Anda di halaman 1dari 2

NGRAJEGANG BUDAYA BALI

Matur suksma majeng ring panganter acara, santukan galahe sane becik
puniki kapicang ring pasikian titiange. Bapak lan Ibu guru, para sisya SMA
Negeri 1 Semarapura sane banget tresnasihin titiang, sadurung titiang matur
amatra pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bhakti ring Ida Sang Hyang
Widhi Wasa, majalaran antuk nguncarang panganjali umat.

OM, SWASTYASTU

Mogi-mogi sangkaning pasuecan lan asung kertha Wara nugraha Ida,


prasida tiang ngiring Ida dane sareng sami ngamangguhang karahayuan lan
kerahajengan jagat. Ring genah lan galahe sane becik puniki, lugrayang titiang
matur amatra sane mamurda " Ngrajegang Budaya Bali".

Kawentenan pulo Baline pinaka pulo wisata budaya sane sampun


kaloktan don kantos ke dura Negara. Sampun sami uning tur pawikan, punika
sami ngawinang jagat Baline kaparinama olih parajanane " Pulau Seribu Pura ",
Pulau Dewata, Pulau Surga utawi the last paradise " Napi sane ngawinang Pulau
Baline kaparinama asapunika ?

Sane ngawinang Pulau Baline kaparinama asapunika tur kasenengin oleh


para Janane boyaja tios, punika santukan kaasrian palemahan Pulau Baline,
katuku malih antuk seni lan Budaya Bali. Mangda budaya baline tetep asri lan
lestari.

Siin sinunggil sane kanggen nguratang tur ngewerdian Seni budaya


inggih punika wantah Basa Bali, terabuhan lan tari-tarian druene sane pinaka
teramian utawi warisan saking leluhur Bali . Punika ngawinang iraga patut
bangga dados generasi penerus Bali. Pinunas titiang sumangdane budayane
nenten rusak tur punah, ngiring sareng-sareng lestariang Budaya Baline.

Ida dane miwah semeton sami sane banget kusumayang titiang kadi
asapunika titiang prasida matur-atur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi
wenten pikonipun ring wesananing atur, banget titiang nglungsur geng rena
pengampura, wenten atur titiang sane nenten munggan ring arsa. Matur suksma
antuk ring uratian ida dane sinamian, pinaka panguntat, puputang titiang antuk
parama santih

OM, SANTIH, SANTIH, SANTIH, OM

Anda mungkin juga menyukai