Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Tarikh : 30 April 2018

Tahun : 5 Cempaka

Hari : Isnin

Bilangan pelajar : 26 orang

Masa : 8.00 – 8.30 pagi

Jantina : Lelaki / Perempuan

Tunjang Pembelajaran : Kemahiran


Kemahiran : Olahraga - lontar peluru
Pengetahuan sedia ada : Murid-murid pernah melihat acara melontar peluru di sekolah atau
melalui televisyen.
Objektif pembelajaran : Pada sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan
murid dapat:
Psikomotor : 1. Melakukan 2 daripada 3 percubaan teknik
memegang peluru dan kedudukan peluru dengan cara
yang betul.
2. Melakukan 2 daripada 3 percubaan teknik loNTAR
peluru gaya berdiri dengan cara yang betul.
Kognitif : 1. Menerangkan secara lisan teknik memegang
peluru dan kedudukan peluru dengan betul
2. Menamakan 3 daripada 5 otot yang terlibat semasa
melakukan kemahiran lontar peluru
Afektif : 1. Murid menunjukkan sifat keprihatinan kepada
aspek keselamatan semasa aktiviti
2. Menunjukkan sifat toleransi dan kesungguhan
semasa melakukan aktiviti.
3. Murid menunjukkan disiplin yang baik semasa
menjalankan aktiviti dan mendengar arahan yang
diberikan oleh guru.
Penerapan Nilai : Bersungguh-sungguh, bekerjasama, mendengar arahan,
memberi tumpuan dan keyakinan diri.

KBKK : Membuat analisis mudah.


Penggabungjalinan : Kecergasan – koordinasi
Kesepaduan : Sains – daya
Bahan bantu mengajar : bola tenis, bola gimnastik, skitel

AKTIVITI
LANGKAH/
ISI PELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN
MASA
PEMBELAJARAN
Nilai:
Persediaan 1. Memanaskan badan Bekerjasama
 Murid berlari perlahan dalam
BBM:
(5 minit) kawasan yang ditetapkan
 Skitel
sambil membaling bola
 Bola
kepada rakan secara
berpasangan.
 Murid melakukan ulangan
sebanyak 5 kali.

2. Murid melakukan aktiviti


regangan anggota badan.
 Tangan
 Pinggang
1. Penerangan guru
Perkembangan  Guru menunjukkan teknik
memegang peluru dan Nilai:
(10 minit) kedudukan peluru kepada Mendengar
murid arahan
Memberi
Teknik memegang peluru: tumpuan
 Letak peluru di bahagian Keyakinan diri
pangkal tiga jari yang Bersungguh-
terpanjang sungguh
 Renggangkan sedikit tiga jari
BBM:
tersebut
 Bola
 Pastikan peluru tidak berada di
tenis
tapak tangan
 Paparan
 Bawa peluru ke leher ke
gambar
bawah sedikit daripada dagu
 Siku menghala keluar dengan
lengan membuat sudut 45
darjah

Guru menyatakan otot yang terlibat:


 Pectoralis major
 Bisep
 Trisep
 Deltoid
 Trapezius
2. Ansur maju lontar peluru tanpa
alat
 Guru menyuruh murid-murid
beratur untuk membuat latihan
ansur maju secara individu.
 Guru menunjukkan gaya cara
melontar tanpa menggunakan
alat.
 Murid mengaplikasikan teknik
pegangan yang ditunjukkan
oleh guru.

3. Ansur maju lontar peluru


dengan alat
 Guru mengedarkan bola tenis
kepada murid-murid.
 Murid-murid mengaplikasikan
teknik yang telah dipelajari
menggunakan bola tenis.
 Pada peringkat permulaan,
murid-murid melontar bola
tenis secara statik.
 Seterusnya, murid melontar
dengan gaya berdiri dan teknik
yang betul, iaitu menggunakan
tiga jari, dan meletakkan bola
di belakang telinga sebelum
melontar, serta memastikan
tapak tangan tidak menyentuh
bola.
 Murid mengulangi ansur maju
sehingga guru berpuas hati.
Nilai:
Kemuncak Prosedur permainan B B B B B Bekerjasama
(10 minit)  Murid dibahagikan kepada dua B A A B Mendengar
kumpulan iaitu kumpulan A B A A B arahan
dan B. B A A B Memberi
 Kumpulan A akan membuat B B B B B tumpuan
bulatan dan kumpulan B akan Keyakinan diri
masuk di tengah bulatan. A = Kumpulan A Bersungguh-
Kumpulan A akan membaling B = Kumpulan B sungguh
bola kepada kumpulan B.
Balingan hanya dibenarkan BBM:
bahagian pinggang ke bawah Bola gimnastik
sahaja. Skitel
 Kumpulan B akan mengelak Wisel
daripada terkena bola.
 Murid yang terkena bola akan
keluar daripada bulatan hingga
semua ahli kumpulan keluar.
 Selepas itu, kumpulan A pula
akan masuk ke tengah bulatan
dan permainan diulang.
Nilai:
Penutup Menyejukkan badan (cooling down). Keyakinan diri
(5 minit)  Murid membuat satu bulatan.
 Murid melakukan penekanan
regangan kepada bahu,
tangan dan pinggang.

Perbincangan
 Guru mengadakan
perbincangan teknik melontar
peluru yang betul sambil
membuat tunjuk cara kepada
murid.

Beri Nilai