Anda di halaman 1dari 4

SUSUNAN ACARA

1. Pembukaan
2. Tari Persembahan
3. Pembacaan ayat suci Al-Qur’an
4. Do’a
5. Tari Kreasi
6. Ucapan Selamat jalan dari Perwakilan siswa kelas VIII
7. Ucapan selamat tinggal dari siswa kelas IX
8. Tari KREASI
9. Sekapur Sirih dari wali Murid
10. Sekapur sirih dari Ka. MTs Negeri Natuna
11. Paduan Suara dari siswa kelas IX
12. Sambutan Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna
13. Sambutan Ka. Kankemenag Kabupaten Natuna
14. Penutup / Hidangan
15. Hiburan
.
SUSUNAN ACARA PELEPASAN SISWA – SISWI KELAS IX

ACARA PELEPASAN SISWA/I KLS IX / MTs NEGERI NATUNA / TGL 19 MEI 2015 DIMULAI
 KOMPANG

1. UNTUK MENGAWALI ACARA MARILAH KITA SAKSIKAN TARI PERSEMBAHAN.

2. GEMA WAHYU ILAHI YANG AKAN DIBACAKAN OLEH : ……….DAN SARI TILAWAH
OLEH ………

3. DO’A / YANG AKAN DIPIMPIN OLEH BAPAK H. ABDULLAH

4. UCAPAN SELAMAT JALAN / PERWAKILAN DARI KELAS VII.VIII/ YANG AKAN


DISAMPAIKAN OLEH HASANI FARHAN

5. UCAPAN SELAMAT TINGGAL DARI SISWA / SISWI KELAS IX / YANG AKAN


DISAMPAIKAN OLEH NUGRAH KHAIRI // KEPADA KAKAK DIPERSILAHKAN//

6. BAPAK-BAPAK/IBUK-IBUK SERTA TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA // ACARA


SELANJUTNYA PADUAN SUARA KELAS IX / YANG AKAN MENYANYIKAN, LAGU :
A. HIMNE GURU
B. TERIMA KASIHKU
C. KINI TIBA SAAT
7. SELANJUTNYA KITA MINTA KESEDIAAN DARI PERWAKILAN DARI WALI MURID
KELAS IX UNTUK MENYAMPAIKAN SEPATAH KATA , DALAM KESEMPATAN INI
AKAN DIWAKILI OLEH BAPAK RENALDI, S.Pd.I KEPADA BAPAK KAMI
PERSILAHKAN//

8. SEKAPUR SIRIH DARI KEPALA MTs NEGERI NATUNA / KEPADA IBU Dra.Hj.
ROBIAH KAMI PERSILAHKAN//

9. MARILAH KITA SAKSIKAN TARI ……………


10. BAPAK-BAPAK/IBUK-IBUK SERTA TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA // ACARA
SELANJUTNYA PADUAN SUARA KELAS IX / YANG AKAN MENYANYIKAN, LAGU :
A. SEMUA TENTANG KITA
B. BIAR SEMUA HILANG
11. SAMBUTAN DARI BAPAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NATUNA/ ATAU YANG MEWAKILI/ KEPADA BAPAK DI PERSILAHKAN //

12. SELANJUTNYA / SAMBUTAN DARI KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA


KABUPATEN NATUNA / KEPADA BAPAK H.SUDARMADI,S.Ag KAMI PERSILAHKAN //
13. MARILAH KITA SAKSIKAN TARI…….

14. PENYERAHAN CENDRA MATA DARI SISWA KELAS IX KEPADA ;


A. SEKOLAH
B. MAJELIS GURU SERTA
C. WALI KELAS IX

15. ACARA SALAM-SALAMAN //

16. PENUTUP. DEMIKIANLAH ACARA POKOK KITA HARI INI, SELANJUTNYA KEPADA
BAPAK-BAPAK/IBUK-IBUK SERTA UNDANGAN KAMI PERSILAHKAN UNTUK
MENCICIPI HIDANGAN YANG TELAH TERSEDIA //
 KAMI SELAKU PEMBAWA ACARA MOHON MA’AF ATAS SEGALA KEKHILAFAN, KAMI
AKHIRI DENGAN WABILLAHITAUFIK WALHIDAYAH “WASSALAMUA’LAIKUM W.W.
 SELANJUTNYA UNTUK ACARA HIBURAN KAMI SERAHKAN KEPADA BAPAK
……………………. UNTUK MEMANDUNYA.
‫ع‪ ,‬الططلففبةَ لعلفف ع‬
‫صسل التتاَّسسعع‬ ‫ب اعلبففراسمجج فوفدا س‬
‫تفعرسكعي ج‬
‫صسل التتاَّسسعع افعلفمعدفرفسسةَ عالجمتففوسسطفسةَ عاسلعسلفسميتسةَ اعلجحجكعوسميتعةَ‬ ‫ع ال ط‬
‫طفلبفعةَ سللفف ع‬ ‫بففراسمجج فوفدا س‬
‫نفاَّتجعونفاَّ‪ ,‬فالتتاَّسرعيخْ تسعةَ عشر سمعن ماَّ ف يجعو أفعلففعيسن وخمسةَ فعفشفر سنةَ الدراسةَ الفين‬
‫اربعةَ عشر ‪ -‬الفين وخمسةَ عشر‬
‫‪KOMPANG ‬‬
‫ص فرسمبهاَّن‬ ‫‪ .1‬اعلبفعرنفاَّسمجج اعلتوعل هفيفاَّ نجفشاَّسهجد فالترعق ج‬
‫‪ .2‬افعلبفعرنفاَّسمجج الثتاَّنسيفعةَ ‪,‬تسلففوسة عالقجعرافعن افلتتسعي فستفعقفرفأهاَّ ف اجعختسنفاَّ‬
‫…………‪ ,‬سالي اجعختسناَّ ………‪..‬اعن يتقدم‬
‫ي فسأ جعلقسفي بسأ جعستفاَّعذ ‪ , H. ABDULLAH‬سالفي اعلجعستفاَّعذ‬
‫‪ .3‬الطدفعاَّجء فالطذ س‬
‫ضعل فمعشجكعوررا‬ ‫ففعليفتففف ت‬
‫صسل الثتاَّسمعن ‪ .‬سالفي‬
‫صسل التساَّبسعع فو فف ع‬ ‫‪ .4‬فكلسفمةَج اعلفوفداع افعو النتاَّئس ع‬
‫ب سمعن فف ع‬
‫فاخيسنفاَّ جنندي فخري افعن يطتفقفطدعم‬
‫صسل التتاَّسسعع سالفي اعخسيناَّ ف نݢرة خير افعن يفتفقفطدعم‬ ‫‪ .5‬فكلسفمةَج اعلفوفداعع سمعن فف ع‬
‫ت فالطسفعفداعء ‪ ,‬افعلبفعرنفاَّسمجج بفععفدهفاَّ اسعدفماَّجج‬ ‫ضفرا ع‬ ‫ضعريسعن فوعالفحاَّ س‬
‫‪ .6‬سالفي عالفحاَّ س‬
‫صسل التطاَّسسعع يفععنسي ‪:‬‬ ‫ت سمعن فف ع‬ ‫صفوا ع‬‫عالف ع‬
‫‪HYMNE GURU -TERIMA KASIHKU‬‬ ‫‪—KINI TIBA SAAT‬‬
‫ب سمعن فولسجي التتلف سمعيعذ لسيجفو ص‬
‫صجل‬ ‫‪ .7‬افعلبفعرنفاَّسمجج بفععفدهاَّ ف نف ع‬
‫طلج ج‬
‫ب اففحجد النتاَّئس ع‬
‫صعةَ يجفوطكجل سالفي الجعستفاَّعذ‬
‫فكلسفمةَة واحدةة‪ ,‬فو فسعي هفسذسه اعلفجعر ف‬
‫ضعل فمعشجكعورار‬ ‫‪ RENALDI.S.Pd.I‬سالفي الستاَّعذ ففتففف ت‬
‫طسةَ ا ع سلعسلفسمطيةَ‬‫س عالمعدفرفسسةَ اعلجمتففوسس ف‬ ‫‪ .8‬فكلسفمةَة اسعستسعقبفاَّةل سمعن فرئسعي س‬
‫اعلجحجكعوسميتعةَ نفاَّتجعونفاَّ ‪ ,‬سالفي افعلجعستفاَّذة ‪Dra.Hj.ROBIAH‬اعن يفتففف ط‬
‫ضعل‬
‫فمعشجكعورة‬
‫ص‬‫‪ .9‬هفيفاَّ نفشاَّسهجد الطرعق ج‬
‫ت فالطسفعفداعء ‪ ,‬افعلبفعرنفاَّسمجج بفععفدهفاَّ اسعدفماَّجج‬ ‫ضعريسعن فوعالفحاَّ س‬
‫ضفرا ع‬ ‫‪ .10‬سالفي عالفحاَّ س‬
‫صسل التطاَّسسعع يفععنسي ‪:‬‬
‫ت سمعن فف ع‬ ‫صفوا ع‬ ‫عالف ع‬
‫‪SEMUA TENTANG KITA- BIAR SEMUA HILANG‬‬ ‫‪-‬‬
‫ب‬‫صلففحسةَ التطعربسيفسةَ كاَّ فبجعوفاَّ فتسعن ناَّ فتجعوناَّ ف النطاَّئس ع‬
‫س فم ع‬ ‫‪ .11‬فكلسفمةَة اسعستسعقبفاَّةل سمعن فرئسعي س‬
‫ضعل فمعشجكعورار‬ ‫ففتففف ط‬ ‫سالفي الستاَّذ‬
‫س سوفزافرسة الصدعينسيطعةَ‬ ‫‪ .12‬افعلبفعرنفاَّسمجج بفععفدهفاَّ فكلسفمةَة اسعستسعقبفاَّةل سمعن فرعئيس س‬
‫ضعل‬‫فكاَّبجعوففاَّتسيىِعن نفاَّتجعونفاَّ‪ ,‬سالفي عالجعستفاَّعذ ‪ H. SUDARMADI,S.Ag‬افعن يفتففف ط‬
‫فمعشجكعورار‬
‫ص ……‪..‬‬ ‫‪ .13‬هفيفاَّ نفشاَّسهجد الطرعق ج‬
‫صسل التتاَّسسعع سالفي ‪:‬‬ ‫‪ .14‬التطعحعويسجل هفسديتةَة تسعذكاَّ فسريتةَة فمعحبجعوبفةَة سمعن تفلفسمعيعذ فف ع‬
‫‪ -‬اعلفمعدفرفسعةَ ‪ -‬الففساَّ فتسعيعذ فواعلففساَّتسعيفذ عة‬
‫صسل‬ ‫‪ -‬ولسطي اعلفف ع‬
‫‪ .15‬اعلبفعرنفاَّسمجج بفععفدهفاَّ جم ف‬
‫صاَّفففحةَر‬
‫‪ .16‬افعلبفعرنفاَّسمجج عالفسخعيفرةج يفععنعي اف ع سلعختستفاَّجم‪.‬‬
‫هففكفذا بففراسمججناَّ ف هففذااعليفعوعم‪ ,‬فو بفععفدهاَّ ف سالفي الحاَّضرين و الحاَّضرات فمفع‬
‫طسعتمعةَ ‪.‬‬ ‫ضجل سالعيجكعم بسجشعؤسر ال ع‬ ‫ف نفتففف ت‬ ‫ضيجعو ع‬‫ال ط‬
‫ب سمعنجكعم‬‫طل ج ج‬‫س اعلفجعلفسةَ اسعن فو فجعد تجعم سمنصي اعلفخطاَّ ففء اف ع‬ ‫افنفاَّ فكفرئيس س‬
‫افعلفععففو عالفكعثيسفر‪ .‬و فاخعيررا باَّل التوفيق و الهدايةَ‬
‫السلم عليمكم ورحمةَ ا ربركاَّته‬