di gambar tembikai yang diberikan dengan
menggunakan krayon.
4. Murid mempamerkan hasil kerjanya di ruang yang disediakan.
Penutup : Guru merumuskan isi pelajaran dengan memberikan ganjaran sebagai peneguhan.
PAK 21 : Kolaborasi Peta : - Nilai : Ketekunan
EMK : Kreatif dan Inovasi Penilaian : Hasil Kerja
BBM : ☐Powerpoint ☒Komputer ☐Projektor ☐Model ☐Internet ☐Gambar
☐Puzzle ☐Dadu ☐Carta ☐B. Maujud ☒Video ☐Audio
☐Kad ☐Lembaran ☐Tablet ☐Pensel ☒Marker ☐Kad Manila
Perkataan Kerja warna
☐Gam & ☐Kertas ☐Lain-Lain : tepung, pasir, tanah liat, kertas
Gunting Warna
Refleksi :

PdPc tidak dapat dijalankan kerana


PdPc ditunda pada hari __________________________