Anda di halaman 1dari 4

str.

Pictor Arthur Verona,


nr. 19, 010312 București,
Romania

T: + 40 (0) 21 317 26 34
F: + 40 (0) 21 317 26 35
E: office@oar.archi

ANEXA NR. 7. RAPORT DE STAGIU

RAPORT DE STAGIU
NR. X

PERIOADA DE RAPORTARE ZZ.LL.AAAA – ZZ.LL.AAAA

arh. stagiar Prenume NUME

nr. TNA 1234

îndrumător de stagiu Prenume NUME

nr. TNA 5678

loc efectuare stagiu Prenume NUME BIA / SC FIRMA SRL / etc.

CIF 1324567890

filiala teritorială OAR Nume Filială

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA Întocmit / redactat de:


Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România arh. stag. Prenume NUME
Data: 23.05.18 | Pag. 1 din 4
str. Pictor Arthur Verona,
CUPRINS nr. 19, 010312 București,
Romania

T: + 40 (0) 21 317 26 34
F: + 40 (0) 21 317 26 35
E: office @oar.archi

A. titlu proiect 1 3

B. titlu proiect 2 3

C. titlu proiect 3 4

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA Întocmit / redactat de:


Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România arh. stag. Prenume NUME
Data: 23.05.18 | Pag. 2 din 4
str. Pictor Arthur Verona,
A. TITLU PROIECT 1 nr. 19, 010312 București,
Romania

T: + 40 (0) 21 317 26 34

A.1. Tip proiect | (construcție nouă, conversie, conformare la F: + 40 (0) 21 317 26 35


E: office @oar.archi
cerințele de securitate la incendiu, demolare,
conservare/restaurare, reabilitare, modernizare etc.)

A.2. Funcțiune/i | (locuire, industrial/depozitare, instituție, comerț,


servicii aferente zonei de locuire, retail, sănătate, culte,
învățământ etc.)

A.3. Descriere succintă proiect | (obiective, metode, etape


contractate) min. 500, max. 1.500 caractere, incl. spații , min. 1,
max. 3 imagini

A.4. Descriere succintă contribuție proprie | (etapele principale din


spectrul Misiunilor Arhitectului, la care stagiarul a participat și,
FOARTE IMPORTANT, ce competențe consideră că și-a
dezvoltat prin parcurgerea misiunilor aferente) min. 500, max.
1.500 caractere, incl. spații

B. TITLU PROIECT 2

B.1. Tip proiect | (construcție nouă, conversie, conformare la


cerințele de securitate la incendiu, demolare,
conservare/restaurare, reabilitare, modernizare etc.)

B.2. Funcțiune/i | (locuire, industrial/depozitare, instituție, comerț,


servicii aferente zonei de locuire, retail, sănătate, culte,
învățământ etc.)

B.3. Descriere succintă proiect | (obiective, metode, etape


contractate) min. 500, max. 1.500 caractere, incl. spații, min. 1,
max. 3 imagini

B.4. Descriere succintă contribuție proprie | (etapele principale din


spectrul Misiunilor Arhitectului, la care stagiarul a participat și,
FOARTE IMPORTANT, ce competențe consideră că și-a

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA Întocmit / redactat de:


Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România arh. stag. Prenume NUME
Data: 23.05.18 | Pag. 3 din 4
str. Pictor Arthur Verona,
dezvoltat prin parcurgerea misiunilor aferente) min. 500, nr. 19, 010312 București,
max. 1.500 caractere, incl. spații Romania

T: + 40 (0) 21 317 26 34
F: + 40 (0) 21 317 26 35
E: office @oar.archi
C. TITLU PROIECT 3

C.1. Tip proiect | (construcție nouă, conversie, conformare la


cerințele de securitate la incendiu, demolare,
conservare/restaurare, reabilitare, modernizare etc.)

C.2. Funcțiune/i | (locuire, industrial/depozitare, instituție, comerț,


servicii aferente zonei de locuire, retail, sănătate, culte,
învățământ etc.)

C.3. Descriere succintă proiect | (obiective, metode, etape


contractate) min. 500, max. 1.500 caractere, incl. spații, min. 1,
max. 3 imagini

C.4. Descriere succintă contribuție proprie | (etapele principale din


spectrul Misiunilor Arhitectului, la care stagiarul a participat și,
FOARTE IMPORTANT, ce competențe consideră că ș i-a
dezvoltat prin parcurgerea misiunilor aferente) min. 500, max.
1.500 caractere, incl. spații

arh. stag. Prenume NUME semnătură

nr. TNA 1234

îndrumător Prenume NUME semnătură


de stagiu

nr. TNA 5678 parafă

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA Întocmit / redactat de:


Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România arh. stag. Prenume NUME
Data: 23.05.18 | Pag. 4 din 4