Anda di halaman 1dari 3

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

BAHASA MELAYU KERTAS 1


TINGKATAN 4 dan 5

UJIAN/
PEPERIKSAAN: TINGKATAN :
---------------------------------------------- TAHUN : ------------------------------------------
-------------------------------------------------

Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian


Bil Tajuk/Perkara Jumlah Item Wajaran
R S T R S T R S T R S T R S T R S T
BAHAGIAN A : KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN

1 Tema :

BAHAGIAN B : KARANGAN RESPONS TERBUKA


Soalan 1 : Dimensi
2
Individu
Soalan 2 : Dimensi
2
Keluarga
Soalan 3 : Dimensi
3
Masyarakat/Negara
Soalan 4 : Dimensi
4
Antarabangsa
Soalan 3 : Unsur Sastera
5

Aras Soalan : Aras Rendah (50%) Aras Sederhana (30%) Aras Tinggi (20%)

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------


( ) ( ) ( )
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
BAHASA MELAYU KERTAS 2
TINGKATAN 4 dan 5

UJIAN/
PEPERIKSAAN: TINGKATAN : TAHUN : ------------------------------------------
---------------------------------------------- -------------------------------------------------

Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian


Bil Tajuk/Perkara Jumlah Item Wajaran
R S T R S T R S T R S T R S T R S T
RUMUSAN
1
Tema :

PEMAHAMAN
Pemahaman Petikan
Umum

2a i- Maksud rangkai kata

ii- Pemahaman petikan

iii- KBKK
Pemahaman
Drama/Cerpen
i- Pemahaman petikan
2b
ii- KBKK

iii- KOMSAS

Pemahaman Prosa Klasik

i- Maksud rangkai kata


2c
ii- Pemahaman petikan

iii- KBKK
Pemahaman Puisi
Tradisional/ Sajak
i- Pemahaman petikan
2d
ii- KBKK

iii- KOMSAS
PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA

3a Morfologi

3b Sintaksis
Kesalahan Ejaan dan
3c
Kesalahan Imbuhan
Kesalahan Kata atau Istilah
3d
dan Kesalahan Tatabahasa
3e Peribahasa

NOVEL

4a

4b

Aras Soalan : Aras Rendah (50%) Aras Sederhana (30%) Aras Tinggi (20%)

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------


( ) ( ) ( )