Anda di halaman 1dari 1

Awit ng Paglaya

Koro: D A G D G D
 3
 4               
 
Ding gin hi mig ng ba yang ma la ya a wit ng pa pu ri't

7 E A7 D A G D
 
   
       
      
pa sa sa la mat Ang pa ngi no on ng a ting pag la ya

13 G D A D-Dsus
 
            
Mu ling nag pa tu nay ng pag i big nya.

D A D G
19
      A
           
   
1.Na ki ta ng pa ngi no on Hi rap ng kan yang ba
2.Ha li na at mag si la pit Pa pu ri han sa a
Na ki ta ng pa ngi no on, hi rap ng Kan yang ba
25 D G A A7 Bm G
   
          
      
yan Ma nga ka a way Kan yang ni lu pig Kan yang
wit Ang pa ngi no on Diyos ng pag i big Maga lak
yan M ga ka a way Kan yang i nu sig Kan yang
31 D A D
   
             
i ni lig tas i tong a ting ba yan.
sa Kan ya ta yo'y u ma wit.
i ni lig tas i tong a ting ba yan.