Anda di halaman 1dari 2

Negeri Perak Darul Ridzuan

BORANG PERMOHONAN JAWATAN GURU (SEMENTARA/KONTRAK)


TADIKA ISLAM PERAK Gambar berukuran
pasport

Daerah
Syarat-syarat kelayakan Guru Tadika Islam Perak
1)Warganegara Malaysia, rakyat Negeri Perak diberi keutamaan
2)Pemohon mestilah memliki kelayakan akademik seperti berikut :
a. Kepujian Pengajian Islam pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengannya
b. Lulus Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan), Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
(SPM) atau setara dengannya.
c. Lulus Bahasa Arab pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengannya diberi keutamaan
Sertakan satu salinan dokumen berikut yang telah disahkan :
- Salinan Kad Pengenalan
- Salinan Sijil Pelajaran Malaysia
- Resume

Nama Penuh Pemohon ( seperti di dalam Kad Pengenalan )

No. Kad Pengenalan ( * ) Tarikh Lahir Umur


- - ____________ tahun
Hari Bulan Tahun
Warganegara ____________________ Negeri Kelahiran _______________________

Alamat Tetap

Poskod Negeri

- ( ( rumah ) - ( ( bimbit )

E-mel (Sekiranya ada) ____________________________________________________________________________

Pekerjaan sekarang _____________________________________________________________________________

Nama dan Alamat Majikan (Sekarang)

Poskod Negeri

Pengalaman bekerja
Bil Nama Syarikat/Jabatan Jawatan
Kelulusan Akademik

SPM
A B C D TAHUN
Gred
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Sains
Pendidikan Islam
Bahasa Arab (JIKA ADA)

Universiti/Kolej/Maktab dan lain-lain


Bil Nama Institusi Bidang / Kelulusan yang diperolehi

Mempunyai lesen memandu YA TIDAK

Mempunyai kenderaan untuk ke tempat kerja YA TIDAK

Saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar.

_________________________ __________________
( tandatangan pemohon ) ( tarikh )

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Rumusan

Layak

Tidak layak

___________________________
Tandatangan

Nama : ___________________________________
Jawatan : ___________________________________
Tarikh : ____________________________________