Anda di halaman 1dari 3

SULIT 018/1

Nama Murid :............................................... Kelas :..................

SK PARIT HJ. ADNAN

UJIAN BULAN MAC


2018
TAHUN 5

BAHASA MELAYU
PEMAHAMAN

1 jam 15 minit Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, bahagian A dan bahagian B.

2. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan.

3. Bulatkan jawapan yang betul. Pada bahagian B, tulis jawapan pada ruangan yang
disediakan.

4. Serahkan kertas soalan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

__________________________________________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak.

018/1 SK PENGKALAN TEREH 2016 SULIT


SULIT 018/1

Nama Murid :............................................... Kelas :..................

SK PARIT HJ. ADNAN

UJIAN BULAN MAC


2018
TAHUN 5

BAHASA MELAYU
PENULISAN

1 jam 15 minit Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian, bahagian A, B dan C..

2. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan pada bahagian A dan B.

3. Bahagian C terdapat dua soalan. Pilih satu soalan sahaja.

4. Serahkan kertas soalan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

__________________________________________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 09 halaman bercetak.

018/1 SK PENGKALAN TEREH 2016 SULIT


SULIT 018/1

018/1 SK PENGKALAN TEREH 2016 SULIT