Anda di halaman 1dari 29

URUTAN TATA CARA DOA ROSARIO

Peristiwa Gembira
Peristiwa Terang
Peristiwa Sedih
Peristiwa Mulia
P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku
U: Tuhan, tolonglah aku dengan segera
P: Kemuliaan kepada Bapa Putra dan Roh kudus
U: Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin.
Membuat tanda salib

Aku Percaya...

Bapa Kami...

Salam, Putri Allah Bapa - Salam Maria...

Salam, Bunda Allah Putra - Salam Maria...

Salam, Mempelai Allah Roh kudus - Salam Maria...

Kemuliaan...

Terpujilah...
Peristiwa Gembira

Peristiwa pertama

Maria menerima kabar gembira dari Malaikat Gabriel

 Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang


anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Ia akan menjadi
besar, dan akan disebut Anak Allah yang mahatinggi.

 Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Mahatinggi akan
menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut
Kudus, Anak Allah.

Hening Sejenak...

 Semoga semangat Yesus semakin tertanam dalam hati setiap orang


beriman, sehingga mereka makin pantas disebut anak-anak Allah yang
Mahatinggi, dan perilakunya semakin berkenan pada-Nya.

 Semoga Roh Kudus Semakin menguasai hati kita, sehingga hidup kita
menjadi semakin kudus.

Bapa Kami... Salam Maria... (10x) Kemuliaan... Terpujilah... Ya Yesus yang


baik...
Peristiwa kedua

Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya

 Maria masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet,


ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di
dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus.

 Menyambut Maria, Elisabet berseru dengan suara nyaring, “Diberkatilah


engkau diantara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu,
sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang
ada di dalam rahimku melonjak kegirangan.

Hening sejenak...

 Semoga Tuhan menganugerahi kita semangat persaudaraan sejati


sehingga kita dapat saling memberi salam dengan ramah, dan dengan
tulus menyambut setiap orang yang mengunjungi serta menjumpai kita.

 Semoga kita selalu membawa dan menghadirkan Tuhan, sehingga hati


setiap orang yang akan kita jumpai melonjak kegirangan karena
merasakan kehadiran Tuhan.

Bapa Kami... Salam Maria... (10x) Kemuliaan... Terpujilah... Ya Yesus yang


baik...
Peristiwa ketiga

Yesus dilahirkan di Betlehem

 Ketika Maria dan Yusuf berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria
untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang
sulung.
 Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem dia tanah Yudea pada zaman Raja
Herodes, datanglah orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem dan
bertanya-tanya, “Dimanakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan
itu? Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami datang untuk
menyembah Dia”.

Hening sejenak...

 Semoga Yesus lahir kembali dalam hati setiap orang, sehingga semua
orang hidup sebagai saudara.

 Semoga semakin banyak orang menangkap tanda-tanda kehadiran Tuhan,


dan tergerak hatinya untuk datang bersujud kepada-Nya.

 Semoga kita tekun mencari Tuhan seperti orang-orang majus.

 Semoga kelahiran Yesus mempersatukan semua orang, sehingga tidak ada


lagi pembeda-bedaan antara kaya dan miskin.

Bapa Kami... Salam Maria... (10x) Kemuliaan... Terpujilah... Ya Yesus yang


baik...
Peristiwa keempat

Yesus dipersembahkan dalam bait Allah

 Ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum taurat Musa, Maria dan
Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan-
Nya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, “Semua anak
laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah”.

 Simeon menyambut kanak-kanak Yesus dan menantang-Nya sambil


memuji Allah, katanya, “Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi
dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah
melihat keselamatan yang dari pada-Mu, yang telah Engkau sediakan di
hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi
bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel”.

Hening Sejenak...

 Ya Allah, bersama Yesus kami mempersembahkan diri kepada-Mu dan


siap melaksanakan kehendak-Mu.

 Semoga setiap pengikut Kristus menjadi alat keselamatan bagi sesama


dan menjadi pembawa terang bagi mereka yang hatinya sedang diliputi
kegelapan.

Bapa Kami... Salam Maria... (10x) Kemuliaan... Terpujilah... Ya Yesus yang


baik...
Peristiwa kelima

Yesus diketemukan dalam Bait Allah

 Sesudah tiga hari, Maria dan Yusuf menemukan kanak-kanak Yesus dalam
Bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil
mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada
mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan
kecerdasan-Nya dan segala jawab yang diberikan-Nya.

 Kanak-kanak Yesus pulang bersama-sama Maria dan Yusu ke Nazareth.


Dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibu-Nya menyimpan semua
perkara itu di dalam hatinya. Yesus makin bertambah besar dan
bertambah hikmat-Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.

Hening sejenak...

 Semoga kita rajin mendengarkan sabda Tuhan, dan tekun mendalami


serta mengamalkannya.

 Semoga hikmat kita pun semakin bertambah, sehingga kita semakin


dikasihi Allah dan sesama manusia, juga semakin mengasihi Allah dan
sesama manusia.

Bapa Kami... Salam Maria... (10x) Kemuliaan... Terpujilah... Ya Yesus yang


baik...
Peristiwa Terang

Peristiwa pertama

Yesus dibaptis di Sungai Yordan

 Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga
langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas-
Nya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan: “inilah Anak-Ku
yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan”.

 Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazareth di tanah Galilea, dan Ia
dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Ia
melihat langit terkoyak, dan Roh seperti burung merpati turun ke atas-
Nya. Lalu terdengarlah suara dari surga, “Engkaulah Anak yang Kukasihi,
kepada-Mulah Aku berkenan”.

Hening sejenak...

 Semoga semua orang yang sudah dibaptis semakin dipenuhi Roh Kudus,
dan menjadi anak-anak yang berkenan pada Bapa.

 Semoga semua orang yang sudah dibaptis selalu hidup suci, sehingga
sungguh pantas disebut Anak Bapa, dan semakin berkenan di hati Allah.

Bapa Kami... Salam Maria... (10x) Kemuliaan... Terpujilah... Ya Yesus yang


baik...
Peristiwa kedua

Yesus menyatakan diri-Nya dalam pesta perkawinan di Kana

 Dalam pesta perkawinan di Kana, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan,


“Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta” setelah
pemimpin pesta mengecap air, yang telah menjadi anggur itu, ia berkata
kepada mempelai laki-laki, “Setiap orang menghidangkan anggur yang
baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik;
akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang”.

 Dalam pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, Yesus mengubah air


menjadi anggur. Inilah yang pertama dari tanda-tanda-Nya, dan dengan
itu Ia telah menyatakan kemuliaan-Nya, dan murid-murid-Nya percaya
kepada-Nya.

Hening sejenak...

 Semoga kita selalu peduli akan kebutuhan dan penderitaan orang lain
seperti Yesus dan Maria.

 Semoga kita semakin peka menangkap tanda-tanda kuasa Allah dalam


kejadian sehari-hari, sehingga iman kita kepada-Nya semakin diteguhkan.

Bapa Kami... Salam Maria... (10x) Kemuliaan... Terpujilah... Ya Yesus yang


baik...
Peristiwa ketiga

Yesus memberitakan Kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan

 Ketika tiba saatnya, Yesus memberitakan, “bertobatlah, sebab Kerajaan


Surga sudah dekat!” Yesus berkeliling di seluruh Galilea; Ia mengajar
dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan injil Kerajaan Allah serta
melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.

 Yesus berkata, “Waktunya telah genap; Kerajaan Allah sudah dekat.


Bertobatlah dan percayalah kepada injil!”.

Hening sejenak...

 Semoga kita sungguh bertobat sehingga pantas menjadi warga kerajaan


Allah yang sudah mendekat.

 Semoga kita giat menjadi duta Kerajaan Allah, supaya semakin banyak
orang bertobat dan menjadi anggota kerajaan Allah.

Bapa Kami... Salam Maria... (10x) Kemuliaan... Terpujilah... Ya Yesus yang


baik...
Peristiwa keempat

Yesus menampakkan kemuliaan-Nya

 Pada suatu hari Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes


saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung
yang tinggi. Disitu mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan
mata mereka; wajah-Nya bercahaya seperti matahari, dan pakaian-Nya
menjadi putih bersinar seperti terang.

 Ketika berada di gunung yang tinggi, Petrus berkata kepada Yesus,


“Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau,
biarlah kudirikan di sini tiga kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa,
dan satu untuk Elia”. Tiba-tiba, sedang Petrus berkata-kata, turunlah
awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar
suara yang berkata, “Inilah Anak yang Kukasihi, Kepada-Nyalah Aku
berkenan, dengarkanlah Dia”.

Hening sejenak...

 Semoga kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan, supaya dapat


menyaksikan kemuliaan wajah-Nya yang membahagiakan.

 Semoga kita lebih setia mendengarkan Tuhan Yesus, dan menjadi anak-
anak yang dikasihi Bapa. Bapa Kami... Salam Maria... (10x) Kemuliaan...
Terpujilah... Ya Yesus yang baik...
Peristiwa kelima

Yesus menetapkan Ekaristi

 Ketika sedang makan bersama murid-murid-Nya, Yesus mengambil roti,


mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada
mereka dan berkata, “ambillah, inilah tubuh-Ku”. Sesudah itu Ia
mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada
mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu.

 Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengambil roti, mengucap


syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid,
kata-Nya, “Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini
menjadi peringatan akan Aku”. Demikian juga dibuat-Nya dengan cawan
sesudah makan; Ia berkata, “Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-
Ku, yang ditumpahkan bagi kamu”.

Hening sejenak...

 Semoga perayaan ekaristi semakin menjadi sumber kekuatan bagi setiap


orang beriman, terlebih yang setia merayakannya.

 Semoga Sakramen Ekaristi yang kita sambut makin menjadikan kita semua
anggota tubuh Kristus yang hidup.

Bapa Kami... Salam Maria... (10x) Kemuliaan... Terpujilah... Ya Yesus yang


baik...
Peristiwa Sedih

Peristiwa pertama

Yesus berdoa kepada Bapa-Nya di surga dalam sakratul maut

 Yesus berkata, “Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini dari
pada-ku; tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang
terjadi”.

 Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluh-


Nya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.

Hening sejenak...

 Semoga dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari kita lebih


mengutamakan kehendak Allah daripada kehendak kita sendiri.

 Semoga kita selalu bersungguh-sungguh dalam memanjatkan doa, penuh


iman dan penyerahan kepada penyelenggaraan Tuhan.

Bapa Kami... Salam Maria.. (10x) Kemuliaan... Terpujilah... Ya Yesus yang


baik...
Peristiwa kedua

Yesus didera

 Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mendera Dia.

Hening sejenak...

 Semoga setiap penderitaan dan deraan hidup membuat kita semakin


tabah menghadapi kesulitan, hambatan, dan kegagalan.

Bapa Kami... Salam Maria... (10x) Kemuliaan... Terpujilah... Ya Yesus yang


baik...
Peristiwa ketiga

Yesus dimahkotai duri

 Prajurit-prajurit mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas


kepala Yesus. Mreka mengenakan pada-Nya jubah ungu, sambil maju ke
depan mereka berkata, “Salam, hai raja orang Yahudi!” lalu mereka
menampar muka-Nya.

Hening sejenak...

 Semoga kita selalu berusaha memahkotai hidup kita dengan kebaikan dan
keutamaan sebagai silih atas mahkota duri yang melukai Yesus.

Bapa Kami... Salam Maria... (10x) Kemuliaan... Terpujilah... Ya Yesus yang


baik...
Peristiwa keempat

Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari

 Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka


menerima Yesus. Sambil memikul salib-Nya Yesus pergi keluar ke tempat
ayang bernama “Tempat Tengkorak” dalam Bahasa Ibrani: Golgota.

 Para prajurit membawa Yesus keluar untuk disalibakan. Maka sampailah


mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya “Tempat
Tengkorak”.

Hening sejenak...

 Semoga kita setia memikul salib sehari-hari agar dengan demikian kita
sungguh menjadi pengikut Kristus.

 Semoga kita ikhlas menerima salib hidup, dan ikhlas pula meringankan
beban orang-roang yang terhimpit salib.

Bapa Kami... Salam Maria... (10x) Kemuliaan... Terpujilah... Ya Yesus yang


baik...
Peristiwa kelima

Yesus wafat di salib

 Ketika itu hari sudah kira-kira jam dua belas, lalu kegelapan meliputi
seluruh daerah itu sampai jam tiga, sebab matahari tidak bersinar. Dan
tabir Bait Suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring: “Ya
Bapa, kedalam tangan-Mu Ku-serahkan nyawa-Ku”. Dan sesudah berkata
demikian Ia meanyerahkan nyawa-Nya.

 Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, maka berkatalah Ia, “Aku
haus” sesudah meminum anggur asam, berkatalah Yesus “sudah selesai”
lalu Ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawa-Nya.

Hening sejenak...

 Semoga kita selalu berusaha mengasihi Allah dengan segenap hati sebagai
balas atas kasih Kristus yang mengasihi kita sampai wafat di salib.

 Semoga kita dapat mati terhadap dosa dan hidup hanya bagi Allah.

Bapa Kami... Salam Maria... (10x) Kemuliaan... Terpujilah... Ya Yesus yang


baik...
Peristiwa Mulia

Peristiwa pertama

Yesus bangkit dari antara orang mati

 Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, beberapa perempuan


pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan.
Mereaka mendapati batu sudah terguling dari kubur Yesus, dan setelah
masuk mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus.

 “Mengapa kami mencari Dia yang hidup diantara orang mati? Ia tidak ada
disini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan-Nya kepada kamu,
ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke
tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari
ketiga”.

Hening sejenak...

 Semoga setiap orang yang percaya akan Kristus bangkit dari cara hidup
lama dan giat mengusahakan kebaikan.

 Tuhan, berilah akami semangat yang rela berkorban agar kelak boleh
menikmati kebahagiaan kebangkitan bersama Kristus. Bapa Kami...Salam
Maria... (10x)Kemuliaan...Terpujilah...Ya Yesus yang baik...
Peristiwa kedua

Yesus naik ke Surga

 Yesus membawa para murid ke luar kota sampai ke luar kota dekat
Betania. Disitu Ia mengangkat tangan-Nya dan memberkati mereka. Dan
ketika sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat
ke surga. Mereka sujud menyembah kepada-Nya, lalu pulang ke
Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di
dalam kenisah dan memuliakan Allah.

 “Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?


Yesus, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali
dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga”.

Hening sejenak...

 Semoga kita selalu memusatkan perhatian serta usaha pada perkara-


perkara surgawi, sehingga kita semakin terdorong untuk hidup lebih baik.

 Semoga rahmat kenaikan Tuhan mendorong kita beralih dari cara hidup
lama ke cara hidup baru yang lebih baru yang lebih berkenan pada Allah.

Bapa Kami... Salam Maria... (10x) Kemuliaan... Terpujilah... Ya Yesus yang


baik...
Peristiwa ketiga

Roh Kudus turun atas Para Rasul

 Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu


tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin
keras yang memenuhi seluruh rumah, dimana mereka duduk; dan
tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran
dan hinggap pada mereka masing-masing.

 Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-
kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu
kepada mereka untuk mengatakannya.

Hening sejenak...

 Semoga Roh Kudus semakin menguasai hati kita dan menuntun perilaku
kita.

 Semoga Roh Kudus selalu menerangi hati kita, dan mengilhamkan kata-
kata yang harus kita ucapkan serta tindakan-tindakan yang harus kita
laksanakan.

Bapa Kami... Salam Maria... (10x) Kemuliaan... Terpujilah... Ya Yesus yang


baik...
Peristiwa keempat

Maria diangkat ke surga

Semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan Kristus, tiap-


tiap orang menurut urutannya; Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu
mereka yang menjadi milik-Nyaa pada waktu kedatangan-Nya.

Santa Perawan Maria Bunda Allah, sesudah purna hidupnyaa di dunia,


diangkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan tubuh dan jiwanya.

Hening sejenak...

Semogaa semua orang beriman tetap setia menjadi milik Kristus,


sehaingga mereka dihidupkan kembalia dalam persekutuan dengan Dia.

Semoga kita hidup suci seperti Maria, supaya sesudah purna pelayanan di
dunia ini, kita pun boleh berbahagaia bersamanya di surga

Bapa Kami... Salam Maria... (10x) Kemuliaan... Terpujilah... Ya Yesus yang


baik...
Peristiwa kelima

Maria dimahkotai di surga

Maka tampaklah suatu tanda besar di langit: seorang perempuan


berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah
mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya.

Hening sejenak...

Semoga kita setia mengamalkan ajaran iman, supaya kelak pantas


menerima mahkota kebahagiaan.

Bapa Kami... Salam Maria... (10x) Kemuliaan... Terpujilah... Ya Yesus yang


baik...

Tanda salib
Litani Santa Perawan Maria

(Ps No. 214 Hal 46)

Tuhan, kasihanilah kami.

Kristus, kasihanilah kami.

Tuhan, kasihanilah kami; Kristus, kabulkanlah doa kami.

Allah Bapa di surga, kasihanilah kami,

Allah Putra, Penebus dunia, kasihanilah kami

Allah Roh Kudus, kasihanilah kami

Allah Tritunggal Kudus, Tuhan Yang Mahaesa,kasihanilah kami

“Doakanlah kami” :

Santa Maria, doakanlah kami

Santa Bunda Allah,

Santa Perawan termulia,

Bunda Kristus,

Bunda Gereja,

Bunda rahmat ilahi,

Bunda yang tersuci,

Bunda yang termurni,

Bunda yang tetap perawan,

Bunda yang tak bercela,

Bunda yang patut dicintai,

Bunda yang patut dikagumi,

Bunda penasihat yang baik,


Bunda Pencipta,

Bunda Penebus,

Perawan yang amat bijaksana,

Perawan yang harus dihormati,

Perawan yang harus dipuji,

Perawan yang berkuasa,

Perawan yang murah hati,

Perawan yang setia,

Cermin kekudusan,

Takhta kebijaksanaan,

Pohon sukacita kami,

Bejana rohani,

Bejana yang patut dihormati,

Bejana kebaktian yang utama,

Bunga mawar yang gaib,

Benteng Daud,

Benteng gading,

Rumah kencana,

Tabut perjanjian,

Pintu surga,

Bintang Timur,

Keselamatan orang sakit,

Perlindungan orang berdosa, .


Penghibur orang berdukacita,

Pertolongan orang kristen,

Ratu para malaikat,

Ratu para bapa-bangsa,

Ratu para nabi,

Ratu para rasul,

Ratu para saksi iman,

Ratu para pengaku iman,

Ratu para perawan, ,

Ratu para orang kudus,

Ratu yang dikandung tanpa dosa,

Ratu yang diangkat ke surga,

Ratu rosario yang amat suci,

Ratu pencinta damai,

Anakdomba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami.

Anakdomba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami.

Anakdomba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami.

Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji
Kristus.
Marilah kita berdoa:

Ya Allah, kami hamba-Mu berdoa kepada-Mu, semoga oleh karena belas


kasih-Mu kami memperoleh keselamatan badan dan jiwa, serta karena
doa Santa Perawan Maria, kami terhindar dari kesusahan dunia ini dan
dapat merasakan kebahagiaan kekal di surga. Dengan perantaran Kristus,
Tuhan kami. (Amin)
Penyerahan kepada Maria

(Ps No. 216 Hal 51)

Santa Maria, Bunda Allah, kami bersyukur karena Allah telah


membebaskan engkau dari noda dosa sejak engkau dikandung, .Ia
berkenan memperhatikan kerendahanmu, dan mengangkat engkau
menjadi Ibu Sang Juru Selamat.

Kami bersyukur pula karena engkau telah menjadi teladan orang beriman.
Dalam menanggapi panggilan Allah, engkau menyerahkan diri segenap
hati dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut
perkataanmu."

Ya Bunda, kami, para putramu, sangat mencintai engkau dan ingin


mengikuti teladanmu. Mohonkanlah kami rahmat Allah, agar kami selalu
berusaha melakukan kehendak Allah.

Bunda yang penuh kasih sayang, kami serahkan kepadamu segenap


keluarga kami. Sudilah engkau selalu melindungi kami sekeluarga. Semoga
kami semua menjadi anak-anak yang patuh kepadamu dan saling
mengasihi dengan tulus hati.

Kami serahkan kepadamu segenap warga masyarakat kami bersama para


pemimpinnya. Sudilah engkau melindungi mereka dalam setiap usaha
membangun bangsa dan negara.

Ya Ratu pencinta damai, bantulah agar segala bangsa bersatu-padu, hidup


rukun dan damai. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal
putramu, Yesus.

Doakanlah mereka yang dianiaya karena iman dan kebenaran. Semoga


mereka tabah, dan tetap setia kepada Yesus, putramu.

Ya Bunda Maria, penolong yang sejati, bantulah semua permohonan kami


ini ke hadapan putramu Sang- Maharaja-Kerajaan-Damai, tempat. setiap
doa permohonan dikabulkan, setiap beban hati diringankan, dan segala
kelemahan dikuatkan. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. (Amin)
Memorare

Ingatlah,

Ya Perawan Maria yang tercinta

Belum pernah terdengar bahwa orang yang memohon pertolonganmu


dikecewakan

Terdorong oleh keyakinan ini

Meski penuh beban dosa

Saya berlari mohon perlindunganmu

Sebab engkaulah ibuku

Ya Bunda Sang Sabda

Jangan mengabaikan kata-kata permohonanku

Tetapi berbelaskasihlah

Dan dengarkanlah doaku

Amin
Doa Malam

(PS No. 82)

Allah Bapa yang maha baik, aku berterimakasih kepada-Mu. Engkau telah
membimbing aku sepanjang hari tadi. Terima kasih karena Yesus yang
telah menemani aku. Terima kasih atas Roh Kudus yang menuntun aku.
Terima kasih pula karena orangtua yang selalu memperhatikan dan
mendidik aku; terima kasih karena sanak saudara, dan terima kasih
karena segala anugerah yang telah aku terima pada hari ini. Sekarang
utuslah Roh Kudus menerangi aku, supaya aku dapat mengetahui dosa-
dosaku, dan bantulah aku supaya dapat menyesalinya dengan sungguh.

[ Pemeriksaan batin, Hening, di susul Doa Tobat ]

Ya Bapa, lindungilah aku malam ini supaya dapat tidur nyenyak. Semoga
besok pagi aku dapat bangun kembali dengan segar. Aku mohon berkat-
Mu untuk orang tua dan sanak saudaraku, terutama untuk orang orang
yang sakit dan menderita.

Utuslah malaikat-Mu selalu berjaga disampingku, melindungi aku


sepanjang malam, dan membangunkan aku besok pagi. Bapa, Selamat
malam. Aku serahkan jiwa ragaku ke dalam tangan-Mu, dengan
pengantaraan Kristus, Tuhan kami. [Amin]

Doa Tobat

Allah yang maharahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku
Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang
mahamurah dan maha baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan
berjanji dengan pertolongan rahmatMu hendak memperbaiki hidupku
dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah ampunilah aku orang berdosa.