Anda di halaman 1dari 4

PInTaS 2017

SK TANJUNG HARAPAN

1 2 3 4 5 6 7

BIDANG INISIATIF KAEDAH


KEBERHASILAN/ DATA BIDANG FOKUS TOV/ KRITERIA KEJAYAAN PEMANTAUAN
ASPIRASI DIKUMPUL BASELINE (ETR / INDIKATOR)

Kehadiran Guru
KUALITI GURU 1. UPSR 51.60% LULUS (Tahap BF 1 : Kualiti Guru Tahap 3 Kualiti Guru LaDaP Berfokus
Sederhana) ( Memuaskan) Tahap 3 ( kemahiran PdPc Borang
Tahap 3 : Pemantapan penyampaian guru ( SKPM Standard 4 (Baik) abad ke-21) Maklumbalas
Melaksanakan -Perubahan kepada sistem 5A ke arah PdPc abad ke-21. 2016) (SKPMg2 Standard 4 Peserta
tugas yang belum kepada 6A dan soalan (berteraskan komunikasi yang 2017)
mencapai tahap berbentuk KBAT. berkesan)- Menghubungkan 10% (5 orang guru Laporan LaDaP
keperluan . - Kertas Bahasa Inggeris jalinan dengan murid. mencapai tahap 25% ( 15 orang guru
dipecahkan kepada Kertas 1 dan 2. cemerlang mencapai tahap Pemerhatian
Hasrat Champion : PKP cemerlang ) Elemen LaDaP (
pembelajaran PdPc 2. Disiplin baik, tiada masalah disiplin Pn Salina bt Zainuddin Senarai Semak)
yang baik. yang berat.( 0 % )
PLC : SKPMg2 Standard
3. Kehadiran 2016 (85%) Video Critics, 4
Kehadiran 2017 (Jan-Apr 89%) Lesson Study, (Pencerapan)
(Rumusan : Kehadiran belum Teacher Discussion
mencapai Tahap yang
ditetapkan) Laporan PLC

4. SKPM Standard 4 2016


(Tahap 3)
Belum mencapai tahap
ditetapkan Student’s voice
khususnya dalam penggunaan
BBM,Pedagogy Content
Knowledge (PCK). Learning Walk
Penyampaian dan penyoalan LW dan Analisa
bersesuaian dengan kepelbagaian Keseluruhan Data
murid. LW
( Bermula tidak Streaming Tahun 2-
5, Tahun 1 & 6 Streaming )

1
Coaching and Borang Coaching
5. DEMOGRAFI : Mentoring
-Sosioekonomi-Sederhana
rendah,tiada pendapatan tetap.
( Anggaran 30% bukan
berpendapatan tetap).
(Rumusan :Terdapat pulling factor
dari luar) Laporan Lawatan
Lawatan Penanda Penanda Aras
-20% murid penerima KWAMP. BF 2 : Aras bersama PLC
(Rumusan : Faktor pendapatan ( Teacher Item Pemantauan
menyumbang kepada Pengupayaan Kepimpinan 1:4 Kepimpinan atas 4:4 discussion). Perbincangan dan
pembelajaran murid). Sekolah merupakan Key Player. Kepimpinan atas soal jawab
merupakan Key Player.
-20% murid ialah Bumiputera Champion : GB Kompetensi pemimpin
Sabah/Sarawak dan lain-lain ( Bukan ( Pn Hjh Noorkedah bt Mohd pelapis ( 19 orang) pada
Pemastautin). Yusof) Tahap 3. Kompetensi pemimpin
(Rumusan : Kepelbagaian variasi pelapis
keperluan pembelajaran yang LADAP Kepimpinan Borang Kehadiran
( 19 orang ) pada Tahap
besar) (Data Management, Borang
4.
Practise of Learning maklumbalas
Walk, Management
of Instructional)

Coaching and Senarai Semak


Mentoring Pelaksanaan Tugas

Perbincangan

Laporan Taklimat
Pengurusan

Borang Coaching

2
3 4 6 7 8 9 10 11

BIDANG FOKUS TOV/ INISIATIF KAEDAH PIHAK TEMPOH MASA KEPERLUAN EVIDENS
BASELINE PEMANTAUAN BERTANGGUNGJAWAB SUMBER

Kehadiran Guru TL -
BF 1 : Kualiti Guru LaDaP Berfokus Pn Nurmazila bt Mohd Noor Setiap 2 Bulan LCD, Bahan PdPc
Tahap 3 ( kemahiran PdPc Borang Maklumbalas En Mohd Rizal b. Alan Noor bermula April Khidmat
Pemantapan ( Memuaskan) abad ke-21) Peserta Penceramah
penyampaian guru ( SKPM Standard
ke arah PdPc abad 4 2016) PL-Pn Nurmazila Laporan LaDaP Anggaran
ke-21. (berteraskan Kewangan :
komunikasi yang 10% (5 orang Pemerhatian Elemen RM 400.00
berkesan)- guru mencapai LaDaP ( Senarai En Abdul Malek b. Rahmat
Menghubungkan tahap cemerlang Semak)
jalinan dengan murid.
PLC : SKPMg2 Standard 4 En Danial Heryanto b. Zainal Dua minggu sekali Perakam video
Champion : PKP Video Critics, Lesson (Pencerapan) Abidin Seorang guru LCD
Pn Salina bt KRITERIA Study, KP BI & MT ( mengikut Panitia)
Zainuddin KEJAYAAN (ETR Teacher Discussion Anggaran
/ INDIKATOR) Laporan PLC Pn Nurnajwa bt Abdul Latiff Kewangan :
Kualiti Guru PL- En Danial Heryanto b. Pn Norzuriana bt Zulkifli RM 2 000.00
Tahap 3 Zainal Abidin Mohd Ikhwan Haiqal b.
(Baik) Ismail
(SKPMg2
Standard 4 2017) Student’s voice Pn Selvi a/p Muthuvelu
Pn Siti Zaidum bt
25% ( 15 orang Muhammad
guru mencapai
tahap cemerlang )
Learning Walk Pn Norihan bt Shuib Seminggu sekali Instrumen LW
LW dan Analisa (PK KOKO) (secara berkumpulan) Komputer
PL – Pn Norihan bt Shuib Keseluruhan Data LW En Azharisman b. Amirudin Dakwat Printer
(PK KOKO) ( P.PTG)
En Azharisman b. Pn Sujatha a/p Anggaran
Amirudin Bathmanaban Kewangan :
( P.PTG) RM 300.00

3
Coaching and Mentoring Borang Coaching Pn Salina bt Zainuddin Setiap 2 bulan sekali Borang Coaching
( PK Pentadbiran) Alat tulis
PL- Pn Salina bt Zainuddin Pn Siti Wahidah bt Yaacob Kertas A4
(PKP) Pn Tati Fauziah Dakwat Printer

Anggaran
Kewangan :
RM 200.00

Lawatan Penanda Aras Laporan Lawatan En Ahmad Nordin b. Jaafar Minggu ke-2 Kewangan
BF 2 : 1:4 Kepimpinan bersama PLC Penanda Aras Bulan Julai Pengangkutan
atas merupakan ( Teacher discussion). Alat Perakam video
Pengupayaan Key Player. Item Pemantauan Pn.Durga Devi
Kepimpinan PL - En Ahmad Nordin b. Perbincangan dan soal Anggaran
Sekolah Kompetensi Jaafar jawab Kewangan :
pemimpin pelapis RM 400.00
 Perancangan ( 19 orang) pada
RPH Tahap 3.
 Penyampaian
PdPc
 Pemudahcaraan
guru dan LADAP Kepimpinan Borang Kehadiran Pn Norazian bt Yusoff Setiap 2 bulan Kertas A4
penglibatan (Data Management, Borang maklumbalas (PK Hal Ehwal Murid ) sekali LCD
murid Practise of Learning Walk, Tn Hj Fadzli Khidmat
Management of (Setiausaha LaDaP) Penceramah
Champion : GB Instructional) Pn Norazlina bt Jamil
( Pn Hjh Noorkedah Anggaran
bt Mohd Yusof) PL - Pn Norazian bt Yusoff Kewangan :
PK Hal Ehwal Murid RM 300.00

Coaching and Mentoring Senarai Semak Pn Hjh Noorkedah bt Yusof Setiap 2 bulan sekali Borang Coaching
Pelaksanaan Tugas (Guru Besar) Alat Tulis
PL- Pn Hjh Noorkedah bt Pn Hasnida bt Abu Hassan Kertas A4
Yusof (Guru Besar) Perbincangan En. Azman b. Abdul Azis
Anggaran
Laporan Taklimat Kewangan :
Pengurusan RM 100.00

Borang Coaching

Anda mungkin juga menyukai