Anda di halaman 1dari 5

Kontakti Registrirajte se Prijava Pretraži

Usluge Katalog Distribucija O nama

Projektiranje svjetlotehnike Projektiranje sustava za upravljanje u zgradarstvu Novosti

Article Details

Žarulje
Žarulje uvelike pridonose kvaliteti rasvjete. Proizvode svjetlost te bi se upravo zbog toga one trebale birati prije svjetiljki. Koje su žarulje adekvatne
ovisi o primjeni rasvjete i o zahtjevima koje treba ispuniti.

EEnneerrggeettsskkii uuččiinnkkoovviittee ii dduuggoottrraajjnnee žžaarruulljjee

U engleskom se jeziku čak i danas pogrešno koristi izraz “light bulb“ (hr. grlo žarulje) kada se misli na “lamp“ (hr. žarulja) te “lamp“ (hr. Žarulja)
kada se zapravo želi reći “luminaire“ (hr. Svjetiljka). Da razjasnimo: žarulja je izvor svjetlosti. Bez žarulje nema ni svjetlosti.

Danas postoje energetski učinkovite, dugotrajne žarulje dostupne za svaku vrstu rasvjete. Razlikuju se prema

Načinu na koji proizvode svjetlost


Njihovim rasvjetnim karakteristikama
Potrošnji snage u vatima
Geometrijskom dizajnu

Edisonova inkandescentna žarulja prototip je svih električnih izvora svjetlosti, ali ima dva veća nedostatka: proizvodi više topline nego svjetlosti i, s
obzirom na maksimalan broj od 1000 radnih sati, ima kratak vijek. Već dugo postoje žarulje koje rade duže i s puno većom energetskom
učinkovitosti.

PPrrvvoo iizzaabbeerriittee žžaarruulljjuu,, aa ppoottoom


m ssvvjjeettiilljjkkuu!!

Žarulje uvelike pridonose kvaliteti rasvjete. Proizvode svjetlost te bi se upravo zbog toga one trebale birati prije svjetiljki. Koje su žarulje adekvatne
ovisi o primjeni rasvjete i o zahtjevima koje treba ispuniti. Koja je svrha žarulje – omogućiti ekonomičnu rasvjetu tijekom dužih radnih sati ili
dekorativna rasvjeta za opuštenu atmosferu?

Sve se više razmatra energetska učinkovitost korištenih žarulja, a kriteriji uključuju

Svjetlosnu učinkovitost
Rok trajanja
Tip žarulje

VViissookkaa ssvvjjeettlloossnnaa uuččiinnkkoovviittoosstt eenneerrggeettsskkii jjee uuččiinnkkoovviittaa

Svjetlosna učinkovitost označava koliko svjetlosti žarulja proizvodi iz utrošene energije. Ona je stoga mjera energetske učinkovitosti umjetnog
izvora svjetlosti. Svjetlosna je učinkovitost omjer svjetlosnog toka (u lumenima, lm) u odnosu na potrošnju energije (u vatima, W). Što je omjer
lumena prema vatima veći, žarulja je energentski učinkovitija.

Standardne žarulje sa žarnom niti pretvaraju samo oko 5 posto potrošene električne struje u svjetlost. Ostalo se raspe u obliku topline. Halogene
su žarulje efikasniji proizvođači svjetlosti. Najbolja svjetlosna učinkovitost postiže se žaruljama na izboj. Drugi izvori svjetlosti imaju bolju radnu
stabilnost: linearne fluorescentne žarulje postižu preko 100 lm/W (žarulje sa 16 mm promjerom s elektroničkom prigušnicom (EB)/ sustavom
svjetlosne učinkovitosti).

D
Duuggoottrraajjnnee žžaarruulljjee ssm
maannjjuujjuu ttrroošškkoovvee

Žarulje dugog vijeka smanjuju troškove ulaganja i održavanja. „Vijek trajanja“ definira se na različite načine: „prosječan vijek trajanja“ mjera je koja
se koristi za žarulje s toplinskim isijavanjem poput žarulja sa žarnom niti, a „ekonomičan vijek trajanja“ za žarulje na izboj.

PPrroossjjeeččaann vviijjeekk ttrraajjaannjjaa

Prosječan vijek trajanja žarulje jest broj sati rada rasvjetne instalacije prije nego što jakost padne na 50. Osim žarulja sa žarnom niti (oko 1000
radnih sati), također se koristi i za halogene žarulje (oko 4000 radnih sati), niskonaponske halogene žarulje (oko 4000 radnih sati) i žarulje koje
štede energiju (s ugrađenom elektroničkom prigušnicom oko 15 000 radnih sati).

EEkkoonnoom
miiččaann vviijjeekk ttrraajjaannjjaa

Ekonomičan vijek trajanja žarulja na izboj znatno je duži. Kada se koriste elektroničke prigušnice (EB), on je još i duži: fluorescentne žarulje
promjera 16 mm postižu 20 000 radnih sati. Ekonomičan vijek trajanja mjera je koja se koristi za fluorescentne i fluokompaktne žarulje s utičnim
podnožjem, indukcijske žarulje i visokotlačne žarulje na izboj (metal-halogene žarulje, visokotlačne natrijeve žarulje). Vodi računa ne samo o
potrošenim žaruljama, već i o redukciji svjetlosnog toka u rasvjetnoj instalaciji nakon određenog broja radnih sati. Ne smije pasti ispod određene
minimalne vrijednosti.

VVrrssttee žžaarruulljjaa:: pprraavvii iizzvvoorr ssvvjjeettlloossttii zzaa ssvvaakkuu pprriim


mjjeennuu

Potrošač može biti zbunjen količinom žarulja koje su danas dostupne. Ali, postoji razlog toj raznolikosti: pravi izvor svjetlosti dostupan je za svaku
primjenu.

Žarulje se mogu podijeliti u ttrrii ggrruuppee ovisno o načinu na koji proizvode svjetlost:

ŽŽaarruulljjee ss ttoopplliinnsskkiim
m iissiijjaavvaannjjeem
m

Žarulje s toplinskim isijavanjem stvaraju svjetlost zagrijavanjem volframske niti. Ova grupa uključuje:

Žarulje sa žarnom niti


Halogene žarulje

ŽŽaarruulljjee nnaa iizzbboojj

Žarulje na izboj proizvode svjetlost slanjem električnog izboja kroz ionizirani plin ili metalnu paru. Ovisno o korištenom plinu, one izravno isijavaju
vidljivu svjetlost ili pretvaraju UV zračenje u svjetlost interakcijom s fluorescentnim slojem na unutarnjoj površini staklenog prostora. Tlak unutar
žarulje na izboj je ili nizak (niskotlačne žarulje na izboj) ili visok (visokotlačne žarulje na izboj).

Visokotlačne žarulje na izboj zaista štede energiju: male su i kompaktne, ali pružaju puno svjetlosti dugo vremena. Druge prednosti su dobar uzvrat
boje i nisko isijavanje topline.

Niskotlačne žarulje na izboj uključuju:

Linearne fluorescentne žarulje


Lipapromet d.o.o. © 2011. | Izjava o privatnosti | Uvjeti uporabe | Impressum
Fluokompaktne žarulje i žarulje koje štede energiju
Indukcijske žarulje
Niskotlačne natrijeve žarulje

Visokotlačne žarulje na izboj uključuju:

Metal-halogene žarulje
Visokotlačne natrijeve žarulje

LLEED
D

LE diode (Light Emitting Diodes – svjetleće diode) rade na poluvodičke kristale koji stvaraju svjetlost pod naponom. Zračenje, odnosno pojava
svjetlosti događa se kad elektroni prelaze između različitih energetskih stanja.

ŽŽaarruulljjee ssaa žžaarrnnoom


m nniittii:: vviiššee ttoopplliinnee nneeggoo ssvvjjeettlloossttii

Žarulje sa žarnom niti jesu žarulje s toplinskim isijavanjem: stvaraju svjetlost zagrijavanjem volframske niti. Kad se električna struja priključi na
volframsku žicu koja je savijena tako da tvori nit unutar inkandescentne žarulje, volframska se nit užari. Nit se nalazi u zatvorenom staklenom
balonu koja je ili pod vakuumom ili je ispunjen dušikom ili inertnim plinom.

Različite su vrste žarulja sa žarnom niti (bistre, mutne, matirane, obojene) sa slojevima koji reflektiraju svjetlost. Sve emitiraju toplu bijelu svjetlost i
imaju jako dobra svojstva uzvrata boje (Ra = 100). Sve inkandescentne žarulje su regulabilne.

2009. godine proslavljen je 130. rođendan žarulje sa žarnom niti. Američki je izumitelj Thomas Alva Edison 1879. godine poboljšao izum koji je
Nijemac Johann Heinrich Goebel uspješno demonstrirao. Žarulja sa žarnom niti najstariji je električni izvor svjetlosti i koristi se već jako dugo.
Jednako se koristi s (velikim) E27 ili (malim) E14 navojem

Dani žarulja sa žarnom niti odbrojeni su

Žarulje sa žarnom niti pretvaraju samo oko pet posto energije koju troše u svjetlost. Ostatak isijava kao toplina. S obzirom na nisku svjetlosnu
učinkovitost, Australija (2007.) i Novi Zeland (2008.) odlučile su zabraniti žarulje sa žarnom niti počevši od 2009./10. godine.

EU će također postupno ograničiti upotrebu žarulja sa žarnom niti do 2012. godine zbog loše energetske uravnoteženosti. Pravila za njihovo
uklanjanje s tržišta postavljena su u uredbi Europske komisije broj 244/2009 o proizvodima za rasvjetu u privatnim kućanstvima “Ecodesign
requirements for non-directional household lamps" koja je stupila na snagu 13. travnja 2009. Sve neprozirne (matirane) žarulje sa žarnom niti i sve
prozirne žarulje sa žarnom niti snage 100 W ili više nestat će s tržišta u rujnu 2009. godine, sve žarulje sa žarnom niti od 75 W 2010. godine,
žarulje od 60 W ili jače 2011. godine, a žarulje s manje od 60 W 2012. Posebne žarulje za pećnice, hladnjake, itd., izuzete su iz ovih pravila.

Ove regulacije još se uvijek ne odnose na inkandescentne žarulje s reflektorom.

Ekološka prihvatljivost žarulje sa žarnom niti još je lošija zbog činjenice da je njezin vijek od maksimalnih 1000 radnih sati vrlo kratak.

H
Haallooggeennee žžaarruulljjee:: m
maallee ii ssjjaajjnnee

Halogene žarulje su male, lake za upotrebu i sjajan izvor svjetlosti te su popularna alternativa žaruljama sa žarnom niti i posebno su zanimljiva
opcija za dizajnersku rasvjetu.

Halogene su žarulje unaprijeđene žarulje sa žarnom niti i pripadaju obitelji žarulja s toplinskim isijavanjem koje proizvode svjetlost ugrijavanjem
volframske niti. Halogene žarulje mnogo su efikasnije od žarulja sa žarnom niti: njihove cijevi ispunjene su halogenim plinom koji reducira trošenje
na bijelo usijanoj volframskoj niti i održava kvarcnu cijev čistom.

Prednosti halogene žarulje

Popularnost halogenih žarulja leži u njihovim prednostima u odnosu na običnu žarulju sa žarnom niti:

· Relativno dobra svjetlosna učinkovitost od 25 lm/W

· Vijek od 5000 sati, što je znatno više u usporedbi s tradicionalnom žaruljom sa žarnom niti (1000 sati)

· Konstantni svjetlosni tok zbog toga što volframske čestice ne ostaju na cijevi

· Vrlo dobar uzvrat boja (Ra ≥ 90)

· Sjajna toplo-bijela boja svjetlosti

Halogene žarulje dostupne su kao visokonaponski modeli od 230 V i kao niskonaponski. Sve su halogene žarulje regulabilne. U slučaju
niskonaponskih modela, regulatori i transformatori moraju biti kompatibilni.

VViissookkoonnaappoonnsskkee hhaallooggeennee žžaarruulljjee

Dostupni su različiti modeli halogenih žarulja za mrežni napon. Žarulje koje štede energiju sadrže ksenon; dvostrane linearne halogene žarulje (tip
R7) imaju istu tehnologiju uštede energije s IR slojem (Infra Red Coating) poput niskonaponskih modela.

Visokonaponske halogene žarulje s navojem mogu jednostavno zamijeniti žarulje sa žarnom niti. Dostupne su s velikim (E27) ili malim (E14)
navojem, mogu biti bistre ili matirane te se na tržištu nalaze kao reflektorske žarulje od prešanog stakla (PAR). Dvostrane (tip R7) linearne
visokonaponske halogene žarulje daju uglavnom širokokutno svjetlo. Reflektorske žarulje i žarulje bez reflektora (obje s utičnim podnoškom)
alternativa su niskonaponskim žaruljama istog dizajna. Ne rade na mrežnu struju, pa ne zahtijevaju električne transformatore.

Od rujna 2009. godine manje energetski učinkovite halogene žarulje imat će istu sudbinu kao opće žarulje s volframskom niti: neće se smjeti
plasirati na tržište. To je određeno uredbom 244/2009 o proizvodima za rasvjetu u privatnim kućanstvima koja je stupila na snagu 13. travnja 2009.
godine. Do 2016. godine samo će halogene žarulje energetske klase B ili C biti dozvoljene; iza toga, osim dvije iznimke, sa tržišta će se također
ukloniti žarulje klase C.

Ove uredbe još ne zahvaćaju halogene žarulje s reflektorom

N
Niisskkoonnaappoonnsskkee hhaallooggeennee žžaarruulljjee

Niskonaponska halogena žarulja malen je izvor svjetlosti koji stvara velike količine svjetlosti, a u upotrebi je od 1980-tih godina. Najviše se koristi u
sustavima rasvjete na sajli te uvijek dolazi s utičnim podnožjem. Niskonaponske halogene žarulje od 6, 12 ili 24 V zahtijevaju transformator.

Niskonaponske žarulje dostupne su s metalnim ili zrcalnim reflektorima u različitim širinama svjetlosnog snopa i u različitim veličinama reflektora. S
reflektorskim žaruljama za hladni svjetlosni snop, dvije trećine isijane topline emitira se iza žarulje. Tako su predmeti osjetljivi na toplinu, poput
muzejskih izložaka, zaštićeni od jake topline.

Od rujna 2009. godine sve niskonaponske matirane halogene žarulje bit će uklonjene s tržišta. Ograničavanje će se postupno odvijati do 2016.
godine. Niskonaponske halogene žarulje s reflektorom još nisu obuhvaćene novim regulacijama.

IIR
RCC tteehhnnoollooggiijjaa šštteeddii eenneerrggiijjuu
Modeli koji štede energiju imaju IRC tehnologiju (infracrveni sloj) koja za isti svjetlosni tok reducira potrošnju energije za do 30 posto. Poseban sloj
primjenjuje se na grlo žarulje te reflektira većinu topline koja isijava iza niti prema njoj.

Od rujna 2009. manje energetski učinkovite halogene žarulje imat će istu sudbinu kao obične žarulje sa žarnom niti: bit će uklonjene s tržišta. To se
temelji na odluci Europske komisije donesenoj 8. prosinca 2008 o zabrani žarulja s toplinskim isijavanjem koje rasipaju energiju. U periodu od
2009. do 2016. godine bit će dopuštene samo halogene žarulje energetske klase B ili C. Iza toga, halogene žarulje klase C nestat će s tržišta
skupa s drugim žaruljama iste energetske klase.

FFlluuoorreesscceennttnnee žžaarruulljjee:: vviissookkaa ssvvjjeettlloossnnaa uuččiinnkkoovviittoosstt ii dduuggii vviijjeekk


Jeste li znali da se više od 70 posto unutrašnje rasvjete postiže korištenjem fluorescentnih žarulja? Razlog tome jest ekonomičnost koju postižu
kombinacijom visoke svjetlosne učinkovitosti i dugog vijeka. Prosječni životni vijek fluorescentnih žarulja jest između 5000 i 45 000 sati, ovisno o
načinu rada i tipu. Vijek žarulje sa žarnom niti iznosi samo 1000 sati.

Fluorescentne su žarulje niskotlačne žarulje na izboj. Kada električna struja teče kroz cijev s izbojem, atomi žive unutar nje pobude se i proizvode
UV zračenje. Zračenje se onda pretvori u vidljivu svjetlost pomoću fluorescentnog sloja na grlu. Sastav sloja određuje boju svjetlosti i uzvrat boje.

Fluorescentne žarulje zahtijevaju prigušnicu

Fluorescentnim je žaruljama potrebna prigušnica kako bi regulirale oslobađanje plinova i osigurale ugodan i učinkovit rad. Najbolja energetska
učinkovitost postiže se elektroničkim prigušnicama (EB). Također su dostupne kao regulabilni modeli.

Fluorescentne žarulje sa 16 i 26 milimetarskim promjerom

Potrebno je razlikovati žarulje s promjerom cijevi od 26 mm i 16 mm. 16 mm žarulje napravljene su samo za rad s elektroničkim prigušnicama.
Dostupne su dvije serije modela: „visoka svjetlosna učinkovitost“ i „visoki svjetlosni tok“ za optimalnu snagu žarulje.

Fluorescentne žarulje su dostupne u svim trima bojama svjetlosti: toplo bijeloj, neutralno bijeloj i dnevno bijeloj. Uzvrat boja je dobar (R a ≥ 80), a
vrlo dobar u slučaju „de luxe“ žarulja (Ra ≥ 90). Proizvodnja svjetlosti vrlo je ekonomična sa svjetlosnom učinkovitosti od 90 lm/W do preko 100
lm/W. Vijek trajanja žarulje također je vrlo dobar; vršni rad iznosi više od 20 000 sati.

Alternative: 7 i 38 milimetarski promjer

Fluorescentne žarulje sa 26 i 16 milimetarskim promjerom cijevi linearne su fluorescentne žarulje koje se najviše koriste. Međutim, postoje i druge:
žarulje sa 7 mm promjerom za rasvjetu izložbi, namještaja i slika i žarulje sa 38 mm promjerom specijalizirane za radne prostore s potencijalno
eksplozivnim atmosferama ili za upotrebu na niskim temperaturama, na primjer za vanjsku rasvjetu ili prostore za hladno skladištenje.

FFlluuookkoom
mppaakkttnnee ii šštteeddnnee žžaarruulljjee:: eeffiikkaassnnii iizzvvoorrii ssvvjjeettlloossttii dduuggoogg vviijjeekkaa

Fluokompaktne žarulje (na engleskom Compact fluorescent lamps ili CFL) fluorescentne su cijevi savinute u različite oblike koje podjednako štede
energiju. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, mogu se koristiti u manjim, čak i zaobljenim svjetiljkama. Štedne žarulje su fluokompaktne žarulje
s navojem posebno popularne za upotrebu u kućanstvima. Proizvodi nekih marki troše do 80 posto manje energije od žarulja sa žarnom niti i imaju
duži vijek trajanja.

Fluokompaktne i štedne žarulje niskotlačne su žarulje na izboj. Njihove su karakteristike slične karakteristikama fluorescentnih žarulja:

Dugi vijek trajanja od 15 000 radnih sati


Visoka svjetlosna učinkovitost između 50 lm/W i 86 lm/W
Dobar uzvrat boja (Ra ≥ 80)
Izbor tri boje svjetlosti: topla bijela, neutralna bijela i dnevna bijela

Fluokompaktne žarulje moraju imati prigušnicu.

Fluokompaktne žarulje s utičnim podnoškom

Fluokompaktne žarulje imaju utični podnožak. Osim manjih modela, postoje široke i dugačke žarulje sa četiri cijevi, četvrtasti i izduženi modeli.
Prigušnica mora biti ugrađena u svjetiljku. Ove su žarulje također regulabilne kad imaju odgovarajući EB.

Među najnovijim su otkrićima žarulje s visokim svjetlosnim tokom, kao i sustav navoja/grla s kompatibilnim žaruljama s utičnim podnoškom.
Povezuje EB i grlo. S novim sustavom navoja/grla, proizvođači imaju lagan način modificiranja svjetiljki koje sada imaju grla inkandescentnih
žarulja.

ŠŠtteeddnnee žžaarruulljjee:: C
CFFLL ss nnaavvoojjeem
m

Štedne su žarulje učvrstile svoj položaj na tržištu rasvjete kućanstava. Imaju navoj poput inkandescentne žarulje, E27 (veliki) ili E14 (mali), pa se
lagano mogu utaknuti u grlo umjesto inkandescentne žarulje. Štedna žarulja od 11 W jednako je sjajna kao inkandescentna žarulja od 60 W, pa su
ušteda energije i dugi vijek trajanja argumenti za zamjenu.

Kod štednih žarulja prigušnica je integrirana u žarulju. Regulabilni modeli postoje i oni su posebno označeni. Širok spektar danas dostupnih
modela uključuje male žarulje koje bi zamijenile okrugle žarulje sa žarnom niti i one u obliku svijeće, kao i štedne žarulje klasičnog izgleda.

IInndduukkcciijjsskkee žžaarruulljjee:: ssvvjjeettlloosstt zzaa 6600 000000 ssaattii


Imate vrlo visoke stropove? Tražite rješenja za dugačke pomične stepenice? Indukcijske žarulje su pravi izbor: imaju vrlo dug vijek trajanja od oko
60 000 sati.

Indukcijske su žarulje niskotlačne žarulje na izboj bez elektroda. Ovdje magnetsko polje inducira tok elektrona. Stoga, one nemaju potrošne
komponente koje bi svojim kvarom uvjetovale prestanak rada žarulje.

ŽŽaarruulljjee cciirrkkuullaarrnnoogg iillii ookkrruugglloogg oobblliikkaa

Zbog dugog vijeka trajanja indukcijske se žarulje preporučaju za mjesta s otežanim pristupom poput tunela i podzemnih radova ili za svjetleće
reklame na velikim visinama. Indukcijske žarulje mogu se naći u cirkularnom i okruglom obliku. Njihova svjetlosna učinkovitost je oko 90 lm/W.
Žarulja i elektronička prigušnica čine jednu jedinicu.

Poput svih žarulja na izboj, niti indukcijske žarulje ne smiju se odlagati kao kućanski otpad. Treba ih se profesionalno ukloniti.

N
Naattrriijjeevvaa žžaarruulljjaa:: ssttrruuččnnjjaakk zzaa uuččiinnkkoovviittoosstt

I natrije žarulje pripadaju obitelji žarulja na izboj i razlikuju se prema visokoj svjetlosnoj učinkovitosti. Vrlo su efikasne i koriste se većinom za
vanjsku rasvjetu. Vrste s poboljšanim karakteristikama uzvrata boja sve se više koriste za proizvodne objekte i prodajne prostore.

Oslobađanje plinova u natrijevoj žarulji stvara vidljivu, žutu svjetlost. S obzirom na to da je boja gotovo monokromatska, omogućava vrlo
ograničenu vidljivost boje, ali ima doba kontrast. Natrijeve žarulje dostupne su kao visokotlačni i niskotlačni modeli. Razlikuju se prema dizajnu
cijevi.

VViissookkoottllaaččnnee nnaattrriijjeevvee žžaarruulljjee:: zznnaattaann nnaapprreeddaakk uu uuzzvvrraattuu bboojjaa


Visokotlačne natrijeve žarulje postižu uspjeh zbog vrlo visoke svjetlosne učinkovitosti od 130 lm/W i dugog vijeka trajanja od oko 16 000 sati. Troše
upola manje energije u usporedbi s visokotlačnim živinim žaruljama. Još jedna njihova prednost je u tome što njihova posebno toplo bijela boja
nema UV sadržaja. Njihova dugotrajna mana bio je loš uzvrat boja (Ra ≥ 39) zbog čega su se prije koristile za vanjsku rasvjetu.

Međutim, već nekoliko godina dostupni su tipovi sa znatno poboljšanim indeksom uzvrata boja od Ra 80 do 85. Također su prikladne za unutrašnju
upotrebu, na primjer u proizvodnim objektima ili kao rasvjeta u dućanu. Bolji uzvrat boja postignut je nauštrb svjetlosne učinkovitosti, iako je ona i
dalje dosta visoka te iznosi 50 lm/W. Visokotlačne natrijeve žarulje zahtijevaju odgovarajuće prigušnice i propaljivače.

N
Niisskkoottllaaččnnee nnaattrriijjeevvee žžaarruulljjee:: m
maakkssiim
maallnnaa ssvvjjeettlloossnnaa uuččiinnkkoovviittoosstt

Niskotlačne natrijeve žarulje imaju najveću svjetlosnu učinkovitost od svih umjetnih izvora svjetlosti: do 178 lm/W. Međutim, svojstva uzvrata boje
vrlo su loša. Vidljivost boje je nemoguća.

Njihova je monokromatska žuta svjetlost dobra za prodiranje kroz maglu i sumaglicu te se ove žarulje koriste za lučnu, tunelsku i sigurnosnu
rasvjetu.

Potrošene žarulje na izboj ne smiju se odlagati kao kućanski otpad. Zahtijevaju profesionalno uklanjanje.

M
Meettaall--hhaallooggeennee žžaarruulljjee:: kkoom
mppaakkttnnee ii jjaakkee

Metal-halogene žarulje visokotlačne su žarulje na izboj. I poput svih žarulja ovog tipa, vrlo su učinkovite: kompaktne su i jake te postižu visoku
svjetlosnu učinkovitost s minimalnim prostornim zahtjevima.

Metal-halogene žarulje su unaprijeđene visokotlačne živine žarulje koje su još uvijek ugrađuju u uličnu rasvjetu iako će zbog učinkovitosti nestati s
europskog tržišta najkasnije do 2015. godine.

Ove se specijalizirane žarulje sve više primjenjuju, uključujući i sferu kućne rasvjete. Razlog tome su:

Visoka svjetlosna učinkovitost od oko 100 lm/W


Dugi vijek trajanja do 15 000 sati
Dobra svojstva uzvrata boja
Male dimenzije omogućavaju kompaktnu svjetiljku
Mali žižak za vrlo dobru optičku kontrolu

Zbog ovih su karakteristika metal-halogene žarulje pogodne za više od ekonomične vanjske rasvjete. One se preporučuju kadgod je zamjena
žarulje otežana, na primjer u cestovnoj rasvjeti, sportskim objektima ili industrijskim halama, ili onda kada umjetnička djela ili roba trebaju biti
efikasno osvijetljena bez distorzije boja.

SSvvjjeettlleeććee iillii LLEE ddiiooddee ((LLiigghhtt EEm


miittttiinngg D
Diiooddee)):: ppaattuulljjccii pprreedd kkoojjiim
maa jjee ssvviijjeettllaa bbuudduuććnnoosstt

Malih dimenzija, snažne i energetski učinkovite, LE diode su u kratkom vremenu od običnih pokazatelja napajanja i signalizacije prerasle u zvijezde
rasvjetne scene. U svakodnevnom životu nalazimo ih na svakom koraku – u džepnim svjetiljkama i vrtnoj rasvjeti, u uredskim svjetiljkama, rasvjeti
stubišta i dnevnih soba.

Te moćne minijaturne naprave imaju brojne prednosti:

mala potrošnja električne energije


mala snaga
iznimno dug vijek trajanja
bez UV i IR zračenja
gotovo se ne zagrijavaju, tj. imaju nisko termičko opterećenje
visoka otpornost na udarce i vibracije
rijetka pojava prijevremenog i iznenadnog pregaranja
vrlo kompaktan dizajn
visok sjaj boje.

Životni vijek LE dioda iznosi oko 50.000 sati. To je gotovo šest godina besprekidnog rada, što ih čini pouzdanim izvorom svjetlosti za primjenu u
teškim instalacijskim uvjetima.

LLEE ddiiooddaa:: eelleekkttrroonniiččkkii ppoolluuvvooddiiččkkii kkrriissttaall

LE diode su elektronički poluvodički kristali. Kada električna struja protječe kroz njih, oni emitiraju crvenu, zelenu, žutu ili plavu svjetlost, ovisno o
prirodi poluvodičkih elemenata/primjesa.

Područje primjene LE dioda bilo je prvotno strogo ograničeno zbog činjenice da su proizvodile samo svjetlost u boji. Stoga su se dugo koristile
samo kao signalna svjetlost u prekidačima i zaslonima. Inženjeri su kasnih 90ih proširili njihov spektar boja te su, korištenjem unutarnjeg
svjetlucavog sloja, omogućili da se iz svjetla plave diode na učinkovit i ekonomičan način proizvodi bijela svjetlost.

LLEE ddiiooddee uunnoossee bboojjee uu nnaašš ssvviijjeett

Druga mogućnost dobivanja bijele svjetlosti jest kombinacijom triju različitih svjetlosti LE dioda – crvene, plave i zelene. To je najbolja metoda
ukoliko se traži izmjena boja. Moderne LE diode mogu kombinirati više od 16 milijuna boja korištenjem navedenih triju komponenti RGB modela
boja. Nizanjem svijetlih ili jarkih boja ili njihovim istodobnim grupiranjem u izdvojenu ili ispremiješanu svjetlost, LED sustavi stvaraju očaravajuće
ugođaje, bilo da se radi o nježnoljubičastoj, narančastoj ili tamno plavoj boji. Zahvaljujući njihovom opuštajućem ili stimulirajućem učinku, doprinose
stvaranju uistinu posebnog doživljaja.

Dinamično nizanje boja stvara posebno atraktivne efekte. Izmjene boja, programirane putem kontrolnih modula, mogu biti jako brze ili jedva
zamjetljive u intervalima od nekoliko sekundi do nekoliko sati. Višebojna dinamična rasvjeta pridodaje dramatičnu crtu ugođaju prodajnih salona,
predvorja, pa čak i prostorija privatne namjene. Popularna je i u wellness centrima budući da pomaže u opuštanju.

SSvvjjeettlloossnnaa uuččiinnkkoovviittoosstt LLEE ddiiooddaa ii vviijjeekk ttrraajjaannjjaa

U današnje vrijeme, većina LED izvora svjetlosti su LED moduli sastavljeni od nekoliko pojedinačnih LE dioda. Dok je u prošlosti bila dostupna
jedino hladna bijela boja svjetlosti (boja svjetlosti > 4500 K), danas su na tržištu prisutni modeli koji proizvode toplu bijelu (> 2800 K) ili neutralno
bijelu svjetlost (3300 do 3800 K). Svjetlost u tim rasponima temperature boje postiže indeks uzvrata boje između R a ≥ 70 and Ra ≥ 90. Ra indeks
za hladno bijelu LE diodu iznosi između 70 i 80. Svjetlosna učinkovitost LE dioda u boji postiže više od 50 lm/W, dok je učinkovitost bijele LE diode
trenutno 30 lm/W.

Životni vijek novije generacije LE dioda iznosi oko 50.000 sati. Važno je naglasiti da se LE diode na kraju životnog vijeka ne ponašaju na isti način
kao konvencionalne žarulje. One zapravo ne prestaju funkcionirati, već njihova svjetlosna jakost samo opada s godinama . Ova karakteristika,
poznata pod nazivom degradacija, ukazuje na potrebu definiranja kraja životnog vijeka LE dode: on nastupa kada dioda daje 50 % izvorne
vrijednosti svjetlosnog toka. U praksi, dugi životni vijek LE dioda znači da gotovo nema troškova održavanja.

U
U rraazzvvoojjuu:: oorrggaannsskkee LLEE ddiiooddee ((O
OLLEED
D))

Nagli razvoj generacije energetski učinkovite svjetlosti s LE diodama nastavlja se pojavom organskih LE dioda – svjetlećih dioda s organskim
poluvodičima. Naneseni na jako tanku ravnu površinu, OLED-i pružaju potpuno nove mogućnosti rasvjete, kao što su na primjer svjetiljke za
rasvjetu prostorija koje se protežu preko cijelog zida ili stropa.
<< Return