Anda di halaman 1dari 29

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

MATEMATIK

TINGKATAN 3
2018

SMK PASIR GUDANG


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
MATEMATIK TINGKATAN 3 2018

PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND

BAB 1 : SUDUT DAN GARIS II


Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:

1.1  Meneroka ciri-ciri sudut yang berkaitan (i) Mengenal pasti Modul 18: Garis Dan Sudut
MINGGU Memahami dan menggunakan dengan garis rentas lintang a) garis rentas lintang. Modul 30: Trigonometri BAND 3
1 ciri-ciri sudut yang berkaitan menggunakan perisian geometri b) sudut sepadan.
dengan garis rentas lintang dan dinamik, set geometri, transparensi c) sudut berselang-seli.
1– 5 garis selari. atau kertas surih. d) sudut pedalaman.
JAN .
 Membincangkan kes apabila sudut (ii) Menentukan bahawa bagi garis
berselang-seli dan sudut sepadan selari (m/s 4)
tidak sama. a) sudut sepadan adalah sama.
b) sudut berselang-seli adalah
 Membincangkan kes apabila semua sama.
sudut yang berkaitan dengan garis c) hasil tambah sudut pedalaman
rentas lintang adalah sama dan ialah 1800 Sudut pedalaman pada sebelah
implikasi terhadap akasnya. (iii) Menentukan nilai yang sama bagi garis rentas
a) sudut sepadan lintang adalah sudut penggenap.
b) sudut berselang-seli (m/s 5)
c) sudut pedalaman yang
berkaitan dengan garis selari.

(iv) Menentukan sama ada dua garis


yang diberi adalah selari
berdasarkan ciri-ciri sudut yang (m/s 8)
berkaitan dengan garis rentas
lintang.

(v) Menyelesaikan masalah yang


melibatkan ciri-ciri sudut yang Hadkan kepada garis rentas
berkaitan dengan garis rentas lintang yang bersilang dengan (m/s 10 )
lintang. garis selari

PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND

BAB 2 : POLIGON I
Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:
MINGGU
2 2.1  Menggunakan model poligon dan (i) Menentukan sama ada poligon yang BAND 1
Memahami konsep poligon persekitaran untuk mengenal pasti diberi adalah poligon sekata. Hadkan sehingga poligon dengan
8 – 12 sekata. poligon sekata. 10 sisi. (m/s 16)
JAN (ii) Menentukan
 Meneroka ciri-ciri poligon a) paksi simetri
menggunakan pembaris, jangka lukis, b) bilangan paksi simetri (m/s 17)
protraktor, kertas grid, templat, bagi suatu poligon.
geobod, kad imbas dan perisian
geometri dinamik. (iii) Melakar poligon sekata.

 Termasuk contoh poligon tak sekata (iv) Melukis poligon sekata dengan BAND 4
yang diperoleh melalui aktiviti seperti membahagi sama sudut pada pusat.
melipat kertas yang berbentuk poligon. (m/s 19)
(v) Membina segitiga sama sisi,
 Kaitkan dengan penggunaan dalam segiempat sama dan heksagon Membina dengan alat tepi lurus
bidang seni bina. sekata. dan jangka lukis. (m/s 22)
Tegaskan kejituan lukisan.
2.2  Meneroka sudut pelbagai poligon (i) Mengenal pasti sudut pedalaman dan (m/s 24)
Memahami dan menggunakan melalui aktiviti seperti melukis, sudut peluaran poligon.
pengetahuan tentang sudut menggunting dan menampal,
peluaran dan sudut pedalaman mengukur sudut dan menggunakan (ii) Menentukan nilai sudut peluaran
poligon. perisian geometri dinamik. apabila nilai sudut pedalaman poligon (m/s 26)
diberi dan begitu juga sebaliknya.
 Mengkaji bilangan segitiga yang
terbentuk dalam suatu poligon apabila (iii) Menentukan hasil tambah sudut
menyambung suatu bucu poligon pedalaman polygon
tersebut dengan bucu-bucu lain
(iv) Menentukan hasil tambah sudut
peluaran poligon.

PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND

 .
MINGGU . (v) Menentukan
3 a) nilai sudut pedalaman poligon (m/s 30)
sekata apabila bilangan sisi
15 – 19 diberi.
JAN b) nilai sudut peluaran poligon
sekata apabila bilangan sisi
diberi.
c) bilangan sisi poligon sekata
apabila nilai sudut pedalaman
atau sudut peluaran diberi.

 Termasuk contoh situasi harian. (vi) Menyelesaikan masalah yang (m/s 31)
melibatkan sudut dan sisi poligon.

BAB 3 : BULATAN II
Murid akan diajar untuk:  Meneroka melalui aktiviti seperti Murid akan dapat: BAND 2
MINGGU menyurih, melipat, melukis dan (m/s 38)
4 3.1 mengukur dengan jangka lukis, (i) Mengenal pasti diameter bulatan
Memahami dan menggunakan pembaris, benang, protraktor, kertas sebagai paksi simetri.
22 – 26 ciri-ciri bulatan yang melibatkan turas dan perisian geometri dinamik. (ii) Menentukan bahawa
JAN simetri, perentas dan lengkok. a) jejari yang berserenjang dengan
perentas membahagi dua sama
perentas tersebut dan begitu juga
sebaliknya.
b) pembahagi dua sama serenjang
bagi dua perentas bersilang pada
pusat bulatan.
c) dua perentas yang sama panjang
adalah sama jarak dari pusat
bulatan dan begitu juga
sebaliknya.
d) perentas yang sama panjang
apabila memotong suatu bulatan
menghasilkan lengkok yang
sama panjang.

PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND

(iii) Menyelesaikan masalah yang (m/s 41)


melibatkan simetri, perentas dan
lengkok bulatan.

31
CUTI THAIPUSAM
JAN

MINGGU 3.2  Meneroka ciri-ciri sudut dalam bulatan (i) Mengenal pasti sudut pada pusat dan BAND 3
5 Memahami dan menggunakan melalui aktiviti seperti melukis, lilitan bulatan yang dicangkum oleh
ciri-ciri sudut dalam bulatan. menggunting dan menampal, serta suatu lengkok. Libatkan sudut refleks pada
1-8 menggunakan perisian geometri pusat bulatan. (m/s 42)
FEB dinamik. (ii) Menentukan bahawa sudut pada
lilitan yang dicangkum oleh lengkok
yang sama adalah sama besar. Sudut yang dicangkum oleh
suatu lengkok adalah sama (m/s 42)
(iii) Menentukan bahawa sudut pada dengan sudut yang dicangkum
a) lilitan oleh perentas yang sepadan.
b) pusat
yang dicangkum oleh lengkok yang (m/s 44)
sama panjang adalah sama besar.

(iv) Menentukan hubungan antara sudut


pada pusat dengan sudut pada lilitan
yang dicangkum oleh suatu lengkok
yang sama panjang. (m/s 46)

(v) Menentukan nilai sudut pada lilitan


yang dicangkum oleh semibulatan. (m/s 48)

(vi) Menyelesaikan masalah yang


melibatkan sudut pada pusat bulatan BAND 5
dan sudut pada lilitan bulatan. (m/s 49)

16-18 CUTI TAHUN BARU CINA


FEB
PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND

3.3 Meneroka ciri-ciri sisi empat kitaran melalui i) Mengenal pasti sisi empat kitaran. BAND 2
Memahami dan menggunakan aktiviti seperti melukis, menggunting dan (m/s 51)
konsep sisi empat kitaran. menampal, serta menggunakan perisian (ii) Mengenal pasti sudut pedalaman
geometri dinamik. bertentang sisi empat kitaran) BAND 3
(m/s 50)
(iii) Menentukan hubungan antara sudut
pedalaman bertentang sisi empat
kitaran. (m/s 54)

(iv) Mengenal pasti sudut peluaran dan


sudut pedalaman bertentang yang (m/s 55)
sepadan bagi sisi empat kitaran.

(v) Menentukan hubungan antara sudut


peluaran dan sudut pedalaman BAND 4
bertentang yang sepadan bagi sisi (m/s 47)
empat kitaran.

(vi) Menyelesaikan masalah yang


melibatkan sudut sisi empat kitaran. BAND 5
(m/s 58)
(vii) Menyelesaikan masalah yang
melibatkan bulatan.

BAB 4 : STATISTIK II
Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:
MINGGU  Menggunakan contoh situasi harian Kaitkan kuantiti data dengan saiz BAND 3
6 4.1 daripada sumber seperti surat khabar, (i) Memperoleh dan mentafsir maklumat sudut sektor. (m/s 64)
Mewakilkan dan mentafsirkan majalah, laporan dan Internet. daripada carta pai.
19-23 data dalam carta pai untuk Carta pai yang lengkap harus
FEB menyelesaikan masalah.  Menggunakan kalkulator dan perisian (ii) Membina carta pai untuk mewakilkan mempunyai: i) Tajuk ii) Label (m/s 65)
komputer untuk membina carta pai. data. yang sesuai bagi kumpulan data.

PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND

(iii) Menyelesaikan masalah yang Carta pai biasanya sesuai untuk BAND 5
melibatkan carta pai. data berkategori. (m/s 68)

(iv) Menentukan perwakilan data yang Termasuk piktograf, carta palang,


sesuai. graf garis dan carta pai.
Bincangkan bahawa perwakilan
data adalah bergantung pada
jenis data.

(i) Menentukan mod bagi Libatkan data yang mempunyai


MINGGU 4.2  Menggunakan set data daripada a) set data. lebih daripada satu mod. BAND 2
7 Memahami dan menggunakan situasi harian untuk menilai dan b) data dalam jadual kekerapan. (m/s 71-73)
konsep mod, median dan min meramal. Hadkan kepada data diskret
26-27 untuk menyelesaikan masalah. (ii) Menentukan mod dan kekerapan bagi sahaja.
FEB  Membincangkan sukatan mod tersebut daripada piktograf, carta
kecenderungan memusat yang sesuai palang, graf garis dan carta pai. Tegaskan bahawa mod merujuk
dalam situasi yang berbeza. kepada kategori atau skor dan
. (iii) Menentukan median bagi set data. bukan kepada kekerapan.
BAND 3
(iv) Menentukan median bagi data dalam (m/s 75-77)
jadual kekerapan.

 Menggunakan kalkulator untuk v) Mengira min bagi Libatkan perubahan dalam BAND 4
mengira min bagi set data yang besar a) set data. bilangan dan nilai data. (m/s 79)
b) data dalam jadual kekerapan.
Membincangkan kesesuaian
penggunaan mod, median dan min (vi) Menyelesaikan masalah yang BAND 5
dalam situasi tertentu. melibatkan mod, median dan min (m/s 82)
BAB 5 : INDEKS
Murid akan dapat:
MINGGU
8 Murid akan diajar untuk: Mulakan dengan kuasa dua dan
(i) Mengungkapkan pendaraban
5 – 16  Meneroka indeks menggunakan kuasa tiga.
berulang
MAC 5.1 Memahami konsep indeks. kalkulator dan hamparan elektronik. ‘a' ialah suatu nombor nyata.
sebagai an dan begitu juga
sebaliknya.
PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND

(ii) Menentukan nilai an. Libatkan sebutan algebra.


Tegaskan asas dan indeks.
(iii) Mengungkapkan nombor dalam
tatatanda indeks.

.
a ialah asas, n ialah indeks.
Libatkan pecahan dan
perpuluhan.

Hadkan n kepada integer positif


11-15 PENILAIAN KURIKULUM PERTAMA
MAC
16 – 24 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
MAC

MINGGU 5.2  Meneroka hukum indeks (i) Menentusahkan amxan= am + n. BAND 3


9 Melakukan pengiraan yang menggunakan pendaraban berulang (m/s 91)
25-31 melibatkan pendaraban nombor dan kalkulator. (ii) Mempermudahkan pendaraban bagi
MAC dalam tatatanda indeks a) nombor
b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda
indeks dengan asas yang sama.

(iii) Mempermudahkan pendaraban bagi Hadkan sebutan algebra kepada


a) nombor satu pembolehubah (m/s 93)
b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda
indeks dengan asas yang berlainan.

5.3 (i) Menentusahkan am÷an= am–n.


Melakukan pengiraan yang
melibatkan pembahagian (ii) Mempermudahkan pembahagian bagi
nombor dalam tatatanda indeks a) nombor Tegaskan bahawa a0 = 1.
b) sebutan algebra BAND 3
yang diungkapkan dalam tatatanda (m/s 94)
indeks dengan asas yang sama

PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND
(
MINGGU 5.4 (i) Menentusahkan (am)n= amn. am)n= amn , m dan n ialah integer BAND 3
10 Melakukan pengiraan yang positif. (m/s 96)
melibatkan nombor dan sebutan (ii) Mempermudahkan
1-5 algebra dalam tatatanda indeks a) nombor Hadkan sebutan algebra kepada
APR yang dikuasakan. b) sebutan algebra satu pembolehubah.
yang diungkapkan dalam tatatanda
indeks yang dikuasakan.

(iii) Mempermudahkan pendaraban dan


pembahagian bagi
a) nombor Tegaskan bahawa:
b) sebutan algebra BAND 4
yang diungkapkan dalam tatatanda (m/s 96)
indeks yang dikuasakan dengan asas
berlainan.
BAND 5
(iv) Melakukan gabungan operasi yang (m/s 102)
melibatkan pendaraban, pembahagian
dan yang dikuasakan
bagi a) nombor b)sebutan algebra

5.5
Melakukan pengiraan yang  Meneroka menggunakan pendaraban n 1
melibatkan indeks negatif. berulang dan hukum indeks. (i) Menentusahkan a  n ialah integer positif. BAND 3
an
Mulakan dengan n = 1. (m/s 100)
1
(ii) Menyatakan a  n sebagai
an
danbegitu juga sebaliknya.

(iii) Melakukan gabungan operasi BAND 5


darab, bahagi dan yang dikuasakan (m/s102)
yang melibatkan indeks negatif bagi
a) nombor
b) sebutan algebra

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PBS
BAND

5.6 1
(i) Menentusahkan a n  n a
Melakukan pengiraan yang a dan n ialah integer positif. BAND 3
melibatkan indeks pecahan. 1 Mulakan dengan n = 2. (m/s 103)
(ii) Menyatakan an sebagai n
a dan
begitu juga sebaliknya. Hadkan kepada punca integer
positif.
(v) Melakukan gabungan operasi darab,
bahagi dan yang dikuasakan yang BAND 4
melibatkan indeks pecahan bagi: (m/s 104-106)
a) nombor
MINGGU b) sebutan algebra
12 m BAND 5
(vi) Menentukan nilai a n
(m/s 105)
8-12
APRIL
5.7 (i) Melakukan pendaraban, BAND 5
Melakukan pengiraan yang pembahagian, yang dikuasakan atau (m/s 106)
melibatkan hukum indeks. gabungan operasi tersebut ke atas
beberapa nombor yang diungkapkan
dalam tatatanda indeks.
BAND 5
(ii) Melakukan gabungan operasi darab, (m/s 107)
bahagi dan yang dikuasakan yang
melibatkan indeks positif, negatif dan
pecahan.

BAB 6 : UNGKAPAN ALGEBRA III


MINGGU Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat: Mulakan dengan sebutan algebra BAND 3
13  Kaitkan dengan contoh konkrit. linear. (m/s 112)
6.1  Meneroka menggunakan perisian (i) Menentukan kembangan yang Hadkan kepada ungkapan linear.
15-19 Memahami dan menggunakan komputer. melibatkan ungkapan algebra dalam
APRIL konsep kembangan. satu tanda kurung. Tegaskan:
 a  b  a  b    a  b  2
(ii) Menentukan kembangan yang Termasuk:
melibatkan ungkapan algebra dalam (a + b)(a + b) (a – b)(a – b)
dua tanda kurung. (a + b)(a – b) (a – b)(a + b)
PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND

6.2 (i) Menyatakan faktor bagi suatu sebutan Tegaskan hubungan antara
Memahami dan menggunakan algebra. kembangan dan pemfaktoran.
konsep pemfaktoran ungkapan  Meneroka menggunakan bahan (ii) Menyatakan faktor sepunya dan Ambil perhatian bahawa “1”
algebra untuk menyelesaikan konkrit dan perisian komputer. FSTB bagi beberapa sebutan adalah faktor bagi semua
masalah.  Meneroka menggunakan perisian algebra. sebutan algebra.
komputer.
(iii) Memfaktorkan ungkapan algebra Beza antara dua sebutan kuasa BAND 4
menggunakan dua bermakna: (m/s 114)
a) faktor sepunya. a2 – b2 = (a + b)(a − b) atau
b) beza antara dua sebutan kuasa (a − b)(a + b)
dua.
MINGGU (iv) Memfaktor dan mempermudahkan Hadkan kepada empat sebutan
14 pecahan algebra. algebra.
ab – ac = a(b – c)
22-26 e2 – f2 = (e + f)(e – f)
APRIL x2 + 2xy + y2 = (x + y)2
hadkan jawapan kepada
(ax + by)2
ab + ac + bd + cd
= (b + c)(a + d)

Mulakan dengan ungkapan satu


sebutan untuk pengangka dan
penyebut.
Hadkan kepada pemfaktoran
yang melibatkan faktor sepunya
dan beza antara dua sebutan
kuasa dua.
MINGGU
15
MINGGU ULANGKAJI
29 APR

4 MEI
1 MEI HARI PEKERJA

PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND

MINGGU
16 & 17
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017
24-31
MEI
29 MEI
HARI WESAK
(SELASA)

AWAL RAMADHAN
21 MEI ( KHAMIS )
HARI HOL
7 MEI ( ISNIN )
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
8-23 Jun
15- 18 HARI RAYA PUASA
JUN

MINGGU 6.3  Meneroka menggunakan perisian (i) Menambah atau menolak dua Konsep GSTK mungkin BAND 4
18 Melakukan penambahan dan komputer. pecahan algebra yang mempunyai digunakan. (m/s 119)
penolakan ke atas pecahan penyebut yang sama. Hadkan penyebut kepada satu
24- 28 algebra. sebutan algebra
JUN
 Mengaitkan dengan situasi kehidupan iii) Menambah atau menolak dua BAND 4
sebenar. pecahan algebra yang penyebut (m/s 121)
pecahan tersebut
a) tidak mempunyai faktor
sepunya. (m/s 121
mempunyai faktor sepunya
 Mengaitkan dengan situasi kehidupan iii) Menambah atau menolak dua BAND 4
sebenar. pecahan algebra yang penyebut (m/s 121)
pecahan tersebut
b) tidak mempunyai faktor
sepunya. (m/s 121
mempunyai faktor sepunya

PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND

(i) Mendarab dua pecahan algebra yang


MINGGU 6.4  Meneroka menggunakan perisian melibatkan penyebut dengan: Mulakan dengan pendaraban BAND 3
18 Melakukan pendaraban dan komputer. a) satu sebutan. dan pembahagian yang tanpa (m/s 123)
pembahagian ke atas pecahan b) dua sebutan. pemudahan diikuti dengan
1-5 algebra. pendaraban dan pembahagian
JULAI (ii) Membahagi dua pecahan algebra yang ada pemudahan.
yang melibatkan penyebut dengan
a) satu sebutan. (m/s 123)
b) dua sebutan.

(iii) Melakukan pendaraban dan


pembahagian bagi dua pecahan BAND 4
algebra menggunakan pemfaktoran (m/s 127)
yang melibatkan faktor sepunya dan
beza antara dua sebutan kuasa dua.

BAB 7 : RUMUS ALGEBRA


Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:
MINGGU
19 7.1  Menggunakan contoh situasi harian (i) Menentukan sama ada suatu kuantiti Pembolehubah termasuk integer,
Memahami konsep untuk menerangkan pembolehubah dalam situasi yang diberi ialah pecahan dan perpuluhan.
8-12 pembolehubah dan pemalar. dan pemalar. pembolehubah atau pemalar.
JULAI
(ii) Menentukan pembolehubah dalam
situasi yang diberi dan mewakilkan
pembolehubah tersebut dengan
simbol huruf.

(iii) Menentukan nilai yang mungkin bagi


suatu pembolehubah dalam situasi
yang diberi
7.2 (i) Menulis rumus berdasarkan Simbol yang mewakili suatu BAND 4
Memahami konsep rumus untuk a) pernyataan kuantiti dalam rumus mesti (m/s 135)
menyelesaikan masalah. b) situasi dinyatakan dengan jelas
yang diberi.
PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND

.
(ii) Mengenal pasti perkara rumus. BAND 2
(m/s 137)
(iii) Mengungkapkan pembolehubah
tertentu sebagai perkara rumus BAND 4
dengan melibatkan (m/s 138)
a) satu daripada operasi asas: +,
-, ×, ÷
b) kuasa atau punca kuasa.
c) gabungan operasi asas dan
kuasa atau punca kuasa.

(iv) Menentukan nilai suatu Libatkan rumus saintifik.


pembolehubah apabila
pembolehubah tersebut: (m/s 140)
a) ialah perkara rumus
b) bukan perkara rumus
(v) Menyelesaikan masalah yang BAND 5
melibatkan rumus. (m/s 141)

BAB 8 : PEPEJAL GEOMETRI III


Murid akan diajar untuk:
 Menggunakan model konkrit untuk Murid akan dapat: B3D8E1
8.1 menerbitkan rumus. (i) Menerbitkan rumus isipadu bagi (m/s 148)
Memahami dan menggunakan a) prisma. b) silinder. Prisma dan silinder masing-
konsep isipadu prisma tegak dan  Mengaitkan isipadu prisma tegak (ii) Mengira isipadu prisma tegak dalam masing merujuk kepada prisma B3D8E2
MINGGU
silinder membulat tegak untuk dengan isipadu silinder membulat unit padu apabila diberi tinggi dan tegak dan silinder membulat (m/s 150)
20
menyelesaikan masalah tegak a) luas tapak. b) dimensi tapak. tegak.
Hadkan tapak kepada bentuk
15-19 BAND 4
iii) Mengira tinggi prisma apabila isipadu segitiga dan sisi empat
JULAI (152,165)
dan luas tapak diberi.

(iv) Mengira luas tapak prisma apabila BAND 3


isipadu dan tinggi diberi. (m/s 153)

PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND

(v) Mengira isipadu silinder dalam unit BAND 4


padu apabila diberi: (m/s 154)
a) luas tapak dan tinggi.
b) jejari tapak dan tinggi.
(vi) Mengira tinggi silinder apabila
isipadu BAND 4
dan jejari tapak diberi. (m/s 154)

(vii) Mengira jejari tapak silinder apabila BAND 3


isipadu dan tinggi diberi. (m/s 156)

(viii) Menukarkan isipadu dalam satu unit


metrik kepada unit yang lain: BAND 4
a) mm3,cm3dan m3 (m/s 158)
b) cm3,ml danl
(ix) Mengira isipadu cecair dalam suatu BAND 5
bekas. (m/s 159)
Hadkan bentuk bekas kepada
(x) Menyelesaikan masalah yang silinder membulat tegak dan
melibatkan isipadu prisma dan prisma tegak.
silinder.

8.2
Memahami dan menggunakan  Menggunakan model konkrit untuk i) Menerbitkan rumus isipadu bagi
konsep isipadu piramid tegak menerbitkan rumus. a) piramid.
BAND 3
dan kon membulat tegak untuk  Membuat perkaitan antara isipadu b) kon.
(m/s 162)
menyelesaikan masalah. piramid dengan isipadu prisma serta
isipadu kon dengan isipadu silinder. (ii) Mengira isipadu piramid dalam unit
mm3, cm3 dan m3 apabila diberi Libatkan tapak poligon yang
tinggi dan berlainan jenis.
(m/s 163)
a) luas tapak.
b) dimensi tapak.
(iii) Mengira tinggi piramid apabila
isipadu dan dimensi tapak diberi
BAND 4
(iv) Mengira luas tapak piramid apabila
(m/s 165
isipadu dan tinggi diberi.

PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND

(v) Mengira isipadu kon dalam unit mm3, BAND 3


cm3 dan m3 apabila tinggi dan jejari (m/s 166)
tapak diberi.

(vi) Mengira tinggi kon apabila isipadu BAND 4


dan jejari tapak diberi. (m/s 168)

(vii) Mengira jejari tapak kon apabila BAND 4


isipadu dan tinggi diberi. (m/s 168)

(viii) Menyelesaikan masalah yang BAND 5


melibatkan isipadu piramid dan kon. (m/s 169)
MINGGU 8.3 i) Mengira isipadu sfera apabila jejari BAND 3
21 Memahami dan menggunakan diberi. (m/s 172)
konsep isipadu sfera untuk
22-26 menyelesaikan masalah (ii) Mengira jejari sfera apabila isipadu BAND 4
JULAI diberi. Termasuk hemisfera. (m/s 173)

(iii) Menyelesaikan masalah yang BAND 5


melibatkan isipadu sfera. (m/s 174)
8.4  Menggunakan model konkrit untuk i) Mengira isipadu pepejal gubahan.
Mengaplikasikan konsep isipadu membentukkan pepejal gubahan. Pepejal gubahan adalah BAND 4
untuk menyelesaikan masalah yang  Menggunakan contoh situasi (ii) Menyelesaikan masalah yang gabungan pepejal geometri. (m/s 176)
melibatkan pepejal gubahan. kehidupan sebenar melibatkan isipadu pepejal gubahan.
BAND 5
(m/s 178)
BAB 9 : LUKISAN BERSKALA
Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:
9.1
Memahami konsep lukisan  Meneroka lukisan berskala (i) Melakarkan bentuk yang Hadkan objek kepada sebarang BAND 3
berskala. menggunakan perisian geometri a) sama saiz dengan objek bentuk dua dimensi. (m/s 184)
dinamik, kertas grid, geobod atau a) lebih kecil daripada objek
kertas graf. b) lebih besar daripada objek
menggunakan kertas grid. BAND 4
 Mengaitkan dengan peta, grafik dan (ii) Melukis bentuk geometri mengikut (m/s 186)
lukisan senibina. skala 1 : n , apabila: Tegaskan kejituan lukisan.

PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND

1 1 BAND 4
n  1,2,3, ,
2 10 (m/s 190)
(iii) Melukis bentuk gabungan mengikut Libatkan grid yang berlainan
skala yang diberi menggunakan saiz .
a) kertas grid.
b) kertas kosong. BAND 4
(m/s 192)
(iv) Melukis semula bentuk pada kertas
grid yang berlainan saiz. Tegaskan bahawa grid perlu
dilukis pada bentuk asal. BAND 5
(m/s 194)
(v) Menyelesaikan masalah yang
c) melibatkan lukisan berskala.
lebih kecil daripada objek
d) lebih besar daripada objek
menggunakan kertas grid. .
BAB 10: PENJELMAAN II
Murid akan dapat:
MINGGU Murid akan diajar untuk:
22 (i) Mengenal pasti sama ada bentuk Tegaskan bahawa apabila sudut BAND 1
 Melibatkan contoh situasi harian.
10.1 yang sepadan segitiga adalah sama (m/s 202)
29- 2 Memahami dan menggunakan diberi adalah serupa . maka sisi sepadan adalah
OGOS konsep keserupaan. berkadaran . BAND 3
(ii) Mengira panjang sisi yang tidak (m/s 206)
diketahui bagi dua bentuk yang
serupa.
10.2
Memahami dan menggunakan  Meneroka konsep pembesaran (i) Mengenal pasti suatu pembesaran. BAND 1
konsep pembesaran. menggunakan kertas grid, bahan Libat (m/s 208)
konkrit, lukisan, geobod dan perisian (ii) Menentukan faktor skala, diberi objek kan faktor skala negatif.
geometri dinamik. dan imej pembesaran apabila BAND 3
a) . faktor skala > 0. (m/s 209)
 Mengaitkan pembesaran dengan b) faktor skala < 0.
keserupaan bentuk.
(iii) Menentukan pusat pembesaran (m/s 211)
apabila objek dan imej diberi

PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND

(iv) Menentukan imej objek apabila pusat (m/s 213)


 Menggunakan kertas grid dan perisian pembesaran dan faktor skala diberi.
geometri dinamik untuk meneroka
hubungan antara luas imej dan luas (v) Menentukan ciri-ciri suatu
objek. pembesaran (m/s 216)
(vi) Mengira
a) faktor skala
b) panjang sisi imej (m/s 213)
c) panjang sisi objek suatu
pembesaran.

(vii) Menentukan hubungan antara luas (m/s 216)


imej dan luas objek.
BAND 4
(viii) Mengira (m/s 218)
a) luas imej
b) luas objek
c) faktor skala
di bawah suatu pembesaran.
BAND 5
(ix) Menyelesaikan masalah yang (m/s 221)
melibatkan pembesaraN
BAB 11 : PERSAMAAN LINEAR II
MINGGU Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:
23 11.1
Memahami dan menggunakan  Menerbitkan persamaan linear dalam (i) Menentukan sama ada suatu
5-9 konsep persamaan linear dalam dua pembolehubah yang berkaitan persamaan adalah persamaan linear BAND 3
OGOS dua pembolehubah. dengan situasi kehidupan sebenar. dalam dua pembolehubah (m/s 228)

 Meneroka menggunakan kalkulator (ii) Menulis persamaan linear dalam dua


grafik, perisian geometri dinamik dan pembolehubah daripada maklumat
hamparan elektronik untuk yang diberi.
menyelesaikan persamaan linear dan
persamaan linear serentak BAND 4
(iii) Menentukan nilai satu pembolehubah (m/s 230)
apabila diberi nilai pembolehubah
yang lain.
PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND

iv) Menentukan penyelesaian yang BAND 4


mungkin bagi persamaan linear (m/s 231)
dalam dua pembolehubah.
11.2
Memahami dan menggunakan  Menggunakan kaedah cuba-jaya. (i) Menentukan sama ada dua
konsep persamaan linear  Menggunakan contoh daripada situasi persamaan yang diberi adalah BAND 4
serentak dalam dua kehidupan sebenar. persamaan linear serentak. (m/s 236)
pembolehubah untuk
menyelesaikan masalah (ii) Menyelesaikan dua persamaan linear
serentak dalam dua pembolehubah
dengan Libatkan simbol huruf selain BAND 5
a) kaedah penggantian. daripada x dan y untuk mewakili (m/s 239)
b) kaedah penghapusan. pembolehubah.
(iii) Menyelesaikan masalah yang
melibatkan dua persamaan linear
serentak dalam dua pembolehubah.

14-16 PERCUBAAN PT3


OGOS
BAB 12 : KETAKSAMAAN LINEAR
Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:
MINGGU Tegaskan bahawa a >b adalah
24 12.1  Menggunakan situasi harian untuk (i) Mengenal pasti hubungan setara dengan b <a. BAND 2
19- 23 Memahami dan menggunakan menggambarkan hubungan a) lebih besar daripada “ >” disebut sebagai “lebih besar (m/s 245)
OGOS konsep ketaksamaan. ketaksamaan dan seterusnya b) kurang daripada daripada”.
penggunaan simbol “ > ”, “ < ”, “ ≥ ” berdasarkan situasi yang diberi. “ < ” disebut sebagai “kurang
dan “ ≤ ”. daripada”.
(ii) Menulis hubungan antara dua “ ≥” disebut sebagai “lebih besar
nombor daripada atau sama dengan”. (m/s 246)
yang diberi menggunakan simbol “ > ” “ ≤ ” disebut sebagai “kurang
atau “ < ”. daripada atau sama dengan
h ialah pemalar, x ialah integer.”.
(iii) Mengenal pasti hubungan
a) lebih besar daripada atau sama
dengan
b) kurang daripada atau sama
dengan berdasarkan situasi
yang diberi.

MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PBS
BAND
(iii) Mengenal pasti hubungan
a) lebih besar daripada atau sama
dengan
b) kurang daripada atau sama (m/s 247)
dengan berdasarkan situasi
yang diberi.

12.2 (i) Menentukan sama ada hubungan


Memahami dan menggunakan yang diberi adalah suatu
MINGGU
konsep ketaksamaan linear ketaksamaan linear.
25 dalam satu pembolehubah.
(ii) Menentukan penyelesaian yang BAND 3
26-30 mungkin bagi ketaksamaan linear (m/s 250)
 Melibatkan contoh situasi harian.
dalam satu pembolehubah yang
OGOS
diberi:
a) x > h; b)x < h;
c) x ≥ h; d) x ≤ h.

(iii) Mewakilkan ketaksamaan BAND 4


linear: (m/s 252)
a) x > h; b) x < h;
c) x ≥ h; d) x ≤ h.
pada garis nombor dan begitu juga
sebaliknya.

(iv) Membina ketaksamaan linear


menggunakan simbol:
a) “ > ” atau “ < ”
b) “ ≥ ” atau “ ≤ ”
daripada maklumat yang diberi
12.3 i) Menyatakan ketaksamaan yang Tegaskan bahawa keadaan
Melaksanakan pengiraan yang terhasil apabila suatu nombor ketaksamaan tidak berubah.
melibatkan penambahan, a) ditambah kepada
penolakan, pendaraban dan b) ditolak daripada
pembahagian ke atas kedua-dua belah ketaksamaan yang
ketaksamaan linear. diberi.
22- 23 CUTI PERTENGAHAN PENGAL 2
OGOS
17-25 OGOS
HARI RAYA HAJI
PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND

(ii) Menyatakan ketaksamaan yang


terhasil apabila kedua-dua belah
ketaksamaan yang diberi Tegaskan bahawa apabila
a) didarab dengan satu nombor. pendaraban atau pembahagian
b) dibahagi dengan satu nombor. dilakukan pada kedua-dua belah
ketaksamaan dengan nombor BAND 5
(iii) Membina ketaksamaan negatif yang sama, keadaan (m/s 257)
ketaksamaan dibalikkan.

Maklumat diberi daripada situasi


kehidupan sebenar.
daripada maklumat yang diberi. Libatkan “<”,“ ≥” dan “ ≤ .
 Meneroka menggunakan perisian (i) Menyelesaikan ketaksamaan linear
12.4 geometri dinamik dan kalkulator grafik. dengan: Tegaskan bahawa bagi suatu
26-30 Melaksanakan pengiraan untuk a) menambah satu nombor penyelesaian, pembolehubah
OGOS menyelesaikan ketaksamaan kepada ditulis pada sebelah kiri
dalam satu pembolehubah b) menolak satu nombor daripada ketaksamaan.
kedua-dua belah ketaksamaan.

ii) Menyelesaikan ketaksamaan linear


dengan:
a) mendarab
b) membahagi
satu nombor pada kedua-dua belah
ketaksamaan.

(iii) Menyelesaikan ketaksamaan linear B5D12E2


dalam satu pembolehubah (m/s 261)
menggunakan gabungan operasi
12.5 (i) Mewakilkan nilai sepunya bagi dua Tegaskan makna ketaksamaan
Memahami konsep ketaksamaan ketaksamaan linear serentak pada a<x<b a≤x≤b
linear serentak dalam satu garis nombor. a≤x<b a<x≤b BAND 3
pembolehubah. ii) Menentukan ketaksamaan setara bagi Tegaskan bentuk tidak diterima (m/s 262)
dua ketaksamaan linear yang diberi. seperti:
a>x<b BAND 5
(iii) Menyelesaikan dua ketaksamaan a<x≥b (m/s 265 )
linear serentak a<x>b
PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND

BAB 13 : GRAF FUNGSI


MINGGU Murid akan dapat:
26 13.1
Memahami dan menggunakan  Meneroka dengan “mesin fungsi”. (i) Menyatakan hubungan antara dua
3-7 konsep fungsi. pembolehubah berdasarkan maklumat
SEPT yang diberi.
ii) Mengenal pasti pembolehubah
BAND 4
bersandar dan pembolehubah tidak
(m/s 271)
bersandar dalam satu hubungan yang
melibatkan dua pembolehubah.

(iii) Mengira nilai pembolehubah


bersandar, apabila nilai pembolehubah
tidak bersandar diberi
13.2 (i) Membina jadual nilai bagi fungsi yang
Melukis dan menggunakan graf diberi. (m/s 273)
fungsi. Hadkan kepada fungsi linear,
(ii) Melukis graf fungsi dengan skala kuadratik dan kubik. BAND 5
yang diberi. (m/s 274)
Libatkan kes-kes apabila skala
(iii) Menentukan nilai y daripada graf tidak diberi. Hadkan kepada
apabila nilai x diberi dan begitu juga fungsi linear, kuadratik dan kubik. BAND 4
sebaliknya. (m/s 276)
Libatkan kes-kes apabila skala
(iv) Menyelesaikan masalah yang tidak diberi. BAND 5
melibatkan graf fungsi. (m/s 279)
BAB 14 : NISBAH, KADAR & KADARAN II
Murid akan diajr untuk:
MINGGU  Menggunakan situasi kehidupan Murid akan dapat:
27 14.1 sebenar yang melibatkan kadar. Tegaskan penggunaan unit
Memahami konsep kadar dan (i) Menentukan kadar dalam situasi yang dalam pengiraan.
6-10 melaksanakan pengiraan yang  Menggunakan situasi kehidupan diberi dan mengenal pasti dua kuantiti
SEPT melibatkan kadar. sebenar yang melibatkan kadar. yang terlibat.

(ii) Mengira kadar apabila nilai dua


kuantiti yang berbeza diberi

PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND

.
(iii) Mengira nilai kuantiti tertentu apabila
kadar dan nilai kuantiti yang lain
diberi.

(iv) Menukar kadar daripada satu unit


ukuran kepada unit ukuran yang lain.

(v) Menyelesaikan masalah yang


melibatkan kadar.
14.2 (i) Mengenal pasti dua kuantiti yang
Memahami dan menggunakan terlibat dalam laju. BAND 3
konsep laju.  Menggunakan contoh situasi harian. Nilai murni yang berkaitan (m/s 289)
(ii) Mengira dan mentafsirkan laju. dengan peraturan lalu lintas perlu
dibincangkan.
(iii) Mengira Libatkan penggunaan graf.
a) jarak, apabila laju dan masa
diberi. (m/s 290)
b) masa, apabila laju dan jarak
diberi.
(iv) Menukar daripada satu unit laju
kepada unit laju yang lain.

(v) Membezakan antara laju seragam BAND 4


dan laju tidak seragam. (m/s 291)

MINGGU
27 14.3  Menggunakan contoh situasi harian. (i) Mengira laju purata dalam pelbagai BAND 3
13-17 Memahami dan menggunakan  Membincangkan perbezaan antara situasi. (m/s 293)
SEPT konsep laju purata. laju purata dan kelajuan min. (ii) Mengira
a) jarak, apabila laju purata dan
masa diberi. (m/s 294)
b) masa, apabila laju purata dan
jarak diberi.

PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN BAND

(iii) Menyelesaikam masalah yang BAND 5


melibatkan laju dan laju purata. (m/s 296)

14.4 BAND 3
Memahami dan menggunakan Libatkan kes nyah-pecutan. (m/s 299)
konsep pecutan.
BAB 15 : TRIGONOMETRI
MINGGU Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat:
28 BAND 3
20-24 15.1  Menggunakan segitiga bersudut tegak (i) Mengenal pasti: Gunakan segitiga bersudut tegak (m/s 305)
Memahami dan menggunakan yang mempunyai ukuran sebenar dan a) hipotenus sahaja.
SEPT tangen bagi sudut tirus dalam perkembangkan melalui aktiviti. b) sisi bertentangan dan sisi
segitiga bersudut tegak.  Membincangkan nisbah sisi sebelah terhadap salah satu Tangen Ө boleh ditulis sebagai
bertentangan kepada sisi sebelah sudut tirus. tan Ө.
apabila sudut menghampiri 900 . (ii) Menentukan tangen bagi suatu
 Meneroka tangen bagi sudut yang sudut. Tegaskan bahawa tangen adalah
diberi apabila: suatu nisbah.
 (c) Saiz segitiga berubah secara (iii) Mengira tangen bagi suatu sudut BAND 4
berkadaran. apabila panjang sisi segitiga diberi. Hadkan kepada sisi bertentangan (m/s 309)
 (d) Saiz sudut berubah dan sisi sebelah.
(iv) Mengira panjang sisi pada suatu
segitiga apabila nilai tangen dan Libatkan kes yang memerlukan
panjang sisi yang lain diberi. penggunaan Teorem Pythagoras

15.2  Meneroka sinus bagi sudut yang diberi i) Menentukan sinus bagi suatu segitiga.
Memahami dan menggunakan apabila: Sinus Ө boleh ditulis sebagai sin BAND 3
sinus bagi sudut tirus dalam a) Saiz segitiga berubah secara (ii) Mengira sinus bagi suatu sudut Ө. (m/s 311)
segitiga bersudut tegak. berkadaran. apabila panjang sisi segitiga diberi. Libatkan kes yang memerlukan
b) Saiz sudut berubah. penggunaan Teorem Pythagoras. BAND 4
(iii) Mengira panjang sisi pada suatu (m/s 315)
segitiga apabila nilai sinus dan
panjang sisi yang lain diberi.
PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
BAND
15.3  Meneroka kosinus bagi sudut yang (i) Menentukan kosinus bagi suatu sudut.
Memahami dan menggunakan diberi apabila: Kosinus Ө boleh ditulis sebagai
kosinus bagi sudut tirus dalam a) Saiz segitiga berubah secara (ii) Mengira kosinus bagi sudut apabila kos Ө. BAND 3
segitiga bersudut tegak. berkadaran. panjang sisi segitiga diberi. (m/s 316)
b) Saiz sudut berubah Libatkan kes yang memerlukan
(iii) Mengira panjang sisi bagi segitiga penggunaan Teorem Pythagoras.
apabila nilai kosinus dan panjang sisi BAND 4
yang lain diberi. (m/s 320)
15.4 (i) Mengira nilai nisbah trigonometri yang
Menggunakan nilai tangen, sinus lain apabila nilai suatu nisbah BAND 4
dan kosinus untuk trigonometri diberi. Libatkan sudut yang dinyatakan (m/s 322)
menyelesaikan masalah. dalam:
(ii) Menukar unit sudut daripada: i) darjah BAND 3
a) darjah kepada darjah dan minit. ii) darjah dan minit. (m/s 323)
b) darjah dan minit kepada darjah.
(iii) Menentukan nilai:
a) tangen
b) sinus
c) kosinus
bagi 300, 450dan 600tanpa
menggunakan kalkulator saintifik.
(iv) Menentukan nilai:
a) tangen (m/s 326)
b) sinus
c) kosinus
menggunakan kalkulator saintifik.
v) Menentukan saiz sudut apabila diberi (m/s 326)
nilai:
a) tangen
b) sinus
c) kosinus
menggunakan kalkulator saintifik. BAND 5
(vi) Menyelesaikan masalah yang (m/s 327)
melibatkan nisbah trigonometri

PBS
MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
BAND

PERCUBAAN PT3
14 OGOS – 16 0G0S 2018

MINGGU ULANGKAJI
13 SEPTEMBER – 30 SEPTEMBER 2018
PT3
8 OKTOBER – 11 OKTOBER 2018

PROGRAM SELEPAS PT3


14 OKTOBER – 23 NOVEMBER 2018

CUTI AKHIR TAHUN 2018


23 NOVEMBER 2018 – 31 DISEMBER 2018

NOTA : Tarikh yang dicadangkan berubah mengikut keperluan dan perubahan semasa.